Jaša Gala Bombač: "V 5. dimenziji karma v takšni obliki, kot jo poznamo, ne obstaja več..."

Preberite si intervju o prehodu v peto dimenzijo z Jašo Galo Bombač. 

Jaša Gala Bombač: "V 5. dimenziji karma v takšni obliki, kot jo poznamo, ne obstaja več..." (foto: Lipar Design) Lipar Design
25. 5. 2022

Jaša, razloži nam, kako ti razumeš peto dimenzijo, o kateri je sedaj veliko govora? 

Dimenzije zavesti spoznavamo predvsem skozi izkustvo, tako da ne gre toliko za razumevanje, nam pa lahko razumevanje dimenzij pomaga osmisliti izkušnje, ki jih imamo, da jih lažje integriramo in utelesimo. 

To je tudi razlog, zakaj se čutim poklicano, da o peti dimenziji poučujem tudi razum; ker je običajno razum tisti, ki blokira izkušnjo pete dimenzije in je potrebno pogosto za preskok v višjo dimenzijo zavedanja najprej pomiriti logični (levi) del možganov, da se lahko aktivira intuitivni (desni) del možganov, ki je bolj aktiven v peti dimenziji. 

Za prehod v peto dimenzijo ni potrebno razumevanje, ampak prepuščanje, vendar večina ljudi v začetni fazi tega prepuščanja ni sposobna, ker jih logični del možganov pri tem ovira. Razumevanje določenih pojavov nas lahko podpre pri tem, da se lažje sprostimo v mistične izkušnje in zaupamo v njih. 

Peto dimenzijo primarno dojemam kot stanje zavesti, v katerem se spremeni naša izkušnja časa in prostora, naš način procesiranja informacij ter naše dojemanje resničnosti, ki postane bolj subtilno. Sekundarno pa jo dojemam kot način bivanja, kar pomeni, da smo višje zavedanje tudi utelesili in se zasidrali v višji vibraciji.  

Utelešanje višje zavesti je povezano predvsem s čiščenjem energijskih blokad, ki se nahajajo v spodnjih energijskih telesih in so posledice naših travm oz. travm naših prednikov. Višje vibracije, ki trenutno vplivajo na energijsko polje Zemlje, vplivajo tudi naše energijsko polje ter spodbujajo čiščenje energij, ki niso v resonanci z višjimi frekvencami. 

Proces, ki ga trenutno kolektivno izkušamo je del evolucijskega načrta in je posledica več dejavnikov, ki trenutno sodelujejo in vplivajo na to, da prihaja do sprememb v elektromagnetem polju Zemlje. Skladno s tem smo poklicani, da se prilagodimo na te energijske spremembe in poiščemo načine, da dvignemo svojo vibracijo. 

Se zato veliko ljudem prav sedaj pospešeno odpirajo stare travme, ki vedno bolj prehajajo iz podzavesti v zavest... tudi tiste res stare od prednikov ali iz prejšnjih življenj?

Ja, višje frekvence delujejo očiščevalno na energijsko polje človeka. Vsa energijska telesa, v katerih se nahajajo zapisi, ki niso v resonanci z višjimi frekvencami, se čistijo z namenom, da človek sprosti blokade, ki ga sidrajo v nižjo vibracijo, dvigne svojo vibracijo in se prilagodi na nove pogoje bivanja. 

Glede na to, da gre za kolektiven prehod, nismo poklicani zgolj k čiščenju svoje osebne karme, ampak tudi k čiščenju kolektivne karme. Prehod v peto dimenzijo je namreč prehod v zavest enosti, kar pomeni, da se ne moremo več osebno ločevati od celote, ampak začnemo sodelovati s celoto. Naša telesa nosijo v sebi tudi druge zapise, ki niso vezani zgolj na to (naše) življenje, kar pomeni, da se ne čisti le naša podzavest, ampak se to čiščenje dogaja tudi na veliko globjih ravneh našega bitja.

To je tudi vzrok za mnoge psihofizične simptome, ki jih ljudje trenutno izkušajo. Procesi se odvijajo na celični ravni in to tako hitro, da nismo sposobni vseh procesov zavestno uravnavati. Naše fizično telo ima lastno inteligenco, ki sodeluje z izvorno energijo in v temu procesu moramo predvsem zaupati izvorni inteligenci in podpreti fizično telo v teh procesih, da se lahko preobrazi od znotraj navzven. 

Fizično telo je v svojem bistvu zelo prefinjena energijska tehnologija, ki ima v sebi vkodiran sistem za samoobnavljanje in že vsebuje vse energijske kode, ki jih potrebuje za svojo lastno nadgradnjo. Vendar pa izkušnja te nadgradnje predstavlja smrt za ego, tako da večina ljudi podzavestno blokira ta proces preobrazbe. 

Zato je priporočljivo vzporedno s tem, da skrbimo za svoje fizično telo, tudi zavestno predelovati svoje podzavestne vzorce in spuščati potrebo po kontroli, ki je značilna za ego in njegovo manifestacijo v tretji dimenziji zavesti. 

Kaj vse je sedaj "normalno", da se nam dogaja? 

Proces, skozi katerega trenutno prehajamo, vpliva na vse ravni našega bitja tako, da se posledice teh energijskih sprememb lahko izražajo na večih področjih. Energijski vplivi v nas aktivirajo t.i. kundalini energijo, kar sproža različne psihofizične odzive. 

Normalno je, da v temu procesu izkušamo nenavadne fizične simptome, kar je posledica nevroloških in hormonskih sprememb do katerih prihaja. Naši hormoni so direktno povezani z našimi energijskimi središči in, ko prihaja do energijskih sprememb v našem energijskem polju, se spreminja tudi naše hormonsko stanje, kar naprej vpliva na različne telesne sisteme in organe, ki se prav tako vračajo v svojo izvorno stanje. 

V kolikor so prisotne energijske blokade, pa so te simptomi še bolj očitni in se običajno močneje izražajo v tistih predelih telesa, ki so povezani z energijskimi središči, v katerih so blokade prisotne. Fizični simptomi so običajno zgolj površinski pokazatelji globjih psihičnih blokad in, ko se ozavesti in sprosti psihične blokade, tudi fizični simptomi izginejo. 

Normalno je tudi, da se v temu procesu začnemo spraševati, kdo smo in začnemo izgubljati občutek smisla, svojo življenjsko smer in voljo do delovanja, ker se v temu procesu naš ego začne razkrajati in nas to, kar nas je prej v podzavesti motiviralo k delovanju, ne motivira več. Opažati začnemo lahko, da odnosi, ki smo jih zgradili z drugimi do tedaj ne temeljijo na avtentičnosti, zato se lahko v temu proces mnogi odnosi tudi zaključijo (ali preoblikujejo). 

Normalno je, da se počutimo sami, ker pogosto ne razumemo, kaj se nam dogaja. Tega ne znamo razložiti bližnjim in se ne počutimo razumljeni in podprti v stiski, ki jo doživljamo. Zato je v prvih fazah tega prehoda pomembno, da poiščemo ljudi, ki imajo dovolj razvito zavest, so šli skozi te procese in nam lahko držijo prostor, ko gremo sami skozi te procese. 

Se tudi ti soočaš s kakšnimi nenavadnimi dogajanji v tem času? 

Moja izkušnja je malo drugačna, ker sem pred šestimi leti doživela t.i. kundalini sindrom kot posledico izgorelosti. Moj živčni in hormonski sistem sta se porušila, kar je sprožilo hiter dvig kundalini energije, moja zavest se je razširila in ostala razširjena. 

Kundalini energijo je priporočljivo postopoma dvigovati z različnimi praksami, da je človek pripravljen na njen dvig, lahko pa pride iz različnih razlogov do spontanih aktivacij kundalini energije, ki aktivirajo enega ali več energijskih središč in tako sprožijo različne nenavadne izkušnje. 

Takrat nisem vedela, kaj se dogaja, nisem vedela niti, da sem izgorela, kaj šele poznala kundalini sindroma in vedela, kako naj ukrepam. Nekaj časa sem iskala pomoč v zdravstvu, vendar nisem čutila, da razumejo proces, skozi katerega grem, tako, da sem se odločila, da ga bom sama raziskala. 

Nadaljnih nekaj let sem tako zelo predano iskala znanja, ki bi mi pomagala razumeti svojo lastno izkušnjo in v tem procesu izkusila marsikaj nenavadnega. Odprl se mi je namreč dostop do kolektivnega nezavednega, začela sem prihajati v stik z vizijami iz svojih preteklih/prihodnjih življenja in začela živeti iz višjega jaza. Razvile so se mi nadčutne zaznave do te mere, da sem se začela v celoti zanašati na njih in so zame postale bolj zanesljive kot čutne zaznave. 

Energijski procesi, skozi katere trenutno prehaja večina ljudi, ne vplivajo tako močno name, ker sem skozi mnoge procese že šla ter se z zavestjo zasidrala v višji dimenziji. Energijske spremembe zaznavam zelo močno, ampak bolj kot telesne občutke, ki sem se jih naučila v zadnjih nekaj letih tudi zavestno notranje uravnavati. 

Navadila sem se na življenje v spremenjenem stanju zavesti in višji vibraciji in živim tako, da ostajam v toku. Običajno grem čez večje energijske nadgradnje nekaj mesecev/tednov/dni (odvisno za kakšne energijske premike gre) prej preden energije dosežejo kolektivno zavest (človeštva) tako, da vem kaj prihaja in sem na to pripravljena. 

Običajno zaključim s procesom integracije malo pred tem, ko se večini ljudi čiščenje začne, tako da sem takrat dobro postavljena in lahko ostale podprem v njihovem procesu.  

Kako si olajšati te naporne čase, ko smo "nekje vmes"? 

Najbolj pomembno je, da se povežemo in ohranjamo stik s svojim fizičnim telesom. Če smo povezani s svojim občutkom, nas ta intuitivno vodi v aktivnosti, situacije in odnose, ki nas v notranje uravnovešajo in nas podpirajo pri notranji integraciji. 

Če nismo povezani s svojim občutkom ali pa mu ne zaupamo, pa je priporočljivo, da poiščemo nekoga, ki ima celostni vpogled v energijsko polje in nas lahko v skladu z našo edinstveno energijsko zasnovo vodi skozi procese tako, da postopoma sproščamo energijske blokade in se notranje energijsko uravnovešamo. 

V temu procesu nam je na voljo veliko različnih orodij, od telesnih vaj, dihalnih vaj, masažnih tehnik, energijskih tehnik, meditativnih tehnik, vendar je pomembno, da ne zamenjujemo tehnik in orodij s samim procesom in namenom procesa, ker tehnika/orodje ni sama sebi namen. Namen vseh tehnik je, da nam olajšajo procese, vendar moramo še vedno iti skozi procese in na vseh ravneh narediti premike, ki blokirajo naš pretok. 

Ljudje imamo radi tehnike, ker verjamemo, da bo tehnika spremenila naše življenje, vendar ga ne bo. Pomagala nam bo premakniti energije in ustvarila prostor za novo zavedanje, vendar bomo morali to zavedanje še vedno prenesti v prakso t.j. v življenjske situacije, ki od nas zahtevajo iskrenost in avtentičnost. Bolj kot smo povezani s svojim občutkom in preko občutka z univerzalnim energijskim poljem, manj tehnik potrebujemo, ker se naučimo intuitivno uravnovešati energije znotraj nas. 

Dejstvo pa je, da proces prehoda v višje-vibracijski/višje-dimenzionalen način bivanja ni lahek in prej kot sprejmemo, da je čutenje bolečine ključni del tega procesa in si bolečine ne poskušamo za vsako ceno olajšati, bolj lahkotno gremo skozi proces. V temu procesu se namreč učimo predvsem zaupanja, sproščanja in prepuščanja tako, da je stalno delovanje v smeri olajšanja bolečine (lahko) kontradiktorno. 

Kako drugačni bodo naši odnosi, ko bomo zares osvojili peto dimenzijo?

Moja izkušnja je, da v peti dimenziji odnosi ne temeljijo več na privlačnosti/odbojnosti, ampak na na ljubezni, ki je v osnovi nevtralna sila - izvorna energija brez negativnega ali pozitvnega naboja, ki povezuje vse v stvarstvu. 

Medčloveški odnosi v tretji dimenziji temeljijo predvsem na karmičnih povezavah, kar pomeni, da se pogosto znajdemo v odnosih ali nezavedno iščemo stik s tistimi, ki imajo v podzavesti aktiviran podoben psihični program. Nezavedno ustvarjamo okoliščine, ki bi nam pomagale ozavestiti psihične programe, ki omejujejo naš duhovni razvoj oz. spodbujajo naš duhovni razvoj. 

Namen odnosov v tretji dimenziji je namreč uravnovešanje karme skozi različne vloge, v katerih se znajdemo na Zemlji, saj samo v odnosu do drugega lahko spoznamo sebe in svoje podzavestne programe ter jih tako tudi presegamo. Če smo v odnosih zavestni, potem nam odnosi pomagajo preseči podzavestne vzorce in se zasidrati v višjo dimenzijo, če nismo zavestni oz. nismo pripravljeni prevzeti odgovornosti za svoje izkušnje pa se vrtimo v krogu ponavljajočih izkušenj, ki so običajno vedno bolj boleče. 

V peti dimenziji karma v takšni obliki, kot jo poznamo v tretji dimenziji, ne obstaja več, zato se tudi narava odnosov spremeni. Skozi proces notranje integracije začnemo namreč izkušati, da je izvor vseh občutkov v nas, ne zunaj nas in začnemo živeti v skladu s temi občutki od znotraj navzven, z drugimi pa se povezujemo zavestno v nameri sodelovanja/soustvarjanja. 

Odnosi temeljijo predvsem na celovitosti vsakega posameznika in njegovi edinstvenosti, sodelovanju in soustvarjanju; čutimo se povezani z drugim, sposobni smo se zavezati drugemu, hkrati pa nismo eksistencialno (identitetno) navezani drug na drugega. 

Kako se bo spremenil naš odnos do intime in spolnosti? 

V tretji dimenziji sta tako kot vse ostalo tudi intima in spolnost pogosto zlorabljeni s strani našega ega, da bi izpolnili občutek notranjega pomanjkanja. 

To pomeni, da ni naša zavest tista, ki nas vodi v intimen stik z drugim, ampak naša podzavest. Tako tudi intima in spolnost pogosto zadovoljujeta neizpolnjene potrebe našega notranjega otroka in namesto na občutku izpolnjenosti temeljita na občutku pomanjkanja (in lahko kot takšna vodita v še globji občutek pomanjkanja). 

Razlika je torej predvsem v nameri, iz katere izvirata intimen stik in spolni odnos. V peti dimenziji se pogled na intimo in spolnost bistveno spremeni, ker se izhodišče gledanja spremeni in odnosi ter vse, kar pride z njimi, ne služijo več našim podzavestnim potrebam, ampak temeljijo na naših zavestnih namerah. Čutimo se notranje izpolnjeni in v spolnosti vidimo priložnost, da to izpolnjenost z nekom, ki je tudi notranje izpolnjen, delimo.

Predvsem se na prehodu v peto dimenzijo začenjamo vedno bolj zavedati, da smo energijska bitja, da ves čas izmenjujemo energije med seboj in, da je spolnost aktivnost, pri katerih prihaja do najglobje izmenjave energije. Energija, ki se izmenja (in združi) med spolnim odnosom, pa lahko služi različnim namenom. 

Spolnost na višji stopnji zavedanje pogosto tako ne služi več zgolj razmnoževanju in izkušanju užitka, ampak se spremeni v duhovno izkušnjo, ki poveže dva človeka na vseh ravneh njunega bitja. Obstajajo pa tudi različne tehnike, kako s to duhovno energijo, ki se ustvari med spolnim odnosom dveh visoko razvitih bitij zavestno upravljati v najvišje dobro celote. 

Še kakšen nasvet za bralce? 

Vem, da to za človeški um zveni nenavadno, ampak moj nasvet bi bil, da se začnejo spoznavati s smrtjo. Vse visoko razvite civilizacije so v svoji kulturi ustvarile prostor za smrt. 

V naši kulturi prostora za smrt ni. Človek, ki se ni spoznal s smrtjo, živi v iluziji večnosti in ne zna spoštovati minljivosti, ne zna spoštovati telesa in ne zna spoštovati življenja. Podzavestno pa je ves čas ujet v strah pred smrtjo in nezavedno beži pred njo. 

Človek, ki je zavestno sprejel smrt, je nanjo psihološko pripravljen in, ko si psihološko pripravljen na smrt in se zavedaš njene resnične narave, si svoboden, ker ti ostane samo še življenje. 

Večkrat se ustaviš v trenutku in si prisoten z njim, hvaležen za dih in ta prisotnost in hvaležnost samodejno dvigneta tvojo vibracijo na raven pete dimenzije, kjer se življenje odvija iz naravnega toka. 

Več informacij na: Kvantno življenje, kvantnozivljenje.si

SPLETNI PROGRAM

Naredi preskok v peto dimenzijo

Jaša vas vabi, da spoznate, kaj je peta dimenzija, kako poteka prehod iz tretje v peto dimenzijo in kateri praktični koraki so potrebni, da dvignete svojo vibracijo ter zaživite življenje v višji dimenziji bivanja. Več informacij o 6-tedenskem spletnem programu najdete TUKAJ.