Akademija za zdravilstvo - zdravilstvo je plemenita življenjska pot

Za tiste, ki vas vodi navdih pomagati soljudem pri obnavljanju in ohranjanju zdravja.

2. 9. 2013

Slovenija ima bogat potencial zdravilstva, veliko nadarjenih ljudi, ki svoje poslanstvo in delo vidijo prav v zdravilski pomoči soljudem. Za nekatere je to poslanstvo, za nekatere pot iskanja sebe – pot osebnega in duhovnega zorenja, za nekatere poklic – ali vse troje obenem.

Zdravilstvo je plemenita življenjska pot, ki jo v Sloveniji ubira čedalje več ljudi. Poklic, ki soljudem, ki si želijo obnoviti zdravje, lahko izjemno pomaga. In kot pri vsakem poklicu, tudi za zdravilstvo velja, da so poklic ljudje. Pravi blagoslov za soljudi je in spoštovan pa toliko, kolikor so zdravilci ne le uspešni – učinkoviti pri zdravljenju (na področju svoje specialne zdravilske metode), a tudi etični, s širino in globino izobraženosti na področju zdravja in bolezni, ter tudi osebno in duhovno zreli, s prebujeno intuicijo.

Akademija za zdravilstvo je nastala iz navdiha, pripomoči k dvigu zdravilske stroke, da bo to v družbi sprejet, uveljavljen in spoštovan poklic. Zato je program osnovan na celovitosti in integrativnosti. Povezuje znanje – bogato, poglobljeno in praktično uporabno znanje za samostojno zdravilsko delo na več strokovnih smereh – nato še različne učinkovite zdravilske prakse – ter tudi še prav tako zelo pomembno delo zdravilca na sebi.

Obenem pri usposabljanju povezuje t. i. alternativno in šolsko zdravljenje, z namenom čim bolj kvalitetno in učinkovito pomagati zdravljencem. Poleg strokovno-specialnih znanj in veščin, daje temeljna in splošna zdravilska znanja in prakse, ki jih vsak zdravilec potrebuje, da dvigne kvaliteto svojega dela. Tako usposobljen zdravilec bo tudi lažje legaliziral svoje zdravilsko delo.

Program je sestavljen iz treh modulov, v vsakem iz več predmetov.

V prvem modulu gre za Temeljna zdravilska znanja in prakse. Sedem predmetov, ki nam razgrnejo zdravilstvo v vseh njegovih področjih in metodah, vsebinsko zaobjamejo človeka v zdravju in bolezni v vseh njegovih dimenzijah, od telesne in energijske do psihološke in duhovne, ter nas usposobijo za visoko etično in psihološko učinkovito zdravilsko obravnavo zdravljencev. Vsebinsko so to med drugim:

Uvod v zdravilstvo, ki predstavi zdravje, bolezen in zdravljenje, razvoj in področja zdravilstva ter različne metode zdravilstva v teoriji in praksi; nadalje razmerje zdravilstva s šolsko medicino, njune sorodnosti in razlike ter tudi veljavno zdravilsko zakonodajo, v Sloveniji in drugod. Biopolje, bioelektromagnetika in energijska medicina, z najnovejšimi dognanji o biopolju v človeku in naravi, o njegovem vitalnem in neizogibnem vplivu na bolezen in zdravje; o metodah njegovega merjenja ter zdravljenja z njegovo pomočjo.

Biologija v zdravilstvu nas povabi v mikrorazsežnosti človekovega telesa ter nas pouči o izjemno pomembnih in zanimivih vidikih njegovega delovanja, med drugim o celici, o imunskem sistemu; o zdravilih ter njihovem delovanju, testiranju, dobrih in šibkih plateh; o poteh zastrupljanja in razstrupljanja; o prehranskih dopolnilih in njihovi uporabi.

Etika in filozofija v zdravilstvu nas pouči o duhovnih vidikih človeka in zdravljenja ter nam omogoči, na delavniški način, skozi reševanje konkretnih primerov, da si ozavestimo bistvene etične dileme pri zdravljenju ter kako jih razreševati.

Psihologija zdravljenca in zdravilca z veščinami pravilne komunikacije nas med drugim nauči, kako vzpostaviti primerno vzdušje za zdravljenje, o zaupanju med zdravljencem in zdravilcem ter kako vpliva na zdravljenje; kako spodbuditi podzavest zdravljenca, da s svojimi močmi konstruktivno sodeluje v procesu zdravljenja; o placebu in nocebu; o zdravilski higieni (kako se ne obremenjevati s psihosomatskimi travmami zdravljencev).

Umetnost zdravega življenja uči zdravilca, kako naj poskrbi zase (za svojo duhovno-psiho-energijsko-telesno homeostazo) in kako se soočati s stresom; kako si učinkovito organizirati čas in dejavnosti. Zdravilec, ki je v globinskem ravnovesju, je bolj učinkovit in je najboljši zgled za zdravljenca.

  • Ob vključitvi v Akademijo za zdravilstvo je vsak deležen posebnega individualnega avričnega pregleda, ovrednotimo njegov bioenergijski vpliv na vodo, izmerimo njegovo avrično stanje in delovanje čaker. Na osnovi tega mu svetujemo specifično delo na sebi, s katerim bo uravnovesil svoje močne in šibke plati v skladno celoto. Prav tako bo v času usposabljanja na Akademiji za zdravilstvo vsak deležen individualnih usmeritev in spodbud pri svojem delu na sebi ter z zdravljenci.

V drugem modulu so štirje predmeti iz zdravstvenih znanj: Anatomija in fiziologija; Patologija z osnovami interne medicine; Prva pomoč; Vzgoja za zdravje in higieno. Namreč za vse, ki želite pridobiti licenco zdravilca, je, v skladu z veljavno zakonodajo, eden pomembnih korakov tudi uspešno opravljen državni izpit iz medicinskega predmetnika (na Ministrstvu za zdravje).

Velja za tiste, ki nimajo ustrezne zdravstvene izobrazbe. Gre za znanja, nad katerimi marsikdo, ki že izvaja zdravilsko prakso, a izpita še ni opravljal, zavzdihne, da je preobsežno in prenadrobno. In vendar zdravilci vedo, da je znanje o člveškem telesu za njihovo delo pomembno. Kar je razumljivo: telo je zelo zgovorno, če mu le znamo prisluhniti in razumeti njegovo govorico.

Dovolj kvalitetnega znanja, podanega na celovit, osmišljen in urejen način, v katerem je pravo razmerje širokega pogleda in poznavanja podrobnosti, sproža v zdravilcu globlje razumevanje in uvide v probleme, s katerim se srečuje pri svojem delu, ter pozitivno izziva intuicijo. Zato je temeljno poznavanje zgradbe in delovanja človeškega telesa pri zdravilskem delu v dragoceno in veliko pomoč Nenazadnje, intuicija najbolje spregovori prav na tistem področju, kjer imam dovolj znanja.

Tretji modul so specialni strokovni predmeti različnih že omenjenih smeri: ajurveda, bioresonanca, pranaterapija, zeliščarstvo, infopatija. Specializaciji se bomo po zaključenem prvem (ter predvidoma tudi drugem) modulu posvetili v letu 2014. Priporočamo, da se udeležite ene izbrane specializacije.

Kaj si lahko obetate od Akademije za zdravilstvo?

Kaj dobim od tega, se velikokrat pragmatično sprašujemo, ko se odločamo za nekaj novega. Zelo veliko! Uspešno zaključen celoten program Akademije za zdravilstvo, kar pomeni zadostno frekvenco obiska in uspešno opravljene izpite na Akademiji, daje odlično referenco za pridobitev zdravilske licence (ki jo podeljuje za to posebej od ministra imenovana komisija na Ministrstvu za zdravje) ter visoko kvalitetno samostojno delo zdravilca določene usmeritve.

V dveh letih, kolikor usposabljanje v treh modulih na Akademiji traja, pa boste postali bogatejši tudi kot človek. Dvignil in oplemenitil se bo nivo vaše zdravilske energije, njen spekter bo širši in prodornejši. Tudi psihološko boste bolj usposobljeni za delo z ljudmi, bolj stabilni, samozavestni in obenem nenavezani tako na svoje neuspehe kot uspehe.

Zdravilcem po naših dosedanjih izkušnjah večinoma manjka prav ta kombinacija: zdravo zaupanje vase in obenem zdrava distanca do sebe in svojega dela, saj edino tako lahko še naprej rastejo kot človek in zdravilec. Osebno in duhovno boste v dveh letih veliko naredili na sebi, razvijali svoje potenciale, ki jih morda še ne poznate. Boljši zdravilec boste postali, lažje si boste našli zaposlitev.

Nov in edinstven program v Sloveniji

Za zdravilce in vse, ki vas zanima zdravilstvo

  • Dveletni program
  • Trije moduli: Temeljna zdravilska znanja in prakse, Priprava na državni izpit iz medicinskih znanj (anatomija in fiziologija, patologija, prva pomoč, vzgoja za zdravje in higieno), Specializacija na izbrani smeri (ajurveda, bioresonanca, zeliščarstvo, infopatija). V vsakem modulu je po več predmetov.
  • Zanimivo in bogato znanje. Učinkovita praksa. Delo na sebi, razvoj intuicije.

Predstavitev in vpis:

5., 12., 19. september, ob 18:00 uri, Ljubljana, Stegne 21 prostori ZC Medin.

Informacije: www.zdravilska-akademija.si; info@zcmedin.si; tel: 01/513-11-46

Pričetek

I. modul: 27. september 2013

II. modul: 13. september 2013