Svadhišthana čakra – obvladovanje nižjih nagonov

"DRUGA ČAKRA – svadhišthana (sva = Bit; adhišthana = sedež, prebivališče) je sedež naših slabih lastnosti, kot so zavist, pohlep, poželenje, ljubosumje, jeza in močne želje. Prav v tem središču se ego z vsemi sredstvi bori za prevlado," opozarja Vishwaguru Paramhans Maheshwarananda v svoji knjigi Skrite moči v človeku.

1. 4. 2016

Svadhišthana čakra leži približno tri centimetre nad muladhara čakro, v višini stičišča med trtico in križnico. Predstavlja drugo stopnjo človeškega razvoja. V prejšnjih razvojnih obdobjih človeka je bil sedež kundalinišakti v tej čakri. V kali jugi ('mračna' ali 'železna doba', v kateri vladajo duhovno neznanje, brezbožnost, nasilje in trpljenje) – v sedanjem časovnem obdobju – pa je, zaradi naraščajočega materializma in sebičnosti ljudi, duhovna energija zdrsnila v muladhara čakro – v nezavedno.

Oranžna – aktivnost, energija, veselje, upanje

Barva svadhišthana čakre je oranžna, barva ognja. Simbolizira čiščenje, aktivnost, veselje, upanje in samozavest. Kaže na to, da je energija postala aktivna. Oranžna barva je tudi barva jutranjega svitanja in nakazuje lastnosti, ki se razvijejo v tej čakri, ko jo obvladamo: vedrost, zaupanje vase, samozavest in energičnost. Oranžna pa je obenem tudi barva jeseni in večera, ko se narava umakne in se zavest usmeri navznoter. Ko se poglobimo in osredotočimo na svadhišthana čakro, najdemo odgovore na mnoga vprašanja glede usode.

Kot smo opisali v prejšnji številki, je muladhara čakra skladišče, v katerem počivajo naše izkušnje in karme. V svadhišthana čakri pa se te karme aktivirajo; tu dobimo možnost, da jih očistimo. V tej čakri so na eni strani naše slabosti in napake, na drugi strani pa se odpira dragocena priložnost za razvoj v višje stopnje človeške zavesti. Z delom na svadhišthana čakri lahko obvladamo nižje nagone, jih preobrazimo in končno premagamo.

Podzavest – prva razvojna stopnja človeka

Raven zavesti svadhišthana čakre je PODZAVEST, področje zavesti nekje med spanjem in budnim stanjem. Samo nejasno lahko slutimo, kaj je v njej; popolnega znanja in jasnosti o tem pa nikakor nimamo. Čeprav smo osredotočeni na zavest, na naše zaznave in dejanja vedno vplivajo tudi druge plasti zavesti. Polje naše zavesti je kot platno, na katero se preslika celoten spekter naših doživetij. Naloga podzavesti je podobna nalogi filmske kamere – posneti vse vtise, ki vplivajo na nas od zunaj ali od znotraj, če se jih zavedamo ali ne.

Ker podzavest zabeleži in posname vse, kar doživimo, mislimo, čutimo in delamo, je jasno, zakaj naše karme na nas učinkujejo neogibno, pa če si to želimo ali ne. Posledic ne moremo preprečiti, ker so subtilne sledi (samskare) naših dejanj, vtisnjene v podzavest, njihovi učinki pa so v isti meri 'programirani' vnaprej. To pa nikakor ne pomeni, da se prepustimo in dovolimo teči stvarem v svojo smer. Pomembno je razumeti, da je naša usoda rezultat naših dosedanjih in naših sedanjih dejanj. Vse, kar se nam trenutno dogaja, smo povzročili sami s preteklimi dejanji in z mislimi, zato bo naša usoda rezultat našega sedanjega razmišljanja in delovanja.

Nismo žrtve preteklosti, niti 'igračka' v rokah zunanjih sil. Svojo usodo ustvarjamo sami, tukaj in zdaj. Da bi to lahko storili zavestno, je nujno potrebno svoje lastnosti in namere razkriti in iskreno preučiti pred samim sabo, da bi jih nato popolnoma zavestno usmerili v dobro. Ko razjasnimo, kaj je shranjeno v naši podzavesti, bolje razumemo naše motive in ravnanja ter spoznamo součinkovanje akcije in reakcije. Tako lahko predvidimo posledice, spremenimo obnašanje in vplivamo na rezultat svojega ravnanja. Tako nam uspe, da svojo prihodnost obrnemo na bolje in spodbudimo svoj razvoj. Če v skladišče svoje podzavesti vsak dan zavestno pošiljamo lepe, pozitivne in čiste misli, se bo naša usoda spremenila na bolje – a ne pozabimo, da velja tudi obratno!

V našem življenju se kundalini pogosto prebudi in dvigne do svadhišthana čakre. Tam pa jo ustavijo ovire naših slabih lastnosti, kot so zavist, pohlep, poželenje, ljubosumje, nagla jeza in močne želje. Te lastnosti energijo ustavijo in vedno znova se mora vračati nazaj v muladhara čakro. Tako zavest mnogih ljudi vse življenje niha med obema najnižjima čakrama, ne da bi se kdajkoli lahko povzpela višje. Tega krogotoka ni tako lahko prekiniti, saj se soočamo še z armado neštetih škodljivih čustev, predsodkov, zagrenjenosti in strahov, ki smo si jih nabrali v mnogo življenjih. Če se proti njim borimo s silo, vztrajajo še bolj trdovratno ali pa se umaknejo ter skrijejo globoko v podzavest. Osvobodimo se jih lahko le, če jih zavestno opustimo. Opuščanje pa je za vse nas izjemno težko. Zelo radi bi se sicer osvobodili strahov in predsodkov, vendar nimamo poguma, da bi opustili lastnosti, ki jih podpirajo in hranijo. Ego nas namreč slepi, da bomo izgubili svojo identiteto in osebnost, če se bomo tem lastnostim odpovedali. In prav v tem središču, v svadhišthana čakri, se ego z vsemi sredstvi bori za prevlado.

Sami sebi nikakor ne smemo lagati, se strašiti in obsojati, niti krivde valiti na druge. Naš notranji svet je razdeljen na dva dela: ena stran je 'svetla', druga pa 'temna'. Na tem lahko delamo le, če to dvojno resničnost upoštevamo in sprejmemo tudi svoje slabosti. Dokler pa ne sprejmemo samega sebe, je naš nadaljnji razvoj onemogočen, pa čeprav smo morda polni dobrih nasvetov, ki jih delimo drugim.

Iz številnih primerov zgodovine in sedanjosti nam je znano, da slabe lastnosti, kot so JEZA, SOVRAŠTVO, POHLEP, LJUBOSUMJE, NASILJE, OKRUTNOST, STRAST, OŠABNOST, DVOM O SAMEM SEBI IN OTOPELOST ljudi zaslepijo in jih pripravijo do tega, da povzročajo nečloveška dejanja. Prečiščenje teh nagnjenj, ki jih najdemo v vsakem človeku, zahteva dosmrtno budnost in nenehno prizadevanje. Disciplina in modrost sta orodji, s katerima jih lahko krotimo.

Dokončno se bomo teh nagonov lahko znebili šele ob koncu življenja, ker le-ti, kot del narave, služijo v svoji izvorni obliki ohranitvi našega fizičnega obstoja. Škodljive učinke razvijejo šele, ko se povežejo s sebičnim egom in jih brezobzirno uporabimo za izpolnjevanje sebičnih ciljev. Ko se tega zavemo in razumemo njihov pomen ter njihovo vlogo, lahko te 'sovražnike' ukrotimo, njihovo energijo pretvorimo in jo uporabimo za svoj razvoj.

Element svadhišthana čakre je voda

Voda je sicer mehka in voljna, a jo kljub temu oziroma prav zaradi tega težko nadzorujemo. Ker jo težko primemo, se proti njej tudi težko borimo. Tekoča voda ima silno moč. Če prebije jez, si vodna masa neustavljivo utira svojo pot. Čeprav okna in vrata tesno zapremo, bo neogibno vdrla v hišo.

Zaledenela voda je trda in negibna; tekoča postane le, če se ogreje in stali. Podobno v muladhara čakri miruje energija kundalini – toga in negibna, kot bi bila zamrznjena. Teči začne šele na višji ravni valovanja – v svadhišthana čakri. Ko energija začne teči, je pomembno, da pod nadzorom čistimo misli in lastnosti ter jih usmerjamo v pozitivno smer. Sicer obstaja nevarnost, da um izgubi ravnotežje, saj ga preplavijo neobdelana in do zdaj potlačena čustva. Pojavijo se notranji nemir, nespečnost, živčnost, nasilnost, depresija in druge duševne motnje. Zato ne prehitevajmo, stopajmo korak za korakom, kot nam svetuje sistem Joga v vsakdanjem življenju.

Živalski simbol druge čakre je krokodil (lenoba); mantra:VAM

Predstavlja karmo, ki je v podzavesti v latentnem stanju. Krokodil je len in nedejaven, ko pa se aktivira, je izjemno hiter in močan ter izredno nevaren. Tudi ljudje aktiviramo vse svoje moči, ko začutimo močno željo ali hrepenenje po nečem. Ko potešimo hrepenenje in uresničimo želje, spet potonemo v prejšnje stanje nedejavnosti. Lenoba je past svadhišthana čakre, v katero se zlahka ujamemo.

Ko uspemo razrešiti najtežje težave podzavesti, se nam doseženo stanje zdi zelo prijetno in menimo, da se nam ni treba več truditi. Tako ustavimo energijski tok in zavest se spet umakne v muladhara čakro. Bidža mantra, subtilna vibracija svadhišthana čakre, je vam. Osredotočanje na zvok in notranje ponavljanje te mantre lahko prebudi energijo te čakre in jo ponovno uravnovesi, če je njeno delovanje postalo preveč silovito.

Tekst: Vishwaguru Paramhans Maheshwarananda

Celoten članek lahko preberete v tiskani reviji Sensa februar/marec

Priporočamo v branje: Vishwaguru Paramhans Maheshwarananda, avtor sistema Joga v vsakdanjem življenju: Skrite moči v človeku: čakre in kundalini, založba DNM d.o.o.

Skrite moči v človeku / Čakre in kundalini