Očistimo Slovenijo za vedno!

Nihče v resnici ne ve, koliko divjih odlagališč imamo v Sloveniji, kje so in kakšne odpadke vsebujejo. Zato tudi ni mogoče pripraviti načrta za boj proti njim.

2. 2. 2011

Odlagališča se vsako leto čistijo v večjih in manjših prostovoljskih akcijah. Na stotine se jih vsako pomlad organizira po vsej Sloveniji. Žal prostovoljske čistilne akcije, kljub mnogim pozitivnim učinkom, problematike divjih odlagališč ne morejo trajno rešiti. Odpadki se vedno znova kopičijo.

Tudi izkušnje iz tujine kažejo, da je edini uspešen način spopadanja z nelegalnim odlaganjem odpadkov premišljeno in sistematično delo, ki zahteva dobro načrtovanje. S tem namenom je med lansko aprilsko akcijo nastal prvi vseslovenski popis divjih odlagališč. Zdaj pa lahko na pomoč priskočimo tudi prostovoljci!

Sodelujmo v akciji popisovanja!

Z iskanjem in zbiranjem podatkov o divjih odlagališčih lahko po svojih močeh pomagamo, da se problematika divjih odlagališč začne reševati na učinkovit način.

Prostovoljske popise divjih odlagališč bo društvo Ekologi brez meja skupaj s partnerji organiziralo vsako pomlad.

Prvič že v marcu 2011.