Astrološki znaki in duhovnost 1. del

29. 8. 2012
Deli
Astrološki znaki in duhovnost 1. del

Kako astrološka znamenja vplivajo na našo duhovno pot?

Ko se sprašujemo, kaj je naše poslanstvo v življenju, lahko odgovor najdemo le v nas samih, v trenutku, ko se odpremo Božjemu razumevanju v nas samih. Ali je astrološki znak povezan z našo duhovno potjo? Je in ni, saj je namen duše povezan s tistim poslanstvom, ki nam ga Bog določi ob našem spočetju in nam da darove, ki nas peljejo nasproti razodetju Božje ljubezni v nas samih.

Strelec je mož poguma in v sebi išče in najde pot razuma, ki ga postavlja na pot razodetja Božje ljubezni v naši notranjosti in daje prednosti tistim duhovnim stvarem v svojem življenju, ki ga označujejo kot Božje bitje. Potrudi se v vsakdanjem življenju najti tisto pot, ki ga postavlja v središče sveta in v sebi išče moč in priložnosti za duhovni vzpon. Potrudi se vedno, kadar pričakuje napredek in razvoj v svojem srcu, in v sebi išče pot razodetja vsega lepega v sebi. V drugih išče podporo le takrat, ko je to nujno. Drugače je obrnjen vase in v sebi ima moč in pogum, ki sta potrebna, da se zoperstavi vsem skušnjavam v svojem življenju in išče srečo v majhnih stvareh, ki ga osrečujejo iz dneva v dan. Ni lakomen, ko se osredotoči vase in v sebi išče notranje zadovoljstvo. Prava pot je pot miru, ki ga išče v sebi, dokler ne ustreže notranjemu zadovoljstvu po miru v sebi. Začrtane duhovne poti uresničuje preuranjeno in si zada naloge, ki jim ni kos, kadar ga premaga ego v vsakdanjem življenju. Prava pot je pot poguma, kadar ga ne premagajo skušnjave po prehitrem razvoju, saj si v srcu želi biti pomemben in preuranjena pot ga postavlja na realna tla, ko se sooči s posledicami svojih napak. Prečiščuje v sebi vse staro, kar ga vrača na staro pot, in v sebi išče tisto zadovoljstvo, ki je pomembnejše od strahu pred nemočjo reševanja vsakdanjih težav. Ženske v tem znaku se počutijo nemočne, kadar ne najdejo notranjega zadovoljstva in na pravo pot jih spravi notranji pogum, ki ga v sebi zaznajo v želji po notranjem zadovoljstvu. Moški v tem znaku iščejo priložnosti na vsakem koraku za duhovni vzpon, a prava pot je pot srca, ki nas radosti v naši notranjosti in odpira tista vrata, za katerimi nas čaka duhovni napredek. Njegovi potenciali so v zaznavanju prave poti. Ko se sprejme v svoji notranjosti, zna delati z ljudmi, ko jih sprejema sebi enake, ob svojem napredku, zna pokazati sočutje in ljudi pripraviti do smeha. Ima potencial, ki se mu reče pozicioniranje, to je usmerjanje ljudi v tiste dejavnosti, ki jih osvbobajajo vsega slabega, in jih zna pošiljati na pravo pot notranje trdnosti in notranje samozavesti. Trudi se biti uspešen na tistih področjih, ki ga osvobajajo bremen preteklosti in zna se znajti v vsaki trenutni situaciji.

Škorpijon se razdaja v svoji notranjosti in v sebi najde pot razvoja, ko se skoncentrira vase in za sabo pusti preteklost. Duhovni vzpon je razburljiv in zaželjen v njihovi notranjosti in jim odpira tista vrata poguma, ko želijo narediti nekaj zase in niso obremenjeni z drugimi. Škorpijon je znak notranje moči in se razdaja v višje dobro, kadar se spreobrne v svoji notranjosti, in v sebi najde skladje med materialnim in duhovnim svetom. Je tudi zdraviteljska pozicija, kadar v sebi najde moč, da se zoperstavi vsem tistim problemom, ki ga odvračajo od duhovne poti. V svoji notranjosti začutijo, kdaj pride čas za duhovni razvoj in so potenciali, kadar v srcu začutijo svojo moč. Počutijo se ogrožene, kadar ne znajo poskrbeti za svojo zaščito v vsakdanjem življenju, in v sebi vedno najdejo sto ovir, ki jih morajo premagati, kadar ne želijo napredovati iz nezadovoljstva z doseženim. Če se počutijo ogrožene, znajo biti napadalni v svoji skrivnostni moči po prevladi v duhovnem svetu. Če škorpijon ugrizne vabo na nastavljeni pasti, se odloči, da bo zatrl vse strahove v sebi, dokler ne začuti prave poti v svojem srcu. Potrudi se biti dober družinski član, kar ga odlikuje v notranji samozavesti, kar prispeva k notranjem zadovoljstvu in k poti v notranji mir, ki mu odpira vrata duhovnega razvoja na široko v trenutnem in tudi posmrtnem življenju. Ko se moški škoprijon odloči za pot samozavesti, zna na svoji poti premagati vse ovire do notranje samozavesti, saj v sebi čuti moč, ki ga povezuje z Bogom. Ko se ženska škorpijon odloči za duhovno pot, ji ni postlano z rožicami, dokler ne sprejme pot notranje harmonije in notranjega miru, ki jo osvobaja vsega, česar noče več v svojem življenju. Ko se potrudi biti dobra mati in žena, v svojem zadovoljstvu najde pot notranjega miru, ki ji daje hrepenenje po duhovnem notranjem samorazvoju, ki jo hrabri na poti k sebi. Njegovi potenciali nakazujejo zdraviteljsko pozicijo, ko se osvobodi vseh travm preteklosti in polpreteklosti, tako v znaku kot podznaku, zna ljudem pomagati do boljšega počutja, sprejemanja samega sebe in jim pokazati pravo luč v življenju. Trudi se narediti čimveč dobrega, ko je udejanil svojo moč tudi v praksi, in iz sebe črpa moč, ki se nadgrajuje ob duhovni podpori, ki je neskončna, ko si jo zasluži s svom dotedanjim delom na sebi. Zna poskrbeti zase in za svoje bližnje in jim nudi ugodnosti in varnost. Zna pokazati tudi pravo pot vsem, ki mu sledijo v svojem srcu, vendar pa se ne trudi dovolj, kadar ga zaustavljajo na njegovi poti, takrat začne  razmišljati o smiselnosti svojega početja in je prav, da ga spodbujamo v njegovih notranjih spremembah, če se takrat nasloni na nas oz. povpraša za mnenje ali spodbudo.

Ko se kozorog odloči za pot razuma v duhovnosti, je deležen nenehnih kritik, saj ko se skoncentrira vase in ne posluša svojega srca, se odmika od prave poti, ki mu nudi najhitrejšo pot do vnebovzetja notranje moči. Ko se trudi napredovati v duhovnem smislu, je notranja pot razvoja nujno povezana z notranjim samozadovoljstvom, saj dokler ni zadovoljen s svojim materialnim statusom, ga le-to odvrača od njegove popolnosti. Ko se prepusti notranjim občutkom in v sebi najde tisto moč, ki je potrebna za premagovanje vsakodnevnih ovir, je že na poti, ki ga približuje notranji sreči in notranjemu pogumu. Pomoč dobiva v duhovnem svetu, ki trdno stoji na njegovi poti samorazvoja, saj v sebi najde pot za ravnovesje materialnega in statičnega pogleda na gibajoče se spremembe. Saj kadar čas niha v njegovem srcu in ga ovira na poti v raj, oz. vnebovzetje notranjih odnosov do samega sebe, se odpira le materialnim dobrinam, ki mu ne prinašajo sreče, dokler v svojem srcu ne pozna nematerialnosti, ki odpira vrata notranjega razvoja in notranjega uvida v globino njegovega življenja. Nematerialno je pot njegovega razvoja, saj se ceni v svoji notranjosti, ko ga cenijo drugi, dokler ne premaga notranjega strahu po odtekanju energije tja, kamor ni potrebno. Zna zaščititi svojo energijo, kadar je v sozvočju s sabo in svojo potjo, ki mu takrat odpira vsa vrata notranjega napredka in ga prikazuje v pravi luči. Njegovi potenciali so številni, od zdravljenja, samopomoči, pomoči vsem ubogim..., ko se sprejme v svoji notranjosti in duhovni blagor postavi na prvo mesto. Zna poskrbeti tudi zase, a ob visoki duhovni zavesti ve, da je prava pot le v sodelovanju in dopolnjevanju, kajti ko pomagamo drugim, delamo svet lepši, iz dneva v dan, tudi za nas same, ki nas tako usmerja na pravo pot poguma in notranje radosti, ki nas osvobaja vsega nepotrebnega v našem življenju. Če se ne trudi dovolj, dobiva hitra opozorila o svoji nekoristnosti in v sebi začuti pravo pot, ki ga postavlja v vrsto pomoči nemočnim in vsem, ki potrebujejo njegovo pomoč. Svoje potenciale lažje razvija v skupinskem delu, kjer najde pravo pot osebnega razvoja in dopolnjevanja.

Pisano po nareku Mihaela, Rafaela, Gabriela in Uriela

Sandi

www.meditacija-sandi.com; www.facebook.com/meditacija.sandi

se nadaljuje ...

Novo na Metroplay: Sprememba v srcu | dr. Sanja Rozman