Koraki do razsvetljenja

Duša pozna svojo pot in teži k uresničitvi svojega poslanstva. Z nami komunicira v miru in tišini. Njena govorica so naši občutki.

2. 5. 2014

»Naš planet igra pomembno vlogo v razsvetljevanju duš, saj duše v naših telesih rastejo in ob uspešno opravljenem Božjem načrtu se dvignejo v svoji hierarhiji in se bližajo Bogu. Dviga se njihova moč in ljubezen in s tem tudi pomembnost naslednjega poslanstva,« je zapisal Sandi v svojem članku Božje kraljestvo. Na torkovi meditaciji pa je nadaljeval z opisom korakov do razsvetljenja duše, kot povzemam.

Duša pozna svojo pot in teži k uresničitvi svojega poslanstva. Z nami komunicira v miru in tišini. Njena govorica so naši občutki. Ker pa je ljudem Bog dal svobodno voljo, se lahko odločamo tudi za drugačno, za nas manj optimalno pot, daljšo pot. Duhovno vodstvo, ki nam je dano kot pomoč, podpora in zaščita na naši poti, nas pri pravilnih odločitvah in pravi poti, podpira, kadar pa ubiramo napačno pot, nas na različne načine opozarja. Če pri napačnih odločitvah vztrajamo, umaknejo svojo ljubečo podporo in čakajo, da začenjamo razumeti. Ker nimamo potrebne energetske podpore in zaščite, nam energija pade, kar lahko povzroči nastanek bolezni tam, kjer smo najšibkejši, lahko pa se pojavljajo drugačni problemi oz. težave.

Kadar je bolezen intenzivna, pomeni, da smo kar nekaj časa narobe delali ali pa imamo močno poslanstvo, ki zahteva hitro učenje. Če lahko bolezen sprejmemo kot dar, potem sprevidimo, kaj smo narobe delali, se spremenimo in nadaljujemo pravo pot. Če pa napak ne uvidimo in nadaljujemo po isti poti, se bo bolezen ponavljala ali pa se nam bodo pojavile druge težave, z namenom, da bi se le spametovali.

Vse na zemlji živeče Duše imajo svoj unikaten načrt, ki je za njihovo rast ključnega pomena. Bog jim ga določi v skladu z izkušnjo, ki jo trenutno potrebujejo, z namenom, ki ga je določena duša, sposobna uresničiti. Z uresničitvijo, bodo korak bližje razsvetljenju. Zato so primerjanja z drugimi, v smislu kdo je boljši, uspešnejši oz. kdo ima pomembnejše poslanstvo, popolnoma nesmiselna. Nekomu je npr. namenjeno biti hišnik, drugemu igralec. Obema so dani potenciali za uresničitev svoje poti in vsak od njiju ima za rast duše enako pomembno nalogo – opraviti načrt Duše. Ne glede nato, kako pomembna je naša vloga v družbenih merilih, ko zaključimo življenje, šteje samo uspešno opravljen Božji načrt trenutnega življenja.

Poleg načrta Duše, Duhovnega vodstva in potencialov, ob spočetju Bog tistim višje razvitimi dušam določi tudi posebne duhovne darove, ki pa se jim bodo odprli šele, ko jih bodo zaslužili, torej ko si bodo postavili trdne temelje in ko bodo znali duhovne darove pravilno in koristno uporabljati. Če jih uporabljajo v napačne namene, so jim odvzeti, vrnejo se k Bogu, da jih razporedi tistim, ki jih bodo pravilno uporabljali.

Eden od takih darov je npr. kanaliziranje duš iz duhovnega sveta. Gostota energije zemlje in gravitacija je za duše, energije in ostale iz duhovnega sveta, precej obremenjujoča. Rabijo zemeljsko energetsko podporo, da lahko delujejo s svojo maksimalno močjo. Tisti, ki imajo dovolj visoko lastno energijo in imajo za sabo energetsko močno duhovno hierarhijo, s pomočjo katere ustvarijo dovolj visoko energijo, da premagajo gostoto energije zemlje, lahko delujejo samostojno. Drugi pa za delovanje potrebujejo pomoč na zemlji živečih medijev z dovolj visoko in čisto energijo, da so jih sposobni kanalizirati. Npr. duši, ki je bila v preteklem življenju zdravnik, lahko Bog določi, da s svojim znanjem ljudem pomaga tudi iz duhovnega sveta. Takšna duša lahko deluje s pomočjo kakšnega medija zdravilca, če seveda ni že tako razvita, da ima za sabo močno podporo.

Mnogo je ljudi, ki imajo poslanstvo pomagati ljudem, za kar so jim dani posebni darovi. Zanje je še zlasti v zadnjem času, ko so energije vedno močnejše, pomembno, da se pravilno ščitijo in prečistijo. V nasprotnem primeru ogrožajo sebe in svoje poslanstvo. Prošnja duhovnemu vodstvu za zaščito pred vsem, kar je zanje škodljivo, je ena najpomembnejših zaščit. Vendar pa je od časa do časa potrebno prečistiti tudi duhovno vodstvo, da lahko še naprej optimalno opravlja svojo vlogo. V ta namen po lastni izkušnji priporočam Sandijeve meditacije, kjer se poleg naše energije prečistita tudi Duša in Duhovno vodstvo. Veliko ljudi, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, pride občasno na meditacijo, da se prečistijo in lahko zopet delujejo optimalno.

Kaj je naše poslanstvo, je zapisano v nižjih Božanskih zapisih. Da bi ga uresničili, se v duhovnem svetu pripravijo različne situacije in če ubiramo pravo pot, se njihova vibracija znižuje vse do fizičnega sveta, kjer se realizira. Če se s svobodno voljo odločimo za drugačno pot, se bo v duhovnem svetu ustvaril rezervni načrt, ki nam bo omogočil uresničitev poslanstva. Npr. da je nekomu namenjeno partnerstvo z določeno osebo, se bo njuno srečanje najprej »ustvarilo« v duhovnem svetu. Če bosta hodila po za njiju optimalni poti, se bo vibracija njunega srečanja v duhovnem svetu vedno bolj približevala zemeljski, dokler ne bo prišlo do srečanja. V primeru pa, da se eden od njiju odloči za drugega partnerja, se bo v duhovnem svetu ustvaril načrt za rezervnega partnerja, ki bo duši omogočal izkusiti podobne izkušnje, kot bi jih imela s prvotno namenjenim partnerjem.

V daljni preteklosti je Bog ljudem omogočil vpoglede v Božanske zapise, zato je bilo veliko napovedi prihodnosti, ki se danes uresničujejo. Ker pa so te vpoglede začeli uporabljati v slabe namene, je Bog dostop do njih zaprl. Zato že stoletja ni bilo nobenih napovedi, kot smo jih bili vajeni s strani npr. Armstronga. Z dvigovanjem zavesti človeštva prihaja čas, ko se bodo ti vpogledi spet odprli. Trenutno do njih že lahko dostopajo štiri na zemlji živeče osebe.

Poleg zemeljskih duš, torej duš, ki za svojo rast potrebujejo zemeljsko življenje, obstajajo tudi kozmične duše, ki jih Bog pošlje na zemljo le s posebnim namenom. Danes na zemlji živijo tri takšne duše, še nedavno pa so bile štiri, vendar je ena med njimi nedavno zaključila zadano nalogo in nam sedaj pomaga iz duhovnega sveta.

Iz opisanega in tudi iz predhodnih člankov Kaj je smisel življenja, Čas za spremembe in iz Sandijevega članka Božje kraljestvo lahko razberemo, da nam je dano vse, kar potrebujemo za uresničitev načrta Duše. Samo od nas pa je odvisno, ali nam bo uspelo, in na kakšen način. Verjamem pa, da si vsi želimo narediti korak naprej k razsvetljenju.

Eli Trobec

Več na spletni strani: meditacija-sandi.com