Vesolje je simfonija frekvenc!

Pogovor s kozmično telepatko, šamanko in duhovno učiteljico dr. Miro Omerzel Mirit

3. 1. 2014

Doktorica muzikoloških znanosti in diplomirana etnologinja Mira Omerzel Mirit je glasbenica, ki je (na)pisana glasba, kot se poučuje na šolah, ne zanima. Ne želi poustvarjati glasbe, skozi katero je nekdo izrazil samega sebe. Ker je vsak trenutek v življenju drugačen in ker ima sposobnosti medija, ustvarja glasbo trenutka, za občestvo, ki je prisotno v danem trenutku.

Na življenje gleda kot na čudež, ki vedno postreže s tistim, kar najbolj potrebujemo, zato slučajnosti ne priznava. Drugačna je bila, odkar se spomni. Razkorak med njenim razmišljanjem in razmišljanjem vrst­nikov je bil velik. In tako je še vedno. Ni vedno lahko videti stvari in jih razumeti z razširjeno zavestjo. Biti zdravilec šaman je eden od najtežjih, a hkrati najlepših poklicev - to velja v izročilih vseh starih kultur.

Klic zavesti ali usoda jo je kmalu po prehodu na življenje brez hrane (pranojedstvo) popeljala po različnih deželah sveta, kjer je spoznavala ustno duhovno izročilo in modrost iz prve roke: od šamanov in zdravilcev do lam, jogijev, vidcev, medijev in modrcev različnih etničnih skupin in kultur. Velika Božanska Milost se ji je razodevala pri odkrivanju različnih duhovnih tradicij in učenj modrih ljudi severnoameriške Arizone – predvsem Indijancev Navajo in Hopi, mehiških potomcev starih Majev, tibetanskih lam, indijskih jogijev in hindujskih togdenov, indonezijskih jasnovidcev in zdravilcev balijanov, avstralskih aboridžinskih popotnikov med svetovi nangarijev, filipinskih kozmičnih ali psihičnih kirurgov, sibirskih šamanov, egipčanskih in starogrških  misterijev življenja in nenazadnje tudi starokeltskih, staroslovanskih in evropskih kultur  ter še posebej učenosti glasbenikov – svečenikov.

Kot šamanko in duhovno učiteljico, varuhinjo staroslovenske in staroslovanske modrosti in medkulturno povezovalko so jo prepoznali tudi modreci drugih kultur.

Za njo je več kot 40 let raziskovanja in osebnega klesanja ter težkih preizkušenj, v katerih je bila velikokrat na robu smrti, predvsem pa raziskovanja svetov onkraj, ki so jo med drugim pripeljala tudi v vedenje o razsežnostih zvoka, ne samo slišnega, temveč tudi transcendentalnega, to je tistega, ki zveni onkraj uma in običajnega sluha. Svetovi onkraj uma so mnogo pestrejši in prodornejši. In doseganje teh svetov je bil cilj duhovnih iskanj v vseh civilizacijah in časih, pravi.

Vesolje je simfonija frekvenc!

Kozmični telepat je človek, ki je občutljiv za neslišno (a vseeno zaznavno) frekvenčno valovanje vesolja, ki se je v svoji zavesti odprl čudežnemu subtilnemu svetu kozmično-zemeljskih frekvenčnih valovanj, ki so v svoji biti tudi zvok in energija.

Vesolje je namreč simfonija frekvenc, ki sestavljajo kozmične zakone. Vse kar obstaja, je vibracija oz. frekvenčno valovanje, ki je hkrati tudi zvok. Tem frekvencam so nekdaj nadevali tudi imena (Bog, Izvor, Vir, Mojstri ali Inteligenca življenja ...) in sicer zato, da bi jih lažje prepoznali, opisali in se uglaševali z njimi, kakor jim je narekovala  (za)vest.

Kvalitete in darovi teh vibracijskih frekvenčnih valovanj so različni in njihovi učinki prav tako. V Univerzumu nismo sami. Le kako smo lahko tako zagledani vase, da verjamemo, da smo enkratni in edini v celotnem Univerzumu!

Fizično življenje je le ena od možnih oblik obstoja. Sočasno s snovnimi ravnmi resničnosti obstajajo tudi mnogi drugi, povsem drugačni svetovi, dimenzije, drugačna frekvenčna valovanja. Le da nam zgolj v fizični svet zazrta znanost in naš materialistični svetovni nazor zelo otežujeta vpogled v mnogorazsežnostni svet in bivanje.

Subtilni svet vibracij in zastrte razsežnosti snovnega in nesnovnega sveta so se Mirit začeli razodevati predvsem po prehodu na življenje brez običajne hrane (hrani se s kozmično energijo), ki mu je zapisana od leta 2000, prvič pa je to sposobnost doživela že leta 1994. Postala je kozmična telepatka in začela je zaznavati in 'slišati' subtilne vibracije Univerzuma in Zemlje. Vzpostavila je stik še s frekvenčnimi valovanji zvezd, sonc, planetov in začela kanalizirati Univerzalno življenjsko energijo tudi kot pomoč drugim v duhovni rasti in (samo)urejanju, pa informacije in t. i. kozmične in galaktične iniciacije.

Čarobnost zvoka jo je pritegnila že pri rosnih dvanajstih letih. V vseh starih kulturah to leto velja za zelo pomembno prehodno leto v človekovem življenju, saj se takrat ponavadi izkaže, ali ima otrok sposobnosti šamana. Takrat je od svoje sosede vrstnice tudi prvič slišala zvok klasične kitare (to je bil še čas brez radia in TV-ja). Spoznala je, da je glasba njeno poslanstvo. Postala je najmlajša učiteljica klasične kitare in v sredini devetdesetih let kot muzikologinja in etnologinja opravila pionirsko delo na področju raziskovanja evolucije glasbe in glasbil vse od prazgodovine, nato pa se je lotila še raziskovanja razsežnosti in moči zvoka ter učinkovanja na živa bitja.

Revolt se je začel, ko je slišala, da nekateri znanstveniki v Rusiji in Ameriki proučujejo zvok kot orodje za rušilne namene. Njo pa je zanimalo, kako zvok uporabiti za dobro in zaščito. To je želela deliti z ljudmi.

"Če zvok lahko gradi ali ruši, potem mora obstajati tudi možnost, da si človek, ki razume, kako delovati z zvočnim orodjem, z njim tudi pomaga in se zaščiti. Žal je današnji svet pozabil starodavno modrost o moduliranju frekvenc oz. zvokov, s katero je bilo mogoče preseči celo gravitacijo oz. težnost - in torej sprožiti levitacijo - ali z zvokom rezati težke kamnite klade."

Raba frekvenčnih valovanj oz. zvokov je tudi bistvo Mirinih zvočnih kirurgij in tečajev v Katedri Veduna, ki jo je ustanovila, ko je zapustila ozek svet znanosti, in v okviru katere ljudem pomaga osveščati razsežnosti in delovanje zvoka, ki uravnoveša, uglašuje in ščiti.

"Vódeni zvok je kot kirurški nož, skal­pel ali šivanka, ki sestavlja ali razstavlja in vzpostavlja vez med materialnim in duhovnim, raztaplja energijske blokade, zastoje in izničuje tudi nezaželene fizične tvorbe.  Zvok je duša Univerzuma. O tem je govoril zadnji veliki svečenik zvoka - Pitagora. 

Zvok je vezivo in lepilo duhovnega in snovnega sveta. T. i. vódeni zvok (kot tudi gib) trenutka, spontani ali kanalizirani, ne more nasilno poseči v zakonitosti karme ali usode, duše ali avričnih teles. Lahko le podpira in odpira.

Tehnologija kozmične resonance je starodavna metoda uglaševanja z Inteligenco vesolja, ki je v svoji biti prav tako zvok. V duhovni oz. kozmični kirurgiji in meditaciji v procesih harmoniziranja izginjajo bule, tudi rakava obolenja, zapisi travmatičnih doživetij, bolečine, zmedena čustva, kaotične misli. To doživljam tedensko med svojo zvočno-energijsko kirurgijo, ki jo opravljam ob podpori ansambla Vedun (Tineta in Mojke).

Vendar te staro-nove možnosti ne delujejo po zakonitostih Newtnove fizike, temveč po zakonih subkvantne mehanike, po katerih je vse zvok, žive (in celo nežive) substance pa nenehno spreminjajo svojo strukturo in energijski svetlobno-zvočni potencial."

Mirit ni vseeno, kadar mora frekvenčno urejati ali 'krpati' ljudi, ki prihajajo k njej po različnih zvočnih kopelih, ki so dandanes tako modne, a jih žal izvajajo ljudje brez razumevanja frekvenčnega (to je zvočnega) valovanja.

"Zvok je namreč izredno močno orodje, ki lahko človeku škoduje ali ga tudi poškoduje in mu povzroči celo notranje krvavitve. Zato so v vseh starih tradicijah z zvokom zdravili le odlični mojstri, posvečeni svečeniki-glasbeniki, ki so bili brez dvoma tudi mediji oz. telepati in so do potankosti poznali prikrite razsežnosti zvoka. Za svoje učenje in raziskovanje zvočnih parametrov pa so rabili najmanj dvajset let, kolikor je še pred tisočletjem trajala Mistična šola življenja, in ne le en ali dva vikend tečaja.

Medijske sposobnosti odpre čisti telesni, miselni, čustveni kanal. Tedaj se Univerzalni Logos ali če hočete Božanska Bit zliva skozi medij in mu šepeta, kar mora vedeti, ter mu podarja, kar človek ali trenutek potrebuje.

Vse to je našemu linearnemu umu oz. običajni pameti težko razumljivo, predvsem ker naš um (logika) želi imeti vse vnaprej popredalčkano in pod nadzorom. Zdravljenje zgolj z umom in brez duhovnega vodstva  je nenatančno in pogosto tudi napačno (izbira le v okviru znanega). To še vedo v naravnih kulturah - razen v naši, belčevi. In taki priučeni zdravilci so manj čislani.  Toda življenje se nikdar ne ponavlja. Vsak njegov zavoj je drugačen; vsak čas živi z drugačno frekvenčno-zvočno ali energijsko razsežnostjo.

Kanaliziranje izvorne življenjske energije pa povezuje večdimenzionalna polja našega bitja, misli in čustev, in se prepušča trenutnim potrebam. Če se človeka zdravi z zvoki, ki niso uglašeni ali v resonanci z njim, se ga lahko poškoduje. Še več težav bo imel! Vibracijski tok pa ne teče le skozi fizično uho (slišni zvok), obstaja tudi (neslišni) zvok onkraj uma, ki ga lahko sliši le kozmični telepat.«

Ravni zvoka

Vse stare civilizacije so poznale več ravni zvoka: slišni, ki prihaja iz ust, zvok misli in čustev, zvok podzavesti in nadzavesti ali duše in Izvorni zvok oz. zvok, ki ustvarja in vzdržuje pojavni svet. In tudi tišina je pravzaprav zvok.  Tišina je sozvočje in njegova polnina.

"Doseči tišino je osnovni človekov cilj. Ko dosežemo tišino uma in vseh teles, lahko izslišimo zvok, o katerem se nenehno brbotajočemu umu niti ne sanja. Vstopimo v transcendentalno zavest, ki omogoča dostop do informacij o vsem, kar obstaja, kar je obstajalo ali se šele bo porodilo.

Zahodnjaki smo zelo otopeli in slišimo le malo; le majhen delček frekvenčno-energijske stvarnosti. O tem je govoril že Pitagora, zadnji modrec zahodne civilizacije, ki je še poznal razsežnosti zvoka. Govoril je o harmonijah sfer - o modrosti uglaševanja s kozmično prabitnostjo. Jaz ta urejajoči zvok podeljujem ljudem v t. i. kozmičnih iniciacijah. Pitagora je, tako kot veliki staroveški egipčanski modrec Hermes Trismegistos, moral umreti na grmadi, ker ga že staroveški oz. starogrški svet ni razumel. Ni razumel več.

Imamo čudovite sposobnosti povezovanja z vibracijskimi tokovi Vesolja

Vesolje je enovito in vsepovezano. Imamo čudovite sposobnosti povezovanja z vibracijskimi tokovi Vira, planetov, zvezd, če razširimo svojo zavest in razgradimo umsko togost, ki nas prepričuje, da kaj takega ni mogoče. Ali kot pravijo Indijanci: ustvarila sta nas Mati Zemlja in Oče Nebo. Spoštovati in 'živeti' moramo oba. Zagledanost le v enega je slepa, gluha in nepopolna ter ruši blagostanje sozvočja. Pravo veljavo ima le povezava obeh. Vsepovezanost omogoča obilje, mir in srečo."

Ljudje nismo pozabili samo na razsežnosti zvoka, temveč nam za povrhu medicinska znanost narekuje, da gremo k zdravniku po tableto, kadar imamo težave, da bi se jih rešili. Stvari pa potekajo drugače. Morda s tableto utišamo kakšno tegobo, ki pa se bo prej ali slej ponovila, saj kemične substance ne odstranijo vzroka bolezni. Zvok pa je tisti, ki gre direktno tjakaj, 'kjer čevelj žuli', poudarja Mirit. V vzrok duševnih in telesnih težav.

Zato ljudje na koncertih ansambla Vedun, v katerem delujeta še njen sin Tine Omerzel Terlep in prijateljica Mojka Žagar, občutijo najrazličnejše senzacije. Pogosto tudi zajočejo. Njihovi koncerti niso navadni koncerti. Sodijo med posebna doživetja. Glasbeniki-terapevti ne vedo, kaj bodo igrali in peli ali katera glasbila bodo uporabili. Igrajo namreč v poltransu. Kaj to pomeni?

"Na višjih ravneh zavesti postanemo posoda," pravi Mirit, skozi katero se pretaka Univerzalni Logos ali kozmično-vibracijski zvočni tok Inteligence življenja, ki napaja, ureja in uglašuje. "Ta kanalizirani zvok deluje na vse ravni človeškega bitja, na vsa etrska telesa in na duha, v faznem zamiku pa tudi na fizično telo, kar pri občinstvu povzroči transformacijske procese. Vendar žal večina zaradi duhovne nezrelosti - časa in svoje lastne - teh procesov ni pripravljena doumeti in sprejeti. Te zrelosti beli človek žal še nima, ker je preprosto naučen iti po tableto in išče pomoč zunaj, ne v sebi.«

Vesna Fister

Celoten pogovor lahko preberete v zimski številki revije Sensa