Kdo si je zaslužil DONACIJO za dober namen? (Verjemite, to je POMEMBNO za VSE nas!)

Družba Coca-Cola je v okviru akcije Vedno podpiraj dober namen finančno podprla tudi dijaški sklad projekta Botrstvo. Pogovarjali smo se z Anito Ogulin, predsednico Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, njene besede pa so dokazale, da je šla Coca-Colina donacija vsekakor v prave roke. Od njih so namreč odvisni številni najstniki!

17. 5. 2019 | Promocijsko sporočilo

Kdaj in kako se je rodila zamisel za ustanovitev dijaškega sklada za podporo dijakom oziroma njihovih staršev?

Dijaški sklad smo oblikovali leta 2016, potem ko smo pri delu z mladostniki v programu Botrstvo v Sloveniji že dlje časa opažali, da številni najstniki iz vse Slovenije zaradi materialne stiske ne morejo obiskovati tistih srednješolskih programov, ki bi si jih želeli. Pri vpisu v srednjo šolo najstniki iz družin v stiski zelo pogosto svoje želje in talente potlačijo in se pri izbiri srednje šole ozirajo na potrebe družine, ker staršem oziroma skrbnikom ne želijo naprtiti dodatnih stroškov. Skozi dijaški sklad tako omogočamo kritje stroškov bivanja v dijaških domovih, da mladostnikom res omogočimo uresničevanje želja po izobrazbi. Na tem področju namreč država ne prispeva dovolj, da bi ti mladostniki res lahko izkoristili svoj potencial.

Koliko dijakom ste že pomagali in na kakšen način?

Skozi dijaški sklad smo do zdaj pomagali že več kot 300 dijakom iz družin v stiski iz vse Slovenije. Iz dijaškega sklada krijemo stroške bivanja v dijaških domovih srednješolcem, ki sicer ne bi imeli nikakršne možnosti za šolanje na izbrani šoli.

Je vaša podpora dijakom predvsem finančna ali ima vaše delovanje vendarle tudi širši pomen? 

Finančna podpora, ki jo najstnikom nudimo s kritjem stroškov bivanja v dijaških domovih, je izrednega pomena, saj to za sabo povleče še druge stvari. Številni najstniki svoje talente ali področja, na katerih so močni, podredijo temu, da bi v čim krajšem času lahko prispevali k osnovnemu preživetju družine. Iz tega razloga se pogosto odločijo za krajše srednješolske programe ali za šolo v neposredni bližini kraja bivanja, in ne za smer šolanja, ki jih resnično zanima. S tem ko dijakom nudimo pomoč iz dijaškega sklada, se vsakodnevno življenje družin teh dijakov neha vrteti samo okrog stroškov šolanja, ki jih ne zmorejo pokriti sami. Pomoč ima pozitivne učinke tudi na njihove starše, saj veliko breme tudi odvzamemo z njihovih ramen.  S tem se izboljšajo še odnosi v družini, dijaki pa dobijo občutek vrednosti. Zelo pomembno je namreč, da jim pokažemo, da niso sami in da nekdo verjame vanje in v njihovo možnost za uspeh. To jih izredno motivira za nadaljnje šolanje. Dijaki, ki prejemajo našo pomoč, pozneje v življenju izdatno vračajo v družbo, kar je seveda zelo pozitivna posledica. Dijaki, ki smo jim doslej pomagali, so bistveno lažje nadaljevali šolanje, številni spet verjamejo v svoje sanje in jih lahko tudi živijo. Vsaj za eno leto so se otresli skrbi za lastno preživetje in preživetje družine.

Kakšni so odzivi dijakov in njihovih staršev na vašo pomoč?

Odzivi, ki jih prejemamo od dijakov in staršev ob koncu šolskega leta, so zelo pozitivni in polni čustev. Opazi se hvaležnost, da so dobili priložnost uresničevanja svojih želja. To veselje in uspeh dijakov nam sporočata, da delamo dobro, in sta nam še večja motivacija za nadaljevanje dobrega dela.

Kaj menite o akciji #vednopodpiraj dober namen?

Izjemno veseli smo, da smo z našim programom za dijake lahko del akcije #vednopodpiraj dober namen. Ne samo, da bodo mladostniki dobili prepotrebno pomoč, temveč lahko skozi ta projekt opozorimo na veliko stisko mladih, ki bi radi v življenju nekaj dosegli, pa so za to prikrajšani samo zaradi finančnega položaja svoje družine.

Veseli pa smo tudi, ker smo v akciji udeležene tri povsem različne organizacije, vse pa si prizadevamo za spremembe na bolje.

Kaj vam pomeni sodelovanje z družbo Coca-Cola oziroma kako vam njena donacija pomaga pri podpori dijakov?

Za nas je to zagotovo veliko priznanje, saj to pomeni, da imajo ljudje, pa tudi multinacionalke, kot je Coca-Cola, zaupanje v naše delovanje in naša prizadevanja za spremembe na bolje. Z donacijo bomo lahko dijakom še naprej omogočali uresničevanje želja na področju izobraževanja in sanje o lepši prihodnosti.