Človek lahko z zavestjo spremeni svoj genski zapis

Tako kot lahko zavest ‘resetira’ genski zapis in ustvari novega, lahko um, ki ni povezan z zavestjo, ustvari napačen zapis DNA-ja.

Človek lahko z zavestjo spremeni svoj genski zapis (foto: profimedia) profimedia
29. 1. 2022

Napredna relativnost je znanstveni model vsega, kar obstaja, ali vsaj vsega, o čemer človek razmišlja. Mogoče obstajajo stvari ali bitja, ki jih ljudje sploh ne poznamo in o njih niti ne razmišljamo. Z italijanskim kolegom Davidom Fiscalettijem sva objavila že veliko člankov, zadnje čase tudi v revijah, ki imajo oznako SCI (Science Citation Index). Če nekdo objavi članek v taki reviji, akademska stroka pojmuje, da je tak članek znanost, čeprav ni zmeraj tako. Odkritje Higgsovega bozona na primer, je bilo objavljeno v SCI-revijah. Vendar Higgsov bozon ni nosilec mase elementarnih delcev. To je 'cvetka' fizike 21. stoletja, o kateri bodo zgodovinarji znanosti še veliko pisali.

Epigenetika še ni znanstvena veda, njeni izsledki se ne objavljajo v SCI-revijah. Njen glavni predstavnik je biolog Bruce Lipton, ki med drugim pravi, da lahko zavest spremeni genski zapis. Napredna relativnost je znanstveni model, ki povezuje kozmologijo, biologijo in zavest ter opisuje, kako zavest ustvarja življenje in kako zavestni človek lahko spremeni svoj genski zapis.

Zavest je opisana kot neskončno dimenzionalni prostor, v katerem ležijo prostori z manj dimenzijami. Fizikalni prostor, v katerem sta snovno vesolje in življenje, je tridimenzionalen. Kozmični um je 4- in večdimenzionalen. Materija in um obstajata v zavesti. Zavest ustvarja življenje v tridimenzionalni realnosti, tako da uporablja pilotske biofotone višjih prostorov uma. Ti pilotski biofotoni vodijo (pilotirajo) fotone v tridimenzionalni realnosti tako, da se ustvarja življenje na molekularnem nivoju. Ko človek doseže zavest in se z njo poenoti, lahko zavestno spreminja svoj genski zapis preko pilotskih biofotonov.

Poglejmo si to podrobneje s približnim matematičnim opisom. V relativnostni teoriji je matematični model, ki opisuje tridimenzionalno realnost, njegov popolni opis: vsakemu elementu v modelu ustreza točno določen element v fizikalnem svetu. V znanstvenem jeziku temu rečemo, da sta vsak posamezni element v modelu in posamezni ustrezajoči element v fizikalni realnosti povezana z bijektivno funkcijo teorije množic. Ko pa opisujemo kozmični um, katerega del je tudi človeški um, tako natančen model ni več možen, vsaj midva s Fiscalettijem ga nisva uspela narediti.

V biologiji danes je znano, da so v celicah tudi mikrocevi. Te cevi imajo na stenah sisteme molekul, v katerih so skupaj po trije sklopi molekul, ki jim lahko rečemo triade molekul. Če na spletu odtipkate 'microtubule', boste tam našli čudovite barvne skice. Tudi DNA je strukturirana podobno iz sklopov molekul, ki so v triadah. Med mikrocevmi in DNA-jem potujejo posebne molekule, imenovane polipeptidi, ki prenašajo informacije iz mikrocevi do DNA. Epigenetika se ukvarja s tem, kako iz zavesti pride informacija do mikrocevi. Napredna relativnost ima naslednji model: v vsakem živem organizmu obstaja biofotonsko polje, ki je informacijski povezovalec med celicami. Članki o tem so objavljeni v SCI-revijah. Biofotonsko polje je povezano z zavestjo preko pilotskih biofotonov, ki obstajajo v višjedimenzionalnih prostorih uma. Biofotoni v tridimenzionalnem svetu se vrtijo levo ali desno. Vrtenje v levo pomeni 0, vrtenje v desno pa 1 (ali obratno, pomembno je le, da biofoton nosi 1 bit informacije). Tridimenzionalni foton obstaja v dimenzijah X1, X2, X3. 3D-foton je ena od možnih štirih različic pilotskega biofotona v štiridimenzionalnem prostoru, in sicer: X1, X2, X3; X1, X2, X4; X1, X3, X4 in X2, X3, X4. To lahko zapišemo s formulo za kombinacije:

Ck (n) = (n!) / (k!) x (n-k)!
Mi imamo n = 4 in k = 3, dobimo torej C3(4) = 4
4D-pilotski biofoton nosi 4 bite informacije.

Formulo Ck (n) = (n!) / (k!) x (n-k)! lahko uporabimo za pilotske biofotone v višjih prostorih, kjer nosijo zmeraj več informacije. Naredimo lahko tudi primerjavo z višjimi prostori uma in čakrami v jogi:
3D-biofoton - 1 bit (Muladhara)
4D-biofoton - 4 bite (Svadishthana)
5D-biofoton - 10 bitov (Manipura)
6D-biofoton - 20 bitov (Anahata)
7D-biofoton - 35 bitov (Vishuddha)
8D-biofoton - 56 bitov (Ajna)
9D-biofoton - 84 bitov (Sahasrara) (stanje Nirvane)
nD – nemanifestirana zavest (stanje Parinirvane)

Kot lahko vidimo iz zgornjih izračunov, nosijo biofotoni v višjih prostorih vedno več informacij. Zavest v tem modelu je prostor z neskončno informacijami.
Raziskave možganov potrjujejo, da možgani delujejo podobno kot računalnik, v smislu, da uporabljajo binarni sistem, torej 0 in 1. V Napredni relativnosti pilotski biofotoni prenašajo informacije od zvesti preko višjih prostorov uma do 3D-fizikalnega sveta. Prenos informacije poteka po binarnem sistemu 0 in 1. Ko je um popolnoma povezan z zavestjo, je pretok informacij odličen.

Človek, ki redno meditira in je poglobljen v zavest, bi lahko imel možnost, da bi preko pilotskih biofotonov spremenil genski zapis. Ko ima 3D-biofoton povezavo z 9D-pilotskim biofotonom, se pravi 9D-prostorom, ki v jogi ustreza ajna čakri, lahko prenese v mikrocev 84 bitov informacije, se pravi, da prenese ustrezno informacijo 28 triadam v mikrocevi, ki jih potem polipeptidi prenesejo do 28 DNA-triad. Tako zavest 'resetira' genski zapis in ustvari novega. Možno je tudi, da um, ki ni povezan z zavestjo, ustvari napačen zapis DNA-ja. Danes vemo, da je večina bolezni psihosomatskih, saj imajo izvor v nepravilnem delovanju uma. Um, ki ni povezan z zavestjo, ne more delovati pravilno. Um brez zavesti je kot jadrnica brez krmila. V viharjih življenja hitro nasede na čereh in se razbije.

Napredna relativnost je model, ki prikazuje, kako se informacija v mikroceveh, ki je v obliki spina fotona, spremeni v biokemično informacijo, ki jo naprej do DNA prenašajo polipeptidi. Ta manjkajoči člen v prenosu informacij 'zavest-um-telo' nam daje poglobljeno razumevanje o naši povezanosti z zavestjo. Če verjamemo le v materijo, v nas delujejo le 3D- fotoni, ki prenašajo le najbolj bazične informacije za delovanje telesa. Ko pa se poglobimo vase in odkrijemo višje prostore uma in zavesti, v nas delujejo tudi pilotski biofotoni višjih ravni. Po domače lahko rečemo: Bog vedno gleda modrega človeka, pazi nanj in ga vodi. Človeka, ki verjame le v materijo, pa Bog ne doseže, božja luč (pilotski biofotoni) v takem človeku še ni prižgana. Zato je človek, v katerem je prižgana notranja luč, duševno in telesno bolj zdrav od človeka, ki živi le na fizičnem 3D-načrtu.

Kriza današnje družbe je pomanjkanje modrosti in notranje luči. 'Duhovneži' smo v današnji družbi, ki še zmeraj slepo veruje v znanost, označeni kot neprizemljeni sanjači. Nobena nacionalna televizija še nikoli ni povedala pri glavnih poročilih, med 19. in 20. uro, da je sistematični razvoj zavesti celotne populacije temelj za nadaljnji razvoj naroda in države. Ker državo vodijo po večini ljudje, ki živijo le v 3D-svetu.

Znanost brez notranje luči je en od glavnih izvorov za težave današnjega sveta. Edina pot iz krize je povezovanje znanosti in živega duha, zavesti, kar pomeni uvedbo meditacije v šolski sistem. Modri narodi, kot so Butanci in Tibetanci, to prakticirajo že od nekdaj. Upajmo, da se bo tudi v Evropi kmalu prebudila luč razsvetljenega uma. Meditacija plemeniti človekov um in ga usmerja v globoko povezanost z naravo, sočlovekom in vesoljem.

Srečko Šorli