Meditacija vrtenja: Skrivnost vrtenja je v atomu

2. 10. 2017
Deli
Meditacija vrtenja: Skrivnost vrtenja je v atomu

Vrtenje je metoda odpiranja srca, ki se je preko Rumijevega imena razširila po vsem svetu.

V Sloveniji izvaja aktivno meditacijo in tehniko vrtenja po tradicionalni metodi Mevlane Rumija Društvo Bindu. Nova sezona je že v teku. Podrobneje ...

Info in prijava: bindu.si

Zakaj se vrteti?

O tem, kaj je pravzaprav smisel vrtenja in zakaj vrtenje velja za izjemno učinkovito aktivno meditacijo, smo se pogovarjali s plesno pedagoginjo Kristino De Ventus in Bodinom, ki velja za enega najboljših poznavalcev tega človeškega fenomena pri nas. Oba delujeta v okviru društva Bindu, ki izvaja meditacijo vrtenja po izvorni Rumijevi metodi tudi v Sloveniji.

Ali je vrtenje ples? Kaj je pravzaprav ples?

Kristina: Seveda je vrtenje ples. Vrtenje je čudovit univerzalni ples vsega stvarstva, vrti se celotno vesolje – od planetov, zvezd, celic v našem telesu do atomov. Vse, kar je ustvarjeno, se giblje, vse pleše in vse se vrti. Življenje je v svoji osnovi ples krogotočnosti, kajti življenjska sila skozi materijo kroži oz. se vrti.

Ples je pravzaprav temelj, na katerem biva celotna eksistenca; je življenje samo, ki se v vidnem svetu materije izraža prek gibanja. Zato plesati ne pomeni nič drugega kot prepustiti se sili življenja, dovoliti ji, da se prosto, brez kakršnegakoli vmešavanja, pretaka skozi nas. Čim bolj je človek pretočen, gibljiv, brez upora, tem lažje se življenjska sila izraža skozi njegovo telo. Govorim o naravnem, nenaučenem plesu – o plesu brez forme, ki je čisto izražanje energije skozi gib, ker se ne dogaja iz uma, temveč iz čistega pretoka življenjske sile, ki premika telo v neznano smer.

Gibanje je pravzaprav četrta dimenzija snovnega sveta – naš vidni svet materije je ustvarjen iz štirih dimenzij: globine, širine, višine in gibanja. Človek se mora gibati, če želi spoznati sebe. Spoznavanje sebe se začne z gibanjem – ker se vse v vesolju giblje.

Pri telesu torej, ki nam omogoča gibanje?

Kristina: "Seveda. Človek je zavest (duh), ki preko telesa spoznava svet materije. Telo je vozilo zavesti. Zavest ga potrebuje, ker preko njega oz. njegovih čutil zaznava zunanji svet. Zavest ni pravzaprav nič drugega kot zavedanje o tem, da si živ, da obstajaš, živ pa si lahko le v gibanju, ki ga omogoča telo."

Toda tudi ko se ustavimo, ko obmirujemo, ko na primer stojimo, sedimo ali ležimo, v resnici ne mirujemo?

Kristina: "Dokler smo živi v telesu, je naše mirovanje zgolj navidezno, kajti naše telo deluje kot popoln mehanizem, ki je v stalnem gibanju. V telesu se ves čas dogaja krogotok različnih impulzov, ritmičnega utripanja srca, kroženje krvi, ritem vdiha in izdiha. Tudi ko mirujemo, se ti procesi ne ustavijo. V starem kitajskem simbolu jin-jang je to izjemno lepo ponazorjeno: v mirovanju obstaja točka gibanja in v gibanju obstaja točka mirovanja, ki pravzaprav omogoča gibanje, to je njegova os."

Ali ni to tudi bistvo fenomena vrtenja oz. vrteče meditacije, ki jo 'poučujete' v okviru društva Bindu – kaj je bistvo vrtenja?

Bodin: "Zagotovo ste se tudi sami že kdaj vrteli. Poskusite se spomniti občutka, ki ste ga doživeli. Kako bi ga opisali?"

"Kot občutek popolne svobode, letenja ter posledično neizmerne notranje radosti in miru."

Bodin: "Kaj ste izrazili v tem odgovoru? Povedali ste, da ste v življenju nesvobodni, da živite brez življenjske radosti, da ste nesrečni. Tako živi večina ljudi. Ste se kdaj vprašali, zakaj je toliko ljudi nesrečnih? Odgovor je preprost: ker ne vedo, kdo so. Dokler človek ne ve, kdo je, v resnici ničesar ne ve. Že Sokrat je govoril: 'Človek, spoznaj samega sebe in spoznal boš uganko življenja'. Odgovora na to uganko ne boste našli zunaj sebe, temveč v sebi. Vrtenje je odličen pripomoček pri tem iskanju, izjemno učinkovita metoda za spoznavanje samega sebe. Pot do resnice o sebi se namreč začne s čiščenjem lastne nesnage, torej z osvobajanjem od samega sebe – od kakršnikoli identifikacij, od vsega, kar mislite, da ste. V starih tradicijah so ta proces poimenovali čiščenje srca. Opustiti morate vse koncepte, ki v vas delujejo kot avtomatizmi, in pozabiti vse, česar ste bili naučeni. Povedano na kratko – postati morate nič. Šele ko postanete prazni, ko vaše srce spet zasije kot zloščeno ogledalo, se lahko zgodi spoznanje samega sebe. Bistvo vrtenja je skrito v bistvu samega atoma. Skrivnost atoma in silo, ki ga poganja v vrtenju, lahko spoznate oz. izkusite le v stanju čistega miru, to je v stanju popolne harmonije."

Človek se torej med vrtenjem okoli svoje osi vrti od sebe nazaj k sebi?

Bodin: "Metoda vrtenja deluje podobno kot tornado, ki je eden od najmočnejših in najbolj uničujočih pojavov, a hkrati v nas vzbuja tudi veliko občudovanje. Zakaj? Zato ker nas njegova neznanska moč, s katero ruši, ruva, spreminja v prah, spominja na občutek svobode. Moč tornada je pravzaprav prispodoba svobode, po kateri hrepenimo. Ko se vrtimo, v nas deluje enak krožni princip kot pri tornadu. Tornado se rodi iz majhne mirujoče točke na zemlji – zemlja je telo, naša zavest pa tornado, ki nas povezuje z vsem, kar obstaja v stvarstvu.

Zaradi delovanja dveh nasprotnih sil, ki delujeta pri vrtenju (centripetalne in centrifugalne), se skozi vrtenje očiščujemo vsega, kar je v nas odvečno in lažno, in se hkrati povezujemo z višjimi ravnmi obstoja.

Središče tornada, njegov vir, ki omogoča gibanje (vrtenje), je majhna mirujoča točka, imenovana tudi oko tornada, iz katere se v koncentričnih krogih širi njegova silna energija. Ko to točko med vrtenjem doživimo v sebi, spoznamo skrivnost sebe in stvarstva. Povedano v prispodobi: ko se znajdemo v očesu tornada, spregledamo."

Za zen budiste je ta točka – točka zena, točka 0 ali prazna točka; v njej ni ničesar, kar si, in ničesar, kar nisi.

Bodin: "Res je. Gre za fenomen točke v središču kroga. V tej točki je skrita vsa resnica, vse znanje. Tudi ta središčna točka je krog – tako skoncentriran, da se širi v neskončnost. To je točka naše neskončne percepcije. Vrtenje je tehnika, v kateri raziskujemo to točko – to, kar je v njej skoncentrirano – in hkrati seveda neskončno širino vesolja. V eni sami piki ali točki je v resnici skoncentrirano celotno vesolje. 'Nismo kaplja v oceanu, temveč celoten ocean v kaplji,' je rekel Rumi.

Vedeti moramo, da na nas nenehno delujeta dve nasprotujoči si sili, to je zakonitost dualnega sveta, v katerem živimo, in šele ko se ti dve sili znotraj nas združita v nevtralni točki – točki 0 –, se lahko zgodi spoznanje. Svet dualnosti lahko presežemo le z izkustvenim spoznanjem dveh skrajnosti, dveh nasprotnih sil, šele potem lahko postanemo nič."

Za Rumija so vrata, ki odpirajo dimenzije večnosti, v človekovem srcu.

Bodin: "Ključ do spoznanja je čisto srce – ne le za Rumija, tako govorijo vsi, ki so spoznali resnico. Pogoj za to, da se odprejo vrata v druge, višje dimenzije, je biti čist, prazen. Ne govorimo o srcu kot telesnem organu, ki poganja kri po žilah, temveč o energetskem centru ali čakri, ki je v bližini fizičnega srca. Skozi ta srčni center poteka spoznavanje tako vidnega/materialnega kot tudi nevidnega/duhovnega sveta. Človek je namreč bitje nasprotij med materialnim in duhovnim, ki grobe (materialne) vibracije zaznava preko telesnih čutil, obstajajo pa tudi subtilne vibracije, ki jih čutila niso sposobna zaznavati, le čisto srce je to sposobno.

Kadar smo pod vplivom različnih čustev ali misli, s katerimi se identificiramo, je naše srce (kot duhovni organ čutenja) prepredeno z različnimi vibracijami in torej ni v harmoniji. Te vibracije pomenijo nečistost srca in ustvarjajo motnje v njegovem zaznavanju, zato preko nečistega srca preprosto ne moremo spoznati resnice."

Je vrtenje pot notranje predaje?

Bodin: "Seveda. Bistvo vrtenja je predaja. Bistvo predaje pa je pogum srca. Kaj je značilno za človeka, ki se popolnoma preda? Tak človek je nor od ljubezni, ljubi tako močno, da se ne spominja ničesar, ker neprestano živi v trenutku ljubezni.

Predaja je osnova – kot otrok se moraš znova predati življenju, njegovemu naravnemu toku. Ko svoj center, svoje središče preselimo v glavo, se upiramo življenju, njegovemu toku, in postanemo le neka iluzorna identiteta, ki ne more biti resnična. Življenje teče mimo nas, medtem ko mi živimo zgolj neko podobo – sliko, ki smo si jo ustvarili v svoji glavi. Predaja je za današnjega človeka, ki je navajen živeti pretežno iz svojih misli, zagotovo težka."

Kaj se pravzaprav dogaja s človekom med vrtenjem?

Kristina: "S fizikalnega stališča med vrtenjem na človeško telo delujeta dve nasprotujoči si sili: centripetalna in centrifugalna. Prva težki k središču; sili nas, da se gibamo k centru, medtem ko nas druga vleče navzven; sili nas, da bežimo vstran od središča. Zaradi hkratnega delovanja omenjenih sil med vrtenjem se v telesu zgodijo številni fizični procesi, ki so znanstveno utemeljeni. Ker sili zasenčita učinek konstantne sile gravitacije, se zgodi sprememba v delovanju naših celic. Vrtenje močno vpliva tudi na možgane – uravnoveša delovanje leve in desne možganske polovice. Pri večini ljudi je namreč bolj kot desna (kreativna, intuitivna) možganska polovica razvita leva, ki misli.

Človekova inteligenca je po mnenju znanstvenikov odvisna od števila sinaps v možganih. Možgani ne tvorijo sinaps, ki jih potrebujemo, temveč tiste, ki jih uporabljamo. Kot zelo ekonomičen organ tudi ne ohranjajo sinaps, za katere ni potrebe. Večina sinaps se razvije do 7. leta starosti, po 24. letu pa se samo še obnavljajo. Da bi se možgani dobro razvijali, potrebujejo stimulacijo in kot utemeljuje medicina, je prav vrtenje gibalna aktivnost, ki aktivira celotne možgane, pa ne le v obdobju odraščanja, temveč tudi pri odraslih. O tem veliko govori dr. Ranko Rajović, nevroendokrinolog in predsednik odbora svetovne Mense za nadarjene otroke.

Med vrtenjem na začetku prvenstveno spoznavamo lastno telo, njegove omejitve in raziskujemo njegove zmožnosti, kajti vrteti se dalj časa in stabilno okoli svoje osi še zdaleč ni mačji kašelj. Najprej nam vrtenje pomaga mehčati telo in razgrajevati njegove blokade, da postanemo bolj pretočni in čuteči. Po določenem času se razbremenijo mišice in okostje. Hkrati pa se seveda soočamo tudi s čustvi in z umom. Z vrtenjem torej spoznavamo svoj ego, njegove mehanizme delovanja, vzorce, ki jih želimo preseči."

Kako konkretno se spremembe, ki jih dosežemo skozi tehniko vrtenja, kažejo v našem vsakdanjem življenju? Kakšne so izkušnje ljudi, ki so daljše časovno obdobje prakticirali vrtenje?

Kristina: "Vrtenje je vrhunsko orodje, s katerim si zgradimo neomajno stabilnost, postanemo organizirani, odločni, disciplinirani. Učinkovito uresničujemo to, kar smo si zadali. Tisti, ki so tehniko vrtenja prakticirali dlje časa, pravijo, da jih v življenju ne vrtinči več sem ter tja, da odločno stopajo po zastavljeni poti. Vrtenje nas znova poveže v celoto zemeljskega duhovnega in kozmičnega, kar pomeni, da začnemo bivati na vertikali – postanemo trden steber, ki ima stabilen temelj na zemlji in se vzpenja visoko v nebo. Postanemo gospodar, ki vešče upravlja s svojim telesom, čustvi in mislimi. Skoraj neverjetno je, kako se ljudje skozi daljše obdobje prakse vrtenja polepšajo – ne samo navzven, tudi navznoter – in kako odprti postajajo pri sprejemanju vsega, kar jim v življenju prihaja naproti."

Bodin: "Življenje je nepredvidljivo, vendar mora biti človek pripravljen na to – biti mora pripravljen v nepredvidljivosti, potem kaos življenja ne more vplivati nanj. Sredi kaosa je treba ostati miren in stabilen in ne izgubljati nepotrebne energije. Vrtenje nas usposobi, da se prilagodimo kaosu, da se gibljemo v njegovi smeri in pri tem ostajamo mirni. Ko si se sposoben daljši čas vrteti zavestno, se spremeniš iz nestabilne osebe v stabilno. Stabilen človek z lahkoto deluje v življenju, ker je njegovo telo prožno, mehko, čuteče in ker je njegova zavest osrediščena. Povedano drugače: stabilen človek vibrira v harmoniji, ki je v resnici njegovo naravno stanje. V stanju harmonije napake niso možne in tudi zboleti ne moremo."

Od kod po vašem vedenju izvira vrtenje kot duhovna tehnika? Na zahodu jo poznamo v prvi vrsti preko ekstatičnega plesa vrtečih se dervišev, imenovanem sema.

Bodin: "Vrtenje je, kot smo že rekli, povsem naravni fenomen, ki obstaja od začetka nastanka stvarstva – vrti se atom in torej vse, kar je zgrajeno iz njega. Sam življenjski tok je pravzaprav vrtenje. Otroci se radi vrtijo, to počnejo povsem spontano in intuitivno. Zakaj? Preprosto zato, ker so še neobremenjeni in usklajeni z življenjskim tokom. Zanje je vrtenje še vedno nekaj povsem naravnega – tako kot se Zemlja naravno vrti okrog svoje osi, se tudi otrok. Zaradi načina življenja sčasoma večina izgubi to naravnost, za katero je značilna vsepovezanost, in postanemo trdi, zaprti, neobčutljivi za impulze, ki prihajajo iz višjih dimenzij. Iz vrtenja kot naravnega univerzalnega fenomena izhajajo različne duhovne tradicije, tudi Rumijeva. Ples vrtečih se dervišev ni religiozne, temveč izkustvene narave. V njem plesalci nazorno ponazorijo univerzalni krožni princip in hkrati izrazijo stališče, da mora človek, ki se v snovnem svetu dualnosti počuti ločen od sveta, spet postati del Celote, del Enosti.

Vrtenje, ki mimogrede velja za eno najmočnejših duhovnih tehnik, je dolgotrajna metoda. Nekoč so morali tisti, ki so se je želeli naučiti, najprej tri leta le opazovati tiste, ki so jo obvladali; šele ko so izkazali zadostno mero spoštovanja do nje, so lahko postali učenci."

Kako konkretno pripraviti telo na vrtenje? Ali pri tem nujno potrebujemo vodstvo?

Kristina: "Pri vrtenju je vsekakor potrebno vodstvo. Vsak človek je unikat, zato je logično, da ima vsak človek specifičen način vrtenja, vendar ni dovolj, da se samo vrtimo, pomembno je, da se znamo pravilno vrteti. Kaj to pomeni? Pomeni, da se predamo in hkrati ves čas vrtenja ohranjamo stabilnost in pozornost. Ključno je, da smo med vrtenjem popolnoma zavestni, da se ne izgubimo. Na pripravah za vrtenje zato izvajamo različne vaje za trening prisotnosti, poleg tega pa seveda tudi številne dihalne tehnike in gibalne metode, ki pomagajo pri mehčanju telesa. Gibanje je neposredno povezano z dihanjem: pri vsaki vrsti gibanja, tudi pri vrtenju, telo uporablja določeno skupino mišic in določeno vrsto dihanja. Telo je treba pripraviti, da to sliši, zaznava – najprej ga je treba spraviti v naravno stanje pretočnosti. Šele potem se lahko prepustimo zavesti oz. vodstvu višje inteligence. Glede na izkušnje ima določen delež ljudi pri vrtenju na začetku težave s slabostjo – ker sem šla sama skozi ta proces, lahko takšnim posameznikom pomagam, jim olajšam pot."

Novo na Metroplay: Tomi Meglič o globoki ustvarjalnosti, otroštvu in očetovstvu