Nove skrivnosti življenja, 2. del

21. 12 . 2012 nas čaka ena najpomembnejših prelomnic v zgodovini človeštva.

18. 12. 2012

Energija Nove dobe prinaša nova spoznanja bistva življenja samega in ponazarja pot brezosebne transformacije Božje energije v vsakega posameznika na osnovi Božjega načela vzajemnosti.

Ko se predamo Božji moči v nas samih, se nam odmika blaginja, ki si jo ne znamo zamisliti, dokler v našem srcu ne zavlada ljubezen. Sami leta in tisočletja nismo našli sistema, ki bi temeljil na enakopravnosti, ljubezni, enakomerni porazdelitvi dobrin... Ta prelomnica ponazarja začetek novega obdobja oz. priložnost, da zaživimo v miru, ljubezni in enakopravnosti. Od nas je odvisno, ali bomo to priložnost tudi izkoristili.

Tega dne se bo začela transformacija energije Božje zavesti v našo zavest, v vsaki naši dimenziji se bo naselila ljubezen, in od nas je odvisno, kakšna bo transformacija naše notranje zavesti. Energija nove dobe prinaša mir in spokoj v naša srca, a moramo se zazreti vase in v sebi iskati moč za potrebne spremembe, ki so nujne, da se naš razvoj ne zaustavi.

Energija Nove dobe je Božja posvetitev novega časa in ponazarja skupno delovanje najmočnejših duhovnih energij v celotnem vesolju. Najmogočnejše duhovne energije lahko svojo energijo razpršijo v neskončno dimenzijah, v vsakem takem delčku je Božja zavest, ki omogoča neodvisno delovanje vsakega delčka posebej.

Na ta dan kakšnih posebnih fizičnih sprememb ni za pričakovati, je pa to dan, ko se bo začel intenziven proces osebne duhovne transformacije. Možnost je, da se bo magnituda Zemlje delno premaknila in tako bo naslednjih nekaj dni spremenjena energija, ki jo bodo nekateri zaznali kot višjo, umirjeno vibracijo, ki se bo v nekaj dneh stabilizirala. Predstavljala bo energetsko podporo za delovanje energije Nove dobe. Proces, ki se bo začel ta dan, bo prinašal direktno povezavo z energijo Nove dobe, ki se bo naselila v zavest vsakega posameznika. Ta zavest bo prisotna pri vseh ljudeh do Božičnega večera in od tega dne naprej bo ta povezava ostala pri tistih, ki bodo svojo notranjo zavest transformirali v ljubezen in v teh dneh, torej od 21.12.2012 do 24.12.2012, vse svoje reakcije nižjih čustev, transformirali v ljubezen. To pomeni, da bodo v vsakdanjem življenju na vse dogodke na katere bi čustveno odreagirali z jezo, strahovi, sovraštvom,... odreagirali z ljubeznijo. Torej te dni ni treba meditirati, moliti itd., ampak urediti svoje življenje, zaceliti nezaceljene rane, saj duhovnim korakom vedno morajo slediti fizični koraki in obratno, saj le tako ustvarimo notranje ravnovesje med duhovnim in materialnim svetom. Strah, lakota, jeza in sovraštvo so apokalipsa našega časa in je prav, da jih odstranimo že danes iz svojega življenja.

Sandi, www.meditacija-sandi.com