Čas - prostor - (ne)forma gibanja

Ishmech - mesečne plesne delavnice v Ljubljani in Kopru

11. 3. 2015

V vsakem človeku obstaja sila, imenovana osnovna integralna vibracija. Ta vibracija je izvorna vibracija, potencial, v katerem je odtis/zapis modrosti človeškega telesa. Popolnost.

V naši notranjosti se nepretrgoma pretaka življenje/gibanje, ki nima stalne oblike, nima forme. Ko gibanje ustavimo v času in prostoru, nastane forma. Kadar se prepustimo glasbi in nas prežame njena veličina, se v nas prelivajo osnovna integralna vibracija, dih in valovanje glasbe. Pogled na tovrstno čisto, prosojno, mehko, strastno in čutno gibanje nas gane in odpre.

Da bi razumeli, da je vsa forma nastala iz neforme, bomo na tokratni delavnici potovali skozi proces gibanja iz forme v neformo. Opazovali bomo, kako se med procesom spreminja naše stanje. Pozornost bomo usmerili na dogajanje na treh nivojih: fizičnem, čustvenem in mentalnem. Posvetili se bomo temu, kako nekaj začnemo, kakšen odnos imamo do učenja novih stvari. Vse to bomo počeli skozi formo – sekvence gibalnih zaporedij.

Odkrivali bomo, kakšen odnos imamo do tega, kar slišimo in vidimo. Start oziroma način, kako določeno stvar začnemo, je ena od najpomembnejših stvari, ki jih Ishmech poudarja. Vse je odvisno od pravilne priprave in starta. Gibanja se učimo z gledanjem in posnemanjem. V učenje nas žene življenje, notranja sila in volja, da se nekaj naučimo. Da bi nekaj osvojili, sta potrebna potrpežljivost in strast.

Ko enkrat obvladamo motoriko določene forme gibanja, postane del nas. Izvajamo jo naravno in spontano. Ne razmišljamo več o tem, kako kaj narediti, določeno sposobnost smo ponotranjili. Postane del nas, del našega ritma, dinamike življenja. Nenaporna in sproščena. Takrat razumemo, da ni potrebno, da je forma ovira, ker vemo, od kot izvira in kam nas vodi.

Modrost fizičnega telesa nam iz svoje globine vedno sporoča prave informacije o kako, kaj in zakaj. Razumeti, da inteligenca telesa ve več od našega naučenega znanja (to lahko lepo opazimo pri majhnih otrocih), je razumevanje, ki nas pripelje do svobode uma in prepuščanja toku življenja. Ali imamo sposobnost zaupati modrosti telesa, pa bomo na delavnici spoznali iz lastnega doživetja.

Delavnica ne pogojuje nikakršnega predznanja. Dobrodošli ste tako začetniki kot tudi udeleženci rednih tedenskih terminov Ishmech.

Ishmech v Ljubljani v petek, 13. 3. od 18.00 do 21.00

Ishmech v Kopru v soboto, 14. 3. in 18. 4. od 17.00 do 20.30 h