Indigo otroci - spreminjevalci sveta

Ste tudi vi opazili, da so zadnje generacije otrok popolnoma drugačne od preteklih? Niso ubogljivi, nikogar ne spoštujejo, za šolo jim je malo mar, so brez slabe vesti... Ne, za to ni kriva televizija, pa tudi računalnik, video igrice in čedalje bolj ležeren stil življenja ne.

6. 4. 2015

Značilnosti sodobnih otrok na splošno gledano predstavljajo nov pomemben korak v evoluciji človeštva, v svojem bistvu pa ne gre za nič drugega kot za – energijo.

Za termin indigo otroci ste verjetno že slišali, prav tako za čakre in za avro. In prav v njih se skriva ključna značilnost novodobnih otrok, po kateri so tudi dobili svoje ime.

Energetsko polje ali avra

Vsako človeško telo ima svoje energetsko polje oziroma avro, ki se v ovalni obliki manifestira okrog našega telesa in na nek način odseva delovanje sedmih posameznih energetskih centrov ali čaker v našem telesu. Avra po navadi ni nikoli enobarvna, temveč se v njej barve prelivajo, odvisno od moči delovanja naših posameznih čaker, v splošnem pa velja, da močnejša ko je naša povezanost z duhovnim svetom in tako imenovanimi višjimi dimenzijami, bolj imamo odprte zgornje čakre, ki predstavljajo duhovno obliko zavedanja.

Primer: Če imamo v avri močno izraženo rdečo barvo (ki je barva prve, korenske čakre), to pomeni, da imamo močno voljo do življenja, smo samozavestni in usmerjeni v materialno delovanje; če imamo več rumene barve, to pomeni, da imamo zelo močno osebnost, da smo ambiciozni in sposobni premakniti tudi gore, če tako hočemo; če imamo veliko zelene barve, pa imamo zelo odprto srce in smo sposobni brezpogojnega prejemanja in dajanja ljubezni.

Evolucija človeštva z vidika čaker

Tako kot človek počasi odpira in uravnoveša vseh sedem čaker v svojem telesu in se iz prvinskega fizičnega zavedanja svojega telesa (korenska čakra) počasi začne zavedati tudi svojih duhovnih sposobnosti in povezanosti z nevidnimi dimenzijami (kronska čakra), tako se razvija tudi naše človeštvo, ki je od pradavnine naprej počasi napredovalo tudi na energetski lestvici splošnega bivanja.

Zgodovino človeštva lahko tako malce poenostavljeno primerjamo tudi z delovanjem naših čaker.  V pradavnini, ko je bil človek v prvi meri primoran poskrbeti za lastno preživetje in so se naša telesa šele dobro razvijala in pridobivala svojo sedanjo podobo, je bila najbolj izražena korenska čakra oziroma rdeča barva, kasneje je bila v ospredju spolna čakra, ki je povezana z našim ustvarjanjem, učenjem in reprodukcijo (nastanek civilizacij, bivalnih naselij, umetnosti, večanje prebivalstva), nato tretja čakra, ki se je v globalnem smislu razvoja in učenja človeštva izražala v merjenju moči med posameznimi narodi (npr. osvajalske vojne in druge vrste konfliktov), s četrto čakro, ki ji pravimo srčna čakra, pa je človeštvo začelo počasi odpirati tudi srce (rojstvo Jezusa kot poosebljenje brezpogojne ljubezni in razmah religij, katerih namen je bil pomagati človeštvu pri njegovem duhovnem razvoju, a se je to kasneje izjalovilo v še več konfliktov verske narave).

Višek v materialnem razvoju

Sodobno družbo, ki jo zaznamujejo različne inovacije, od telefona in radia pa do televizije, satelitov, računalnikov, interneta in podobnih oblik globalnih komunikacij, v energetskem smislu simbolizira peta čakra, ki je modra in ki je odgovorna za naš govor, samoizražanje in različne oblike komunikacij. V materialnem smislu je na tej stopnji človek dosegel že skoraj vse, kar lahko, saj si je prek stoletij delovanja končno ustvaril udobno bivanje, v katerem lahko uživa v materialnih sadovih svojega dela. 

Ko je človek prvič stopil na Luno, se je vse človeštvo spraševalo, kaj (če sploh kaj), je na vrsti po tem, prepričani, da se je s tem na nek način zaključilo človeško pehanje v večni tekmi za prestižem, ki naj bi pokazala, kdo je najboljši. Toda naša evolucija je prav v trenutku domnevnega vrhunca doživela za marsikaterega prebivalca našega planeta nepričakovan preobrat.

Prihod indigo otrok

Ko smo mislili, da smo doživeli in izkusili že vse, kar lahko, in verjeli, da smo v materialnem in moralnem smislu doživeli vrhunec človeške civilizacije, so se na našem planetu začeli rojevati tako imenovani indigo otroci. Poenostavljeno povedano so indigo otroci eni izmed prvih znanilcev novega obdobja človeštva, ki ne temelji na materialnih in mentalnih strukturah, ki jih ljudje dandanes jemljemo za samoumevno, temveč na duhovnih, višjedimenzionalnih nivojih zavedanja, ki jih v naši, četrti dimenziji bivanja, s prostim očesom ne moremo zaznati.

Prve skupine duš oziroma ljudi, pri katerih je prevladovala indigo barva, so se pravzaprav začeli rojevati že v začetku sedemdesetih let (čeprav so se posamezne duše s prevladujočo indigo barvo rojevale že prej, a ne tako množično), v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa se je njihovo število znatno povečalo.

In zakaj so ti otroci (med katerimi so nekateri že odrasli ljudje v srednjih letih) nekaj tako posebnega?

Naporni uporniki

Indigo otroci  so znani predvsem po svoji trmoglavosti, neposlušnosti in občutku, da so nekaj posebnega, obenem pa se upirajo samoumevnim vzorcem bivanja in delovanja. Če bi njihove lastnosti morali strniti v dve besedi, bi rekli, da so naporni uporniki, saj se po navadi ne zmenijo za pravila ali pa se jim upirajo, s tem pa svojim staršem, učiteljem, šefom itd. povzročajo čedalje več sivih las. In zakaj so takšni?

Zato, ker se bo človeštvo, ki trmasto vztraja pri svojih zastarelih predstavah o življenju in družbi, v kateri živimo, le na tak način lahko rešilo zastarelih materialnih in mentalnih konceptov bivanja in se usmerilo v drugačen način razmišljanja in delovanja, ki ne bo temeljilo na samoumevnem sprejemanju materialnega in arogantnem omalovaževanju in neupoštevanju vsega tistega, kar je očem nevidno, a zato nič manj resnično.

Dandanes so pravzaprav avre vseh otrok bodisi indigo barve ali pa barv, ki predstavljajo še višjo stopnjo zavesti (na te vrste otrok, ki so znani kot kristalni in mavrični otroci, se bomo osredotočili kdaj drugič). To pomeni, da je proces prehajanja v višje dimenzije bivanja čedalje intenzivnejši in hitrejši in da čedalje bolj vpliva na naša življenja, tako zelo, da se mu ne moremo več izmikati. Kljub temu pa naš svet še vedno vztraja pri dobrem starem verovanju v okostenele družbene strukture in tako imenovane tradicionalne koncepte, ki več nimajo veliko zveze s sodobnim načinom razmišljanja.

Spremembe vodijo k napredku

Naloga, ki so si jo zadali indigo otroci na našem planetu, zato ni lahka. In bolj ko se okostenele strukture in s tem ljudje, ki verjamejo vanje, upirajo spremembam, bolj uporniški in »naporni« postajajo indigo otroci. In bolj ko se novodobni otroci trudijo druge prepričati, naj na svet pogledajo tudi prek njihovih oči, bolj se drugi trudijo, da bi jih prisilili v življenje, ki temelji na zastarelih konceptih, takšnih, ki pač ustrezajo njim in v katere so se pač rodili oni. Posledica tega je čedalje več trpinčenih in prestrašenih otrok, izčrpanih staršev, razbitih družin, čedalje neustreznejši šolski sistem ter politične in družbene zdrahe vseh vrst.

Drugačen način razmišljanja namreč terja tudi spremembe v naših vsakdanjih predstavah o ljubezni (npr. homoseksualnost), spolu (androgenost, tretji spol, transseksualnost), izobraževanju (nove vrste šolskih kurikulumov, nove vrste učenj, ki ne čislajo učenja na pamet, temveč refleksivno razmišljanje, drugačna vloga učiteljev, ki nima le monologa pred tablo, temveč se odziva na razmišljanje svojih učencev), denarju (zastarel sistem delitve denarja in bančništva, pretirana osredotočenost na materialno veljavo v družbi), politiki, družbenih institucijah in življenju nasploh.

Vsak zase se moramo vprašati, če smo tega sposobni in v kolikšni meri se lahko vsak dan potrudimo, da se znebimo določenih predsodkov do nečesa, kar nam je neznano, nečesa, kar tako odstopa od tega, kar smo vedno jemali za samoumevno. Če kaj, se v odnosu nas samih do novodobnih otrok in vseh, ki razmišljajo in živijo drugače, kot živimo mi, zrcali predvsem stopnja našega strahu pred neznanim in stopnja zaupanja v to, kar prihaja.

Manj nas bo strah drugačnih pogledov na svet, bolj bomo zaupali v prihodnost in se odprli ljubezni, ki je glavno gonilo vsega, kar obstaja. Le iz tega se lahko rodi sočutje, razumevanje, sodelovanje, spreminjanje in posledično nova doba človeštva.

Značilnosti indigo otrok

In za konec še nekaj značilnosti, ki jih povzemajo strokovnjaki na področju indigo otrok, po katerih boste tudi vi zlahka prepoznali, če ste eden izmed indigo otrok in s tem eden izmed nosilcev nove dobe, ali pa morda poznate koga, ki to je. Pri tem naj opozorimo, da ni nujno, da se pri vseh indigo otrocih izražajo vse naštete lastnosti; ena je lahko bolj izražena od druge, v vsakem primeru pa lahko iz njihovega obnašanja in pogleda na svet sklepate, da so ne boljši ne slabši od drugih, temveč drugačni.

Torej, indigo otroci so:

•    Izredno občutljivi in zelo intuitivni;

•    Bojevniki miru, kar pomeni, da so lahko zelo vzkipljivi in da krčevito branijo svoja prepričanja;

•    Močno si želijo služiti človeštvu;

•    Na naš svet pridejo s prirojenim občutkom pomembnosti in se tako pogosto tudi obnašajo (Ljudje takšno obnašanje pogosto zamenjujemo z občutkom večvrednosti in pretirane samozavesti.);

•    Občutek imajo, da si »zaslužijo biti tu«, in so zelo presenečeni, ker drugi tega ne čutijo;

•    Izredno samozavestni in se zavedajo svoje vrednosti, kar zelo pogosto omenijo tudi svojim staršem;

•    Imajo težave s samoumevno avtoriteto.

•    Nekaterih stvari preprosto ne bodo naredili (na primer čakali v dolgi vrsti);

•    Jezijo jih sistemi, ki so obredno naravnani, zastareli in ne dovoljujejo inovativnosti in kreativnosti;

•    Pogosto se spomnijo boljših načinov delovanja, tako doma kot v službi in v šoli, zaradi česar se zdijo uporniški, neprilagodljivi, težavni in v skrajnem primeru nevarni za sistem;

•    Zdijo se nedružabni, razen v primeru, ko se družijo z enako mislečimi. Če v bližini ni nikogar, ki jim je podoben, se povlečejo vase in imajo občutek, da jih nihče ne razume. Zastareli šolski sistem jim tudi v družabnem smislu lahko zato predstavlja velike težave;

•    Ne odzivajo se na očitke in kaznovanja, ki temeljijo na zbujanju slabe vesti, saj nimajo slabe vesti glede svojih razmišljanj in dejanj;

•     Ni jih sram povedati, kaj potrebujejo.

•    Zdravniki jim pogosto postavijo diagnozo, povezano z motnjo pozornosti (ADD, ADHD), disleksijo ali drugimi težavami z učenjem;

•    Veljajo za kreativne ali intelektualne genije.

Marta Pirnar Tittle