Vzorci iz preteklih življenj in duhovna zgodovina človeštva

Svoj "dar" je Mateja odkrila v težkem obdobju v svojem življenju, ko se je znašla na prelomnici. Sama se je odprla simboliki, ko je v potepanjih po Sloveniji iskala svoj mir. Na nekaterih krajih, kjer je bila, so se ji začele pojavljati slike iz preteklosti iz teh krajev. Ko jo je znana zgodovinarka in etnologinja Jelka Pšajd pomirila, da vidi prav in da ne izgublja stika z resničnostjo, je začela iskati smisle v svojih novih zaznavah in se začela učiti pri najrazličnejših mojstrih. Enkrat sta sedeli ob ptujskem polju in Mateja je videla vojske, letnice, zastave, simbole. Etnologinja pa je zapisovala njene vizije, jih kasneje tudi preverila in ugotovila, da je šlo za zgodbe, ki so sovpadale z zgodovinskimi dejstvi. Mateja se je izobraževala tudi na freiburškem Mednarodnem institutu za intuicijo.

Vzorci iz preteklih življenj in duhovna zgodovina človeštva (foto: Profimedia) Profimedia
14. 1. 2015

31. januarja: delavnica Popotovanje skozi čas: Matriarhalne kulture po svetu – Kreta (Obredno-meditativni stik z matrico prostora in časa z Matejo Vavtar v Rdečem Šotoru) Več informacij TUKAJ.

Mateja, kaj natančno pomeni »matrika prostora in časa«?

Matrika prostora in časa, je po mojem trenutnem razumskem razumevanju frekvenčna struktura prepleta kozmične mreže. V tej matriki je nenehno vibriranje, gibanje in kroženje v spiralnem ritmu. Matrika vibrira vsak trenutek in v njej obstajajo prav vse ideje, informacije, podatki. Uporabljamo različne druge izraze kot so: dimenzije, akaša, hologram, a vse to razumevanje je odvisno od posameznikovega dojemanja in sprejemanja v trenutnem stanju zavesti. Meni najbližja je matrika prostora in časa. Prostor in Čas sta dve komponenti, ki jih lahko z razumskega polja zasidramo kot navidezne točke stalnice, kjer se lahko nekako ustavimo, nekaj omejimo. A vse to je le navidezno, iluzorno, a tudi izjemno resnično. Saj naše zaznave, predstave in informacije zmeraj želimo razložiti na razumski ravni – tako se počutimo varno. Vse te ideje in informacije so dostopne pod določenimi pogoji. Pogoji so prepuščanje in zavedanje. Zavestna prisotnost v danem trenutku. V sebi nosimo tako fizične organe kot nefizične-energetske točke zaznav za branje, sprejemanje in razumevanje informacij iz matrike. To so hipofiza, epifiza, pinealna žleza, srce in pranski kanal, čakre, avrično polje in še veliko drugih receptorjev zaznav. Prav tako je vseobsegajoča, neskončna matrika (vse kar je), sestavljena iz izjemnega in fantastičnega sistema frekvenčnih mrež, v katerih obstajajo odtisi, zapisi in datoteke podatkov. Posamezne matrike izdvajamo, jih beremo, ker jih lažje dojemamo skozi razumski kanal. Skozi intuicijski kanal so stvari veliko širše in globlje in se lahko izražajo v simbolnem jeziku ali razumskem jeziku.

Kdaj si ti začela brati matriko? Kaj te je »odprlo« matriki?

Moja prva srečanja z zaznavami, da vstopam v matriko, so bila sprva na nezavedni ravni. To so bile sanje, še v otroštvu, ko sem v sanjah govorila in živela neko vzporedno življenje. Veliko sem govorila v nerazumljivem jeziku ali pela. Kasneje je to potihnilo in se nekam začasno skrilo. V obdobju težkih trenutkov, so se informacije iz matrike pojavljale še vedno nezavedno, kot sanjanje pri odprtih očeh. Pravili so, da imam bujno domišljijo! Kasneje so v moje življenje stopili ljudje, ki so mi podarili različne medote ali postopke za vstopanje v matriko. Energijske vaje, meditacije, dihalne vaje in predvsem stanja popolnega notranjega miru. V vsakem od nas so skriti potenciali za vstop in branje matrike. To so nekoč bila znanja, ki so bila veliko bolj izražena. Daleč nazaj, pred nekje 7000 let, pa smo se usmerili v raziskovanje materije in fizične dimenzije, in se je to intuitivno zaznavanje umaknilo razumski interpretaciji informacij iz matrike prostora in časa. Ker prihaja čas Vodnarja v Zemljinem ciklu, se spet prebujajo intuitivna znanja, saj je Vodnar znamenje zraka. Veliko globlje se bomo povezovali skozi nefizične sisteme zaznav. Vsled tega sem oblikovala tudi svojo šolo Vstopa v matriko prostora in časa, kjer se skozi lahkotne pristope prepuščamo zaznavam in razvijamo svoje receptorje zaznav. S takim znanjem smo popotniki skozi prostor in čas, ki lažje razumemo, kako sistem frekvenc deluje okrog nas in s tem znanjem postane življenje drugačno – z veliko več spoštovanja in razumevanja, podpore sebi in vsem okrog sebe, tako krajev, kot bitij. Na primer, če si dovolite odprtost branju matrike vaše parcele, lahko dobite informacije, ki vam bodo predstavile vašo parcelo z energijami, zapisi določenih dogodkov iz preteklosti ali točkah moči. S temi informacijami lažje umestite sebe in svojo družino, svoje namere in vsak trenutek življenja v prostor, ki se vam je razodel. Tako ne boste gradili hiše tam, kjer je recimo v preteklosti bilo pokopališče, ali spalnico postavili na podzemni vodni tok; to navajam kot ekstremen primer.

S takim znanjem, si lahko medsebojno pomagamo, drug drugemu, bitjem okoli nas, naši materi Zemlji in vsemu kozmosu.

Sprva so bili moji trenutki največjega miru, ko sem se potepala po različnih krajih in meditirala ali samo počivala, v mojih mislih pa so z izjemno hitrostjo in količino prihajale neverjetne količine informacij! Sprva, sem bila šokirana, ker tega nisem razumela. Kasneje, ko sem začela delati s svojimi učitelji, sem začela zbirati odgovore. Ko sem sprejemala zaznave in informacije, sem se kot samouk prepustila lastnemu toku vstopanja v matriko. Vstop in branje matrike je zame kot pustolovščina v nov in še neznan svet! Vsak korak je izjemen, saj nikoli ni predvidenih zemljevidov, zmeraj je korak v neznano. A tudi zmeraj neverjetno nov, čudovit svet informacij, pa naj je to matrika kraja, matrika človeka, matrika živali ali rastline, ali matrika kristala! Zdaj popolnoma drugače gledam na vse kar me obkroža, od bitij do kamnov. Ja, tudi kamen ima svojo matriko! V potepanju po krajih, kar še sedaj zelo rada počnem, sem se srečevala z informacijami, ki so si lahko sledile kronološko, kot filmi na platnu, ne samo s sliko in zvokom, ampak tudi z občutki in informacijami v ozadju! Zapisovala sem jih in veliko jih je bilo možno zgodovinsko preveriti. To mi je dajalo potrditev, da sem na pravi poti! Zanimivo pa je sprejemanje informacij skozi simbolni jezik – to je zame še zmeraj najlepše raziskovanje! Kraji se pogosto predstavljajo skozi simbole in jih je potrebno prevesti v razumski jezik. Tudi ti podatki, ko so prevedeni in obdelani, razodenejo zgodovinske skrite ali javno znane podatke. Ob vsem tem delu je potrebno spoštovanje in kozmična etika. Večino teh podatkov sem samo sprejemala in se samo zahvalila za prejete informacije. V nekaterih primerih sem lahko pomagala k boljšemu razumevanju določenih energij v kraju in s tem k večjemu ohranjanju harmonije energij v prostoru.

Zakaj je poznavanje osebne matrike pomembno za posameznika oziroma kako mu lahko pomaga? Zakaj je pomembno poznavanje kolektivne matrike (ki jo bomo odkrivale tudi na delavnicah potovanje k starodavnim matriarhalnim kulturam)?

Osebno poznavanje matrike je zmeraj povezano z matriko kolektivne zavesti. Nikoli nismo ločeni od kolektivne zavesti, ves čas smo del nje. Sta v nenehnem prepletu. Navajam primer. Ko razumemo, da so v naši osebni matriki zapisi strahov in travm pred vzorcem življenja svobodne in odgovorne ženske, odraz zapisov iz preteklosti, ko smo bili zatirana ženska, brez vseh pravic, lažje razumemo vsak trenutek, ko se ta travma prebudi in nas ovira v življenju. Primer, želite si otroka, a ne zanosite. V vas je ves čas strah, kako boste skrbeli zanj – s tem strahom, tako močno oviramo svojo energijo v sedanjem življenju, da kljub vsem zagotovilom zdravnikov, da je z vami vse OK, do zanositve ne pride. Z vstopom v vašo osebno matriko preberete in ozavestite informacijo, ki je zapisana iz preteklosti – sužnja brez vseh pravic, ki je imela otroke izključno iz posilstev gospodarja. Zdaj razumete od kod vaš strah in že s samim prepoznavanjem in ozaveščanjem, transformirate travmo iz preteklosti, dovolite, da vaše psihično telo, skozi proces revitalizacije »odklene« zakodirane vzorce blokade in da steče življenjska energija, ki omogoči zanositev. Ker je vzorec močno vezan na več segmentov travm – izkoriščanje, zavračanje, nepriznavanje, zlorabe, osamljenost, in še veliko več, so to vzorci, ki jih nismo sprejeli samo kot posamezniki, ampak kot cele generacije in so zato kolektivno zapisani v koletktivni zavesti. Ko ozaveščamo osebne vzorce in jih razrešujemo, to delamo v domino efektu, tudi na vseh drugih nivojih, tudi na kolektivnem. Če delam zase, delam za vse!

Kakšen je pravi kontekst za potovanje skozi matriko prostora in časa? Kako ti predajaš informacije, ki jih prejmeš?

Opisala sem dva ekstremna primera, kjer so travme globoke in izjemno težke, kot osebni in kolektivni zapis. Posredovanje takih informacij je zelo pomembno, saj je nujno potrebno imeti globoko spoštovanje do sočloveka in do informacij. Človek, ki mu predajam informacije iz matrike prostora in časa, se mora ves čas počutiti varno, brez občutka ogroženosti ali krivde iz preteklosti. Potrebno je jasno razumevanje infromacij, in ob predajanju delovati s subtilno energijo, ki dovoljuje vsakršno analizo in raziskovalni, svobodni prostor. Vprašanja so dobrodošla in vodijo smer branja osebne matrike. Človeku pomagam k razumevanju, analizi in ozaveščanju informacij iz matrike, in s skupnimi močmi sprejemati nove odločitve. V kozmosu ima vsak svobodno voljo odločanja, zato tudi jaz ne sprejemam odločitev v imenu strank! Obstajajo določene izjeme, kot so dojenčki, ali ljudje v komi ali posebnih stanjih, in živali, s katerimi je potreben popolnoma drugačen pristop in sodelovanje. Spoštovanje in podpora, ter razumevanje so temelji za dober, zaupanja vreden odnos stranke in mene, kot intuitivnega svetovalca in zdravitelja. Sama s tem sprejemam odgovornost zase in za vse sodelujoče, tudi energije, s katerimi se srečujemo. So tudi primeri, ko nisem poklicana, da vstopim v matriko prostora in časa. To spoštujem in mi je jasen znak, da je to moje varstvo.

Glede na matriko, kakšen je sodobni čas za žensko? Kakšni izzivi jo čakajo in v čem je bistvena razlika med sodobnim časom in preteklostjo za razvoj ženske in ženske energije?

Matrika vsebuje tudi informacije, ki so zapisane na globalnem nivoju, za celotno civilizacijo. V templjih, svetiščih, na svetih prostorih, se razodenejo sporočila za naše človeštvo. Tako tudi dobivamo podatke o ravnotežju kozmičnih sil, kot sta moška in ženska energija. Ženska energija in moška energija skupaj tvorita Eno. Božansko ali podoba Boga je zapisana v vsakem človeku, saj smo narejeni po božji podobi. Vendar se kvaliteti obeh energij razlikujeta in dopolnjujeta. Stare kulture so nas učile, da eno brez drugega ne more obstajati. V sodobnem času so energije ženske trde, borilne, uporabljajo vso moč, da se dokažejo in zasedejo v družbi mesto, ki daje ženski določen statusni položaj in s tem možnost preživetja. Naša življenja so bila skozi zgodovino, zmeraj polna preizkušenj, izgub in trpljenja. S tem znanjem smo spoznavali svojo notranjo moč in gradili osebnost. V kozmičnem krogu smo s tem dosegali svoj razvoj in se dvigali na pozicije, kjer lahko pridobivamo vedno več znanj in s tem drugačna življenja, v različnih dimenzijah. Vendar bi povedala, da se je ženska v sodobnem času odločila za izjemno zahtevno vlogo. Njena energija je postavila na rob milino, nežnost, sočutje in velikokrat tudi modrost, ki je bila zmeraj determinacija ženske v zrelem obdobju ali starosti. Zakaj taka vloga? V kozmosu je vse zmeraj v harmoniji ali kozmičnem ravnovesju. Tako se je v preteklosti kozmična tehtnica iz uravnoteženega stanja – Božanski moški in Božanska ženska, ki jih še zasledimo po svetu v predkrščanskem času, v obdobju starega Egipta, pri starih Grkih in Rimljanih, staro-Slovanskih plemenih, Keltih...da ne naštevam; nagnila na visoko dvignjeno moško energijo moškega Boga in Jezusa, na eni strani in na drugi strani grešne ženske, ki jo je Eva zaznamovala z izvirnim grehom. Srhljive so zgodbe, ko stopimo v matriko temačnega srednjega veka, ko vsi aspekti ženske postanejo hudičevo delo in so preganjani na vsakem koraku. Zato pride trenutek, ko se kozmična tehtnica seveda izravnava. In to se je zgodilo zelo na hitro v 60. letih dvajsetega stoletja z emancipacijo, ki je pridrvela z grobo in borilno močjo enakopravnosti. Ženska in moški sedaj tipata in se usklajujeta z novo nastalo vlogo in položajem. Umeščanje še traja, tako kot traja tudi uravnavanje kozmične tehtnice. Ker pa smo v času prebujanja Božanske ženske, se bomo ženske srečale s preizkušnjo vrniti svojo milino, nežnost, prepoznati vrlino modre ženske. S tem postavljamo svojo žensko v božansko pozicijo, kar omogoča moškemu, da prepozna ponovno svojo Božansko žensko! Ženska je v primarni energiji močnejša v aspektu energije, zaradi zagotavljanja potomcev. Prosces zanositve, nosečnost in rojstvo so izjemna energija in njene moči moški ne zmore doseči. A ta energija nosi v sebi milino, nežnost, ljubezen in sočutje, kar so izjemne kvalitete! Moški prav tako v sebi nosi odtenke vseh teh energij, vendar je njegov primarni aspekt, moč, varnost, borba in predanost. Ženske nas čaka lastna odločitev, kako bomo ustvarjale, kreirale in živele svojo prihodnost, vendar je v sedanjem trenutku že močno izražena tendenca, da se vrnemo k svoji primarni Božanski ženski. Verjamem, da se bomo s sočutjem , spoštovanjem in podporo razvile v to Božansko žensko in s tem spet vzpostavile kozmično ravnotežje.

31. januarja: delavnica Popotovanje skozi čas: Matriarhalne kulture po svetu – Kreta (Obredno-meditativni stik z matrico prostora in časa z Matejo Vavtar v Rdečem Šotoru) Več informacij TUKAJ

Ana Drevenšek, www.rdecisotor.com 

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri