Simbioz@ za e-pismeno Slovenijo

Med 18. in 20. aprilom bo potekal poskusni teden opismenjevanja starejše generacije.

10. 4. 2011

Mladi prostovoljci bodo po 17 lokacijah po vsej Sloveniji na brezplačnih delavnicah predstavnike starejše generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta.

To bodo zgolj priprave na dejanski teden opismenjevanja, ki se obeta na jesen.

V tednu med 17. in 21. oktobrom 2011 bodo namreč mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po različnih lokacijah po vsej Sloveniji starejše generacije popeljali v svoj svet, ki ga v veliki meri zaznamuje prav računalnik.

Simbioz@ e-pismena Slovenija je letos največji prostovoljski projekt, organiziran s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in vzpodbujanju vseživljenjskega učenja.

Medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in e-opismenjevanje

Starostniki so vedno pogosteje odrinjeni na rob družbenega dogajanja, ker za razliko od mladih ne morejo oziroma ne znajo slediti vsem spremembam okoli sebe. Evropska komisija je leto 2011 razglasila za evropsko leto prostovoljstva, leto 2012 pa za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. To, da je prostovoljstvo v Sloveniji živo in da Slovenci znamo stopiti skupaj za skupen cilj, smo dokazali že v lanskoletni akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu. V tem duhu smo se odločili, da prepletemo dve evropski leti in s tem naslovimo dve družbeno pomembni tematiki, kamor smo vključili tudi problematiko računalniške nepismenosti starejše populacije.

Komu je projekt Simbioz@ namenjen

S projektom želimo nagovoriti več kot 200.000 mladih in več kot 300.000 starejših ter s tem mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega življenja. Brezplačna izobraževanja bodo v tednu e-opismenjevanja potekala po knjižnicah, šolah in drugih lokacijah po Sloveniji.

Mlade vabimo kot prostovoljce v vlogi izvajalcev oziroma učiteljev izobraževanj, starejše pa v vlogi udeležencev oziroma učencev izobraževanj. Prijave tako prostovoljcev kot starostnikov bodo potekale preko spletne strani www.simbioza.eu, za več informacij in pomoč pri prijavah pa bodo na voljo tudi Simbioz@-info točke in Simbioz@-vpisna mesta po vsej Sloveniji.

Predstavitve projekta se je poleg predstavnikov ekipe in partnerjev udeležil tudi mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, ki je prevzel vlogo enega izmed častnih pokroviteljev projekta. Premierno je bil predstavljen video nagovor podpredsednice evropske komisije in komisarke za digitalno agendo, Neelie Kroes, ki je hkrati tudi častna pokroviteljica projekta. Dogodek je povezoval Boštjan Romih, ki je obenem tudi ambasador projekta Simbioz@.

V vlogi pomembnega tehnološkega partnerja se je projektu Simbioz@ e-pismena Slovenija pridružil tudi Microsoft Slovenija, ki bo izvedbo projekt podprl s tehnološkega vidika.

"V Microsoftu z veseljem podpiramo projekt Simbioz@, saj temelji na vrednotah, ki jih kot podjetje in posamezniki zelo cenimo: znanje, medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in pozitivno energijo. Odlično tudi dopolnjuje in nadgrajuje naša že večletna prizadevanja, da prek prostovoljstva Microsoftovih zaposlenih in organiziranja brezplačnih izobraževanj izboljšamo e-pismenost tistih posameznikov in skupin, ki so jim računalniška znanja in spretnosti sicer težje dostopne," je o sodelovanju pri projektu povedala Biljana Weber, generalna direktorica Microsofta Slovenija.