Dobrodelni koncert za pomoč otrokom, žrtvam nasilja, v oktobru

7. 9. 2011
Deli
Dobrodelni koncert za pomoč otrokom, žrtvam nasilja, v oktobru

Pod pokroviteljstvom Fundacije Danila Türka bo 24. oktobra 2011 ob 20.00 uri v Cankarjevem domu potekal že drugi dobrodelni koncert Fundacije Pustimo jim sanje.

Izkupiček od prodaje vstopnic bo tudi letos namenjen pomoči otrokom, žrtvam nasilja, ki jim je svet vzel brezskrbnost.

Na koncertu bo nastopil Jan Plestenjak z gosti.

Fundacija Danila Türka je bila ustanovljena z namenom spodbujati aktivnosti za preprečevanje in tudi odpravljanje posledic vsakršnega nasilja in zlorabe otrok.  Po lanskoletnem prvem uspešnem koncertu želi Fundacija Danila Türka otrokom, žrtvam nasilja, pomagati tudi z letošnjim dobrodelnim koncertom Fundacije Pustimo jim sanje, ki bo potekal 24. oktobra 2011 ob 20.00 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Izkupiček od prodanih vstopnic za lanski koncert Fundacije Pustimo jim sanje in donacij skoraj pet tisoč fizičnih oseb in petdeset podjetij tekom samega koncerta je znašal 166.785,52 EUR.

Celotni izkupiček je bil namenjen štirim kriznim centrom za otroke in mladostnike (v Kopru, Krškem, Novi Gorici ter kriznemu centru za otroke Slovenije), pomoči otrokom Preventa, rehabilitaciji otrok invalidov iz Gaze v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča ter letovanju več kot trideset otrok iz kriznih centrov.

Tudi letošnji izkupiček od prodanih vstopnic bo v celoti namenjen pomoči otrokom, žrtvam nasilja, in sicer za delovanje centralnega slovenskega kriznega centra za otroke in mladostnike ter podpori postavitve Slovenske vasi misijonarja Pedra Opeke na Madagaskarju.

Vstopnice za dobrodelni koncert Fundacije Pustimo jim sanje 24.10.2011, katerih izkupiček bo v celoti namenjen pomoči otrokom, so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, v kratkem pa tudi v Mercatorjevih centrih.