Prikriti dosežki Nikole Tesle

Čeprav Nikola Tesla med velikimi imeni znanstvenega sveta uživa velik ugled, njegovega resničnega prispevka k znanosti širša javnost ne pozna. Preprosto zato, ker njegovi najbolj spektakularni dosežki niso smeli biti objavljeni. Že presejane, pomanjkljive informacije zbujajo visoko spoštovanje, kaj šele tisto, kar je nastajalo v visoki tajnosti, skrito očem in ušesom javnosti.

14. 10. 2016

Tesla je bil nenavaden človek, poln presenečenj. Imel je neverjetno domišljijo in je brez pomislekov uresničeval svoje zamisli. Ideje so vrele iz njega kot slap, on pa jih je oblikoval v praktične izume in jih ponujal v uporabo. O svojih vizijah je javno govoril, njegova samozavestna drža in brezkompromisno zavzemanje stališč pa sta izvirala iz globine njegovega bitja. Marsikaj je napovedal, številne stvari je raziskoval, testiral in patentiral, nekaj stvari je razvil, a jih ni izročil javnosti, pri najbolj tehtnih odkritjih pa so mu to preprosto prepovedali.

Nekateri njegovi manjši projekti so ostali dokončani le na teoretični ravni; ko je vedel, da bi določena stvar zanesljivo delovala, z njo ni več izgubljal časa, saj ga je vleklo k novim, še mikavnejšim odkritjem ... Bil je neutruden raziskovalec skrivnosti nara-ve, njene harmonije in zakonov, ki jih je poznal bolje kot kdorkoli drug. Njegov prvi življenjepis, ki ga pripravil John B. O'Neill, je bil v novembru leta 1944 izdan kar trikrat; pod grožnjami FBI je avtor spet in spet brisal dele besedila in ga prilagajal cenzorjem. Ameriške oblasti so bile predvsem v skrbeh, da bi tisto, kar so si pred letom 1934 prilastili nacisti in je še danes strogo zaupne narave, prišlo pred oči in ušesa javnosti: tehnologija elektropogona za leteče krožnike. Tako še danes verjamemo, da so leteči krožniki izključno stvar Nezemljanov.

V teoriji elektromagnetizma se je na začetku 20. stoletja zgodil velik preboj, ki pa je ostal širši javnosti skrit. Preboj je napravil – kdo drug kot Nikola Tesla, ki velja za fenomenalnega izumitelja in vizionarja, ne vemo pa, da je bil tudi odličen teoretik. Če bi tudi na teoretičnem področju znanost sprejela njegova stališča, bi danes živeli v povsem drugačnem svetu. Najbolj temeljnega fenome-na – etra – njegovi sodobniki, vključno z Einsteinom, niso razumeli; še danes napačne predstave o tem zavirajo resničen napredek. Tesla je naredil z dinamično teorijo gravitacije leta 1894 ogromen korak z razlago naravnih pojavov in zakonov fizike ter pokazal, da ima elektromagnetizem v naravi odločilno vlogo.

V literaturi naletimo na podatek, da Tesla svoje dinamične teorije gravitacije ni dokončal, kar pa ne drži. O tem obširno poroča odličen poznavalec Nikole Tesle, William Lyne, ki je imel v zahodnih znanstvenih krogih številne vplivne prijatelje in s tem dostop do strogo zaupnih informacij. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je razkril številne podrobnosti Teslovega dela, med drugim tudi njegove dosežke pri razvoju elektrodinamičnega pogona za leteče stroje. Leteči krožniki – tudi zemeljskega izvora – zares obstajajo; Lyne jih je pogosto opazoval in tudi precej natančno opisal, s tehničnimi podrobnostmi vred. V njegovi osebni zbirki se je znašlo tudi nekaj predmetov – navigacij-skih naprav – z nemških letečih krožnikov.

Izhodišče je razumevanje etra

Uradna znanost eter še danes razlaga kot prazen prostor; pa je vse kaj drugega kot to. Je neskončno polje energije, ki napolnjuje vse vesolje in ima pri vseh naravnih pojavih, med katerimi ima elektromagnetizem posebno mesto, odločilno vlogo. To energijo, imenovano prosta energija ali tudi energija kvantnega polja, je mogoče s primernimi napravami črpati in izkoriščati. To je Tesla kmalu dojel in sklenil je raziskati, kako bi jo lahko praktično uporabili. Obstajajo številne možnosti, kako jo izkoristiti; ena od njih je tudi črpanje energije neposredno iz zraka, kar je s svojim avtomobilom na zrak (prano) naposled tudi praktično dokazal. Izum je uničil, saj je bil prenevaren, da bi ga smel predstaviti javnosti.

Za ustvarjanje naprav, ki črpajo prosto energijo, je razumevanje etra ključno, zato je bilo seveda nezaželeno, da bi javnost o tem dobila pravo sliko. Primerneje je bilo podpreti teorijo relativnosti Alberta Einsteina (ki jo je obdeloval že matematik in naravoslovec Ruđer Bošković), temelječo na varljivih predpostavkah; po njej je eter prazen prostor brez vpliva na naravne pojave.

Ko se je leta 1919 teorija relativnosti uveljavila, je Tesla Einsteinovo trditev, da se materija spreminja v energijo in energija v materijo, sprejel z zadržki. Ukrivljanje prostora-časa v bližini velikih teles pa je označil za nesmisel, če je eter prazen prostor. Na kakšnem polju naj bi namreč prišlo do ukrivljanja, če polje in s tem nosilci valovanja ne obstajajo?

Povprečnemu umu težko doumljiva relativnostna teorija je še danes odlično sredstvo za pasiviziranje javnosti, kajti – kdo bi se ukvarjal z zapletenimi, abstraktnimi pojmi, ki jih razumejo le geniji! Poleg relativnostne teorije in kvantne mehanike so se pozneje razvile še druge, nič manj zavajajoče teorije. A če znanosti ne gradiš na trdnem temelju, temveč na laži, ta ne more pripeljati do obetavnih rezultatov.

Tesla se je veliko poglabljal v kozmične pojave. Trdil je, da je svetloba le en od izrazov kozmičnega sevanja, zvezdne svetlobe, in da je njena hitrost 'c' določena z elastično silo in gostoto medija, v katerem se širi, medtem ko so kozmični žarki opredeljeni z njihovo pogonsko silo, njihova hitrost pa je lahko tudi višja od svetlobne. Einsteinove teze, da je svetlobna hitrost najvišja možna hitrost, ni priznaval.

Tesla je tudi trdil, da je gravitacija le en od pojavov, ki so povezani z etrom. Razlagal je, da tisto, kar opazujemo na mikro in makro skali, ni gravitacijski privlak nekega gravitacijskega koncepta, temveč elektromagnetni fenomen. Ker je v celoti dojel njeno bistvo, jo je z uporabo ustreznih elektromagnetnih polj tudi obvladal. Tako imenovano gravitacijsko polje je elektromagnetno, tako kot polje radijskih valov ali svetlobe, z eno posebnostjo: gravitacija prihaja od rotacije elektromagnetnega polja elementarnih delcev. Vsi elementarni delci so stabilni, samonihajoči vrtinci elektromagnetnih valov, ki vibrirajo in z vrtenjem ustvarjajo privlak vsakega bratskega delca v vesolju. (se nadaljuje)

Zoran Železnikar

Tesla in prosta energija: Zakaj Teslove ideje počivajo v predalih?

Janez Dovč: TESLA