Prof. dr. Pjotr Petrovič Garjajev v Ljubljani

Predavanje dr. Garjajeva o medicini prihodnosti in zdravljenju z genetsko matrico bo 19. 10. 2019 v Kongresni dvorani Smelt v Ljubljani.

8. 7. 2019

Kdo je prof. Garjajev?

Dr. Garjajev je oče nove metode zdravljenja s kvantno genetsko matrico in edinstveno metodo valovnega reprogramiranja DNK človeka.

Je akademik Ruske akademije naravoslovnih znanosti (RAEN) in Ruske akademije medicinsko-tehničnih znanosti (RAMTN), profesor doktor molekularne biologije, član Akademije znanosti mesta New York (The New York Academy of Sciences), tvorec teorije valovnega genoma in direktor Inštituta kvantne genetike Ruske federacije v Moskvi.

Garjajev je genetsko kodiranje začel raziskovati že leta 1984 in do leta 1994 ustvaril novo smer v genetiki – valovno genetiko, ki jo je pozneje preimenoval v lingvistično valovno genetiko (LVG). Na to temo je leta 1997 zagovarjal doktorsko disertacijo. V letih 2001 in 2002 je v Torontu eksperimentalno potrdil pravilnost svojih temeljnih idej LVG. V Moskvi je leta 2013 ustanovil Inštitut kvantne genetike (Institute Of Linguistic Of Wave Genetics), ki sodeluje z mnogo znanstvenimi institucijami z vsega sveta.

Dr. Garjajev je avtor številnih znanstvenih monografij in publikacij: Valovni genom, 1994 (Wave gene); Valovno genetska koda, 1997 (Wave genetic code); Lingvistično valovni genom, teorija in praksa, 2009 (Lingvistiko-wave gene. Theory and practice); Božja koda – Lingvistično-valovna genetika, 2017 (God Id. Linguistic Wave Genetics). Pred kratkim je v hrvaškem prevodu izšla njegova
knjiga Popularna lingvistčko valna gentika.

Vstopnice za predavanje ruskega akademika so že v prodaji v kioskih, trafikah, turističnih poslovalnicah in na info točkah (razen Petrola); spletna prodaja: mojekarte.si; kontakt organizatorja predavanja: seminarji@atelje12.si ali tel.: +386 31 432 078.

Preberite intervju z Eleno Parigina, rusko profesorico, doktorica medicine in kvantne diagnostike, predstavnico Inštituta valovne genetike Ruske federacije (Institute Of Linguistic Of Wave Genetics) in voditeljico prvega centra za kvantno medicino in diagnostiko Molekula v Zagrebu, ki tesno sodeluje z znanstveno ekipo dr. Pjotra Garjajeva, molekularnega biologa in ruskega akademika, ki je s skupino znanstvenikov postavil temelje novi smeri v genetiki, tj. lingvistično­valovni genetiki.