Jedro Božje popolnosti 2. del

Ko se odločate, nikdar ne pozabite poti v raj, to je pot vaše samostojnosti, vašega notranjega samosprejemanja. Ne odtujujte se od družbenih norm, te vas vračajo v kalupe razvoja človeštva v vaše najvišje dobro, saj so normativi izbrani zato, da vam nudijo celovite rešitve samega sebe.

12. 11. 2014

Notranje jedro funkcionira tako, da prebere vse te možnosti, ki so poslane od Božjega jedra, jih preoblikuje v neko zaokroženo logično celoto in vas poizkuša usmerjati po poti poguma, po poti hrabrih in vam daje iztočnice za vašo prihodnost.

Prihodnost, preteklost in sedanjost so vsi termini iste dimenzije, a si v različnih časovnih intervalih bodočnost gradite sami. Vzporedne dimenzije predstavljajo izlitje Božje energije na vsakega posameznika in vas postavljajo v kalupe Božje ljubezni, ko jo zaznate v svojem srcu. Vzporedne dimenzije niso prisotne v vaši sedanjosti, ampak vam odpirajo vrata v nov svet, svet popolnosti in enakosti, in obstajajo na višjih dimenzijah oz. frekvencah vašega bivanja.

Ko si znate dvigniti vibracijo z delom na sebi, s samosprejemanjem in neodtujevanjem od družnenih norm, vas okolica nikakor ne more izolirati, ampak vas sprejme v svoje jedro. Vsako jedro tvori kolektivno zavest na več nivojih in ko soustvarjate kolektivno zavest z delom na sebi, s samosprejemanjem, je to popotnica na višje nivoje zavedanja, ki jih lahko zaznate v svojem notranjem jedru.

Notranje jedro prinaša vpogled v celotno človeštvo, soustvarja hrepenenje po boljših časih, oddaljuje vas od napuha, ega, nestrinjanja z vsem dobrim, če ni to v kontekstu vaših želja. A enkrat se je treba postaviti v vrsto soustvarjanja človeštva na najvišji možni ravni. Božje jedro hrepeni po enosti, enakosti in vam daje iztočnice, da se začnete zavedati popolnosti višjih dimenzij v vsakdanjem življenju.

Višje dimenzije so zapisi vesolja na višjih frekvencah, ki jih lahko zaznate, ko ste v stiku s svojim notranjem jedrom, ko si znate postaviti pravila igre in ste v stiku s samim seboj. Tudi notranje jedro hrepeni po soustvarjanju vseh Božjih resnic vesolja v vašem vsakdanjem življenju, zato vas usmerja skozi vzporedne dimenzije na pravo pot, da ste lahko v stiku s seboj, da si znate izboriti, kar vam pripada, in da znate najti pravo pot poguma in blaženosti v vsakem trenutku vaših kritičnih situacij.

Ne pozabite nase, ko pomagate drugim, pomoč je koristna le, ko ne škodujete sebi, ko se znate zazreti v svojo popolnost in jo prenašati na druge z delom na sebi, s samosprejemnajem in uveljavljanjem Božje volje v vsakdanjem odločanju, kaj je za vas prava pot in kaj ni.

Se nadaljuje ....

Sandi, www.meditacija-sandi.com

Jedro Božje popolnosti 1. del

Jedro Božje popolnosti 3. del