7 zakonov iz starodavnega Egipta

6. 11. 2022
Deli
7 zakonov iz starodavnega Egipta (foto: profimedia)
profimedia

7 hermetičnih zakonov je bilo prvič razkritih v knjižici Kybalion, ki je izšla leta 1908. Objavili so jo trije neznani avtorji, pod psevdonimom "Trije Iniciiarni". Kybalion je prva zapisana oblika hermetičnih naukov, ki so se v strogi tajnosti ustno prenašali med hermetičnimi mojstri, od časa začetkov hermetizma, ki sega v starodavni Egipt. 

1. Načelo mentalizma

"Vse je Um. Vesolje je Mentalno."

To Načelo uteleša resnico "Vse je Um". Razloži, da je Vse (ki je Substančna Resničnost, ki je pod vsemi zunanjimi manifestacijami in izgledom, ki jih poznamo kot "materialno vesolje", "fenomen življenja", "materija", "energija", skratka vse, kar je očitno snovnim čutom) Duh, ki je v sebi nedoumljiv in neopredeljiv, ki pa ga lahko razumemo kot univerzalen, neskončen, živi Um. Razlaga tudi, da je ves pojavni svet le Mentalna Kreacija Vsega in je podvržena Zakonom Ustvarjenih stvari in da vesolje kot celota in v svojih delih obstaja v Umu Vsega, v čigar Umu "živimo in se gibamo in imamo svoje bitje".

2. Načelo ujemanja

"Kakor zgoraj, tako spodaj; kakor spodaj, tako spodaj."

To Načelo uteleša resnico, da je med zakoni in fenomeni na različnih ravneh bivanja in življenja vedno soodvisnost. Stari hermetični aksiom pravi "Kakor zgoraj, tako spodaj; kakor spodaj, tako spodaj." Doumetje tega Načela omogoči posamezniku, da reši veliko temnih paradoksov in skritih skrivnosti Narave. Obstajajo ravni onkraj našega vedenja, ko pa na njih uporabimo Načelo soodvisnosti, razumemo tisto, kar bi nam bilo sicer nedoumljivo. To Načelo se univerzalno uporablja in manifestira, na različnih nivojih materialnega, mentalnega in duhovnega vesolja - je Univerzalen Zakon. 

3. Načelo vibracije

"Nič ne počiva; vse se giba; vse vibrira."

To Načelo uteleša resnico, da je "vse v gibanju"; "vse vibrira"; "nič ne počiva"; dejstva, ki jih potrjuje sodobna znanost. In vendar so ta zakon poznali že mojstri v starodavnem Egiptu. To načelo razloži, da so razlike med različnimi manifestacijami Materije, Energije, Uma in celo Duha rezultat razlike v vibraciji. Iz Vsega, ki je Čisti Duh, do nagostejše Materije, je vse vibracija - višja kot je vibracija, višji je položaj. Vibracija Duha vibrira s tako neskončno vibracijo, da je pravzaprav pri miru - tako kot zelo hitro vrteče se kolo izgleda negibno. 

4. Načelo polarnosti

"Vse je Dualno; vse ima dva pola; vse ima svoj par nasprotij; neenako je isto; nasprotja so po svojem bistvu identična, a drugačna po stopnji; skrajnosti se srečajo; vse resnice so polresnice; vsi paradoksi se lahko spravijo."

Poglejmo si radikalen in skrajen primer - "Ljubezen in Sovraštvo", dve mentalni stanji, ki se na prvi pogled zdita povsem različni. In vendar obstajajo stopnje Sovraštva in Ljubezni in srednja točka, kjer uporabljamo izraza "všeč" in "ni všeč", ki se tako postopno zlivata drug v drugega, da včasih ne razločimo meja med "všeč" in "ni všeč". In vse to so le stopnje ene in iste stvari. Še več, možno je spremeniti vibracijo Sovraštva v vibracijo Ljubezni, v svojem umu in v umu drugih. Veliko nas je imelo izkušnjo neprostovoljne spremembe iz Ljubezni v Sovraštvo. In spoznali bomo, da to lahko dosežemo s pomočjo Volje, s pomočjo hermetičnih formul. "Dobro in Zlo" nista nič drugega kot dva pola ene in iste stvari in Hermetist lahko spremeni Zlo v Dobro, z uporabo Načela polarnosti. Na kratko, "Umetnost polarizacije" postane "Mentalna alkimija", ki jo prakticirajo hermetični mojstri. Razumevanje Načela omogoči posamezniku, da spremeni svojo lastno Polarnost, tako kot Polarnost drugih, če posveti čas in urjenje, ki sta potrebna za obvladovanje te umetnosti. 

5. Načelo ritma

"Vse teče, ven in no; vse ima svoje plimovanje; vse stvari se dvigajo in padajo; nihalo se manifestira povsod; mera nihanja v desno je mera nihanja v levo; ritem se dopolnjuje."

To načelo uteleša resnico, da je vse v pojavnem svetu v merljivem gibanju; k in proti; pritok in odtok; naprej in nazaj; nihalu podobno gibanje; gibanje podobno plimovanju; visoka plima in nizka oseka; med dvema poloma, ki obstajata glede na Zakon o Polarnosti. Vedno obstajata dejanje in odziv; napredek in umik; dviganje in spuščanje.

Tako je v stvareh Vesolja, sonc, svetov, ljudi, živali, uma, energije, materije. Ta zakon se manifestira v stvarjenju in uničenju svetov; v vzponu in padcu narodov; v življenju vseh stvari; in končno, v umskih stanjih Človeka (in to je za hermetiste najpomembneje). Hermetisti so doumeli to Načelo, spoznali njegovo univerzalno uporabnost in tudi odkrili načine, kako preseči njegove učinke v sebi z uporabo pravih formul in metod. Uporabljajo Mentalni Zakon Nevtralizacije. Ne morejo izničiti Načela, ali povzročiti, da preneha delovati, vendar so se naučili, kako pobegniti učinkom do določene mere, glede na stopnjo svoje izurjenosti. 

6. Načelo vzroka in posledice

"Vsak vzrok ima svoj Učinek; vsak Učinek ima svoj Vzrok; vse se zgodi v skladu z Zakonom; Naključje je le neprepoznan Zakon; obstaja veliko ravni vzročnosti, a nič ne pobegne Zakonu."

To načelo uteleša resnico, da obstaja Vzrok za vsako Posledico; Posledica za vsak Vzrok. To razloži, da se "vse zgodi v skladu z Zakonom", da se nič nikoli "preprosto zgodi"; naključja ne obstjajajo; obstaja več ravni vzroka in posledice, višje vladajo nižjim, nič pa ne uide Zakonu. Hermetisti razumejo umetnost in metode dvigovanja nad običajno raven Vzroka in Posledice, do določene mere, in z mentalnim dvigovanjem na višje ravni postanejo Povzročitelji in ne več Posledice. 

7. Načelo spola

"Vse ima spol; vse ima svoje Moške in Ženske aspekte; spol se manifestira na vseh nivojih."

To načelo uteleša resnico, da se spol manifestira povsod - Moško in Žensko načelo sta vedno na delu. To ne velja le za fizično raven, temveč tudi za mentalno in duhovno raven. Na fizični ravni se to Načelo manifestira kot spolnost, na višjih ravneh pa prevzame drugo obliko, ampak Načelo je enako. Nobeno stvarjenje, fizično, mentalno ali duhovno, ni mogoče brez tega Načela. Razumevanje tega zakona bo osvetlilo veliko tem, ki so zaposlovale človeka. Načelo spola neprestano deluje v smeri generacije, regeneracije in stvaritve. Vse in vsaka oseba, vsebuje dvs Elementa ali dve Načeli tega velikega Načela. Vsaka Moška stvar ima tudi svoj Ženski element; vsaka Ženska stvar vsebuje tudi Moško Načelo. Če želiš razumeti filozofijo Mentalne in Duhovne Kreacije, Generacije in Regeneracije, moraš preučevati to Hermetično Načelo. Vsebuje rešitev za mnoge življenjske skrivnosti. 

Novo na Metroplay: Nik Škrlec iskreno o svoji najljubši tehniki pomnjenja