Astrološki znaki in duhovnost 2. del

Kako astrološka znamenja vplivajo na našo duhovno pot? Zapisano po nareku Mihaela, Rafaela, Gabriela in Uriela.

30. 8. 2012

Rak je pravi mož poguma, ko se začne sprejemati v svoji notranji podobi in v sebi najde rešitve svojih vsakdanjih težav, kajti ko se sprejemamo v svoji notranji samopodobi, nam zunanja samopodoba nakazuje pravo pot sozvočja med notranjo in zunanjo samopodobo, kakor tudi nakazuje ravnovesje med materialnim in duhovnim razvojem oz. korakom našega razvoja v sozvočju z notranjim mirom.Potrudi se v sebi najti tudi tiste aspekte svojega življenja, ki ga postavljajo na tisto pot, ki mu odpira vrata duhovnega sodelovanja in delovanja tudi širše, saj ima močne potenciale tudi v sozvočju razvoja z drugimi, ki mu odpirajo nova spoznanja. Ženski rak rad pooseblja višje resnice, ko se odpre notranji samozavesti in v sebi najde tisto pot, ki jo osvobaja vseh bremen polpreteklosti in takrat v sebi začuti notranji mir, ki ji odpira blaginjo notranjega samorazvoja. Moški rak je neutruden popotnik v notranjem razvoju samemu sebi, saj težko najde timskega partnerja v duhovnem razvoju, dokler se primerja z drugimi oz. se meri po duhovni razvitosti. Imajo dobre potenciale pri pomoči drugim, pri notranjem uvidu v globino neke situacije, so pripravljeni pomagati vedno kadar začutijo notranji vpoklic v določeni zadevi in v sebi najdejo tiste poti oz. rešitve, ki jim na široko odpirajo vrata notranjega samorazvoja in duhovnega napredka na vseh tistih področjih, ki jih začutijo v svojem srcu. So neutrudni, ko se razdajajo v višjih ciljih in v sebi začutijo duhovno povezanost z višjimi silami.

Ribe čaka lepa pot, ko se začnejo zavedati svoje notranjosti in v sebi iščejo motivacijo za osebnostni in duhovni razvoj. Potrudijo se najti pravo pot v medsebojnem odnosu, kakor tudi v duhovnem razvoju. Če se ne postavijo na pravo pot, jih čakajo težje preizkušnje, kot so v njihovi moči in blaginja dobrih odnosov in duhovnega napredka se odmika. Ko jim nekdo drug pokaže pot, ne gredo rade po njej, saj težje zaupajo drugim, kot pa sebi. Pomembno je, da na sebi naredijo tiste spremembe, ki so nujne, da najdejo pravo pot v svojem srcu in v sebi nosijo odgovornost za vse morebitne napake. Če želijo biti poslovno uspešne na duhovni poti, se morajo zazreti vase in v sebi najti tiste potenciale, ki jim odpirajo vsa vrata blaginje medsebojnih odnosov, saj je njihova prava pot v medsebojnem sodelovanju. Napake delajo redko, predvsem takrat, ko postavijo na prvo mesto nepomembne preizkušnje notranje moči. Ne zavedajo se svoje duhovne moči, dokler v sebi ne naredijo red in se odprejo svojim potencialom in notranji zavesti. Njihovi potenciali so v notranjih zaznavah, ljudi zaznavajo po energiji in jim lahko pokažejo pravo usmeritev, kadar se sprejmejo v svoji notranjosti in zaupajo svojim notranjim zaznavam. So občutljive, če jih ne pohvalimo in včasih rabijo malo podpore, da najdejo pravo pot, pot notranjega uvida v bistvo stvari, ki se jim dogajajo in jih znajo spreobrniti na pravo pot, s pravimi ljudmi ob strani. Trudijo se pomagati drugim, a to je uspešno le ob njihovem popolnem samorazvoju, saj takrat začutijo vso njihovo notranjo moč v njihovi samopodobi in takrat lahko uresničujejo svoje poslanstvo, ki jim je dano od Boga in ko ga začutijo v svojem srcu. So težavne, če jih ne podpiramo in se znajo zapreti vase, ko ne čutijo naše podpore ob njihovem spreminjanju, a se hitro ohladijo in se skoraj vedno spet postavijo na pravo pot. Znajo pomagati tudi tako, da ljudi usmerjajo po njihovi energiji, ki jo začutijo, ko naredijo vse potrebne spremembe v sebi.

Devica je prava prijateljica duhovnega razvoja, saj vedno v svoji okolici najde ljudi, ki jo spodbujajo na tej poti in sčasoma v sebi najdejo tiste vrline, ki jim odpirajo vrata poguma in notranje moči in v sebi naredijo vse potrebne spremembe za duhovni razvoj, ki temelji na medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju. Ko se trudi na silo nekaj spremeniti, ne bo rezultatov, dokler v sebi ne sprejme svoje notranje moči in naredi tiste spremembe, ki so nujne, da se postavi na pravo pot samorazvoja. Samorazvoj je vedno odvisen od našega notranjega samospoznanja in nam odpira tista vrata, ki nas popeljejo notranjemu razumu nasproti, ki je nujen, da ne delamo otroških napak na naši duhovni poti. Duhovna pot ni nekaj samoumevnega, dokler v sebi ne začutimo poklica notranje zavesti k spremembam, ki so nujne, da se začnemo odpirati svoji notranji duhovni moči. Duhovna moč je neskončna, v sebi nosimo delček, ki je zametek teh notranjih sprememb. Ko se postavimo na pravo pot, Bog poskrbi za našo nadgradnjo, saj nam pošlje vse tiste duhovne energije v pomoč, ki nam odpirajo vrata ljubezni in zapirajo vrata napuhu. Saj napuh nas oddaljuje od samega sebe, dokler se ne sprejmemo v svoji notranji podobi, se zunanja podoba odmika našim željenim predstavam o samemu sebi. Njeni potenciali so mnogoteri, od sprejemanja, spreminjanja, ustvarjanja, znajo tudi pokazati pravo pot drugim, kadar jo začutijo v svojem srcu. Niso sebične v svojem razvoju in želijo svojo radost deliti z drugimi. Nakazano jim je dobro delovanje, ob ustrezni duhovni pomoči, ko se sprejmejo v vseh svojih posebnostih in v sebi najdejo pravo pot, pot poguma in notranje radosti, ki jih osvobaja vseh travm preteklosti in jim odpira vrata notranjega razuma, ki jih postavlja na pot intenzivnega javnega delovanja.

se nadaljuje ...

Po nareku Mihaela, Rafaela, Gabriela in Uriela zapisal Sandi

www.meditacija-sandi.com; www.facebook.com/meditacija.sandi

Astrološki znaki in duhovnost 1. del