Povezovanje nasprotij življenja in partnerskih odnosov v celoto

Za radost in obilje se je potrebno potruditi in vzpostaviti pogoje zanju! Dragocena pomoč pri tem so nam tudi Veduna kozmične in galaktične iniciacije, v katerih dobivamo, kar sami sebi ne moremo dati, saj le-to presega naše zmožnosti.

 Povezovanje nasprotij življenja in partnerskih odnosov v celoto (foto: Shutterstock) Shutterstock
15. 12. 2014

V. Galaktična iniciacija – Galaktično Antisredišče / Povezovanje nasprotij življenja in partnerskih odnosov v celoto

Je izvengalaktična iniciacija, katere frekvenčno valovanje prav tako izhaja iz dveh velikih primordialnih kozmičnih vibracijskih sil Stvarjenja; njen vir se nahaja v uravnoteženih silah večnih nasprotij, ki se nenehno dopolnjujejo. Človek se kot v zrcalnih podobah ves čas ogleduje v navideznih nasprotjih, se v njih prepoznava in se z njimi dopolnjuje. Prav tako kot v navideznih razlikah ali ločenosti sozvenita belo in črno, tudi Galaktično Središče ali Črvina in njeno nasprotje Belina ali Antisredišče uravnovešata svoje različnosti.

Ko smo celi - smo zaceljeni

V drugih kot v ogledalu vidimo prav tisto, kar pri sebi ne želimo. Nasprotja razkrivajo drugi pol in sestavljajo zdravo celoto, tudi moško-žensko. Ko smo celi - smo zaceljeni. Medsebojno se te sile privlačijo in sestavljajo, si tudi nasprotujejo in se izničujejo, ob tem pa tudi blažijo trenutne bolečine in globoko osveščajo. Nasprotja so sicer deli iste (Božanske) celote in delci istega Prapočela - ustvarjalne sile Kreacije. Se zavedamo teh procesov, ki se odvijajo v vsakodnevnem življenju? Razumemo, zakaj nas nekateri ljudje privlačijo, drugi pa odbijajo?

S kozmično (božansko) podporo nam bo združevanje navideznih nasprotij (tudi neljubih in bolečih) ter partnersko uglaševanje steklo lažje. Se prizemljilo v enovitem miru medsebojne usklajenosti - v nirvani, v aktivnosti in počitku, v snovnem in nesnovnem ali v duhu in materiji hkrati, v ženskih in moških esencah. Procesi spreminjanja pa bodo stekli lahkotneje. Travmatično in trpeče pa bomo odpravljali še zavestneje in učinkoviteje.

V Kozmosu se nenehno odvija veličasten proces usklajevanja univerzalnih nasprotij. Kakor zgoraj - tako spodaj. To spajanje nam ponuja možnost za uspešno uravnovešanje samega sebe, da se »poravnamo« s tokom življenja ali Višjo Voljo, s trenutno danostjo ali usodnostjo. Ego v ljubezni poklekne, osebna volja pa postane odmev Višje Volje ali Univerzalnega Uma.

Prepoznajmo svoje sposobnosti, poslanstvo in vizije prihajajočega časa ter kako jih zaživeti v partnerskih odnosih in navideznih nasprotjih.

Vabljeni na cikel kozmično-galaktičnih iniciacij, če želite pospešeno duhovno rast, potrebujete učinkovito visoko-frekvenčno pomoč pri razreševanju življenjskih težav ali želite izkusiti Polje brezmejne Kozmične Zavesti. Vsaka iniciacija nudi svojstven dar in pomoč.

S seboj prinesite cvet in sadež za daritev, kristal, podloge in odeje za sedenje ali ležanje ter se oblecite v bela oblačila.

Več informacij o posameznih iniciacijah

Obvezne prijave na prijave@veduna.si ali gsm: 040 870 155 (Mojka)