Filipinska in brazilska duhovna dediščina

7. 4. 2014
Deli
Filipinska in brazilska duhovna dediščina

Misteriji kozmične in zvočne kirurgije ter prisluškovanje vsepolni tišini mitične Lemurije v okviru cikla intenzivov na katedri Veduna. 

Sedmo iniciacijsko raven šamanskega potovanja odpira intenziv o neslišnem (transcendentalnem) zvoku, ki se postopoma pretvarja v slišni ali fizikalno merljiv zvok.

Tečaj temelji na učenju o resonanci, sonihanju ali sozvenenju, pa tudi o disonanci ali razglašenosti oz. neharmoničnosti, ki jo je potrebno prepoznati v sebi in okolju, da bi vzpostavili ravnovesje v življenju in v sebi. Vse tradicije poznajo zvočna orodja, ki pretvarjajo višjedimenzionalne resničnosti ‒ »višje zveneče vibracijske svetove« duha ali duše - v nižje (fizične) dimenzije. Zvočne tehnike in orodja, ki so se ‒ prav zaradi svoje vrednosti ‒ ohranili skozi tisočletja, nas uglašujejo s Kozmično Zavestjo ali Umom. Zato zvočno ustvarjanje pomeni tudi zavedajoče širjenje v Kozmos ter prepoznavanje iluzij v resničnosti.

Vesolje je simfonija frekvenc, univerzalno pa se izraža v razmerju svetih števil frekvenčnih valovanj, zvokov, tonov ali ritmov, intervalov in tišine.

Zvok je bitnost Stvarjenja, integrirano znanje, hologramska celota, čista zavest enosti, zato nam osveščena zvočna magija pomaga odkrivati tudi odnose med materijo in duhom. Zvok je učinkovita tehnologija za širjenje zavesti. Glasba tako postane alkimija zvoka, ki vpliva na naše misli in čustva, na počutje in zdravje. In zvok ni samo tisto, kar slišimo, pač pa tudi neslišno in neotipljivo. Je zdravilo, lahko pa je tudi strup, če je izbrana napačna frekvenca ali če poslušanmo rušilno glasbo. Naučimo se ga uporabljati kot zdravilo!

Vsebina intenziva se dotika tudi mitičnosti večne legende o legendarni lemurijski civilizaciji izjemnih duhovnih razsežnosti, legendi, ki živi po vsem svetu in ni nikoli povsem potonila v pozabo. Filipinski psihični kirurgi, pa tudi brazilski kirurgi in havajski ka-huna modrijani, se prištevajo med naslednike te skozi vekove prebijajoče se modrosti, ki izhaja iz časa, ko je človek še zmogel (in želel) zavestno presegati svoje zamejitve ter s pomočjo neusahljive zavesti enosti prodirati v etrska mnogodimenzionalna telesa, kot tudi v snovno in v fizično, da bi odstranil moteče, ustvaril ali razgradil, kar je odveč, rušilno ali bolno.

Nevidne operacije se odvijajo brez bolečin in brez sledov. Filipinska psihična kirurgija gotovo sodi med staroveške čudeže brez primere, med najtežje doumljivo in najskrivnostnejše, kar zmore človeško bitje, a le v svoji vsepovezanosti in brezpogojni predanosti Izvornemu ali Božanskemu ter večnim kozmičnim zakonitostim. Zato je VII. intenziv tečaj o celoviti predaji Absolutnemu, Popolnemu, nepojmljivemu in neslišnemu, ki odmeva skozi svetove in operira v slušnem polju materije.

Duhovna (kozmično-energijska) operacija medija je svetlobno-zvočna operacija, ki se odvija pod vodstvom kozmično-zemeljskega frekvenčnega valovanja ali Univerzalne Inteligence življenja, po ljudsko pa Mojstrov Učiteljev Univerzuma. Visokofrekvenčne vibracije so zvočno-svetlobni skalpel, ki dvigujejo iz teles in duše, zavednega in nezavednega, tisto, kar ruši ravnovesje, ter presvetljujejo v njih zasidrane moteče informacije ali energijske odtise travm in blokade. Pri tem pa osvetljujejo tudi vzroke težav. Tako napravijo prostor v telesih za svetlo zvenečo podpirajočo energijo.

Nevidne operacije sežejo tja, kamor sami ne moremo. Z duhovno operacijo pa iz višjih ravni bitja posredno vplivamo tudi na fizično telo, počutje, razumevanje, ozaveščanje, razvoj zavesti, ter pospešujemo zdravljenje. Zato je kozmično-energijska in zvočna kirurgija obvezni del Veduna duhovne anatomije in kirurgije.

Misteriozno (čeprav povsem naravno) naj bi bilo tisto, kar je običajno fizičnim očem nevidno in nerazumljivo. Prav to je celo pomembnejše od tistega, kar vidimo ali zaznavamo s fizičnimi čutili. Naša »nadčutila« (čutila za nevidno) ali »božansko v nas« pa človeka povezujejo s harmonijo in zakoni vesolja, ki prežemajo vsako našo misel in atom našega bitja ter omogočajo, da zazvenimo s Počelom življenja ‒ »superstrunami« Univerzuma ali Inteligence vesolja. Ko sprejmemo in občutimo tudi nevidni svet vibracij ali zvoka, pričnemo prepoznavati pravo (neiluzorno) resničnost, ki je stara kot Univerzum ali svet sam.

Postanemo solastniki in varuhi sozvenečega vesolja in tvorci lastnega zvočnega Univerzuma. Modrost o zvoku nam ponuja kirurško orodje obilja, da zazvenimo s prvobitno in popolno mislijo in obliko Stvarjenja. Ustvarjanje steče popolno. Le povabiti moramo to izjemnost v svoj vsakdan. In napraviti mesto zanjo v svojem zavedanju in bitju.

Moč celote

Med čudeže brezmejnega sodi tudi aboridžinsko meddimenzionalno potovanje in (filipinska) kozmična kirurgija, ki ni nič drugega kot dar 7- oz. 9-dimenzionalne povezane zavesti. Moč celote. Višjedimenzionalni ali višjefrekvenčni zvok 7. ravni ali dimenzije zavesti in resničnosti je sel Univerzalnega Logosa, Kozmične Inteligence ali Boga, če hočete ... Je šepetanje Univerzuma (šabd joga), ki ga je mogoče občutiti in izslišati. Prisluškujemo mu tudi v lastnih mislih, vizijah in idejah, v pesmih, vódenem zvoku in gibanju, v ritmih narave in kozmičnih ciklih ... Če se zavedamo ali ne, bivanje od nas zahteva usklajenost z utripanjem vesolja, s kozmičnimi cikli in ritmi Zemlje.

Svetlobna abeceda (6. ravni ali dimenzije), ki jo ustvarja višjefrekvenčni zvok 7. dimenzije, je tako orodje manifestacije ali utelešenja »vizij duše« v snovnem svetu. Legende o lemurijski civilizaciji pa pravzaprav ohranjajo spomin in opomin na zvestobo duši ali mnogodimenzionalni zavesti, ki povezuje Vir ali Logos ter človekov fizični in duhovni svet.

INTENZIV (VII. dimenzija) bo potekal v soboto, 12. aprila 2014 v Parinama centru, Cesta na Brdo 85, Ljubljana

Prijave na: prijave@veduna.si ali gsm: 040 870 155 (Mojka)

Novo na Metroplay: Žiga X Gombač: "Mene tek pomirja, daje mi dodatne zorne kote razmišljanja"