DJOTIŠ: Vpliv trenutnega tranzita na vaše znamenje

V vedski astrologiji je severni lunin vozel Rahu, južni pa Ketu. Tranzit Rahuja v Biku in Ketuja v Škorpijonu bomo imeli med septembrom 2020 in marcem 2022.

DJOTIŠ: Vpliv trenutnega tranzita na vaše znamenje (foto: profimedia) profimedia
2. 3. 2021

Tranzit luninih vozlov na osi med Bikom in Škorpijonom

Za pravilno razumevanje pričujoče analize je treba vedeti, da izhaja iz sideralnega zodiaka, ki se uporablja v vedski astrologiji. Če ne poznate svojega osebnega znamenja v vedski astrologiji, vzemite za izhodišče stopinjo svojega ascendenta v zahodni astrologiji in od nje odštejte 24 stopinj. Če je na primer po zahodni astrologiji vaš ascendent na 7. stopinji Raka, ste v vedski astrologiji rojeni v 14. stopinji znamenja Dvojčka.  Če je vaš ascendent denimo na 27. stopinji Raka, pa ste tudi v vedski astrologiji rojeni v znamenju Raka in sicer v 4. stopinji.  

Obdobje tranzita:

V vedski astrologiji je severni lunin vozel Rahu, južni pa Ketu. Tranzit Rahuja v Biku in Ketuja v Škorpijonu bomo imeli med septembrom 2020 in marcem 2022.

Kaj pomeni tranzit Rahuja v Biku?

Rahu v Biku na kolektivni ravni pomeni, da se bomo kot družba v tem času veliko ukvarjali z vprašanjem proizvodnje, razpoložljivosti in dosegljivosti temeljnjih življenjskih dobrin, ki jih potrebujemo za dobro fizično in posledično, psihično počutje. Z drugimi besedami, kolektivno bomo iskali način, kako lahko pridemo do več denarja ter kaj in koliko lahko največ zanj dobimo. 

Kot posamezniki bomo učinek Rahuja v Biku doživljali na področju astrološke hiše, kjer imamo znamenje Bika. Ne glede na to, za katero hišo gre, bo zaradi tranzita Rahuja v Biku dogajanje v tej hiši povezano z našim prizadevanjem, da si s tega področja zagotovimo več sredstev, ki so nam pomembna za naše dobro fizično in posledično, psihično počutje. 

Kaj pomeni Ketu v Škorpijonu?

Ketu v Škorpijonu na kolektivni ravni pomeni, da se bomo kot družba v tem času veliko ukvarjali z iskanjem najboljših idej, kako si zagotoviti večji nadzor nad situacijami, ki lahko resno pretresejo našo realnost in jo naredijo takšno, kakršne si ne želimo živeti.  

Kot posamezniki bomo učinek Ketuja v Škorpijonu doživljali na področju astrološke hiše, kjer imamo znamenje Škorpijona. Ne glede na to, za katero hišo gre, bo zaradi tranzita Ketuja v Škorpijonu dogajanje v tej hiši povezano z našim prizadevanjem, da v morebitnih težavnejših okoliščinah najdemo rešitev, ki nam bo dala občutek, da situacijo kljub novo nastalim razmeram obvladujemo in nam ni treba biti v strahu glede prihodnosti.     

Kako se globalno gledano manifestira tokratni tranzit Rahuja v Biku in Ketuja v Škorpijonu?

Izraža se v spremembah, ki so povezane s koronavirusa SARS-CoV-2 , epidemijo Covid-19 in protikoronskimi ukrepi držav, kar vse do temeljev pretresa življenje, ki smo ga bili globalno vajeni. Obstaja velika verjetnost, da bo čas tega tranzita zaznamovalo dogajanje okoli proizvodnje in zagotavljanja cepiva in zdravil za preprečevanje in lajšanje poteka bolezni na eni strani ter politike glede obveznega cepljenja na drugi. To bo precej vplivalo na naše življenje tudi po tem, ko bosta marca 2022 vozla zapustila os Bika in Škorpijona ter  vstopila na os med Ovnom in Tehtnico.   

Kdo lahko pričakuje intenzivnejši vpliv trenutnega tranzita vozlov?  

Dogajanje, ki ga simbolizirata na kolektivni ravni, bomo čutili vsi. Na osebni ravni pa bo njun učinek intenzivnejši, če imamo aktivno Rahujevo ali Ketujevo periodo, če imamo v Biku in /ali Škorpijonu natalno postavljene planete, če sta vozla natalno skupaj z vladarjem ascendenta in če imamo njun povratek, kar pomeni, da ju imamo natalno na osi Bika/Škorpijona. Več kot je prisotnih teh kombinacij, močnejši vpliv lahko pričakujemo.   

Interpretacija za posamezno znamenje

Pri interpretaciji je treba poleg narave vozlov v znamenju Bika/Škorpijona in položaja teh dveh znamenjem v karti, upoštevati tudi pomen hiše, v kateri sta natalno v vaši karti. Njun natalni položaj bo dejavnik, po katerem se bo vpliv tranzita razlikoval znotraj posamezne znamenjee. Vzemimo za primer znamenje Rib, kjer pade Bik v tretjo hišo in Škorpijon v deveto, kar pomeni, da se bo tranzit vozlov izrazil na osi 3/9 za vse Ribe. Do razlik med ljudmi, rojenimi v znamenju Rib pa bo prišlo zaradi različne natalne postavitve vozlov. Rahu, ki je natalno denimo v drugi hiši, se bo v tranzitu v Biku izrazil drugače, kot če je natalno v dvanajsti hiši. Enako velja za Ketuja. V splošnem torej velja, da bodo vse osebe, rojene z znamenju Rib, čutile na osi med tretjo in deveto hišo, znotraj tega dogajanja pa bo med njimi prihajalo do razlik zaradi vpliva različnih natalnih položajev vozlov. 

Znamenje Ovna

Za znamenje Ovna pade tranzit Rahuja v Biku v drugo hišo, Ketuja v Škorpijonu pa v osmo. 

Gre za os, ki izpostavlja pomen sredstev za preživljanje in poudarja soodvisnost med razpoložljivim imetjem na eni strani in sredstvi za preskrbljeno prihodnost na drugi.

Druga hiša je artha področje. Artha v najširšem smislu pomeni pridobivanje vseh vrst sredstev, ki jih potrebujemo za uspeh. Druga hiša kot področje arthe je v popolnem sozvočju s pridobitno naravo Rahuja v Biku, zato lahko pričakujemo dobre rezultate v oziru arthe. To pomeni, da bodo osebe rojene v znamenju Ovna z veliko predanostjo delale na drugačnih, inovativnih pristopih za povečanje svojega dohodka.  

Osma hiša je mokša področje. Mokša v najširšem pomenu pomeni osvobajanje od preteklosti in ustvarjanje možnosti za drugačno prihodnost. Osma hiša kot mokša področje je v sozvočju z mokša naravo Ketuja v Škorpijonu, zato lahko pričakujemo dober rezultat v oziru mokše. To pomeni, da bodo osebe v znamenju Ovna znale trezno presoditi, kaj in koliko potrebujejo za svoje potrebe, koliko imajo in do kdaj so lahko brez skrbi zaradi svoje preskrbljenosti.      

Tranzit Rahuja v Biku v drugi hiši: Za osebe rojene v znamenju Ovna bo lahko virusna situacija povod, da bodo z novim poslovnim pristopom na področjih, kjer že delujejo, povečale svoje možnosti za zaslužek. Glede na to, da so s korona situacijo prišle tudi nove možnosti za delo na daljavo in večja izpostavljenost različnih virtualnih promocijsko-prodajnih kanalov, bo to lahko za ljudi v znamenju Ovna pomembna novost, ki jo bodo  znali s pridom izkoristiti. 

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v osmi hiši: Za ljudi rojene v znamenju Ovna bi lahko virusna situacija pomenila zavedanje, da dosedanji način pridobivanja prihodkov ni sam po sebi umeven in zagotovljen, vsaj ne v enakem obsegu kot doslej. To bi lahko  za seboj potegnilo skrbi glede finančne preskrbljenosti v prihodnje. Ker gre pri osmi hiši za denar drugih ljudi, bi lahko na situacijo oseb, rojenih v znamenju Ovna, v večji meri vplival pričakovan padec kupne moči kot posledice protikoronskih ukrepov. Zaradi izraženega mokša vpliva pa je večja verjetnost, da te ljudi to spoznanje ne  bo spravilo v paniko ali k poskusom zatisDevica oči pred dejstvi. Sposobni bodo trezne presoje, koliko  dejansko potrebuje za življenje, čemu se lahko brez večje škode vsaj začasno odrečejo, koliko imajo in do kdaj jim ni treba skrbeti glede prihodnosti. 

Nasvet za osebe, rojene v znamenju Ovna: Izkoristite novo nastale razmere in razširjenost novih promocijsko prodajnih kanalov ter poskrbite , da bo vaša ponudba postala poznana in dostopna večjemu številu ljudi. Hkrati prevetrite svojo porabo in zmanjšajte stroške za stvari, ki v novih okoliščinah ne služijo več svojemu namenu oziroma jih vsaj za nekaj časa ne potrebujete. 

Znamenje Tehtnice

Za znamenje Tehtnice pade tranzit Rahuja v Biku v osmo hišo, Ketuja v Škorpijonu pa v drugo. 

Znamenje Tehtnice je še drugo znamenje, kjer Bik in Škorpijon padeta na os med drugo in osmo hišo. To je os, ki izpostavlja pomen sredstev za preživljanje in poudarja soodvisnost med razpoložljivim imetjem na eni strani in sredstvi za preskrbljeno prihodnost na drugi. 

Osma hiša je mokša področje. Mokša v najširšem pomenu pomeni osvobajanje od preteklosti in ustvarjanje možnosti za drugačno prihodnost. Osma hiša kot mokša področje za Rahuja v Biku predstavlja okolje, ki ni v sozvočju z njegovo naravo. Težava je v dejstvu, da so potrebe, o katerih govori osma hiša, videti dokaj nepredvidljive. Viri sredstev, ki so v domeni osme hiše, so bodisi zneskovno in v trajanju omejeni, bodisi v obliki enkratnega izplačila. Skozi Rahujeve oči zato nikoli nismo v tolikšni meri preskrbljeni, da bi lahko mirno spali. 

Druga hiša je artha področje. Artha v najširšem smislu pomeni pridobivanje vseh vrst sredstev, ki jih potrebujemo za uspeh. Druga hiša kot področje arthe ni v sozvočju z mokša naravo Ketuja v Škorpijonu. Druga hiša govori o stvareh,  ki so vsaj v določenem obsegu potrebne za življenjski slog, s kakršnim smo najbolj srečni in zadovoljni. S Ketujevo minimalistično naravnanostjo v Škorpijonu bi se lahko znašli v situaciji, ko ne bi črtali samo tistega, čemur se lahko brez škode odrečemo, ampak bi v strahu pred negotovo prihodnostjo zavestno žrtvovali tudi stvari, ki so nam pomembne za  naše dobro fizično in psihično počutje. 

Tranzit Rahuja v Biku v osmi hiši: V osmi hiši se lahko pridobitna naravnanost Rahuja v Biku izrazi skozi sredstva, ki jih lahko dobimo kot pomoč od države in drugih skupnosti, od zavarovalnic, z zadolževanjem, z zapuščinami in dediščinami, z oskrbovanjem ljudi, ki sami ne zmorejo več skrbeti zase ali na kakšen drug način, povezan s pomeni osme hiše. Korona kriza bi za osebe, rojene v znamenju Tehtnice lahko pomenila koriščenje različnih oblik socialne pomoči in državnih subvencij, angažma na področju oskrbe starejših ljudi, še zlasti zaradi situacij v DSO-jih ali angažma pri tistih, ki se jim je zaradi korone začasno močno povečal obseg dela, ki mu brez dodatne pomoči sami ne bi bili kos. Skupno tem oblikam pridobivanje je, da so pridobljena sredstva lahko zelo nezanesljiva, tako po višini kot po času trajanja. Osebe rojene v znamenju Tehtnice se ne bi smeli slepiti, da jim bodo sredstva, ki so povezana z izredno situacijo, večno pritekala kot tudi ne, da bo takoj vse, kot je bilo. Zato bi bilo dobro, da si v času tega tranzita pripravijo nek rezervni načrt.   

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v drugi hiši: V drugi hiši se bo minimalistična tendenca Ketujeva v Škorpijonu izrazila skozi zmanjševanje vrste in obsega dobrin, ki nam predstavljajo del življenjskega sloga in posledično vplivajo na naše dobro psihofizično počutje. Zaradi korona situacije in strahu pred negotovo prihodnostjo bi lahko osebe, rojene v znamenju Tehtnice, precej drastično zarezale v svoj dosedanji življenjski slog. S Ketujeve minimalistično naravnanostjo bi lahko šli predaleč v prepričevanju, da je vse v najlepšem redu in da jim je lepo, kljub temu, da so v resnici svojo porabo zožali na eksistenčni minimum. 

Nasvet za osebe rojene v znamenju Tehtnice: Izkoristite priložnosti v obliki izrednih prihodkov, ki jih omogoča korona kriza, medtem pa delajte na dolgoročno bolj zanesljivih virih sredstev na področjih, za katere ste usposobljeni. Hkrati poskrbite za manjšo dnevno porabo na stvareh, ki jih najlažje pogrešite, če je to zaradi vaše trenutne finančne situacije potrebno. Ne žrtvujte pa že danes stvari, ki si jih še lahko privoščite in so vam vir veselja, zgolj zaradi strahu, ker je situacija tudi v prihodnje videti negotova. Negotove prihodnosti ne rešujte samo na odhodkovni strani, temveč poskrbite zase tudi na strani prihodkov. 

Znamenje Bika

Za znamenje Bika pade tranzit Rahuja v Biku v prvo hišo, Ketuja v Škorpijonu pa v sedmo. 

Gre za os med prvo in sedmo hišo, ki izpostavlja soodvisnost odnosa do sebe na eni strani in odnosa  do drugih na drugi. 

Prva hiša je dharma področje.  Dharma v najširšem smislu pomeni predstavo, kakšni želimo biti, česa se želimo naučiti in kako želimo živeti. Prva hiša kot dharma ni v sozvočju s pridobitno naravo Rahuja v Biku. Prva hiša govori o nas, o tem, kako pomembno je, da se zavedamo sebe, svojega videza, svojega značaja, svoje vitalnosti, svojih občutkov in odzivov, ključnih okoliščin, … skratka vsega, kar nas in naše življenje najbolj opisuje. Rahujeva pridobitna naravnanost v Biku pa tu lahko pomeni, da nam nikoli ni dovolj pozornosti, usmerjene na nas, kot ne časa, posvečenega sebi. 

Sedma hiša sodi v skupino kama hiš. Kama v najširšem smislu pomeni področje naših zanimanj, danosti in sposobnosti, ki jih krepimo, dopolnjujemo in izražamo  skozi odnose z drugimi. Sedma hiša kot kama ni v sozvočju s Ketujevo mokša naravo v Škorpijonu. Sedma hiša govori o ljudeh in odnosih, ki so nam zelo pomembni, ker nam dopolnjujejo življenje.  Ketujeva minimalistična narava v Škorpijonu pa bi lahko pomenila tendenco k razmišljanju, da nad drugimi in našimi odnosi nimamo nadzora, zato se je v izogib razočaranju bolje že v naprej v čim večji možni meri ogniti situacijam, da bi lahko bila izpolnitev naših želja odvisna tudi od drugih. 

Tranzit Rahuja v Biku v prvi hiši: V prvi hiši se lahko Rahujeva naravnanost v pridobivanje izrazi skozi tendenco povečevanja lastne pomembnosti, opaženosti in izpostavljenosti. Večja pomembnost, prepoznavnost, slava in izstopanje iz anonimnega povprečja običajno pomenijo vidnejši položaj v okolju in s tem prej ali slej tudi večje bonitete. Vendar ima to tudi svojo drugo plat. Bolj kot smo na očeh javnosti, večja je verjetnost, da se bodo našli tudi takšni, ki nas ne bodo odobravali. Z Rahujem v prvi hiši bi nas želja po všečnosti lahko  zaslepila. Poistovetili bi se z mnenji drugih in jih na vsak način poskušali obrniti v svoj prid, namesto da bi se še bolj posvetili tistim svojim kvalitetam, po katerih bi želeli biti prepoznavni. Za osebe, rojene v znamenju Bika, so novo nastale razmere v času koronakrize priložnost, da se izpostavijo in opozorijo na svoje kvalitete.  

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v sedmi hiši: V sedmi hiši se bo Ketujeva minimalistična tendenca izrazila v naših partnerskih odnosih, s čemer so mišljeni odnosi z ljudmi, ki na kakršenkoli način dopolnjujejo naše življenje. Korona situacija z ukrepi, ki omejujejo gibanje in druženje, bi lahko šla za pri osebah, rojenih v znamenju Bika v smeri razmišljanja, da imajo partnerji in partnerski odnosi lahko v njihovem življenju tudi manjšo težo. Ob povečani pozornosti, usmerjeni nase, zaradi bolj izpostavljene ali odgovornejše vloge,  bi jim lahko zmanjkalo časa in interesa, da se posvečajo svojim odnosom. V novo nastali situaciji bi lahko zapadli v razmišljanje, da ne potrebujejo partnerstva oziroma ga potrebujejo manj, ker niso ključni za novo situacijo, v kateri so se znašli. Zato bi lahko zapostavili želje svojih partnerjev in svoj odnos z njimi. 

Nasvet za osebe rojene v znamenju Bika: Izkoristiti priložnosti za večjo osebno prepoznavnost na svojem področju, ob tem pa ne zanemarite svojih partnerskih odnosov. 

Znamenje Škorpijona 

Za znamenje Škorpijona pade tranzit Rahuja v Biku v sedmo hišo, Ketuja v Škorpijonu pa v prvo. 

Gre za še drugo znamenje s tranzitom vozlov v Biku in Škorpijonu na osi med prvo in sedmo hišo. To je os, ki izpostavlja soodvisnost odnosa do sebe na eni strani in odnosa  do drugih na drugi. 

Sedma hiša sodi v skupino kama hiš. Kama v najširšem smislu pomeni področje naših zanimanj, danosti in sposobnosti, ki jih krepimo, dopolnjujemo in izražamo  skozi odnose z drugimi.  Kama narava sedme hiše je delno v sozvočju s pridobitno naravo Rahuja v Biku. Sedma hiša govori o ljudeh in odnosih, ki so nam zelo pomembni, ker nam dopolnjujejo življenje.  To pomeni, da bodo pričakovanja dobrobiti z naslova partnerstva visoka, težavnejša plat te kombinacije pa se skriva v dejstvu, da se naklonjenosti in ljubezni drugih z ničemer ne da kupiti (artha vidik). 

Prva hiša je dharma področje.  Dharma v najširšem smislu pomeni predstavo, kakšni želimo biti, česa se želimo naučiti in kako želimo živeti. Prva hiša kot dharma ni v sozvočju s Ketujevo mokša naravo. Prva hiša govori o nas, o tem, kako pomembno je, da se zavedamo sebe, svojega videza, svojega značaja, svoje vitalnosti, svojih občutkov in odzivov, ključnih okoliščin, … skratka vsega, kar nas in naše življenje najbolj opisuje. S Ketujem v Škorpijonu bi lahko v želji po poenostavljanju zavestno zmanjševali lastno pomembnost in pomembnost svojega življenja, ki bi ga zato bolj kot ne preživljali v vlogi opazovalca. 

Tranzit Rahuja v Biku v sedmi hiši: Rahu kot graha želja v sedmi hiši nakazuje, da bo v naših očeh močno potencirana vloga in pomen  partnerjev pri uresničevanju naših osebnih želja in ciljev. V najširšem smislu so naši partnerji osebe, ki na nek način dopolnjujejo naše življenje. Partnerske odnose vidimo kot priložnost, da preko drugih dobimo, kar nam samim manjka. Zato smo “svojim” ljudem pripravljeni marsikaj dati, da bi si zagotovili njihovo naklonjenost in prisotnost v našem življenju. To je lahko zelo lepo obdobje, polno vznesenosti in strasti. A tudi zaslepljenosti, če smo v želji, da bi imeli nekoga ob sebi, pripravljeni za vsako ceno ustreči, tudi na račun svojih drugih pomembnih stvari v življenju. Ukrepi v zvezi s korono ter omejitve gibanja in druženja bodo za marsikoga, rojenega v znemenju Škorpijona, trenutek resnice glede partnerskih odnosov – ali temeljijo na zdravem dopolnjevanju ali na nezdravem podrejanju.  

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v prvi hiši: Osebe, rojene v znamenju Škorpijona, bi se zaradi tranzita Ketuja nad prvo hišo v svoji minimalistični naravnanosti znale v nekem trenutku raje sprijazniti, da se odrečejo določenim ljudem in odnosom, kot da bi živeli v stalnem pritisku, da morajo biti za druge bolj dopadljivi oziroma da mora biti njihovo življenje bolj po okusu drugih, če jih hočejo zadržati ob sebi. V času korona situacije bi omejitev gibanja in druženja lahko bila zanje priložnost, da ugotovijo, koga in koliko potrebujejo ob sebi ter kako in za koga so se pripravljeni spreminjati.  

Nasvet za osebe rojene v znamenju Škorpijona: Ne umikajte se v osamo, ne odrekajte se svojim željam in polnosti življenja, tudi če ste trenutno brez tistih, ki bi si jih želeli ob sebi. Sami s seboj razčistite, kdo in kakšni boste ter kako boste živeli. Držite se tega in tako živite. Ob tem ostanite odprti za nove odnose ali novo kvaliteto obstoječih, ki bodo temeljili na skupnih interesih. Ne pa na podrejanju vas in vašega življenja pričakovanjem drugih, v goreči želji, da bi si tako zagotovili njihovo bližino, naklonjenost ali ljubezen.    

Znamenje Dvojčka

Za znamenje Dvojčka pade tranzit Rahuja v Biku v dvanajsto hišo, Ketuja v Škorpijonu pa v šesto. 

Os med šesto in dvanajsto hišo izpostavlja kot skupni domeni izčrpavanje in bolezen na eni strani ter regeneracijo in zdravljenje na drugi.   

Dvanajsta hiša je mokša področje. Mokša v najširšem pomenu pomeni osvobajanje od preteklosti in ustvarjanje možnosti za drugačno prihodnost. Mokša narava dvanajste hiše ni v sozvočju s pridobitno naravo Rahuja, ki ima na področju humanitarnih in neprofitnih dejavnosti precej zožan manevrski prostor delovanja.    

Šesta hiša je artha in upačaja področje. Artha v najširšem smislu pomeni pridobivanje vseh vrst sredstev, ki jih potrebujemo za uspeh. Upačaja pa v najširšem smislu govori o izboljševanje svojih možnosti v življenju.  Šesta hiša je v izrazitem nasprotju z mokša naravo Ketuja v Škorpijonu. Težava je v navkrižju med Ketujevo tendenco k opuščanju in minimiziranju ter domenami šeste hiše, ki zahtevajo precejšen vložek časa in energije ter dobro mero vztrajnosti, da lahko dajo svoj artha in upačaja rezultat. 

Tranzit Rahuja v Biku v dvanajsti hiši: Rahu v Biku lahko svojo pridobitno naravo v dvanajsti hiši izrazi v  dobrodelnih organizacijah, bolnicah, centrih za regeneracijo, hospic centrih ali DSO-jih. Slednje, v kolikor jih razumemo kot mesto, kamor se umaknemo v zadnjih letih svojega življenja, ker nismo zmožni skrbeti zase ali pred strahom, da bi bili komu v breme. Rahujeva pridobitna narava se tu izrazi skozi večjo prepoznavnost in pomembnost, ki je rezultat angažiranja na področjih in v inštitucijah, ki se ukvarjajo s humanitarnim delom in človekoljubno pomočjo.  V času epidemije in izrednih razmer v zdravstvu ter DSO-jih je priložnosti za takšno udejstvovanje več kot dovolj.

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v šesti hiši: Ketu v Škorpijonu v šesti hiši simbolizira naravnanost k zavestnemu zmanjševanju obsega dela, četudi na račun nižjih prihodkov. Čas tega tranzita v pogojih epidemije in zapiranja gospodarstva je za osebe, rojene v znamenju Dvojčka, odlična priložnost, da se naučijo postaviti meje in sami odločati o tem, koliko bodo delali. Čas korone bi  lahko doživljali kot čas povečanih pritiskov, velike vpetosti v delo, povečanih obveznosti in odgovornosti. Zaslužek oziroma plača skozi oči minimalističnega Ketuja v Škorpijonu morda ne bosta mogla odtehtati občutka ujetosti in preobremenjenosti. Lahko bi se pojavil strah pred boleznijo in močna potreba po razbremenitvi, tudi za ceno izgube dobička pri tistih, ki delajo kot podjetniki ali plače pri tistih, ki delajo za druge.  

Nasvet za osebe rojene v znamenju Dvojčka: Če se v aktualnih razmerah koronakrize počutite preobremenjeni z delom in trpi vaše fizično ali psihično zdravje, si vzemite čas za počitek. Dajte zdravju prednost pred zaslužkom. Da se spočijete, se vam ni treba odreči poslu ali dati odpovedi. Za počitek je dostikrat dovolj že pošten spanec nekaj noči  zapored, nekaj dni odmika ali dopusta. Spočiti boste lahko bolj trezno pogledali na svoje delo in se lažje odločili, ali boste dosegli boljše pogoje dela in ostali ali pa odšli in si drugje našli delo pod boljšimi pogoji. Posvetite se človekoljubni noti dela, ki ga opravljate. To je v novo nastali situaciji vaša priložnost, da postanete prepoznavni skozi svoje človekoljubno angažiranje. S tem se vam bodo lahko odprla marsikatera nova vrata v družbi. 

Znamenje Strelca 

Za znamenje Strelca pade tranzit Rahuja v Biku v šesto hišo, Ketuja v Škorpijonu pa v dvanajsto. 

Strelec je še drugo znamenje, pri kateri imamo aktualni tranzit vozlov med šesto in dvanajsto hišo, na osi,  ki izpostavlja kot skupni domeni izčrpavanje in bolezen na eni strani ter regeneracijo in zdravljenje na drugi.  

Šesta hiša je artha in upačaja področje. Artha v najširšem smislu pomeni pridobivanje vseh vrst sredstev, ki jih potrebujemo za uspeh. Upačaja pa v najširšem smislu govori o izboljševanje svojih možnosti v življenju.  Šesta hiša kot artha in upačaja hiša je v izrazitem sozvočju s pridobitno naravo Rahuja v Biku, zato bo tu lahko dal dobre rezultate v vseh ozirih. Šesta hiša govori o delu, ki ga opravljamo za zaslužek in o pridobivanju izkušenj, s katerimi si povečujemo možnosti zaslužka. Z Rahujevo pridobitno naravnanostjo in inovativnim pristopom lahko tu dosežemo zelo dobre rezultate.       

Dvanajsta hiša sodi med mokša področja. Mokša v najširšem pomenu govori o osvobajanju od preteklosti in ustvarjanju možnosti za drugačno prihodnost.Dvanajsta hiša kot mokša področje je v lepem sozvočju z mokša naravo Ketuja v Škorpijonu. Zato lahko pričakujemo dobre rezultate v mokša oziru.   

Tranzit Rahuja v Biku v šesti hiši: Rahu v Biku za znamenje Strelca pomeni odlično priložnost za izredni zaslužek zaradi opravljanja dodatnega dela, povečanega obsega dela, novih poslovnih priložnosti oziroma večjega tržnega deleža. Z Rahujevo intenzivno izraženo artha naravo bi lahko bilo prisotno razmišljanje, da priložnost za izredni zaslužek ne bo trajala dolgo, zato jo je treba v čim večji meri izkoristiti, dokler traja. Pri takšni delovni vnemo morajo osebe rojene v znamenju Strelca paziti, da se ne poistovetijo s svojo poslovno priložnostjo in zaradi zaslužka pozabijo na vse drugo. Pomembno je, da si vzamejo dovolj počitka, tudi če bo medtem kakšna priložnost za še večji zaslušek zamujena. V času epidemije in novonastalih potreb na trgu bo priložnosti za izredne zaslužke veliko. Za znamenje Strelca bi lahko bilo največ priložnosti na področju nudenju storitev ali proizvodov za potrebe preventivnega in kurativnega delovanja v boju z virusom in njegovimi posledicami.  

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v dvanajsti hiši: Ketu v Škorpijonu v dvanajsti hiši je odličen za zavedanje pomena mokše. Osebe rojene v znemenju Strelca bodo znale prisluhniti svoji potrebi, da se nečesa razbremenijo, osvobodijo, rešijo, da se regenerirajo. Ob tem pa morajo paziti, da začasni odmik od dogajanja ne postane zatiskanje oči pred dogajanjem. Občasni odmik je potreben, da se regeneriramo in naberemo moči za nove začetke. Bežanje v odmik zaradi strahu in občutka nemoči nad dogajanjem, pa je odločitev, ki ne vodi k rešitvi ampak prej v izgubo.  

Nasvet za osebe rojene v znamenju Strelca: V novonastali korona situaciji imejte odprte oči za nove poslovne priložnosti oziroma za kakršnokoli priložnost  “vnovčevanja” svojega časa, znanja in izkušenj. Ob tem pa pazite na ravno pravšnje razmerje med delom in počitkom. Ne dovolite si, da bi vas delo tako zasulo, da ne bi imeli časa za nič drugega, še zase ne. Pravočasno poskrbite za regeneracijo. Zavedajte se, da je v tem obdobju za vas pravo razmerje med delom in regeneracijo zelo občutljiva stvar. Zaradi preveč dela bi lahko načeli svoje fizično ali psihično zdravje, zaradi predolge “regeneracije” pa se ne bi več želeli vrniti v realnost. 

ZNAMENJE RAKA

Za znamenje Raka pade Rahu v Biku v enajsto hišo, Ketu v Škorpijonu pa v peto. 

Os med peto in enajsto hišo izpostavlja soodvisnost med našim intelektualnim dojemanjem stvari na eni strani in povezovanjem s podobno mislečimi na drugi. 

Enajsta hiša je kama področje. Kama v najširšem smislu pomeni področje naših zanimanj, danosti in sposobnosti, ki jih krepimo, dopolnjujemo in izražamo  skozi odnose z drugimi. Enajsta hiša je delno v sozvočju s pridobitno naravnanostjo Rahuja v Biku. To pomeni, da bo želja po povezovanju s podobno mislečimi močna. Hkrati pa je odsotnost artha duha med domenami enajste hiši lahko težava za pridobitno orientiranost Rahuja v Biku, ki želi s povezovanjem nekaj pridobiti tudi v materialnem smislu. Zgolj intenzivnejše povezovanje z osebami s podobnimi interesi pa samo po sebi tega še ne zagotavlja. 

Peta hiša je dharma hiša.  Dharma v najširšem smislu pomeni predstavo, kakšni želimo biti, česa se želimo naučiti in kako želimo živeti. Dharma narava te hiše ni v sozvočju z izrazito mokša naravnanostjo Ketuja v Škorpijonu.  Peta hiša kot druga med dharma hišami izpostavlja pomen kapacitete našega uma ( intelekta). S kapaciteto uma je mišljena sposobnost, da spremljamo dogajanje okoli sebe in smo si ga sposobni smiselno razložiti. Večja kot je naša umska kapaciteta, bolj smiselno ( bolj dharmično) bo naše življenje. Umsko kapaciteto povečujemo z izobraževanjem, opazovanjem, branjem, poslušanjem, razmišljanjem, ocenjevanje stvari z različnih zornih kotov, izmenjevanjem mnenj ter oblikovanjem lastnih pogledov in stališč. Z drugimi besedami, več kot o neki stvari razmišljamo, bolj jo razumemo in bolj logično smo jo sposobni razložiti – sebi in drugim. To je razlog, da  med domene pete hiše sodijo tudi otroci in učenci. Minimalistična naravnanost Ketuja v Škorpijonu pa bi lahko pomenila potrebo, da si določene stvari raje umaknemo izpred oči, če nas pogled nanje navdaja s tesnobo in občutkom nemoči.   

Tranzit Rahuja v Biku v enajsti hiši: Za osebe rojene v znamenju Raka pomeni obdobje, ki bi jim lahko prineslo članstvo v novih interesnih povezavah, društvih, združenjih. Gre za povezave z namenom, da ljudje s podobnimi pogledi združijo svoj glas, da bi bila njihova stališča bolj slišana in posledično njihovi interesi bolj in/ali prej uslišani. V času epidemije in globokih pretresov, ki jih doživljamo, ne manjka razlogov za takšne povezave. 

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v peti hiši: Ketu v Škorpijonu v peti hiši je za osebe rojene v znamenju Raka priložnost, da najdejo osvobajajoč pogled na stvari, ki jih bremenijo, a jih ne morejo spremeniti.  V času koronakrize bi lahko bile v ospredju  spremenjene razmere na področju šolstva in izobraževanja ali vpliv omejevalnih ukrepov na življenje otrok. Ker je znamenje Raka med vsemi znamenjemi najbolj materinsko naravnano, je pomembno, da znajo te osebe tudi v kaotični situaciji videti kaj pozitivnega. Edino tako bodo sposobne pomirjujoče vplivati na svoje otroke, družino in druge.  

Nasvet za osebe rojene v znamenju Raka: Izkoristite moč formalnih in neformalnih povezav, do katerih imate dostop in poskrbite, da bodo vaša skupna stališča in interesi bolj slišani in uslišani. Pri tem ne nastopajte s stališča žrtve, ki pričakuje, da je upravičena do pomoči skupnosti, temveč se oborožite z vsemi možnimi podatki in argumentirano utemeljite, zakaj je vaš interes tudi interes širše skupnosti. Kljub negotovosti in nepredvidljivosti situacije, ki zaposluje vaše misli, zavestno iščite pozitivne plati. Koronakriza in kaotičnost na številnih področjih so vaša priložnost za okrepitev zavedanja, da se lahko tudi sredi tolikšnega kaosa in takšne negativnosti najde odrešujoča misel, ki nas osvobodi občutka nemoči in ujetosti.  

ZNAMENJE KOZOROGA

Za znamenje Kozoroga pade Rahu v Biku v peto hišo, Ketu v Škorpijonu pa v enajsto. 

Kozorog je še drugo znamenje z vozloma na osi med peto in enajsto hišo. To je os, ki izpostavlja soodvisnost med našim dojemanjem stvari na eni strani in povezovanjem s podobno mislečimi na drugi. 

Peta hiša je pomensko povezana z dharmo. Dharma v najširšem smislu govori o naši predstavi o tem, kakšni želimo biti, česa se želimo naučiti in kako želimo živeti. Dharma narava pete hiše ni v sozvočju s pridobitno naravnanostjo Rahuja v Biku. Peta hiša kot druga med dharma hišami izpostavlja pomen kapacitete našega uma (intelekta). S kapaciteto uma je mišljena sposobnost, da spremljamo dogajanje okoli sebe in smo si ga sposobni smiselno razložiti. Večja kot je naša umska kapaciteta, bolj smiselno ( bolj dharmično) bo naše življenje. Umsko kapaciteto povečujemo z izobraževanjem, opazovanjem, branjem, poslušanjem, razmišljanjem, ocenjevanje stvari z različnih zornih kotov, izmenjavo mnenj ter oblikovanjem lastnih pogledov in stališč. Z drugimi besedami, več kot o neki stvari razmišljamo, bolj jo razumemo in bolj logično jo znamo razložiti – sebi in drugim. To je razlog, da  vanjo sodijo tudi otroci in učenci. Izrazita pridobitna orientiranost Rahuja v Biku bi v teh okoliščinah lahko pomenila, da se z veliko predanostjo intelektualno posvečamo aktualni virusni situaciji. Želeli bi jo v popolnosti doumeti in odkriti tisto, kar doslej še ni bilo pojasnjeno. K temu bi nas gnala želja po večji prepoznavnosti na račun našega poznavanja stvari in posledično, po povečanih možnostih, da vnovčimo svoje znanje. Ob tem pa bi nam lahko zmanjkalo časa ali interesa, da bi se z enako predanostjo intelektualno ukvarjali s stvarmi, ki so za naše dolgoročnejše cilje bolj ključne kot aktualna situacija.  

Enajsta hiša kot kama hiša ni v sozvočju z mokša naravnanostjo Ketuja v Škorpijonu. Kama v najširšem smislu pomeni področje naših zanimanj, danosti in sposobnosti, ki jih krepimo, dopolnjujemo in izražamo  skozi odnose z drugimi. Enajsta hiša govori o pomenu povezovanja s podobno mislečimi, po načelu, da več glav več ve in da se več glasov dlje sliši. Govori o iskanju širše podpore za naše interese in ambicije. Za cilje, o katerih govori enajsta hiša, so potrebne diplomatske spretnosti in lobiranje pri pravih ljudeh. Da pridemo do podpore pravih ljudi ob pravem času, je  potreben velik angažma, tako v času kot denarju. Potrkati je treba na številna vrata in dati veliko obljub. Usluge pri odpiranju pravih vrat je treba tako ali drugače vrniti. Ketu v Škorpijonu s svojo minimalistično naravnanostjo ni prava graha za to. Skozi Ketujeve oči je malo stvari, ki bi bile vredne več, kot mir in občutek svobode. 

Tranzit Rahuja v Biku v peti hiši: Za Rahuja v Biku v peti hiši je velika prodornost uma velik adut za uspeh. V času tega tranzita bi se osebe rojene v znamenju Kozoroga lahko uveljavile zaradi svojih pronicljivih pogledov na dogajanje. Čas epidemije, pretresov na področju klasičnega šolanja in izobraževanja ter široka uporaba alternativnih pristopov k poučevanju, je lahko zanje priložnost, da izkoristijo novo računalniško opismenjenost ljudi in večjemu krogu ljudi predstavijo in ponudijo svoja dognanja.  

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v enajsti hiši: Ketu v Škorpijonu v enajsti hiši je za osebe rojene v znamenju Kozoroga priložnost, da se vprašajo, v kolikšni meri je v novonastalih razmerah še smiselno izkazovati podporo določenim vplivnim ljudem, skupinam ali združenjem oziroma si prizadevati za njihovo podporo. In hkrati, s katerimi vplivnimi ljudmi, skupinami ali združenji se je smiselno na novo povezati, da bi s skupnimi močmi uveljavili spremembe, za katere se zavzemajo. 

Nasvet za osebe rojene v znamenju Kozoroga: Uporabite svojo Rahujevsko intelektualno prodornost. V novonastali situaciji poiščite razlage, s katerimi boste na logičen, razumljiv način znali pojasniti, kar se vam zdi nepojasnjeno ali napačno razlagano. Širite nove možne poglede na dogajanje. Svoja stališča logično utemeljite. Izkoristite širok razmah virtualnih promocijskih kanalov in poskrbite, da bo o obči vrednosti vaših dognanj informirano čim več ljudi. Spregovorite, pišite, objavljajte. Osvobodite se prepričanja, da lahko uspete samo s promocijo točno določenih vplivnih ljudi. Opustite prizadevanja, da najdete prave ljudi, ki vam bodo s svojim vplivom uhodili pot.Tesneje se povežite s tistimi, s katerimi si delite skupne poglede, vrednote in cilje. Svoj čas raje namenite samopromociji svojih pogledov, tako da o njih govorite in pišete. S tem boste za svojo uveljavitev storili več, kot lahko stori zanjo kdorkoli drug. 

ZNAMENJE LEVA 

Za znamenje Leva pade Rahu v Biku v deseto hišo, Ketu v Škorpijonu pa v četrto. 

Os med četrto in deseto hišo izpostavlja soodvisnost med doživljanjem podpore na eni strani in vzponom v družbi na drugi. Na eni strani govori o okolju, kjer gradimo zaupanje vase, na drugi pa o okolju, kjer nas zaupanje vase lahko ponese najvišje. 

Deseta hiša sodi med artha področja. Artha v najširšem pomenu govori o pridobivanju vseh vrst sredstev, ki jih potrebujemo za svoj uspeh. Deseta hiša kot artha hiša je v sozvočju s pridobitno naravnanostjo Rahuja v Biku, zato lahko pričakujemo dobre rezultate v oziru arthe. Deseta hiša je okolje, kjer imamo z Rahujevo inovativnostjo dobre možnosti za karierne ali podjetniške podvige oziroma za večjo prepoznavnost in odmevnejše mesto  v družbi.

Četrta hiša sodi med mokša področja. Mokša v najširšem pomenu pomeni osvobajanje od preteklosti in ustvarjanje možnosti za drugačno prihodnost. Mokša narava četrte hiše je v sozvočju z mokša naravo Ketuja, zato lahko pričakujemo dobre rezultate v oziru mokše. Četrta hiša govori o okolju, ki nudi sprejemanje, podporo, zaupanje, razumevanje, tolažbo. S svojo mokša naravo nakazuje, da pride za vsakogar čas, ko je treba prerasti potrebo po zaščiti drugih, se izviti iz okrilja varnega in podpornega okolja in stopiti na svojo samostojno pot.  Minimalistična naravnanost Ketuja v Škorpijonu se s tem lepo ujema.

Tranzit Rahuja v Biku v deseti hiši: Za osebe rojene v znamenju Leva je aktualna virusna situacija priložnost, da s svojim inovativnim pristopom doprinesejo drugačne, bolj učinkovite rešitve podjetju in /ali družbi in se s svojim izvirnim pristopom povzpnejo po karierni in /ali družbeni lestvici. 

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v četrti hiši: Takšna kombinacija za osebe rojene v znamenju Leva nakazuje večjo verjetnost, da se bo dogajanje v zvezi z virusom najbolj pokazalo znotraj doma in družine. To bi lahko bila priložnost, da se osvobodijo prevelike vpetosti v domačo situacijo in morebitne ujetosti v medsebojna pričakovanja v krogu družine. Ketujeva naravnanost jim bo v pomoč, da bodo lahko brez slabe vesti dali večjo prioriteto svojim kariernim ali družbenim ciljem. 

Nasvet za osebe rojene v znamenju Leva: Izkoristite priložnost in postanite bolj prepoznavni v luči dosežkov, po katerih si že od nekdaj želite biti prepoznavni. V luči novih razmer ponovno pretehtajte, koliko vas vaši domači dejansko potrebujejo in koliko vi njih. Lažje vam bo, če se boste bolj zavedali, da niste in ne smete biti odvisni drug od drugega.  

ZNAMENJE VODNARJA

Za znamenje Vodnarja pade Rahu v Biku v četrto hišo, Ketu v Škorpijonu pa v deseto. 

Znamenje Vodnarja je še drugo znamenje, kjer Bik in Škorpijon padeta na os med četrto in deseto hišo. To je os, ki izpostavlja soodvisnost med doživljanjem podpore na eni strani in vzponom v družbi na drugi. Na eni strani govori o okolju, kjer gradimo zaupanje vase, na drugi pa o okolju, kjer nas zaupanje vase lahko ponese najvišje. 

Četrta hiša sodi med mokša področja. Mokša v najširšem smislu pomeni osvobajanje od preteklosti in ustvarjanje možnosti za drugačno prihodnost. Četrta hiša kot mokša hiša ni v sozvočju s pridobitno naravnanostjo Rahuja v Biku. Četrta hiša govori o okolju, ki nudi sprejemanje, podporo, zaupanje, razumevanje, varnost, tolažbo. S svojo mokša naravo nakazuje, da pride za vsakogar čas, ko je treba prerasti potrebo po zaščiti drugih, se izviti iz okrilja varnega in podpornega okolja in stopiti na svojo samostojno pot. Rahu v Biku pa se tu v veliki meri identificira s svojim domačim krajem, z domom in s svojo družino. Deluje po načelu, da je več bolje, zato težko spušča od sebe. 

Deseta hiša sodi med artha področja. Artha v najširšem smislu govori o pridobivanju vseh vrst sredstev, ki jih potrebujemo za svoj uspeh. Deseta hiša kot arha hiša ni v sozvočju s Ketujevo mokša naravo. Deseta hiša je okolje kariernih in družbenih dosežkov in predstavlja vrhunec našega delovanja. Minimalistična narava Ketuja v Škorpijonu pa izraža močno tendenco k zmanjšanju stresa zaradi izpostavljenosti na področju kariere in /ali javnosti. 

Tranzit Rahuja v Biku v četrti hiši: Aktualna situacija bi lahko pri osebah rojenih v znamenju Vodnarja ustvarila močno željo, da se predano posvetijo domačemu kraju, svojemu domu in svojim domačim. Najpomembnejše jim bo, da se v največji možni meri posvetijo novo nastalim razmeram doma in poskrbijo za svoj dom in domače oziroma, da tudi domači v največji možni meri poskrbijo za njihov skupni dom.  

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v deseti hiši: Aktualna virusna situacija bi za ljudi rojene v znamenju Vodnarja lahko pomenila določene spremembe na področju podjetništva, kariere in /ali položaja v družbi.  Minimalistična naravnanost Ketuja v Škorpijonu bi lahko sprožila vprašanja in dvome glede smiselnosti nadalnjega dela v isti panogi, istem podjetju, na istem področju dela ali delovnem mestu oziroma glede izpostavljenosti v družbi. Virusna situacija in protikoronski ukrepi bi lahko bili priložnost za začasen odmik in razmislek o tem, kako naprej.  

Nasvet za osebe rojene v znamenju Vodnarja: Izkoristite priložnost in poskrbite za svoje nepremičnine in vozila. Popravite, uredite ali obnovite, kar lahko, da boste svojim nepremičninam in vozilom povečali vrednost. Če imate možnost, vložite svoj čas in energijo v svoje domače in jim po svojih močeh pomagajte, da bodo čim prej sposobni uspešnega samostojnega življenja. Hkrati pa poskrbite za razmislek, v kolikšni meri se vaši načrti še ujemajo s politiko vašega podjetja, z naravo dela, ki ga opravljate oziroma s položajem, ki ga imate v družbi. Vzemite si dovolj časa, ne delajte rokohitrskih potez čez noč, ne da bi jasno vedeli, kaj vas moti, česa si želite manj in česa več. Dobro razmislite, kako boste morebiten odmik izpeljali, da ne bi razvrednotili svojega minulega dela in že ustvarjenih rezultatov.  

ZNAMENJE DEVICE

Za znamenje Device pade Rahu v Biku v deveto hišo, Ketu v Škorpijonu pa v tretjo. 

Os med tretjo in deveto hišo je os razlogov za življenje, ki izpostavlja na eni strani stvari, ki jih radi počnemo, na drugi pa stvari, za katere radi živimo.  

Deveta hiša je pomensko povezana z dharmo. Dharma v najširšem smislu govori o naši predstavi o tem, kakšni želimo biti, česa se želimo naučiti in kako želimo živeti. Deveta hiša kot dharma področje ni v sozvočju s pridobitno naravnanostjo Rahuja v Biku. Želja, da bi svoje življenje posvetili ustvarjanju na področjih, ki nam največ pomenijo, bo zaradi Rahuja močna. Življenjsko vodilo Rahuja v Biku je, da dobrih stvari ni nikoli preveč in da je bolje imeti več železij v ognju. Zato bi se nam lahko zgodilo, da bi se s strastno predanostjo ( in dobršno mero zaslepljenosti) lotevali preveč vsega hkrati. Ali pa bi si v želji, da ustvarimo čim več, temu v celoti podredili vse ostalo v življenju. Zaradi stalne bitke s časom bi lahko začelo medleti naše navdušenje nad novim početjem. Bolj kot bi kopnelo navdušenje, bolj bi se v naših očeh zmanjševal njegov dharmični pomen. Pojavil bi se dvom, ali je to, kar počnemo, res “tisto pravo” in z Rahujevo naravnanostjo tudi nova močna želja po nečem, kar bo tokrat čisto zares “tisto pravo”. 

Tretja hiša sodi v kama področje. Kama v najširšem smislu pomeni področje naših zanimanj, danosti in sposobnosti, ki jih krepimo, dopolnjujemo in izražamo  skozi odnose z drugimi. Tretja hiša kot kama področje ni v sozvočju z mokša naravo Ketuja v Škorpijonu. Govori o sorojencih, sošolcih, vrstnikih z ulice, tovarišiji iz raznih krožkov in športov, zaveznikih oziroma na splošno o ljudeh, s katerimi se primerjamo in hkrati preživljamo lepe trenutke, brez obveznosti in pričakovanj drug do drugega. Družimo se, ker smo si podobni in se znamo skupaj zabavati, ker smo si zavezniki in držimo skupaj. Med seboj se primerjamo in ob tem odkrivamo, v čem smo dobri. Če vemo, da smo v nečem dobri, se v tem radi čim večkrat potrjujemo. In s tem postajamo še boljši. In se potem še raje potrjujemo . In s tem ... Zato potrebujemo pravo družbo. S Ketujem v Škorpijonu bi lahko na to področje vnesli dvome glede prave družbe. Če nas ne bo navdajala z občutkom, da smo v nečem dobri ali se bomo celo počutili neuspešne in nemočne, bomo izgubili interes, da bi se še družili.  

Tranzit Rahuja v Biku v deveti hiši: Za osebe rojene v znamenju Device lahko aktualna virusna situacija postane čas spreminjanja pogleda na svoj način življenja. Deveta hiša govori o temeljnih spoznanjih glede vseh ključnih področij življenja. Služijo nam kot življenjska navodila, na katera se opiramo, da lahko čim lepše živimo. Epidemija bi zato pri osebah v znamenju Device lahko  prebujala željo, da bi našli čim več odgovorov na čim več vprašanj, kako v novonastali situaciji čim boljše in čim bolj zdravo živeti. Z veliko predanostjo se bodo posvečale preučevanju različnih pristopov različnih ljudi. Smiselnost tega početja je, da se s pomočjo množice različnih pristopov dokopljemo do novega, originalnega pristopa, ki se nam zdi najbolj ustrezen. Toda, ker je skozi Rahujeve oči videti, da dobrih življenjskih napotkov ni nikoli preveč, morajo paziti, da se v preširokem naboru napotkov ne bo izgubili. Namesto, da bi bilo zaradi številnih svetovalcev in napotkov življenje lepše, lahko postane zapleteno in naporno. Če je napotkov preveč in še zlasti, če so med njimi tudi takšni, ki so si nasprotujoči, si z njimi v praksi težko pomagamo. Na ta način več postane manj. Zato je za znamenje Device v tem obdobju pomembno, kakšnim nazorom in katerim učiteljem, svetovalcem oziroma vzornikom bo sledila. 

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v tretji hiši: Za osebe rojene v znamenju Device pomeni obdobje, ki bi lahko prineslo spremembe v odnosih s sorojenci in vrstniki. Zaradi situacije okoli korone, omejitve gibanja in prepovedi druženja bi ti odnosi lahko bili na preizkušnji. Osebe znamenja Device bi se v novo nastalih razmerah lahko spraševale, kdo med njeno družbo ji je res pravi zaveznik, na koga lahko računa, da ji bo stal ob strani, v kakšni družbi se ne počuti več dobro.  Svojo družbo si bodo ti ljudje začeli izbirati bolj selektivno.  Poglabljali bodo vezi s tistimi, s katerimi jih družijo podobni pogledi na preživljanje prostega časa.   

Nasvet za osebe rojene v znamenju Device: Sledite samo tistim nasvetom in napotkom, kako naj živite, ki vas prepričajo in zaradi katerih lažje živite. Hkrati pa isto pravico dopustite tudi drugim. Drugim lahko skozi lastno izkušnjo svetujete, ne morete pa jim odrejati, kako naj živijo. Širite svoje razumevanje življenja. Vse spremembe uvajajte postopno in si pustite dovolj časa, da ne boste v stresu zaradi preveč vsega naenkrat. Svoj čas uporabljajte s skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne pozabite, da je čas valuta, s katero plačujemo v trgovini življenja. Porabljajte ga tako, da boste zanj dobili čim več. Kljub omejitvam gibanja in druženja ne prekinite stikov s tistimi, ki so vam prijetna družba za skupno preživljanje prostega časa. 

ZNAMENJE RIB

Za znamenje Rib pade Rahu v Biku v tretjo hišo, Ketu v Škorpijonu pa v deveto. 

Znamenje Rib je še drugo znamenje, kjer sta Bik in Škorpijon na osi med tretjo in deveto hišo. To je os razlogov za življenje, ki izpostavlja na eni strani stvari, ki jih radi počnemo, na drugi pa stvari, za katere radi živimo.  

Tretja hiša sodi v kama področje. Kama v najširšem smislu pomeni področje naših zanimanj, danosti in sposobnosti, ki jih krepimo, dopolnjujemo in izražamo  skozi odnose z drugimi. Tretja hiša kot kama področje je delno v sozvočju s pridobitno naravnanostjo Rahuja v Biku. To pomeni, da bodo želje po družbi in prostočasnih aktivnostih močne.  Za Rahujevo pridobitno naravo je težava v zvezi z domenami tretje hiše, da v njih ni pridobitnega, artha duha. Druženje z vrstniki ter ljubiteljsko ukvarjanje s hobiji in konjički  je namenjeno medsebojnemu primerjanju, razvijanju danosti in sklepanju zavezništev, ne pa ustvarjanju zaslužka.   

Deveta hiša je pomensko povezana z dharmo. Dharma v najširšem smislu govori o naši predstavi o tem, kakšni želimo biti, česa se želimo naučiti in kako želimo živeti. Deveta hiša kot dharma področje ni v sozvočju z mokša naravo Ketuja v Škorpijonu. Govori o tem, kakšne predstave imamo o svojih priložnostih v življenju. Kot tretja dharma hiša izhaja iz predstav, ki jih imamo o svojih psihofizičnih in intelektualnih sposobnostih in jih dopolnjuje z našo predstavo o tem, v kolikšni meri jih lahko izražamo znotraj življenja, ki nas obdaja. Minimalistična naravnanost Ketuja v Škorpijonu  bi lahko pomenila, da ne vidimo veliko možnosti za tisto, kar bi si želeli, zato se nam v tej smeri ne zdi smiselno kaj dosti prizadevati. 

Tranzit Rahuja v Biku v tretji hiši: Za osebe rojene v znamenju Rib je aktualna virusna situacija priložnost, da stvari, ki se jih uči, jih trenira oziroma jih počne v prostem času iz veselja, kot zanimanje ali hobi, razvije v nekaj več. Razmah virtualnih socialnih omrežij s svojimi promocijskimi vsebinami je omogočil zelo inovativne načine, kako se da s hobijem tudi zaslužiti. Poznavalci posameznih računalniških igric se denimo iz igralcev spremenijo v plačane komentatorje, če je njihovo komentiranje zanimivo za dovolj veliko število sledilcev. Podobno velja tudi na področju različnih uporabnih znanj, ki jih je možno praktično brez stroškov promovirati preko svetovnega spleta in doseči tako veliko število sledilcev, da jim to zagotavlja pomemben dodaten vir zaslužka. Prostočasna aktivnost tako postane poklic. Čas koronakrize, zaprtja šol, omejitve gibanja, prepovedi druženja in globokih pretresov v gospodarstvu bi lahko bil za osebe iz znamenja Rib priložnost, da se bolj posvetijo svojim prostočasnim dejavnostim, izboljšajo dosežene rezultate in celo najde način, da z njimi ustvarijo dodaten vir prihodkov. Želje po tem jim ne bo manjkalo.

Tranzit Ketuja v Škorpijonu v deveti hiši: Koronakriza in globoki pretresi, ki jih povzroča na številnih področjih, bi lahko pri osebah rojenih v znamenju Rib prožili dvome, ali je življenje, kakršno živijo in stvari, ki jih počnejo, njihova prava izbira. Spraševali se bodo o svojih danostih, izobrazbi, študiju, izkušnjah, doseženih rezultatih, pa tudi o svojih učiteljih, vzornikih, svetovalcih in pogledih na življenje, po katerih živijo. Skozi minimalistične oči Ketuja v Škorpijonu bi jim lahko marsikaj postalo nesmiselno, po nepotrebnem zapleteno, obremenjujoče in odveč. Želeli si bodo poenostaviti življenje in se osvoboditi vsega, kar ji je bolj v breme kot v veselje, da bi jim lahko ostalo čimveč časa za stvari, ki bi jih raje počeli.  

Nasvet za osebe rojene v znamenju Rib: Izkoristite priložnost in še bolj razvijte svoje fizične in intelektualne danosti. Trenirajte svoje telo in svoj um. Posvetite se svoji najljubši prostočasni dejavnosti in postanite na tem področju zelo dobri. Uporabite Rahujevo inovativnost in poiščite način, da bo hobi lahko prerastel v nekaj, s čemer se želite v življenju ukvarjati. Ne spreminjajte vsega čez noč in ne delujte na vse ali nič. Razmišljajte dolgoročno.  V nestabilnih virusnih razmerah ne sprejemajte odločitev, ki bi imele pomembne dolgoročne posledice. Osredotočite se nase, na svoje danosti in želje, ne pa na omejitve zaradi trenutne situacije.   

In še nasvet za vse: Če v opisu pod svojim znamenjem ne morete prepoznati svoje situacije, se poskusite spomniti, kaj se vam je na področju izpostavljenih hiš dogajalo v obdobju med marcem 2002 in avgustom 2003, v času prejšnjega tranzita Rahuja v Biku in Ketuja v Škorpijonu. To vam bo pomagalo izostriti pogled na trenutno dogajanje in prepoznati podobnosti.

Upam, da vam bo pričujoč zapis v dodatno pomoč pri razumevanju narave vozlov in njunega aktualnega tranzita.

Imejte se lepo.

Mateja Kunc, diplomirana ekonomistka in učiteljica djotiša.

P.s.: Če bi se radi naučili djotiša, toplo vabljeni k vpisu na študij