4 tipi staršev: Kako vaš starševski slog vpliva na vašega otroka?

22. 6. 2024
Deli
4 tipi staršev: Kako vaš starševski slog vpliva na vašega otroka? (foto: Shutterstock)
Shutterstock

Preverite, kako vaš način vzgoje vpliva na vašega otroka.

Vaš starševski stil vpliva na vsa področja otrokovega življenja, od njegove samozavesti do njegovega akademskega uspeha. Strokovnjaki in raziskovalci so identificirali štiri glavne vrste starševskih slogov, ki imajo edinstven pristop k vzgoji otrok:

 1. Avtoritaren starševski slog
 2. Avtoritativen starševski slog
 3. Permisiven starševski slog
 4. Malomaren starševski slog

Kako avtoritarno starševstvo vpliva na otroke?

Ko otroke vzgaja avtoritaren starš, se ti doma pogosto vedejo vzorno in poslušno, vendar lahko postanejo uporniški, ko so s sošolci ali prijatelji.

Otroci lahko imajo zaradi tega strogega tipa starševstva težave z naslednjimi stvarmi:

 • Pomanjkanje socialnih spretnosti
 • Neodločnost in težave pri samostojnem razmišljanju
 • Nizka samozavest
 • Obvladovanje jeze in zamerljivost
 • Sovražnost in agresija

Nekatere raziskave tudi kažejo, da so otroci, katerih starši so bili avtoritarni, poročali o večji uporabi prepovedanih substanc in pogostejših primerih depresije.

Kako permisivno starševstvo vpliva na otroke?

Ker imajo doma visok položaj, so otroci permisivnih staršev navajeni, da dobijo, kar hočejo. Soočajo se z večjo pogostostjo vedenjskih težav, saj niso navajeni upoštevati avtoritete in pravil.

Druge slabosti permisivnega starševskega sloga lahko vključujejo:

 • Pomanjkanje odgovornosti
 • Težave pri odločanju
 • Impulzivnost in agresivnost
 • Pomanjkanje neodvisnosti in osebne odgovornosti
 • Anksioznost in depresija
 • Težave na akademskem področju 

Otroci, do katerih so starši pretirano popustljivi, se pogosto obnašajo egocentrično in sebično. Morda se ne bodo potrudili v šoli, službi ali na drugih področjih, saj se jim ni treba truditi doma. Poleg tega so otroci, ki jih vzgajajo permisivni starši, izpostavljeni večjemu tveganju za zdravstvene težave, npr. debelost, saj starši težko omejijo vnos nezdrave hrane ali “vsiljujejo” zdrave navade, kot je redna vadba in zdrave spalne navade. 

Kako avtoritativno starševstvo vpliva na otroke?

Otroci, vzgojeni z avtoritativnim starševskim slogom, so ponavadi bolj zadovoljni, samozavestni in uspešni, kot otroci, vzgajani z drugimi starševskimi slogi. Prav tako je večja verjetnost, da bodo sprejemali premišljene odločitve in sami ocenili varnostna tveganja. Avtoritativno starševstvo je povezano z boljšimi akademskimi dosežki, povečano samozavestjo in odpornostjo.

Otroci z avtoritativnimi starši imajo običajno naslednje pozitivne rezultate:

 • Tesni, ljubeči odnosi s starši
 • Nagnjenost k odgovornosti in spoštljivosti
 • Sposobnost obvladovanja jeze in drugih občutkov
 • Visoka stopnja samospoštovanja, samozavesti in samoregulacije
 • Sposobnost jasnega izražanja svojih čustev

Otrokom, ki so bili vzgajani s strani avtoritativnih staršev, je mogoče zaupati, da bodo kasneje sami sprejemali prave odločitve in dobro skrbeli zase. Ti otroci so velikokrat bolj uspešni pri učenju in v družabnih situacijah, manj verjetno pa je, da bodo zlorabljali droge ali alkohol.

Kako nevpleteno oz. malomarno starševstvo vpliva na otroke?

Brez kakršnih koli navodil, strukture ali vpletenosti staršev, se otroci nevpletenih staršev najpogosteje soočajo z vedenjskimi težavami, ki izvirao iz njihovega pomanjkanja varstva, skrbi in pozornosti. Raziskava je pokazala, da imajo otroci z nevpletenimi starši najslabše rezultate, hkrati pa večjo verjetnost, da bodo doživeli naslednje:

 • Uporaba prepovedanih substanc
 • Uporništvo
 • Prestopništvo
 • Nižja kognitivna in čustvena empatija
 • Nizka samozavest

Otroci nevpletenih staršev imajo naprimer težave v šoli ali z upoštevanjem pravil in zakonov. Poleg tega lahko oklevajo pri navezovanju stikov z drugimi ljudmi in pogosto kažejo znake depresije. Učna uspešnost in socialna kompetenca pogosto trpita.

Vir: parents.com

Novo na Metroplay: Smrt, žalovanje in posmrtno življenje | Katarina Nagode