Igra nasprotij - vaje za uravnovešanje leve in desne hemisfere

Življenje je polno takšnih in drugačnih nasprotij, ki nam po eni strani otežujejo življenje, po drugi strani pa nam ga lahko olajšajo in obogatijo.

7. 10. 2014

Kot boste videli, je vse skupaj zelo preprosto. Bolj kot namreč sprejemamo nasprotja in jih skušamo združiti ali uravnovesiti, kakovostnejše je naše življenje in modrejši postajamo.

Začnimo s primerom naših možganov. Naši možgani so razdeljeni na dve polovici oziroma hemisferi, ki sta si sicer nasprotni, a se obenem dopolnjujeta. Nasprotni sta si zato, ker sta ločeni in ker imata povsem različne in nasprotujoče si naloge, le v primeru, če se dopolnjujeta, pa lahko delujemo uravnoteženo in brez težav. Medtem ko je leva možganska polovica logična, razumna, matematična ter nenehno načrtuje in analizira, je desna hemisfera intuitivna, ustvarjalna, vizualna in domišljijska.

Če se preveč zanašamo le na eno od njiju, smo tako lahko izredno matematično in znanstveno podkovani, manjka pa nam domišljije in intuicije, s katerima bi morda lahko razumeli in dosegli še več. Usklajevanje in dopolnjevanje obeh strani možganov je zato nujno, v tem pa se pravzaprav tudi skriva lepota nasprotij, ki jih je v naravi in tudi sicer v življenju na pretek.

Če se na primer navežemo na krščansko tradicijo in svetopisemsko znanje, je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, kot moškega in kot žensko. To pomeni, da je človek rezultat združitve moškega in ženskega principa in da samo v tem primeru ustreza božji podobi, ki naj bi bila popolna.

Če torej v življenju sledimo le svojemu moškemu principu, ki temelji na razumu, logičnem razmišljanju in aktivnosti ter v tem smislu predstavlja levo hemisfero naših možganov, bo naše življenje nepopolno, soočali pa se bomo tudi z omejeno sposobnostjo abstraktnega mišljenja in intuitivnega zaznavanja ter s težavami, povezanimi z izražanjem čustev in sočutja. Vse to so namreč lastnosti ženskega principa oziroma desne polovice možganov, ki bolj kot na logiko in razum stavi na intuitivnost in duhovne razsežnosti življenja.

Telo in duh

Podobno nasprotje, ki naj bi ga vsak od nas uravnotežil v svojem življenju, je nasprotje med telesom in duhom. Če pretirano krepimo telo in pozabljamo na duha, to vodi do neravnotežja, ki se na zunaj lahko odraža v duhovni nezrelosti ali zaostalosti v intelektualnem in duhovnem smislu, pretiranem izpostavljanju svojega telesa in telesnih moči itd. In če po drugi strani pretirano hranimo svojega duha in pozabljamo na telo, se to lahko izrazi v pretirani telesni šibkosti ali celo bolezni.

V nadaljevanju si poglejmo, kako lahko z meditacijo začutimo nasprotja, ki pomembno vplivajo na naša življenja, in kako jih lahko začnemo povezovati in s tem v svoje življenje vnašati več potrebnega ravnotežja.

Uvodna vaja

Zaprite oči in skušajte začutiti:

  • Katera stran vašega telesa je močnejša, leva ali desna?
  • Kateri del telesa bolj čutite, spodnjega ali zgornjega?
  • S katerim od staršev vas veže močnejša vez, z očetom ali mamo?
  • Če imate otroka oziroma otroke različnega spola, s katerim od njih vas veže močnejša vez, s sinom ali s hčerko?

Meditacija

To je bila priprava. Ste začutili razliko med enim in drugim polom? Zdaj se bomo z meditacijo odpravili na potovanje, s katerim bomo skušali povezati obe ločeni strani, desno in levo, zgornjo in spodnjo polovico, vez z očetom in mamo ter vez med sinom in hčerko. Glede moškega in ženskega principa se moramo zavedati, da sta v vsakem od nas oba, vprašanje pa je, kako ju lahko povežemo in združimo. Če bomo lahko združili druge vrste nasprotij, nam bo to pomagalo združiti tudi ženski in moški princip v nas samih in v naših partnerskih odnosih.

Desno in levo

Zaprite oči. Pozornost usmerite na desno in potem še na levo roko. Razklenite roki in obrnite dlani navzgor. Roki naj se dotikata stegen. Sprostite se.

Najprej začutite eno roko, potem še drugo. Katera je močnejša? Katera je slabotnejša? Glejte predse, dokler ne boste sklenili rok pred seboj. Pri tem ne smete gledati svojih rok, temveč izključno predse. Povsem običajno je, da boste pri tem bolj osredotočeni na eno od rok ter da bo ena višje od druge. Počakajte, dokler ne nehate misliti na eno roko bolj kot na drugo, dokler leva in desna ne bosta združeni in bo nasprotje med njima popolnoma izginilo. Leva in desna roka bosta tako postali eno.

Zgoraj in spodaj

Zdaj bomo enako združili še zgornji in spodnji del telesa. Najprej poglejte navzgor in potem navzdol. Začutite in z notranjim očesom poglejte, kje v vašem telesu je linija, ki ločuje zgornjo in spodnjo polovico. Z vizualizacijo pomagajte združiti obe strani, predstavljajte si, kako se oba dela telesa spojita, in počakajte, da postaneta eno. Začutite, kako se energija zdaj po vašem telesu pretaka popolnoma drugače, od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol.

Oče in mati

Na vrsti je združitev energij očeta in matere. V sebi začutite, kje v vas je očetovo in kje materino mesto. Najprej pomislite na očeta in skušajte na telesu zaznati, kateri del mu pripada; postopek ponovite še za mamo. Kateri od njiju je bolj zapostavljen in ostaja v ozadju?

Z vizualizacijo in notranjim premikanjem začnite združevati oba dela, očetovega in materinega. Počakajte, dokler združitev obeh energij, ki sta bili doslej ločeni, ne bo popolna, oziroma dokler se oba dela ne bosta združila v eno.

Partnerstvo

Zdaj se osredotočite na partnerstvo oziroma na svojega partnerja. Kdo ali kaj v vajinem partnerstvu je v ospredju in kdo ali kaj v ozadju? Kdo ali kaj v partnerstvu je na levi strani in kdo ali kaj na desni? Kdo ali kaj je zgoraj in kdo ali kaj spodaj? Zdaj dovolite, da se vse ločene oziroma razdvojene strani začnejo počasi približevati druga drugi, saj so vse enako pomembne. Začutite spremembo v energiji, ko se nasprotja združijo v vseobsegajoči ljubezni.

Marta Pirnar Tittle