Bo kdo izdelal boljši časopis o slovenskih rekah kot Zlatko?

Projekt 'Moja reka si' že četrto leto zapored pripravljata Coca-Cola Slovenija ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v sodelovanju s programom Ekošola.

13. 3. 2012

Ustvarjalci natečaja spodbujajo zavedanje o pomenu rek v Sloveniji in poudarjajo vlogo vsakega posameznika pri varovanju naravnega bogastva.

Porabimo kar 70% pitne vode!

Coca Cola Slovenija ter Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sta letos izbrala povezavo med vodo in hrano, ki je tudi tema svetovnega dneva vode Organizacije združenih narodov UN Water. Ta povezuje tudi vsebine novega združenega ministrstva. Mladi bodo v svojih časopisih raziskovali vlogo vode pri pridelavi hrane in pomen trajnostne uporabe vode. Kot vsako leto doslej lahko tudi letos pričakujemo, da bodo končni prispevki kreativno in hkrati vsebinsko bogato opozorili na nekatere ključne probleme našega odnosa do rek. V kmetijstvu in prehrambeni industriji na svetovni ravni porabimo kar 70 odstotkov pitne vode, zato ima trajnosten odnos izjemno pomembno vlogo.

Soodvisnost vode in hrane bodo v okviru projekta raziskovali najmlajši in s tem prispevali tudi k boljšemu poznavanju te tematike s strani staršev.

Raper Zlatko bo motor projekta

Ambasador projekta je tudi letos slovenski raper Zlatko, ki bo ustvaril svoj unikaten časopis. Za pomoč pri izdelavi časopisa bo poprosil izkušenega novinarja, vsebinsko pa bo odgovore na svoja vprašanja poskusil poiskati na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Inštitutu za vode in Kmetijskem inštitutu ter se povezal z nekaterimi znanimi Slovenci oziroma Slovenkami – seveda v svojem slogu.

Njegovo ustvarjanje časopisa boste lahko spremljali tudi na Facebook strani projekta Moja reka si.

Vse informacije o projektu in izdelkih preteklih let so dostopne na www.mojareka.si.

Ustvarjanje časopisov bo potekalo do 15. maja.