Ne živimo recesije, temveč čas preobrazbe!

Življenje, ki se pravkar odvija, zahteva pretanjeno prisluškovanje višjim ravnem zavesti ali duše. Tamkaj je odtisnjena vsa modrost, ki jo potrebujemo, in je ves čas povezana z brezmejno Kozmično Inteligenco. Njen vibracijski tok imenujejo duhovna izročila različnih kultur tudi Univerzalni zakoni.

5. 12. 2013

Zato je prisluškovanje sebi, svoji božanski biti izziv človeštva nove dobe. Zvok se nas dotika na ravneh uma in srca in nas vabi v nove avanture odkrivanja lastnih spečih zmožnosti in tudi še neodkritih sposobnosti.

Lekcija Nove dobe

Živimo v času naglih sprememb in hitre preobrazbe, v katerem se učimo odpirati tudi povsem novemu in morda 'nenavadnemu' in nepričakovanemu, tudi nerazumljivim možnostim čudežnega časa vodnarjeve dobe.

"Pri uresničevanju visokozvenečih ciljev nas ovirajo le strah, pomanjkanje zaupanja, duhovna nezrelost, poudarjene vrednote materialnega sveta in zataknjenost v staro.

Ne živimo recesije, temveč čas preobrazbe!

Ne podlezimo ustrahovanju in vprašljivim prerokbam o času, ki ga živimo. Prihodnost pravkar ustvarjamo – mi vsi. Za ves planet. Tudi z modrostjo preteklosti. Če sledimo strahovom, ki nam jih ponujajo mediji o globalni krizi, potem ustvarjamo prav to!

Tovrstna energija skupinske zavesti priklicuje prav tisto, česar se bojimo. Tisto, kar mislimo, da se bo zgodilo, ali česar nas je strah, da se bo dogodilo. Saj veste, smo, kar mislimo, da smo. In dobili bomo, kar mislimo, da je možno, pa seveda tudi, kar bomo zmogli dojeti in sprejeti," pravi dr. Mira Omerzel Mirit v velikem Sensinem intrevjuju.

Celoten intervju s kozmično telepatko, šamanko in duhovno učiteljico dr. Miro Omerzel Mirit lahko preberete v zimski številki Sense, ki izide v petek, 6. decembra!