7 univerzalnih zakonov vesolja

V našem vidnem in nevidnem svetu obstaja 7 univerzalnih pravil, preko katerih je vse, kar nas obdaja in kar doživljamo, vodeno.

7 univerzalnih zakonov vesolja (foto: profimedia) profimedia
20. 7. 2021

Celotno Vesolje obstaja v popolni harmoniji in v ravnovesju ravno zaradi teh zakonov. Ti zakoni pa niso sodobni konstrukt modernega, razmišljujočega človeka, temveč o njih pričajo že starodobne mistične, ezoterične in skrivne učne razlage, segajoče vse do 5000 let pred našim štetjem (od starega Egipta do antične Grčije, vse do vedskih tradicij Indije). Vsem je skupno: 7 duhovnih zakonov Univerzuma.

Ko dokončno razumemo, uporabljamo in smo poravnani s temi zakoni, takrat izkusimo preobrazbo na vseh področjih naših življenj in to na načine, o katerih v preteklosti nismo upali niti sanjati. Sedaj pa jih ne le sanjamo, temveč tudi živimo.

Spremenljivi in nespremenljivi: izmed sedmih zakonov, so prvi trije - nespremenljivi, večni zakoni, kar pomeni, da so Absolutni in nanje ne moremo vplivati, jih spreminjati ali celo preseči. Obstajajo od vekomaj in za vekomaj bodo tudi ostali. Naslednji štirje zakoni so prehodni, spremenljivi, kar pomeni, da jih lahko na nek način preoblikujemo ali bolje povedano – z njimi lahko kreiramo lastno idealno realnost. To pa seveda ne pomeni, da slednje lahko ignoriramo ali premagamo, kajti kljub poskušanju le-tega, bodo še vedno urejali naš obstoj. Naš cilj je obvladati slehernega izmed sedmih zakonov in šele nato poskušati preseči tiste spremenljive.

1. Zakon Mentalnosti (duševnosti) (nespremenljivi)

Prvi od sedmih zakonov Vesolja nam pravi, da je »Vse v umu – vesolje je mentalno«. Pomeni, da vse, kar vidimo in doživimo v našem fizičnem svetu, ima svoje korenine v nevidnem, mentalnem področju. Pravi nam, da obstaja enotna univerzalna Zavest – Univerzalni um – iz katerega se vse stvari manifestirajo. Celotna energija in materija na vseh nivojih je ustvarjena in podrejena temu vsesplošno Univerzalnemu umu. Naš um je del tega vseobsegajočega uma. Naša realnost je manifestacija naših misli. To je resnična umska Moč.

2. Zakon Korespondence (nespremenljivi)

Drugi od sedmih zakonov Vesolja nam pravi: »Tako zgoraj, tako spodaj; kot je spodaj, je tudi zgoraj«. Pomeni, da med fizičnim, mentalnim in spiritualnim svetom obstajajo harmonija, soglasje in korespondenca oz. vzdrževanje medsebojnih stikov. Ker smo vsi eno, ker vsi izhajamo iz istega vira, zatorej ni ločitve. Enak vzorec je tako izražen na vseh področjih obstoja, od najmanjšega elektrona do največje zvezde in obratno. Vse je ENO.

Antični grški tempelj v Delfiju je za ta zakon sklical posebni rek: »(S)poznaj sebe in (s)poznal boš vse skrivnosti bogov in vesolja«.

3. Zakon Vibracije (nespremenljivi)

Tretji zakon nam pravi, da »Nič ne miruje; vse se premika, vse vibrira«. To je zadnji izmed nespremenljivih Univerzalnih zakonov in po njem je zapisano, da je celotno Vesolje vibracija. Tudi znanost je potrdila, da je vse v vesolju, tudi mi sami, čista energija, vibrirajoča na različnih frekvencah. Aksiom, da »iste energije privlačijo iste energije«, na podlagi katerega stoji Zakon privlačnosti, ima temelje ravno v tem tretjem Zakonu. Vse, kar doživljamo s svojimi petimi čutili, je občuteno preko vibracij. Enako velja tudi za mentalno področje. Naše misli so vibracije. Vsa naša čustva so vibracije, kjer je »brezpogojna ljubezen« (ljubezen do drugega) najvišja izmed čustvenih vibracij in »sovraštvo« najnižja. S pomočjo volje se lahko naučimo nadzorovati naše mentalne vibracije po naših željah. To je resnična moč mišljenja.

4. Zakon Polarnosti (spremenljivi)

Četrti Zakon pravi: »Vse je dvojno, vse ima polarnosti; vse ima svoj nasprotni par; in nasprotja so identična po naravi, toda različna po stopnji«. Je tudi prvi izmed spremenljivih Univerzalnih Zakonov, kar pomeni, da obstajata za vsako stvar dve plati. Stvari, ki se pojavijo kot nasprotne, sta v resnici le dva različna pola iste stvari. Kot primer lahko vzamemo vročino in mraz, ki na prvi pogled delujeta kot nasprotji, toda v bistvu sta ena in ista stvar, le na različnih stopnjah. Enako velja za ljubezen in sovraštvo, mir in vojno, pozitivno in negativno, dobro in slabo, da in ne, svetlobo in temo, energijo in materijo. Kako lahko presežemo ta Zakon? Lahko preoblikujemo svoje misli iz sovraštva v ljubezen, iz strahu v pogum itd., tako, da dvigujemo svoje vibracije. In temu se po starodavnem hermetizmu (Hermenevtika je verski sistem, ki uči, da obstaja En Bog oziroma en »Vzrok«, katerega del je vse, kar obstaja) reče tudi Umetnost polarizacije – pomeni, da se vedno osredotočamo na dobro, četudi se zdi, da nam gre vse slabo – na takšen način se bomo dvignili nad Zakon Polarnosti in zvišali vibracije.

5. Zakon Ritma (spremenljivi)

Peti Zakon pravi: »Vse se pretaka, not in ven; vse ima svoje plime; vse stvari se dvigajo in spuščajo; merilo nihanja na desni je merilo nihanja na levi; ritem se kompenzira (nadomesti, nadoknadi)«. Je drugi izmed spreminjajočih se Zakonov in pomeni, da se nihalo premika v vsem. Ta Zakon lahko opazujemo pri valovanju oceana, v vzponih in padcih velikih imperijev, v poslovnih ciklih, v nihanju lastnih misli od pozitivnih do negativnih in v osebnih uspehih in neuspehih. Vse se ponavlja in vse se spreminja – toda ritmično.

Kako lahko presežemo ta Zakon? Da zavrtimo nihalo v drugo smer, moramo postati pozorni na subtilen start nasprotnega nihljaja v vseh naših prizadevanjih, naj si bo to izboljšanje zdravja, naših financ ali razmerij. Kadar čutimo, da nas Zakon vsrkava vase, ne smemo popustiti ali se prestrašiti. Namesto tega se spomnimo, da smo eno z vsemogočnim Univerzalnim umom, kjer nič ni nemogoče, osredotočimo misli na pozitivni izid in se borimo zanj ne glede na to, kako daleč nas je ta Zakon že posrkal v svoje kolesje. Tudi če bodo naši poskusi jalovi, najdimo tolažbo v tem, da se po tem Zakonu mora kolesje oz. nihalo znova obrniti navzgor (oz. v pozitivno smer). Ker to je Zakon. Čez čas bo naša vztrajnost poplačana tako, da bodo nihanja v neželeno smer postajala manj negativna (v primerjavi s preteklimi) in lahko se bomo povzpeli višje.

6. Zakon Vzroka in Posledice (spremenljivi)

Šesti Zakon pravi: »Vsak vzrok ima svoj učinek; vsak učinek ima svoj vzrok«. V skladu s tem Zakonom ima vsak učinek, ki ga zaznamo v fizičnem svetu svoj zelo specifični vzrok, nastali v notranjem oz. duševnem svetu. To je bistvo moči misli. Prav vsaka izmed naših misli, besed ali dejanj vzpostavi določeni učinek v pogonu, ki se bo slej ko prej materializiral. Da lahko postanemo mojstri lastnih usod, moramo osvojiti lastne ume, kajti vse, kar nas obdaja v realnosti, je kreacija uma. Vedite, da ni naključij ali sreče same po sebi. To so le nazivi, ki jih uporablja družba v nevednosti (oz. nepoznavanju) tega Zakona.

Naše namere so ustvarjene Takoj (instantno): Zakon Vzroka in Posledice se nanaša na vsa tri področja našega obstoja – spiritualno, mentalno in fizično. Razlika je v tem, da so na spiritualnem oz. duhovnem področju vzroki in učinki takojšnji in se tako zdijo neločljivo povezani, medtem, ko na ostalih dveh področjih naše zaznavanje časa in prostora lahko ustvari časovni zamik med vzrokom in nato dejanskim učinkom. Zavedajmo se, da kadar se osredotočimo na izbrane cilje z namero in kreativno vizualizacijo cilja, ki ga želimo doseči v fizičnem svetu – se dejanje avtomatsko manifestira v duhovnem svetu, in z vztrajnostjo, treniranjem in osredotočanjem misli, se to isto dejanje utelesi tudi v fizičnem svetu. To je Zakon. 

7. Zakon Spola

Zadnji izmed sedmih Zakonov se glasi: »Spol je v vsem; vse ima svoje moške in ženske principe«. Ta spremenljivi Zakon je očiten skozi ustvarjanje v t.i. nasprotnih spolih ne le pri ljudeh temveč med drugim tudi pri rastlinju, mineralih, elektronih in magnetnih poljih. Vse in vsakdo sestoji iz obojega, moških in ženskih elementov. Izkazovanje ženstvenih kvalitet navzven se kaže kot: ljubezen, potrpljenje, intuicija in nežnost; moških pa kot: energija, neodvisnost, logika in intelekt. Vedite, da v vsaki ženski ležijo tudi latentne kvalitete moške narave in obratno. Ko bomo to razumeli, bomo vedeli, kaj pomeni biti celoten ali popoln.

Zakon Privlačnosti kot del enačbe: kot ste morda opazili, ta Zakon ni omenjen kot eden izmed sedmih Univerzalnih Zakonov. Seveda tega ne gre pripisati nepomembnosti tega Zakona temveč prej pomembnosti oz. kot Zakon, ki je najpomembnejši izmed vseh in ki se pretaka skozi vseh sedem omenjenih Zakonov. Ta Zakon povezuje vse ostale Zakone. Preko poznavanja tega Zakona se lahko dvignemo nad spremenljive Zakone Polarnosti in Ritma in osvojimo boljše poznavanje vsakega izmed teh Zakonov.

S poznavanjem teh Zakonov in osnovnega Zakona Privlačnosti ter učenjem preseganja spremenljivih se Zakonov se naučimo kako spreminjati okoliščine, v katerih se nahajamo, na način, da zavestno kreiramo našo realnost in tako dosegamo pravo mojstrovino.

The Adventure of I - A Journey to the Centre of Your Reality, Tania Kotsos