Sibirska in vzhodno-slovanska ter havajska duhovna moč

Starodavna znanja s svojo veličino tudi sodobnikom odstirajo pomembna sporočila in način za radostnejše in bolj harmonično življenje.

Sibirska in vzhodno-slovanska ter havajska duhovna moč (foto: Katedra Veduna) Katedra Veduna
11. 5. 2016

Katedra Veduna v soboto, 14. maja 2016 prireja VIII. intenziv z naslovom – Sibirska in vzhodno-slovanska ter havajska duhovna moč VIR, POČELO ŽIVLJENJA IN POZABLJENO NEMO ZNANJE UNIVERZUMA.

Staroslovanska duhovna dediščina je izjemno ogledalo starosvetne modrosti, tako staroveške kot tudi prazgodovinske; zrcalo kozmično-zemeljske etike in estetike. Starosibirski slovanski modreci so podobno kot tudi druga slovanska ljudstva prisluškovali dihánju Neba (Črnemu Nebu) ali Središču galaksije (moči črvine) ter tako iskali lastno osrediščenost v Počelu in Viru življenja, izpolnjenost ter učinkovito zdraviteljsko in duhovno moč. Vse predolgo prezrta slovanska dediščina tudi v polpretekli ljudski kulturi še vedno pomni in ohranja univerzalno bitnost človekovega obstoja in večnega iskanja smiselnosti življenja, pa univerzalne zakonitosti duha ter načine povezovanja z vsemi življenjskimi oblikami na Zemlji in v Kozmosu; smisel mnogorazsežnostnega ubranega sozvenenja s celoto. Sozvočje in blagozvočje. V tovrstnih raziskovanjih so bili izjemni tudi havajski mojstri duha – kahune. T. i. osma dimenzija je sel ali prenašalec Izvorne Ideje ali Logosa v frekvenčno (zvočno – svetlobno – materialno) valovanje življenja, v snovno in nesnovno. Doseganje te ravni resničnosti je del težko doumljivih ali »božanskih« Velikih Misterijev, prvobitna ideja ali »načrt«/koda/matrica življenja in bivanja. Velikih Misterijev duše se dotikamo v lastnem centru ali v središču srca in duše (zavesti), kar so prav dobro vedeli tudi naši slovanski predniki. Ključ vzpenjanja po osi zavesti ali slovanskem svetem drevesu vse do vrha, kjer raste zlato jabolko (simbol razsvetljenja ali končnega spoznanja vseh ravni bivanja), sta brezpogojna ljubezen in tišina uma in sicer v navezavi z dihánjem »odprtega Neba« ali Vira: sibirski kami ga imenujejo ČRNO NEBO.

Enoletni cikel sestavljajo mesečne delavnice (intenzivi) ali iniciacijska potovanja skozi 9 ravni zavesti in moči preobrazbe. Mira Omerzel - Mirit (dr. etno-muzikoloških znanosti, glasbenica, zdravilka–medij, pisateljica ...) oživlja starodavne duhovne modrosti različnih kultur in minulih civilizacij – od prazgodovinskih kultur, Velikih Misterijev starega Egipta, starih Majev in Indijancev, izročil Havajcev, Indonezijcev, filipinskih psihičnih ali kozmičnih kirurgov, Aboridžinov, sibirskih šamanov, starih Grkov, Keltov, Ilirov in Slovanov ter Staroslovencev. V študijskem letu 2015/2016 je pozornost še posebej usmerjena v slovanski svet in njegove korenine ter duhovno dediščino. Primerjave z drugimi kulturami Mirina predavanja bogatijo in pestrijo ter omogočajo lažje razumevanje zakonitosti bivanja in duha. Skupaj pa vsa starodavna znanja s svojo veličino tudi sodobnikom odstirajo pomembna sporočila in način za radostnejše in bolj harmonično življenje. Zakonitosti teh učenj in blagostanja so brezčasne ali večne ter v biti povsod in v vseh časih precej enake. Mirit različna znanja povezuje v enovito spiritualno učenje. Modri so njeno učenje in pisanje (še zlasti knjižno serijo Kozmična telepatija ali modrost onkraj misli in slišnega zvoka preteklosti za prihodnost) označili za sveto in nadvse pomembno za naš čas naglih sprememb, njo pa za medkulturno povezovalko. A na teh delavnicah ne gre le za predavanja, temveč predvsem za IZKUSTVENO DOŽIVLJANJE (IN INICIACIJE) starodavnih modrosti. Na delavnicah (intenzivih) za blagozvočje in sozvočje poskrbi ansambel Vedun ‒ Mirit, Mojka, Tine, Igor in Polona.

Sobota, 14. maj 2016, 16:00 - 20:00,

Vadbeni center Maxxfit, Ulica Jožeta Jame 14a, 1000 Ljubljana

Pravočasno se prijavite, saj so prijave obvezne najkasneje tri dni pred delavnico na: prijave@veduna.si

S seboj prinesite cvet in sadež za daritev, kristal, podloge in odeje za sedenje ali ležanje ter se oblecite v bela oblačila.

Več informacij o posameznih intenzivih je objavljenih TUKAJ.