Globlji pomen božiča: Prebuditev duše

Kot razlaga učitelj Samael, v nas živi le del človeške duše, imenovan »esenca duše«, ki sredi številnih jazov, ki tvorijo človeški ego, spi in blodi v mraku, trpeča, nezavedajoča se.

Globlji pomen božiča: Prebuditev duše (foto: Unsplash.com) Unsplash.com
24. 12. 2019

Ego je notranji psihološki dejavnik, lažni jaz, ki nam nenehno polni zavest z idejami, strahovi, dvomi, pomisleki, sodbami in neprijetnimi čustvi.

Šele ko se zavemo te mračne strukture v nas, se z napornim delom lahko iztrgamo njenemu vodstvu in osvobodimo dušo.

Egove strukture ne moremo razbiti z miselnimi napori, zares jo lahko razgradimo le z uporabo naše spolne energije, ki jo zaupamo vodstvu ljubezni. Takrat dosežemo notranjo transformacijo in zaživimo kot prebujena duša, osvobojena egovega jarma. Dosežemo najvišji cilj, ki mu je posvečena vsa kreacija: čistost duše, svetost božanskega bitja, prepoznavo Stvarnika v sebi.

Kar se je dogajalo v Jezusovi zgodbi na zunaj, je simbolni odraz dogajanj v njegovi notranjosti. Razumeti je treba ta simbolni pomen.

Jezus predstavlja našo dušo, ki jo nenehno trpinčijo, sodijo in zatirajo različni obrazi ega. Judež, Pilat in Kajfa ter Judje, ki nastopajo v Jezusovi zgodbi kot njegovi, izdajalci, sodniki, sovražniki in morilci, so obrazi ega v nas, ki opravičujejo zla dejanja ter dušo izdajo, zatirajo in obsodijo. Šele ko naš lažni jaz umre, se duša osvobodi in zaživi v sreči in ljubezni. Jezus mora umreti, da bi se znova rodil oziroma vrnil v ta svet, prost spon in bremen.

Naš ego (simbolično mi kot poosebljenje ega) mora umreti, da bi naša duša našla mir in svetlobo.

Enako zgodbo nam prinašajo vse pravljice, le da nam simbolike niso razložili: Hudobni zmaj, tiran, mačeha in podobna simbolna bitja, ki predstavljajo naš ego, mora biti premagan, da bi Sneguljčica, Trnuljčica, dobra princesa in podobne simbolne osebe, ki predstavljajo našo dušo, lahko zaživela v sreči do konca dni.

Jezus se je rodil v hlevčku, bivališču živali. Kakšen simbolni pomen se skriva v tem? Človeška duša se prebudi sredi živalskih nagonov in vzgibov, zato so posamezni obrazi ega predstavljeni kot živali. Iz »živalskega« okolja se človek, ko odrašča, dvigne in stopi v človeški svet, svet prebujenih bitij.

Globoko sporočilo

Rojstvo Jezusa v Betlehemu torej simbolizira rojstvo kozmičnega Kristusa v nas samih. Dogodek v nas oživlja spoznanje, kdo v resnici smo: plemenita, nedolžna duša, iskra kozmičnega Očeta, ki svoj mir in srečo lahko najde le v njegovem naročju. Ko se tega zavemo prvič in v globoko intimnem spoznanju dojamemo to skrivnost, se v nas prebudi kristična energija, oživi solarni logos, ki je izvor življenja, ljubezni in svetlobe, »rodi se Kristus«. Posledice so osupljive: prenehamo biti s snovnostjo omejeno, trpeče bitje, ki se ubija za preživetje, in postanemo božanska, neumrljiva duša, ki ima svoje mesto v rajskem kraljestvu svojega Očeta.

Jezusa imenujejo odrešenik človeštva, kajti prinesel je znanje, s katerim se človek lahko odreši trpljenja in stisk. Jezus je na praktični ravni pokazal tisto, kar uči budizem. Njegov podvig je neprecenljiv, kajti spremenil je naravo kreacije. Če se je pred njim stvarnost vse bolj »zgoščala« in materialnost postajala vse pomembnejša, se je zdaj pričela redčiti; človek se pričenja vračati k bolj duhovnemu. Ta dogodek je silno pomemben mejnik v razvoju človeške rase, zato je postal ničelna točka pri štetju let.

Namen kreacije je izkušnja absolutnega. Ta cilj človeška duša uresničuje tako, da se dvigne iznad materialnosti, izvije iz objema ega, osvobaja zavest ter vse bolj deluje po prvem zakonu kreacije - Zakonu ljubezni. Kajti ljubezen je najvišji zakon, ki daje stvarstvu smisel in pomen.

Odrešimo se tako, da se vrnemo v Izvor, iz katerega izhajamo, kot kapljica, ki se po dolgem potovanju vrne v ocean. Združitev z Očetom je cilj vsake duše, ki se prepozna kot božja iskra. To lahko dosežemo le tako, da razbijemo ego, ki dušo drži v ujetništvu. A to je možno šele, ko v sebi prepoznamo božje dete in obudimo zavest, kdo v resnici smo. Božič je praznik, ko naj bi se tega spomnili in veselili izziva, ki je pred nami.

Ko se zavemo simbolike in globokega pomena praznika, kot je predstavljen zgoraj, nas Stvarnik obdaruje z darili, ki niso materialne narave. Božična darila so le simbolična sredstva kot izraz tistega, kar v resnici prejmemo.

Naj v letošnji božič posije nova luč, luč polnega zavedanja, kaj nam ta praznik v resnici sporoča in prinaša. Ko se odpremo novemu znanju in ljubezni, nam Stvarnik nasuje pravih daril.

Zoran Železnikar, www.prisluhni.si

Globlji pomen božiča: Spomin na kozmični dogodek