Ponovno odkrivanje ženske energije - notranja pot ženske

Na poti ponovnega odkrivanja ženske energije in izbrisane Boginje in njenih svečenic, duhovnih mojstric in učiteljic, je potrebnega veliko več kot le preučevanje zgodovine, rekonstruiranje dogodkov, zbiranje podatkov. Potrebna je neposredna izkušnja, pravzaprav več neposrednih izkušenj, skozi katere na lastni koži izkusimo zgodbo Boginje.

21. 1. 2015

Me, ženske, smo utelešenja Boginje, ustvarjene po njeni podobi, če uporabimo krščanski izraz, smo celice njenega telesa. V svojih telesih in psihah lahko izkusimo vso njeno zgodovino – njeno rojstvo, njen razvoj, njeno uničenje in ponovno rojstvo. Barbara Walker, že omenjena avtorica, ženske spodbuja, da v sebi vzpodbudijo spomin na zgodbo Boginje. Njen zapis je notranja pot ženske, ko se prebudi zgodbi Boginje :

"Ženska, spomni se. Spomin prebiva globoko v tvojem umu, v tvoji krvi, v tvoji življenje-dajajoči temi. Sezi dol k njemu in ga prinesi na dan. Spomni se časa, preden je moški začel šteti čas. Spomni se časa, ko je bila ženska svet in svet je bil ženska. Spomni se časa, ko je vsaka mama ustanovila svoj klan, vodila svoje otroke, uveljavila smernice vedenja za svoje ljubimce in posedovala dom, ki se je prenesel na njene hčerke. Spomni se časa, ko so Materini zakoni moškim prepovedovali nasilje do drugih, še posebej do žensk in otrok. Spomni se časa, ko je bilo posilstvo nepoznano, saj se je vsako spolno srečanje zgodilo po izbiri ženske. Spomni se časa, ko si moški niso drznili lastiti si kateregakoli od aspektov ekonomskih, političnih, spolnih ali reproduktivnih dejavnosti ženske, temveč so častili ženske, ker so rojevale in negovale človeško raso ... Spomni se, da je le ženska ... imela pravico uveljavljati modre zakone v dobrobit prihodnjim generacijam. Spomni se, da je le ženska poznala misterije življenja in smrti, zdravljenja in prekletstva. Spomni se svetišč, ki so jih postavile naše prvobitne prednice. Spomni se vélikih templjev, kjer so prebivale svečenice in pomagale ljudem. Spomni se, da je bil svet v miru, ker je bilo moškim prepovedano ubijati ... Spoznaj ... da je resnična osnova človeškega življenja Ženska. Spomni se svoje Boginje. Ženska, spomni se."

Ženske, ki so imele tako pomembno vlogo pri Jezusovem poslanstvu, so bile izbrisane iz zgodovine. Že mnogo pred Jezusom pa so bile izbrisane ženska duhovnost in vrednote Boginje, o katerih je učil tudi Jezus. Že dolgo pred začetkom krščanstva so civilizacije po vsem svetu postale patriarhalne. Začele so se tako imenovane dinastične civilizacije, katerih značilnosti so bile natančna struktura, močna hierarhija, urbanizacija in mehanizacija pridelovanja hrane; družbo je vselej vodil kralj/cesar/faraon, moški, ki se ga je častilo kot Boga; ženske so imele v takšnih družbah podrejeno vlogo, včasih pa niso verjeli niti, da so človeška bitja (na primer na Kitajskem, kjer je bila ženska last moškega, ki je lahko nekaznovano upravljal tudi z njenim življenjem in smrtjo).

Jezus se je rodil v času, ko je patriarhat že zelo napredoval. Njegovo poslanstvo je bilo v tako neuravnovešeno družbo, ki je ustvarila povsem neuravnovešeno duhovno življenje, prinesti ravnovesje – ravnovesje med ženskim in moškim, med nežnostjo in strogostjo.

Jezus je v patriarhalno judovsko družbo, ki jo je kolonizirala patriarhalna starorimska civilizacija, prinašal vrednote Boginje: ljubezen, odpuščanje, sprejemanje vseh, ne glede na spol, poreklo, družbeni položaj. Na globalni ravni je aktiviral srčno energijo, energijo občutenja, ljubezni. Prinašal je nežnost, zaupanje, objem, ki jih potrebujemo, da lahko vzcvetimo, da lahko v polnosti razvijemo svojo Človeškost. Sredi krutosti, grobosti in strogosti se ne more razcveteti noben zarodek – to Mati Boginja ve – prav tako ne zarodek Človeškosti, Nebeškega kraljestva, kot jo je imenoval.

Ana Drevenšek, Rdeči šotor

Celoten članek lahko preberete v zimski številki revije Sensa