Veduna kozmična resonanca je starodavno orodje (samo)obnavljanja in vzpostavljanja ravnovesja

Veduna kozmična resonanca je izjemen dar, ki nam je na voljo, da bi v svoje življenje privabili uglašenost, srečo, sklad in blagostanje.

Veduna kozmična resonanca je starodavno orodje (samo)obnavljanja in vzpostavljanja ravnovesja (foto: profimedia) profimedia
12. 11. 2019

Veduna kozmična resonanca ali vseživljenjsko uglaševanje (v 16 stopnjah) je starodavno orodje (samo)obnavljanja in vzpostavljanja ravnovesja, pa tudi sodobna oživitev starodavnih modrosti harmoniziranja in povezovanja z naravo, Kozmosom, Univerzalno Zavestjo (Izvorno življenjsko energijo) in s samim seboj. Sozvenenje (resonanca) ali uglaševanje z vsemi ravnmi zavesti in vsemi dimenzijami resničnosti je staro kot svet. Je del naravnega življenja in urejanja ter samozdravljenja. Nuja za srečo in obilje ter (samo)uresničitev. To so spoznali že naši davni predniki, mi pa žal pozabili.

Veduna kozmično resonanco sestavlja cikel večstopenjskih tečajev (4 temeljni + 12 nadaljevalnih) obujene starodavne modrosti vsepovezanosti – s seboj in svetom, z Virom življenja, z urejajočo Univerzalno življenjsko energijo, s kozmično-zemeljskimi zakonitostmi bivanja; z vsemi ravnmi duha in telesa. Učinek kozmično-zemeljskega uglaševanja (ali resoniranja) oz. Veduna dotika je urejajoč na vseh ravneh življenja in bitja. Ključi kozmične resonance (sozvenenja) postopno urejajo in vodijo v dovršeno popolnost. Učinek vseh kod in delovanja kozmičnih entitet je vselej (samo)urejevalen.

Začetni tečaj (I. stopnja - 1.koda) bo v nedeljo, 17. 11. 2019
17.00 - 21.00  

Obvezne prijave na prijave@veduna.si

Svetlobno-zvočni ključi – prevodniki frekvenčnega Univerzuma

Vsaka iniciacijska stopnja in njej pripadajoči ključi (kode/simboli svetlobe zvoka Veduna kozmičnega dotika) prevaja drugačne frekvence, različne vibracijske kvalitete. Vsaka frekvenca pa prinaša sebi lastni dar. Eni so namenjeni krepitvi in urejanju fizičnega telesa, drugi umirjanju uma in očiščevanju rušilnih čustev, tretji vstopanju v podzavest in nadzavest, razgrajevanju slabih energij in blokad, pa povezovanju in združevanju ... Vse kode pa širijo srčno čakro in bistrijo um.

Ti ključi ob Mirini jasnozaznavnosti in njenih sporočilih pomagajo živeti in osveščati vzroke nesrečnosti, razgaljati utvare in neravnovesja, hkrati pa odpravljajo popačenja (duhovna in telesna) ter širijo zavest in spoznanja o življenjskih danostih; prebujajo telepatsko intuitivne sposobnosti ter odstirajo vizije in uvide, kaj storiti in kako. Zato je Veduna Karuna kozmična resonanca izjemna pomoč hrabrim duhovnim iskalcem, ki žele od življenja kaj več in se ne bojijo sprememb.

Z resonanco stopijo na pot razsvetljene kozmične zavesti enosti in celovitosti. Na tečajih iniciirane kode lahko nato inicianti uporabljajo tudi sami, kadar le želijo in kolikor potrebujejo. Urejajočo življenjsko energijo pa lahko za pomoč prenašajo tudi drugim živim bitjem. Iniciacije, nasveti in kode lahko pomagajo v vsem in vsem, ki poskušajo ponovno vzpostaviti ravnovesje v sebi, okolju, življenju in na našem planetu.

Svetlobno-zvočni ključi učinkovito dvigujejo na površje oz. v zavedanje ter hkrati razrešujejo številne globoko v nezavedno potisnjene rušilne čustvene in miselne vsebine, ki so najpogostejši vzrok težav. Kode razgrajujejo potisnjena rušilna in boleča čustva ter s tem odpravljajo nastale energijske blokade, ki povzročajo različne nevšečnosti in manjko življenjske energije, pa vrsto neprijetnosti – od strahu, zaskrbljenosti, žalosti, jezljivosti, pa tudi bolezni ...

Posebnosti Veduna učenja sta t. i. spontani (kanalizirani) ali vódeni zvok in vódeni gib, ki se skozi zavest in um spustita le tedaj, ko so za to vzpostavljeni pogoji (dovolj razširjena in ljubezniva zavest ter utišan um). Sem sodita tudi vódeno ustvarjanje in kanalizirano pisanje. Vse to se postopoma spontano prebuja tudi v tečajnikih šole Veduna, ki vsakodnevno prakticirajo meditacijo Veduna kozmične resonance. Življenje se začne naglo spreminjati in prihajajo nove možnosti in priložnosti.

S kozmično (duhovno) resonanco ali Veduna dotikom se tečajniki učijo tudi nadvse pomembne predanosti življenju. Življenjske situacije ves čas poučujejo in ohrabrujejo za potrebno spreminjanje in prepuščanje toku Izvorne življenjske energije. Biti v tem toku ima vselej neskončno blagodejen in urejajoč učinek. Mirit na rednih tedenskih in mesečnih srečanjih opozarja na to in ono, na dobro, slabo ali morda prezrto ... Postopoma tako tudi udeleženci tečajev postajajo vse bolj pretočni za Univerzalno življenjsko energijo, vse boljši mediji za prevajanje urejajočih frekvenc ali vibracij, ki so vir miru, skladja, sreče in blagostanja.

Z iniciacijami Veduna Karuna kozmične resonance začne skozi udeležence močneje teči življenjska energija, njena energijska pretočnost pa se od iniciacije do iniciacije vse bolj širi ali krepi. Z rednimi meditacijami s starimi in novimi svetlobno-zvočnimi kodami se zvišuje frekvenčna vibracija človekovih teles (fizičnega in etrskih), prav tako se razširja človekova zavest, ki tako dobiva 'krila' (uvide). Intuicija je vse boljša, spoznanja pa vse natančnejša in dragocenejša.

S pomočjo kozmične resonance vidimo vse širše in jasneje ter bolje razumemo sporočila življenjskega dogajanja in morebitnih težav. Uglašujemo se z 'višjezvenečimi' ravnmi bivanja in višjedimenzionalno (duhovno) resničnostjo, s tem pa se povečujejo tudi ustvarjalnost in sposobnosti (samo)zdravljenja. Bistri se razumevanje življenjskega namena in lastne poti. Tako se gradijo sreča in obilje, pa osveščanje in razgrajevanje vzrokov neprijetnosti. Orodje za to so energijske svetlobno-zvočne kode, visokozveneč in ušesu neslišen zvok, ki valuje skozi vse obstoječe – Univerzalna življenjska energija; prvobitni zvok svetlobe ali svetloba zvoka.

Veduna kozmično resonanco gradi (v šoli Veduna do pomladi 2015) že preko 60 tovrstnih ključev oz. pomagal, ki izhajajo iz obsežne svetlobno-zvočne abecede, nekdaj znane in v rabi v različnih kulturah in duhovnih tradicijah ter v različnih obdobjih zemeljske zgodovine. Mirit vsak mesec prejme še kakšnega novega, kanalizira nove svetlobno-zvočne ključe. Vse novo tudi nemudoma podeli s tečajniki, v pisni besedi pa tudi z drugimi. Da bi svet zazvenel bolje in popolneje, ljudje pa bi lažje pregnali iz svojega uma in čustev svoje nesrečnosti in trpljenje, neljubeznivost, netolerantnost, napadalnost, nezdravo tekmovalnost ...

Tehnike uglaševanja z vsemi ravnmi zavesti in resničnosti, z Zemljo, s Kozmosom in z Božanskim Virom življenjske energije so pred tisočletji poznale različne duhovne tradicije sveta in misterične šole predvsem za lajšanje življenjskih tegob in razvijanje duhovnih sposobnosti. Žal je dandanes človeštvo skorajda povsem pozabilo (razen nekaterih osveščenih Indijancev, Aboridžinov, Tibetancev, Sibircev, Havajcev ...) veliko modrost in moč povezovanja, brezpogojne ljubezni in vsepovezanosti, ki trajno omogočajo mir in blagostanje ter polnino spoznanj.

Veduna kozmično resonanco tvori 16 stopenj oz. tečajev z iniciacijami in uglaševanji. Vsaka prinaša različne vibracijske kvalitete frekvenčnega Univerzuma, katerega del smo. Tečaji posredujejo darove v obliki visokofrekvenčnega neslišnega notranjega zvoka in svetlobe. Ljudje smo svojstvena, neponovljiva bitja, zato vsakdo med iniciacijami, za katere naprosi, naj jih prevaja medij Mirit, opravi pa jih kozmični Logos/Vir (po ljudsko tudi hierarhija Mojstrov), dobi prav tisto vibracijo, ki jo potrebuje.

Udeleženci prejmejo izjemno duhovno (vibracijsko) podporo, ki pomaga pri premagovanju vsakodnevnih življenjskih ugank, težav in izzivov. Na tečajih kozmične resonance Mirit podeli tudi orodje za samourejanjesvetlobno zvočne kode, simbole ali ključe za povezovanje z različnimi frekvencami, z njihovimi darovi in vsebinami. Vse obstoječe namreč sestavlja različna energijsko-frekvenčna valovanja. Kar valuje ali niha, pa je zvok – slišni ali neslišni. Tistega, kar valuje izven našega slušnega obsega, ne slišimo, vendar kljub temu vpliva na nas, nas celo določa in spreminja.

Ko v zavesti ali umu aktiviramo svetlobno zvočne kode, kot odgovor začne teči določena frekvenca. Tista, za katero smo naprosili v okviru tehnike kozmične resonance. Te energijske vibracije nato uglašujejo fizično telo, čustveno in miselno telo, podzavest in nadzavest ... Tisto, v kar posežemo s ključi, harmoniziramo in očiščujemo travmatičnih energijskih odtisov ali blokad. Zato postajamo vse pretočnejši za življenjsko energijo, ki se zatem nikjer več ne zaustavlja, temveč svobodno teče skozi celotno bitje. Le bitje, ki je povsem osvobojeno travmatičnih spominov in energijskih blokad, je docela zdravo in radostno, v odzivanjih sočutno in ljubeznivo, pa tudi zelo ustvarjalno in obdarjeno z vsem potrebnim blagostanjem, ki se nato brez ovir steka v življenje.

Vsak dobi vibracijo, ki jo potrebuje

Mirit oživlja oziroma kanalizira ter iniciira mnoge starodavne ključe in pozabljene kode svetlobno-zvočne abecede življenja, ki služijo kot pomoč pri uglaševanju in povezovanju z zemeljskim, duhovnim, Izvornim, občečloveškim, z duhom ali dušo in vsemi življenjskimi oblikami in bitji. Z Virom življenja. Ta dragoceni svetlobno-zvočni jezik višjih dimenzij resničnosti in zavesti poklanja ljudem mir sozvenenja z Resnico in Prapočelom življenjskih moči. Osrediščenost in vsepovezanost, ki je nujna za (samo)uresničevanje.

Glede na vse bolj pospešeno duhovno evolucijo človeštva se torej k nam spet tvorno vrača že skorajda pozabljena svetlobno-zvočna abeceda kot orodje za urejajoče povezovanje z Izvorno/Kozmično Zavestjo/Inteligenco, s tem težko doumljivim superračunalnikom, in z lastno bitnostjo.

Svetlobno-zvočne kode v nas prebujajo tudi spontani 'vódeni' zvok in spontani gib, ki sta posebnost naše šole in Veduna kozmične resonance. Bolj ko se človek odpre simfoniji frekvenc, zanimivejši so njegov glas, pesem ali gibanje – pesem duha in telesa. To zmoreta zvok in gib transcendentne zavesti – onkraj običajne zavesti in brbotajočega uma. Spontani zvoki in gibi pomagajo skupaj s kodami najti ravnotežje vseh teles ter razširiti zavedanje. Pospešujejo procese duhovne rasti ter prebujajo speče sposobnosti, to je številne sposobnosti, ki jih imamo ljudje v sebi, a se jih sploh ne zavedamo, kaj šele, da bi jih s pridom živeli in uporabili. S kozmično resonanco postajamo vse boljši mediji za transfer Univerzalne življenjske energije, ki nas dela žive, nas poživlja in vzdržuje, brez nje bi bilo naše telo mrtvo.

V vsaki iniciaciji tečajniki pridobijo torej novo učinkovito orodje (1 do 4 kode) za pomoč sebi in drugim, pa tudi rastlinam in živalim ter drugim življenjskim oblikam. Kode harmonično delujejo celo na materialni svet. Zato je Veduna kozmična resonanca izjemen dar za uglaševanje, blagozvočnost in privabljanje sreče ali skladja v življenje. Dobljeno orodje lahko uporabljamo za pomoč kadarkoli in v vseh življenjskih situacijah. Z njim bomo vselej učinkovitejši, premočrtnejši in bolj usklajeni s trenutnostjo, vizije in želje pa se bodo uresničevale lahkotneje.

Raba (meditacija) teh ključev podarja ljudem tudi močno zaščito pred vdori nezaželenih energij. Vklapljanje kod je enostavno. Zdi se tako, kot bi k Viru/Počelu poslali miselno sms sporočilo s svojo željo. 'Vesolje' pa nato odgovori – pošlje energijo, ki jo za uresničevanje želje potrebujemo. Če je tako usklajeno z našo potjo in nikomur ne škoduje, človek zazveni sam s seboj – v resonanci ali sozvenenju. Tako deluje Univerzalni Logos (Božanska Bitnost). Kode sprožijo nemoteno pritekanje in pretakanje Univerzalne življenjske energije, ki razširja zavest tudi v brezmejno Polje večnosti. V Polje neštetih možnosti ... V ustvarjalnost brez primere.

Dr. Mira Omerzel - Mirit

Dr. Mira Omerzel-Mirit

Dr. Mira Omerzel – Mirit je medij za prevajanje in prenašanje kozmičnega toka življenjske energije, sporočil in znanj v fizični svet. Njeno učenje na predavanjih in tečajih temelji na tisočletja starih modrostih Velikih Misterijev življenja. Skorajda že docela pozabljeno, še zlasti v kulturi belih ljudi, se je pomembno staro znanje na srečo začelo spet obujati. Mirit je stara znanja povezala z novimi (kanaliziranimi) orodji duhovne rasti, širjenja zavesti in ozaveščanja vzrokov razglašenosti (težav). Tako lahko na tečajih podarja ljudem polno zavedanje, kako živeti, ter orodja za samopomoč.

Medij dr. Mira Omerzel – Mirit v okviru svoje šole Veduna še zlasti v prvih letih novega tisočletja kanalizira (prejema znanje iz Vira) ter oživlja nekatere starodavne metode urejanja ter energijske in svetlobno-zvočne kode. Vse to povezuje tudi s tehniko starodavne tibetanske duhovne modrosti Modrega Bude budistične šole reikija in tradicionalnega shiki ryoho ali tibetanskega men-ho kozmičnega uglaševanja. Nekaj elementov (le na prvih 4 stopnjah) je vzetih tudi iz italijanske in nizozemske šole ter Karuna reikija ameriške šole Williama Lee Randa (le na I. in II. stopnji Karune). Višje stopnje in pripadajoče kode je Mirit prejela od Univerzalnega Logosa. A vsa ta stara znanja so le odskočna deska za tehniko (pomoč) Veduna kozmične resonance, za kode/ključe današnjega časa.

Mirit še vedno prejema nove ključe/kode, pa tudi njihove osmislitve in potrebna znanja. Tečaji katedre Veduna so namenjeni predvsem širjenju zavesti in poglabljanju zavedanja. So pomoč pri samourejanju in duhovnem razvoju (vedno namreč lahko gremo še dlje ali naprej – v čudesa brezmejnega). Vsi tečaji in delavnice šole Veduna, a vsak po svoje, vzpostavljajo ravnovesje in blagostanje, samozdravljenje in samouresničevanje. So bojevniška pot do življenjskega cilja – celovitega prebujenja na vseh ravneh resničnosti. Pot v dovršeno sozvenenje.

Svetlobno-zvočne kode so ključi in bit duhovnih izročil ljudstev sveta preteklosti (pa tudi sedanjosti), usklajenih z naravo, Zemljo in vesoljem. Veduna kozmična resonanca uglaševanja s planetarno-kozmičnimi zakonitostmi življenja sodi v dragoceno nasledstvo duhovnih izročil ljudstev in civilizacij sveta.

Več o Veduna kozmični resonanci preberite na www.veduna.si

Zapisi udeležencev tečajev Veduna kozmične resonance

"Druga koda je bila zelo močna, občutila sem jo kot širino, ki potuje po telesu in čisti potlačena čustva z občutkom bolečine, za kar sem hvaležna. Pri sprejemanju kode se mi je takoj aktivirala srčna čakra in občutek je bil kot sprememba. Nekaj se je odprlo ... Veduna terapevtski dotik je bil nekaj posebnega." Dušanka T.

" ... Koščki sestavljanke so bliskovito začeli dobivati svojo širšo in jasnejšo sliko celotnega dogajanja ob iniciaciji Karune. Kar osupnila sem v zavedanju, kako močno predpripravo sem doživela, saj kode vsebujejo ravno te kvalitete in lekcije, ki so me skozi bolečino poučevale in kazale pot ven ... Najprej sem uporabljala samo prvi dve kodi. Na samem začetku sem ju doživela kot portal znotraj mene. Kot zmaja, čuvarja zakladov, strašna varuha, saj sta me varovala pred nespametnim in nezrelim vstopom v lastno svetišče, zakladnico dragocenosti – moči in sposobnosti. Od tu naprej se mi svetlika ALKIMIJA življenja. Ne zgolj v glavi, temveč celem bitju doživljam moč preobražanja. Vse, kar je bilo onečaščeno, zlorabljeno, razvrednoteno ... kakorkoli zatemnjeno, prihaja na površje in teži po razrešitvi, OSVOBODITVI IN OSVETLITVI ..." Sabina P.

"Želim si deliti to zgodbo z vami: v četrtek sem si zvila gleženj, šla na urgenco, kjer so ugotovili, da ni nič zlomljeno, a vseeno predpisali tri dni strogega mirovanja in nato dva tedna bergel s postopnim obremenjevanjem noge (ker nisem mogla niti stopiti na nogo). Cel četrtek in petek sem izvajala intenzivno Veduna kozmično resonanco. Gleženj ni otekel, ni spremenil barve (postal moder ipd.); v soboto sem odkorakala brez bergel in brez bolečin." Tadeja T.

"Po tretji kodi resonance sem imela kar nekaj trenutkov, v katerih sem se spraševala, kaj je smisel življenja na Zemlji. Ne vem, kako bi to opisala, toda občutila sem kar neko razočaranje nad svetom. Že zjutraj sem bila brez motivacije, da bi vstala iz postelje, pisala diplomo, šla v službo ... vse se mi je zdelo nekako brez smisla ... Včeraj zvečer, ko pa sem vklapljala resonančne kode in izvedla proceduro, sem nekako začutila, da bi rada podelila neka svoja občutja in misli. ... Zanimivo mi je tudi v Katedri Veduni, kako se vsi spreminjamo in v nekem obdobju resoniramo z neko osebo, v nekem obdobju pa bolj z drugo. No, danes sem med resonanco zjutraj začutila silno hvaležnost, kar jokala sem nekaj časa, vendar to niso bile solze žalosti, to so bile solze radosti, sploh ne znam opisati. Začutila sem hvaležnost, podporo, da sem tukaj, da se imam možnost tako razvijati, da osveščam, da vidim še kaj več kot le tisto, kar lahko zagledam in otipam. Neka silna radost me je preplavila." Maja G.

"Iskreno se zahvaljujem za sredino iniciacijo. Med iniciacijo so se za hip odškrnila dvokrilna vrata, za katerimi je bilo veliko žareče rumeno sonce." Andra L.

"Zahvaljujem se za Karuna inciacijo. Ta je bilo zame najmočnejša do sedaj. Že na povezovanju na koncu sem čutil močno bitje srca na koncu prstov, kar se mi do zdaj še ni zgodilo. ... Nato se pojavi tišina in umirjenost." Nikolaj T.

"Zgodila se je zelo zanimiva izkušnja. Sin, snaha in vnukinja so zboleli in družinici sem predlagala, da naredim Kozmično resonanco. Pozno zvečer sem jo naredila. Tako, da sem najprej kar za vse tri v enem paketu prosila za njihovo zdravje ... Energija je tekla močno, vroče, sama sem bila prepotena ... Naslednjo resonanco za zdravje sem naredila samo sinu , pretok energije ni bil tako močan. Sem mu pa pošiljala brezpogojno ljubezen, čisto ljubezen. Čutila sem močno odprto srčno čakro ... Danes mi je sin povedal, da se je ponoči zbudil, ker so ga tako bolele in pekle oči, da je mislil, da bo oslepel. Prižgal je luč, ker je mislil, da je sanjal. Ozavestil je tudi strah pred izgubo ... Že sicer verjamem v resonanco, ki deluje na meni, zdaj pa še tole." Ljubica K.

"Inciacija kozmična resonance v soboto 16. 6. 2012, je bila zame zelo lepa izkušnja. Usmerilo me je na pravo pot. Zdaj vidim, da sem pri prejšnjih duhovnih izkušnjah delal napake, in tudi, kje sem jih počel. ... Počutim se povsem drug človek. Nekako drugače dojemam in čutim." Nikolaj T.

"Z Mirinimi učenji, ki temeljijo na pozabljenih modrostih starih kultur, in ob zvočni pomoči ansambla Vedun sem povsem spremenila življenje ‒ predvsem čustvovanje, razmišljanje in odzivanje v vsakodnevnih situacijah. Ter tako tudi pozdravila smrtonosno bolezen, moji odnosi pa so postali skladnejši. Za to sem ji in jim neizmerno hvaležna.

Prva velika sprememba na telesni ravni in na moji duhovni poti se je kmalu pokazala, saj so rakave celice po nekaj mesecih izginile. Sledilo pa je vztrajno in pogumno čiščenje čustvenih vzorcev, ki so bili vzrok za obolenje. Vse to pod Mirinim vodstvom. Inventura bolečine zahteva precej več duhovne zrelosti in poguma, pa tudi odrekanja in discipline, sem spoznala. Pogosto sem se zbujala prepotena in prestrašena, ko se je v morastih sanjah dvigoval in razgrajeval potlačeni strah. Na začetku nisem razumela, za kaj gre, vendar se v katedri Veduna, šoli za razvoj zavesti in samozdravljenje, tedensko pogovarjamo o vsem, kar doživljamo. Mirit nam razloži vzroke naših težav in pokaže posledice dogajanja ter nam jih pomaga tudi odpraviti.

Soočala sem se z uničujočim trpljenjem in bolečino, ki sta nastala zaradi pomanjkanja ljubezni. Ponavljajoča bolečina je bila trdovratna in težko sem razumela, zakaj mi je tako domača, zakaj jo hočem obdržati. No, poznala sem jo bolj kot radost. In jo vztrajno potiskala v nezavedno. To počne večina ljudi brez zavedanja, kaj s tem naredijo sami sebi. Bolečina ždi v nezavednem in spet in spet (po zakonih resonance ali sozvenenja, kot pravi Mirit) priteguje enako boleče odnose, enako neželene situacije, neljube dogodke ... Da bi spregledali in odpravili bolečino.

Z običajno zavestjo se ne zavedamo, kaj počnemo. Naš um tega preprosto ne dojame. In ker ne razumemo, nam življenje pokaže težave v bolečih situacijah in trpljenju, ki nas spominjajo na potlačene izkušnje ('zrcalo dela'). Mi pa jih moramo le dojeti in jih povezati s sedanjostjo. Sedaj to vem. Zato sem ozdravela, živim lahkotneje in zavestneje. Ter polneje. Hvala, hvala!" Dunja Š.