Energija Nove dobe

Že vrabčki čivkajo, da se nam konec leta bližajo drastične spremembe, ki bodo spremenile človeštvo, a le redki se zavedajo, kako bodo te spremembe potekale. Pa poglejmo najprej, kako duhovna energija priteka na Zemljo.

21. 5. 2012

V duhovnem svetu veljajo pravila, ki ne dopuščajo izjem. Vsak izmed nas ima zagotovljeno duhovno pomoč na svojem nivoju. Recimo da se duhovni nivoji, kjer prebivajo zemeljske duše, delijo na več nivojev, najnižji, ki opredeljuje čustvene vzorce, se imenuje astralni nivo, srednji, ki opredeljuje miselne vzorce, se imenuje mentalni nivo in najvišji v tem rangu, je kavzalni nivo, ki opredeljuje duhovne aspekte našega življenja. Iz teh nivojev prihajajo duše, ki se inkarnirajo v človeška telesa.

Od tam kjer, je izvor duše in ponavadi še malo višje, izvira duhovna pomoč vsakega posameznika, ta duhovna pomoč se imenuje duhovno vodstvo. Naša duša omogoča našim mislim vstop v duhovni svet, in sicer do najvišje duhovne energije v našem duhovnem vodstvu, ki potem na našo prošnjo po duhovni pomoči, organizira in usmerja duhovno pomoč, ki jo v tistem trenutku potrebujemo. Naša duša to pomoč sprejema in znižuje vibracijo te energije na tako raven, da jo naše fizično telo lahko sprejme.

Tako poteka optimalna duhovna pomoč, kadar so naše misli usmerjene na naše duhovno vodstvo, saj takrat nam pridejo pomagat duhovne energije, ki so namenjene nam in mi njim in so v danem trenutku optimalne za tisto, kar potrebujemo. Marsikdo nepravilno pošilja prošnje za duhovno pomoč z uporabo manter, invokacij, imen raznoraznih energij. Tako ne moremo dobiti optimalne duhovne pomoči, saj velikokrat pošiljamo prošnje za duhovno pomoč tja, do kamor naše misli ne sežejo oz. ne vemo, kakšne energije se sploh odzovejo na določeno mantro. Tako to poteka trenutno.

1. 7. 2012 bo prišlo do prve pomembnejše prelomnice, kar se tiče energetskega delovanja. Na Zemljo se že slabo leto spušča Božja kozmična zavest, neskončna energija Božje ljubezni, ki prihaja z namenom dviganja vibracije in zavesti človeštva. Recimo ji v tem članku energija nove dobe. Dostop do te energije bo v začetku selektiven. Ta energija bo pritekala tako, da bo duhovno vodstvo neke osebe, ki ima dostop do energije nove dobe, to pomoč prenašalo do naše duše, ki bo potem to vibracijo znižala na zemeljski nivo. Torej nova zlata doba prihaja po delčkih, selektivno, trenutno je energija Božje kozmične zavesti, ki jo prinaša, na kavzalnem nivoju in tiste osebe, ki imajo v svojem duhovnem vodstvu take duhovne energije, ki imajo dostop do kavzalnega nivoja, že počasi dobivajo višjo vibracijo energije, ki jim omogoča hitrejše spreminjanje in večjo moč. To se na njih odraža približno tako kot bi v star aparat dali nove baterije.

S 1.7. se bo ta intenzivnost povečevala, kasneje, se bo Božja kozmična zavest spustila na mentalni duhovni nivo in pomoč nove dobe bodo deležni že vsi, ki imajo v svojem duhovnem vodstvu duhovne energije, ki imajo dostop na mentalni nivo. Torej nova doba ne bo kar za vse naenkrat, ampak je pričetek spremenjenega duhovnega delovanja, za konkretne rezultate dela na sebi pa bo marsikdo potreboval kar nekaj let, marsikdo več mesecev, dolgoročno pa spremembe čakajo vse. A ta pomoč nove dobe ne bo kar prisotna na Zemlji, kot marsikdo pričakuje, ampak bo v večji meri skoncentrirana v višjih nivojih duhovnega sveta in jo bodo najprej deležni tisti, ki so s svojim trudom v preteklosti, ubrali prave poti svojega razvoja. Predvsem bodo pa to vsi tisti, ki bodo svoja nižja čustva transformirali v ljubezen.

Torej, ko bo vsako našo reakcijo jeze, sovraštva in vseh ostalih nizkih čustev nadomestila reakcija ljubezni, bomo med tistimi, ki že sprejemajo energijo nove dobe. Kar lahko naredimo je, da delamo na sebi, se spreminjamo iz dneva v dan in si tako zagotavljamo večjo duhovno pomoč, saj je zdaj možen zelo hiter vzpon po duhovni hirarhični lestvici, kadar se trudimo in razvijamo v pravo smer. Tako se našemu duhovnemu vodstvu priključujejo nove in nove duhovne energije, ki imajo dostop na višje duhovne nivoje in nam tako omogočajo še hitrejši razvoj. To je ena plat zgodbe.

Druga plat je ta, da za duhovno pomoč, ki prihaja iz duhovnega sveta, moramo zagotoviti ustrezno energetsko podporo. Gravitacija in gostota Zemlje sta zelo izčrpavajoči za delovanje duhovnih bitij na Zemlji, zato energija našega fizičnega telesa v povezavi z našo dušo, ki je vpeta v naše fizično telo s težiščem v srčni čakri in poteka okoli naše glave, omogoča energetsko povezavo in podporo za optimalno delovanje duhovnih energij, ki nam tako lahko pomagajo z vso svojo močjo. Ko bo pritekala energija nove dobe, je potrebno zagotoviti tudi višjo energetsko podporo, ki je povezana z našim fizičnim telesom in energijo Zemlje kot planeta. Energija Zemlje se je nekaj let nazaj intenzivno prečistila, zdaj s prihodom nove dobe, dobiva višjo vibracijo in energijo, ki bo imela vpliv tudi na naše fizično počutje, saj se z višanjem vibracije Zemlje, viša tudi vibracija našega fizičnega telesa, a ne v taki meri kot pod duhovnim delovanjem energije nove dobe, a v zadostni meri, da si lahko vsakdo, ki bo dobival duhovno energijo nove dobe, zagotovi večjo podporo, ki bo zagotavljala nemoteno optimalno pritekanje energije nove dobe. Vsi ki bodo prvi sprejemali to energijo, bodo globalno gledano, kot majhne bele lučke, ki bodo razsvetljevale in dvigale kolektivno zavest človeštva, najprej na svojem mikro nivoju, kasneje, ko bo teh lučk več, pa tudi globalno.

Sandi, www.meditacija-sandi.com