Kaj je preprostost?

V nekem smislu to pomeni, da za srečo ne potrebujemo veliko in smo zadovoljni s preprostimi rečmi ... Tako da opazujemo sončni vzhod, pozneje pa še sončni zahod. To so zelo preprosta zadovoljstva v življenju.

2. 8. 2014

Da poslušamo ptičje petje, posedamo na rečnem bregu in medtem premišljujemo, kaj nam narava sporoča in modruje. Preprosti odnosi – takšna je na primer privrženost. Ko so otroci majhni, so po naravi dokaj preprosti. Želijo biti ljubljeni in ljubiti. Take stvari ne zahtevajo denarja in so le preprosti življenjski darovi.

Najvišje zadovoljstvo

Ko ljubezen končno posvetimo Bogu in resnično spoznamo božjo ljubezen, ki nam je namenjena, nas nič ne osreči bolj. To zadovoljstvo lahko najdemo povsod in smo srečni.

Kadar smo vznemirjeni, osamljeni ali zdolgočaseni, iščemo različna razvedrila, ki pa nam samo odvračajo pozornost od notranje praznine. Ne morejo nas zapolniti s tistim, kar potrebujemo, in to je resna težava. Namesto da bi ugotovili, kaj je prava težava človeške družbe ter kaj resnično potrebujemo in hočemo, iščemo druge možnosti, s katerimi bi se tako ali drugače zaposlili.

V vzvišeni človeški družbi ljudje ljubijo ljudi in izkoriščajo stvari. V sodobnem svetu pa ljudje žal vse prepogosto ljubijo stvari in izkoriščajo ljudi za svoje potrebe.

To je znak plitvega življenja. Preprostost lahko najdemo v darovih narave, ki nam jih je dal Bog. Preprosti postanemo, ko smo srečni in želimo deliti darove z drugimi. Ko v sebi izkusimo božjo zavest in jo želimo z usmiljenjem in poštenostjo deliti z drugimi, smo resnično zadovoljni, saj sprejemamo in dajemo ljubezen. Takrat je naše življenje preprosto.

Kakovost življenja

Vse hitrejši tehnološki razvoj moramo uravnotežiti s tistim, kar je resnično potrebno za kakovostno življenje. Stvari nam same po sebi ne morejo dati kakovosti. Naše življenje postane kakovostno, ko cenimo in smo hvaležni za naravne darove, drug za drugega in za božjo milost. Ko svojo izobrazbo in neverjetne vire, ki so nam dostopni na svetu, uporabimo v takem duhu, lahko postanemo orodje izjemno pozitivne spremembe v svetu. S preprostim življenjskim bistvom se lahko v sebi povežemo takrat, ko iskreno pojemo božja imena.

Šrila Bhaktisiddanta Sarasvati, dragi duhovni učitelj Njegove božanske milosti A. Č. Bhaktivedante Svamija Prabhupade, je poudarjal, da je temeljna lastnost pravega bhakte* preprostost. Brez nje bhakti** ne more obstajati niti ne more biti globoka.

Radhanath Svami

www.radhanathsvami.si

* Kdor živi skladno z načeli bhakti joge.

** Duhovna ljubezen, ki se udejanja kot vdano služenje Bogu in vsem živim bitjem.