Foto utrinki prehoda iz industrijske v informacijsko dobo

Vabljeni ste na odprtje razstave Antonia Živkoviča 'O industriji', ki bo v sredo, 25. maja 2011, ob 12. uri, v avli Fakultete za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5.

19. 5. 2011

Avtor: Antonio Živkovič

Naslov razstave: 'O industriji'

Možnost ogleda: 25. maj - 15. junij 2011

Izpod peresa avtorja:

Pri svojem delu se osredotočam na lokacije nekega, ne tako davnega, obdobja, ki jih seveda gledam skozi prizmo sedanjega časa. Pa vendar te lokacije ne pripovedujejo samo moje zgodbe. Ne gre le za osebno izkušnjo, temveč za izkušnjo generacij. Tovarn, takih kot so bile nekoč, z visokimi dimniki, skorajda ni več, štejejo le tiste z 'visoko dodano vrednostjo'. Rudnike so že ali pa jih bodo v kratkem zaprli. V času, v katerem živim, se dogaja velik prelom, prehod iz industrijske v informacijsko dobo. To bi bilo škoda samo bežno fotografsko zabeležiti. Zato moji fotografski ciklusi beležijo različne obraze tega obdobja (dimnike, vodne stolpe, fasade, interierje...).

Nekaj besed o avtorju:

Rojen 20. oktobra 1962 v Novem mestu. Odraščal je v Trbovljah, kjer je tudi končal srednjo šolo. V Ljubljani končal višješolski študij na Fakulteti za elektrotehniko. Resneje se je s fotografijo začel ukvarjati leta 1986. Je eden od ustanovnih članov zavoda za razvoj fotografije FAIR/WYP in član društva Photon. Od leta 2001 deluje kot samostojni kulturni ustvarjalec. Njegova dela se nahajajo v javnih zbirkah (Kabinet slovenske fotografije, Gorenjski muzej Kranj, Moderna galerija Ljubljana, Ţelezniški muzej SŢ, Mestna galerija Nova Gorica...) in v mnogih zasebnih zbirkah. Živi in dela na Škofljici kot samostojni fotograf.