Božična sporočila iz duhovnega sveta

Sporočila je ob božično-novoletnih praznikih kanaliziral Sandi Dolinar. 

27. 12. 2012

Jezus vam prinaša sporočilo miru. Umirite se v sebi in v sebi najdite pot rešitve še tako zastaranih problemov in se odprite Božji volji, da vam stoji ob strani ob reševanju nastale situacije. Obrnite se navznoter, vase in v sebi najdite tisti delček Božje ljubezni, ki vas povezuje s celotnim stvarstvom in se uprite vsakodnevnim skušnjavam vašega napuha, ki vas oddaljuje od bistva življenja samega. Potrudite se v sebi najti potrebno moč v teh blagoslovljenih praznikih in se odprite Božjemu blagoslovu, ki vas ponese v Božje obličje svetih zakramentov. Vaš brat Jezus, ki vas ljubi in vam razodane vse tiste resnice, ki vas peljejo na pravo pot vase, v vaše osrčje Božje ljubezni. Ponesite to ljubezen naokrog do vseh svojih bližnjih in jim predajte vso podporo, ki jo potrebujejo, in Bog vam bo povrnil vašo dobroto tisočkrat. Jezus

Marija vam daje svoj blagoslov in vam odpira tiste poti, za katerimi se skriva Božji blagoslov v vašem vsakdanjem delu in vam odpušča vse grehe tega in onega sveta, ko se za njih pokesate in se odprete Božji pravici v sebi. Hrabri vas na tej poti, ki jo izberete sami, saj ko se zazrete vase, v sebi najdete pravo pot. Daleč od srca vas ne čaka nič dobrega, zatorej poslušajte svoje srce in blaginja, ki si jo ne znate zamisliti, vas čaka že zelo blizu. Samo tako malo je treba, da se odpremo bližnjim in jim pokažemo pot, ki nas je hrabrila na poti vase. Mogoče bo drugim ta pot odprla srce in jim dala nova spoznanja življenja samega, saj je življenje lepo, ko se odpremo Božji ljubezni v nas samih. Drugače je življenje prazno, brez končnega cilja, ko ne spustimo Božje ljubezni v svoje srce. Prepustimo se vsakodnevnemu vodenju ljubezni, ki izvira iz našega srca. Marija

Kristus vam odpira popotnico vase, v vaše največje globine, kjer je jedro vašega srca, ki vam nalaga karmo, kadar se ne odprete Božji resnici v vas samih in vam daje upanje na zedinjenje v Božji volji, ko se znate odpreti vase, v svojo notranjost in kažete smerokaz svojemu srcu, ki vas ljubi in je organ Božje poslušnosti, ko se zazrete vase. V sebi nosimo Božjo resnico, ki jo nemalokrat zakrije tančica nezaupanja vase, v svoje sposobnosti, v Božji blagoslov, odprimo se Božji ljubezni v sebi in v sebi bomo zmogli še več, kot si lahko zamislimo. Vaš brat Jezus vam daje moč, jaz vam dajem blagoslov iti po svoji poti, ko se zazrete vase in začnete črpati svojo notranjo moč. Kristus

Mihael vam v teh prazničnih dneh stoji ob strani in vas spodbuja, da se odprete svoji notranji modrosti, iz katere izhajajo vse univerzalne resnice. Najpomembnejša ta hip je resnica notranjega miru, ki je popotnica v energijo nove dobe, ki se odpira vsem, ki v svojih srcih dajate ljubezen na prvo mesto in se odprete Božjemu blagoslovu, ki vas ponese na tisto pot, ki si jo želite v svojem srcu, a se vam odmika, če ne verjamete vase. Če verjamete vase, vas Bog nagradi s svojim zaupanjem in vam kaže tisto pravo pot, ki vas usmerja na pot resnice, ki izvira iz vašega srca, tako zaključite krog vaše resnice in odpirale se vam bodo nove poti. Mihael vam daje moč in pogum, da se znate postaviti zase, a njegovo pomoč si zaslužite z odprtim srcem in vero vase, saj Božja pomoč ni samoumevna, dokler si ne znamo pomagati sami na pravilen način, z Božjo popustljivostjo in Božjo vero. Mihael.

Rafael vam daje ravno tako moč in pogum na poti vase, v svojo notranjo samopodobo in vas hrabri na poti vase vedno, kadar si zaslužite njegovo pomoč, to pa je, ko se uzrete vase in v sebi opazite Božjega pomočnika, ki se razdaja za druge. Blaginja življenja je v dajanju, medsebojni pomoči in razdajanju, saj kdor skrbi le zase, ne more računati na Božjo podporo v vsakdanjem življenju. Stres nas odmika od Božje poti, zazrimo se vase, v popotnici Božjega miru v nas samih je prava pot, ki nas osvobaja vsega stresa in navlake, ki si jo ustvarjamo sami v nepravilnem razumevanju dogodkov samih in nepravilnih reakcij nanje. Ko dogodke v našem življenju razumemo in se pravilno odzovemo na njih, se odmikamo stresu in blaginja medsebojnih odnosov se nam bliža. Rafael

Gabrijel vam daje moč in pogum, ko se znate postaviti zase in v sebi najdete tisto čudežno moč, ki vas postavi na vrh vašega delovanja in vam odpira vsa vrata, ko se na pravilen način zazrete vase in uzrete Božjo podobo. Takrat vam Gabrijel prihiti na pomoč in vam nudi zaščito vseh vaših dejavnosti in vam odpira vrata novih spoznanj, ki vas še bolj približajo Bogu in vam dajo notranjo moč vedno, kadar se počutite osamljeni. Nikdar niste sami, Bog vas vedno čuva in vam odpira vsa vrata notranjega samospoznanja, ko ste se pripravljeni zazreti vase in v sebi najti moč za reševanje nastale situacije oz. problemov, ki so povezani z njo. Spoštujte se in Bog vas spoštuje in vam daje še večjo moč samospoštovanja. Gabrijel.

Uriel vam daje moč in zavetišče, ko se obrnete vase in črpate iz sebe vse, kar potrebujete, da razrešite določeno situacijo. Ko čakamo na pomoč drugih in sami ne ukrepamo, se nam Božja pomoč izmika, saj Bog hoče da sami uredimo svoje življenje in nas potem nagradi za opravljeno delo. Nagrada je duhovna pomoč ob vsakem trenutku, ko se zazremo vase in črpamo svojo moč, sami urejamo svoje življenje, v takem trenutku prihiti vojska duhovnih pomočnikov in vam nudi dodatno moč, ki vam olajša vaš trud in vas nagradi tudi v duhovnem smislu. Uriel

Po nareku zapisal Sandi; www.meditacija-sandi.com