Božji zapisi

Bog je poskrbel za popoln smisel našega življenja. Vsak trenutek se ustvarjajo zapisi o dogodkih v našem življenju, se primerjajo z zapisi o tem, kaj nam je Bog namenil, in odstopanja, ki nastanejo predvsem zaradi naše svobodne volje, naše duhovno vodstvo ustrezno korigira. Vse v želji, da pridemo na tisto pot, ki je za nas najboljša.

26. 9. 2011

Kar se nam dogaja v vsakdanjem življenju, so dogodki, mi jih pa subjektivno obarvamo, tako čustveno kot miselno, in tako lahko ti dogodki dobijo povsem drugačen smisel. O vseh teh dogodkih se v duhovnem svetu ustvarijo zapisi. Dogodki se vedno združujejo na linearni ravni, potem se dajo v zbirnik informacij, kjer se določi kratek povzetek oz. trenutna smer posameznika.

Zapisi se ustvarijo na različnih nivojih. Če npr. duša prihaja iz astralnega nivoja, potem se na tem nivoju beležijo vsi dogodki v našem življenju in naši čustveni in miselno psihični odzivi na ta dogodek. Če duša prihaja iz mentalnega nivoja, se na tem nivoju zapišejo dogodki… Ravno tako je na kavzalnem nivoju. Ti informacijski zapisi so v praksi malo za tistim nivojem, od kjer izhajajo duše, če so iz astralnega nivoja, potem so zapisi med astralnim in mentalnim nivojem, če so iz mentalnega nivoja, so zapisi med mentalnim in kavzalnim nivojem…

Da še malo bolj zakompliciramo, vsi dogodki, ki jih doživljamo, se prenašajo oz. kopirajo v štiri vzporedne dimenzije naše galaksije, kjer je zapis našega življenja kot vzporedno življenje, sicer le energetsko, brez fizičnih teles, le dogodki, brez čustveno psihičnih reakcij.

Druga dimenzija naših duš. Tu poteka optimizacija našega življenja. Te štiri dimenzije se bodo zelo kmalu združile v eno samo dimenzijo in duhovno delovanje tistih, ki imajo dostop do teh dimenzij, bo bistveno lažje. Najvišji angeli imajo nadzor nad temi drugimi dimenzijami našega življenja, spremljajo potek življenja na zemlji prek zapisov, primerjajo načrte duš v Božjih cesarskih zapisih z realnimi zapisi in našemu duhovnemu vodstvu sporočajo, kako naj nas usmerja. Ko nas najvišji angeli opazujejo, je kot vertikalen žarek, na katerem so na različnih nivojih in dimenzijah zapisi o vseh dogodkih v našem življenju, čustveno miselnih odzivih nanje, opravljenih preizkušnjah, prelomnicah, načrtu duše... Ravno tako nas po naši fizični smrti na osnovi takega vpogleda najvišji angeli z arhangelom Mihaelom na čelu sortirajo tja, kamor naša duša trenutno spada.

Če je za naš razvoj optimalno, da se zgodijo neke spremembe, potem se v drugih duhovnih dimenzijah te spremembe ustvarijo in čez čas se realizirajo v realnem svetu. Če se zaradi možnosti svobodne volje ne odločimo drugače. Če je npr. čas, da nekdo dobi pravega partnerja, se določeni duši zbližata v drugi dimenziji in z nižanjem vibracije se ti dve osebi, v katerih sta ti dve duši, kmalu tudi na fizični ravni zbližata, rečemo da sta si dva namenjena. Če npr. določene vezi v realnem svetu niso koristne za prihodnost, se v vzporednih dimenzijah taki duši oddaljita in to se kmalu dogaja tudi na fizičnih nivojih.

Da pa še malo bolj zakompliciramo, imajo tudi te štiri dimenzije, kjer se zrcali naše življenje, naprej vzporedne dimenzije, na višjih vibracijah, kjer pa se naši dogodki ne zrcalijo več, ampak se prenašajo le informacije najvišje razvitih duš. Tako iz zemeljskih nivojev kot iz ostalih delov naše galaksije, kjer poteka duhovno življenje. Potem so nad temi dimenzijami zopet dimenzije s še višjo vibracijo, kjer so le najpomembnejši zapisi najrazvitejših duš iz vseh nam okoliških galaksij in potem še višje zapisi najvišje razvitih duš iz vseh galaksij in tako vse do Božjega Kraljestva in do samega Boga.

Torej z določenega nivoja gredo na višji nivo le zapisi najbolj razvitih duš… Tako je ustvarjena Božja hierarhija duhovnih bitij. Vse te zapise čuva Velika Bela Bratovščina in najvišji angeli (Serafi, Kerubi). Prek teh zapisov Bog kontrolira tudi ravnovesje in harmonijo v celotnem Božjem stvarstvu. Tu je npr. tudi določeno, koliko najvišje razvitih duš mora trenutno biti na zemlji, da je ravnovesje optimalo. Če se ravnovesje v zapisih začenja rušiti, se bo to na fizičnih nivojih poznalo šele čez kar nekaj let.

Takrat Bog določi nekaj najrazvitejših zemeljskih duš ali eno ali dve najrazvitejših kozmičnih duš, ki potem peljejo razvoj človeštva v pravo smer. Kozmične duše so tiste, ki se ne inkrarnirajo na zemlji, prihajajo iz drugih galaksij ali iz Božjega Kraljestva..

Duša je v našem fizičnem telesu vpeta v energijo našega telesa, spodnji del duše oz. težišče duše je v višini srčne čakre in poteka okoli glave, v spodnjem delu telesa duša ni prisotna. Naše misli imajo tako moč, ker so ojačane z močjo naše duše in imajo tako vstop v duhovni svet, saj z našimi mislimi usmerjamo svoje življenje in tudi priklicujemo duhovno pomoč – do tam, kamor sežejo naše misli. Svetniki imajo okoli glave narisan zlat sij, saj se je po Božjem blagoslovu razsvetlila njihova duša in prevzela zlato barvo. V vzporednem svetu naša duša nastopa kot duhovna energija.

Bog nam določi tudi določene preizkušnje in prelomnice v naših življenjih. So vnaprej določene z datumi, nekatere prelomnice pa imajo pogoj, da opravimo določeno preizkušnjo. Te določajo, kdaj morajo nastopiti določene spremembe v našem življenju. Zapisane so v Božjih Cesarskih zapisih in nižjih Božanskih zapisih, odvisno od izvora določene duše.

Naše duše se razvijajo skladno z našo osebnostjo in se razsvetljujejo po uresničitvi načrta, ki jim ga je Bog določil v posameznem življenju. Velik korak po hierarhični lestvici naredi duša takrat, ko kot osebnost prerastemo čustvene omejitve oz. so naše čustvene reakcije take, kot je narava dogodkov sama, takrat lahko duša na sortiranju iz astralnega preide na mentalni nivo.

Ko prerastemo miselno psihično omejenost od naših mentalnih omejevalnih vzorcev oz. je naša podzavestna in zavestna miselna reakcija taka kot dogodki sami, takrat gre lahko duša iz mentalnega v kavzalni nivo, seveda ob pogoju da smo uresničili načrt naše duše oz. poslanstvo, ki nam ga je Bog namenil v posameznem življenju in določenih drugih pogojih, npr. da smo se naučili sami usmerjati svoje življenje, ustvarili notranji mir in harmonijo…

Lahko rečemo, da je naše življenje zaporedje dogodkov, ki se vrstijo eden za drugim, popolnost pa dosežemo takrat, ko naše življenje ni več zaporedje dogodkov, ampak Ljubezen.

Sandi

Več na spletni strani: meditacija-sandi.com

Preberite tudi.

Eli Trobec: Na poti do spoznanja

Eli Trobec: Meditacije s Sandijem

Eli Trobec: Kaj je smisel življenja

Eli Trobec: Čas za spremembe

Koraki do razsvetljenja

Božje kraljestvo

Meditacije s Sandijem tudi na Facebooku