Predstavitev trojaka - naprave za prevajanje Univerzalne življenjske energije v fizični svet

Straroslovenski trojak je preprosta, a svojstvena napravica, ki pomaga zdravilcu pri prevajanju Univerzalne življenjske energije v fizični svet in telo bolnih. Je svojevrsten transformator, ki služi zdravilcu kot posebno orodje ali pomoč pri urejanju, zdravljenju ali iskanju.

Predstavitev trojaka - naprave za prevajanje Univerzalne življenjske energije v fizični svet (foto: profimedia) profimedia
10. 1. 2017

Trojak bo na predavanju v Cankarjevem domu v okviru festivala celostnega zdravja Dao-Yah predstavila dr. Mira Omerzel-Mirit. Srčno povabljeni!

Predavanje dr. Mire Omerzel - Mirit in Veduna zvočno-energijska kirurgija ob podpori ansambla Vedun

MOČ ZVOKA, KOZMIČNA KIRURGIJA IN MODROST PRETEKLOSTI ZA PRIHODNOST

Cankarjev dom, Ljubljana, sobota, 4. februarja 2017 ob 11.30

Živimo v času vse hitrejšega in tudi nepredvidljivega spreminjanja. Vsi hlastamo za mirom ter za uvidi, kako in kaj spremeniti, da nam bi življenje steklo lahkotnejše; da bi dosegli srečo in blagostanje. Toda vse to so iskali tudi že naši predniki, davno pred nami živeči modreci različnih kultur. Izoblikovali so različna znanja, tehnike,pomagala in orodja, ki pa smo jih žal v zadnjih stoletjih »modernizacije« pozabiliali nepremišljeno zavrgli, čeprav bi enako kot predhodnikom tudi nam vsa ta znanja in dosežki s pridom služila. Nismo kaj dosti drugačni od tistih, ki so živeli pred nami, tudi pred stoletji in tisočletji. Zakonitosti bivanja so povsod in v vseh časih v svojem bistvu enaka ter dokaj nespremenljiva. Kozmično-zemeljske zakonitosti so trajne. Dr. Mira Omerzel - Mirit, dr. muzikologije in univ. dipl. etnologinja, zdravilka in medij, duhovna učiteljica, svobodna raziskovalka in pisateljica, že desetletja predstavlja ljudem zanimivo in dragoceno starosvetno izročilo Staroslovencev ter modrost drugih ljudstev in kultur. Povezuje teoretična in praktična znanja, znanost in duhovnost, umetniška in zdraviteljska orodja ter duhovna izročila minulih dob v enovitomodrost (so)bivanja; znanje preteklosti za sedanjost in prihodnost. Za boljši jutri! Poznavanje preteklosti in minulih dosežkov človeštva ozvočuje ali blagoslavlja sedanjost ter pripravlja življenjske pogoje za prihodnost.

Na predavanju bo Mirit predstavila tudi staroslovenski TROJAK zanimivo napravo iz zahodne Slovenije za prevajanje Univerzalne življenjske energije v fizični svet. Informacije in načrt zanj je pred II. svetovno vojno zabeležil raziskovalec Pavle Medvešček Klančar. Straroslovenski trojak je preprosta, a svojstvena napravica, ki pomaga zdravilcu pri prevajanju Univerzalne življenjske energije v fizični svet in telo bolnih. Je svojevrsten transformator, ki služi zdravilcu ali svečeniku (nekdaj običajno tudi glasbeniku-terapevtu) kot posebno orodje ali pomoč pri urejanju, zdravljenju ali iskanju… S pomočjo trojaka zdravilec prejema in tudi usmerja prvobitno energijo življenja na telesne in duhovne ravni. Univerzalna energija življenja (vse od Velikega poka dalje) brez prestanka valuje skozi čas in prostor, nešteta vesolja ter tudi naše vesolje in osončje in oblikuje nešteto pojavnih oblik. Srečata se prvobitna urejenost in trenutnost. Ta vez je blagodejna in celo nujna. Tako se odvija hitro in učinkovito (samo)urejanje in (samo)zdravljenje, hkrati pa se tudi razširja človekova zavest, ki nato ve, vidi, sliši in prepozna mnogo več. Preurejanje se odvija na vseh ravneh bitja: tako na fizičnem telesu, na emocionalnem in mentalnem telesu ter na duhovnih ravneh. Vendar je učinek odvisen od prevodnosti tistega, ki dela s trojakom. Če se trojak uporablja napak in brez zadostnega znanja in občutljivosti za energijski svet in eterična telesa, se lahko povzroči tudi škoda. Deloma namreč trojak deluje samodejno in se njegovo prevajanje življenjske energije ne ustavi samo po sebi ali ko je dovolj. Tisti, ki dela ali ureja energije s trojakom, mora v prvi vrsti znati prepoznavati prisotne energijske vibracije in njihove kvalitete oziroma učinkovanje različnih frekvenčnih valovanj. Vsaka frekvenca poseduje svoj dar, učinkuje (podobno kot kemične substance) na sebi lasten način. Tečajniki terapevtske skupine katedre Veduna so s svojo senzibilnostjo in občutljivostjo ter pod Mirinim vodstvom preverjali zmožnosti in moči staroslovenskega trojaka.

KOZMIČNA ZVOČNO-ENERGIJSKA KIRURGIJA

Izjemno ter v svetu zelo redko kozmično zvočno-energijsko kirurgijo opravlja dr. Mira Omerzel - Mirit ob pomoči ansambla Vedun. Mirit in njen sin Tine Omerzel - Terlep sta medija za prevajanje Univerzalne življenjske energije, ki jo dandanes prepoznava tudi sodobna astrofizika in kvantna mehanika, v snovni svet. Za ljudi kanalizirata frekvenčno-zvočne vibracijske darove, ki jih ti za ravnovesje potrebujejo. Te prejemata iz Vira življenja, od Univerzalne Inteligence ali iz »kozmične juhe« ‒ to je iz neslišne simfonije frekvenc. Odvisni smo od te težko zaznavne fizično-vibracijske juhe, saj nas oblikuje in napaja, nam daje moč, ureja in vzdržuje.

V različnih kulturah so to prvobitno Prasevanje, ki vse od prvih impulzov pojavnega sveta, porojenega v Velikem poku in ki še vedno valuje skozi nešteta vesolja, pa tudi skozi čas in prostor, so imenovali tudi božanski brezmejni Ocean. Ocean Zavesti.Izvir ali Vir.Prapočelo. In še dandanes bivamo in se kopljemo v frekvenčno-zvočnemvalovanju prvinske življenjske energije, ki se je sprožila ob nastanku našega vesolja. In te pritajene kozmične vibracije še vedno valujejo ali »odmevajo« v vsem obstoječem. Dandanes še vedno opazujemo svetlobo, ki iz kozmičnih teles (zvezd in sonc) prihaja na Zemljo, nastala pa je pred milijardami let. Svetloba pa je tudi zvok inenergija stvarjenja. Govorimo o svetlobi ali energiji zvočnega valovanja; o zvoku svetlobe. O energiji življenja. Troedina (kozmično/energijsko/frekvenčno zvočna) kirurgija je v svoji biti Prabitno oziroma prvobitno. Brez nje ni življenja niti harmonije v fizičnem svetu. Ko na primer pójemo ali razmišljamo (misel je prav tako zvočno-energijsko valovanje), ustvarjamo in oblikujemo sebe. Svoj svet. Ter z mislijo in zvokom vplivamo prav na vse! Prevzamemo vlogo ustvarjalca. Zato je zelo pomembno kako ustvarjamo: kakšne misli podarjamo sebi in drugim; kakšne zvoke pošiljamo v svet… Druženje z (zvočnimi) energijami Prvobitnega pa je seveda najmočnejšeinnajučinkovitejše orodje preoblikovanja: naj le-to poteka vedno le v smeri dobrega, iz bolnega v zdravo… O tem šepetajo modri davne preteklosti in prebujeneduše vseh časov. Razsvetljeni, ki preganjajo temó, pa tudi najnovejša znanost. Če komu (Univerzalne) življenjske energije primanjkuje, boslaboten in brez volje, nesrečen in tudi bolan. Mirina in Tinetova Vedunakirurgija ali prenos tega dragocenega in pomembnega prabitnega eliksirjaživljenja se odvija na vseh ravneh telesa in duha ter razgrajuje čustveno-miselne in energijske blokade, posledično pa ureja tudi fizično telo, odstranjuje rušilne učinke stresa in nemira, širi zavest ter pospešuje duhovno rast. Vse to pa omogoča tudi doseganje vse bolj jasnih misli, potrebnih uvidov in vizij za vsakodnevno življenje.  

Kliknite za rezervacijo in nakup vstopnice