Duhovni pomen znakov, simbolov in števil 1.del

Znaki, števila in simboli, ki se pojavljajo v našem življenju, imajo tudi duhovni pomen, zato je dobro vedeti, kaj nam spročajo. 

10. 9. 2012

Duhovni pomen števil

Število ena je Božje število in ponazarja Božjo usmerjenost in povezanost v globalnem smislu. Odpira nam tista vrata, za katerimi nas čaka uspeh oz. nagrada za naše delo na sebi in ponazarja pot, ki nam odpira vrata duhovnega razvoja, kadar se sprejmemo v svoji notranjosti. Če sanjamo številko ena, nas usmerja na pot razuma in razodetja Božje ljubezni v nas samih. Kadar jo sanjamo v povezavi z drugimi števili, nam odpira duhovno pot uvida v notranje bistvo življenja samega. Če jo vidimo večkrat na dan v kontekstu drugih števil, nas opozarja na našo minljivost oz. nepovezanost z bistvom našega življenja, saj ko se zavedamo enosti, nas ta številka usmerja le na pot sodelovanja in dopolnjevanja, zato je potem ne srečujemo več v takem pomenu.

Številka dva nas usmerja na pot notranje moči in nam daje moč in pogum v vsakdanjem življenju. Ko v sebi čutimo svojo moč, nas ne premaga več skušnjava vsakodnevnih razvad, ki so za nas škodljive in se odpiramo tistim moralnim vrednotam, ki nam odpirajo vrata našega samorazvoja na visokih družbenih normativih. Če jo sanjamo, pomeni da nas čaka preobrat v naši notranji samozavesti in se nam bližajo lepi dnevi. Potrudimo se najti v sebi pot za potrebne spremembe, kajti duhovna nagrada je največja, kadar sami v sebi uzremo potrebne spremembe in jih v naslednjih dneh začnemo uresničevati. Če jo uzremo v kontekstu drugih števil, nas usmerja na pot notranjega razuma in nam daje varnost in zaverovanost vase v kritičnih trenutkih naših odločitev, ko se moramo naučiti poslušati samega sebe in najti notranji mir v sebi in najti pot do svojega srca.

Tri ponazarja pot vase, bližajoče se spremembe na področju notranje samozavesti in nam odpira tista vrata, za katerimi nas čaka duhovni napredek, a le, ko se sprejmemo z vsemi svojimi posebnostmi, tako fizičnimi kot duhovnimi, in nam pošilja uvid v tiste stvari, ki nas hrabrijo na poti vase, ko zaznamo svojo moč v sebi in se ne naslanjamo na druge. Uzrimo popolnost v sebi, kakor tudi v drugih, in blaginja medsebojnih odnosov se nam bo odprla v veliki meri. Če jo sanjamo, ponazarja tisto pot, ki nas poudarja v najlepši luči in nam zapira vrata napuha, ko se začnemo sprejemati, saj dokler se ne sprejemamo v vseh svojih notranjih in zunanjih posebnostih, ne najdemo prave poti do sebe, do svojega srca, in iščemo izven sebe tisto, kar najdemo lahko le v sebi. Če jo vidimo v kontekstu drugih števil, ponazarja pot, ki nam daje občutek notranje varnosti in zapira vrata starih nerazrešenih težav oz. zadev. Poskusimo razrešiti stvari, ki nas bremenijo, in dajmo svoji duši manevrski prostor, ki ga potrebuje, da se najde v kontekstu našega življenja z vso svojo močjo, kajti z našimi težkimi bremeni vsakdanjega življenja odteka moč naše duše, ki se ne znajde optimalno, ko je ujeta v travme vsakdanjega življenja. Ko sama najde pot do sebe, brez naše zavestne pomoči, se nam blaginja medsebojnih odnosov odmika.

Štiri je svetla številka naše prihodnosti, ki ponazarja trdne temelje naše samozavesti, odpira duhovna popotovanja vase in v svoj notranji blagor. Ponazarja tudi notranji uvid v stvari, ki nas še čakajo na naši poti in ponazarja vse, kar nas oddaljuje od samega sebe, ko se odmikamo od poti, ki nas opogumlja na poti vase in nam odpira vrata notranje blaginje. Naša duša se zaveda naše notranje moči. Kadar je ne uporabljamo, nas spravlja na pot notranjega poguma in delovanja v višje dobro. Če jo sanjamo, nas čakajo spremembe na ljubezenskem področju, saj nam prinašajo trdne temelje naše samozavesti in notranje umirjenosti. Opozarja nas tudi na potrebne spremembe notranje samozavesti, saj ko se sprejmemo takšni, kot smo, je samozavest dragulj našega delovanja, iz katerega izhaja naša notranja moč in nam odpira vrata vnebovzetja medsebojnih odnosov in optimalnega duhovnega razvoja, saj ko stojimo na trdnih temeljih notranje samozavesti, je duhovna pot nadgradnja oz. blaginja, ki nam odpira vsa vrata, za katerimi se skriva duhovni napredek. Če jo vidimo v kontekstu drugih števil, ponazarja pot modrosti, notranje umirjenosti in sprejemanja pravilnih odločitev, kakor tudi moči, ki nas čaka, ko se sprejmemo v svoji notranjosti, in nas hrabri na poti v našo notranjost.

Številka pet je pot modrosti in notranjih odločitev, kadar se odločimo narediti red v svoji glavi. Ponazarja spreminjanje v notranji samozavesti in daje mir in blagor na poti našega spreminjanja. Ko jo sanjamo, pomeni pot vase, v svojo notranjost in ponazarja čisto energijo, ki se nam približuje. Ponazarja tudi pot notranje umirjenosti in sprejemanja samega sebe v najboljši možni luči. Ko jo uzremo v kontekstu drugih števil, nam odpira vrata samozavesti, daje nam notranji uvid in nakazuje bližajoče se spremembe našega doma oz. kraja bivanja, tako v fizičnem kot duhovnem smislu.

Šest je številka notranjega miru, umirjenosti, blaženosti. Ponazarja tudi spremembe naše duhovne poti, saj ko dozorimo v svoji notranjosti, se nam bliža blaginja medsebojnih in partnerskih odnosov. Če jo sanjamo, pomeni spremembe, ki so nujne v naši samozavesti, in ponazarja notranji mir, ki se nam odmika, če ne uredimo svojega življenja. Potrudimo se narediti tiste spremembe, ki so nujne, da se odpremo Božji ljubezni v nas samih in v sebi najti bistvo svojega življenja. Ponazarja tudi notranjo umirjenost, kadar se najdemo v dejavnostih, ki so nam blizu. Kadar jo vidimo v kontekstu drugih števil, ponazarja pot, ki se nam odpira, ko v srcu sprejmemo svojo ljubezen in ko v sebi najdemo pot poguma, ki nas hrabri na poti vase.

Sedem ponazarja duhovni mir, pot vase in pot notranje samozavesti, ko se spreobrnemo v svoji notranjosti. Ponazarja spremembe, ki so nujne, da se odpremo pravi poti, ki nam je namenjena v tem življenju, da začnemo uresničevati svoje življensko poslanstvo. Ne pozabimo se spreminjati iz dneva v dan, saj ko so spremembe naša stalnica, se nam odpirajo vrata notranjega razuma, ki ponazarja notranjo modrost in uvid v notranje bistvo določenih stvari. Ko jo sanjamo, nas usmerja po poti poguma do notranjega cilja in nam daje moč in samozavest za spremembe, ki so nujne v našem življenju, tudi če se jih ne zavedamo oz. ne vemo, da so nujno potrebne, da se spreobrnemo v svoji notranjosti in v sebi najdemo notranji mir in pot poguma. Če je v kontekstu drugih števil, nas usmerja tja, od koder bomo z lahkoto uredili svoje življenje in iz sebe z duhovno pomočjo črpali samozavest in notranji mir, ki nas opogumljata na poti vase. Potrudimo se čim prej narediti spremembe, ki so nujne, saj nas Bog nagradi tudi za najmanjši korak v naši notranjosti.

Pisano po nareku Mihaela, Rafaela, Gabriela in Uriela

Sandi

www.meditacija-sandi.com; www.facebook.com/meditacija.sandi

Duhovni pomen znakov, simbolov in števil 2. del