Kako dvigniti svojo vibracijo?

Energija je vse, kar obstaja. Tudi človek je v svoji osnovi energetsko polje, sestavljeno iz energij različnih kvalitet oz. vibracij. Kako ta čustva, kvalitete energij vplivajo na našo realnost? Kako jih uporabimo za dvig kakovosti našega življenja?

Na sončni strani življenja. (foto: Shutterstock) Shutterstock
1. 10. 2013

V prejšnjih delih smo spoznali ravni človeške zavesti. Tokrat bomo poskušali odgovoriti na glavno vprašanje: Kako ta vedenja, znanja in zavedanja uporabiti za dvig kakovosti našega življenja oz. za spremembo naše realnosti. Kako ustvarjati izpolnjeno življenje, ki »teče«.

Ključ sta postopno osvobajanje energij nižje kakovosti iz našega energetskega polja kvalitete in zavesten dvig vibracije. Če smo se prepoznali v katerem od simptomov iz prejšnjih delov, se zdaj zavedamo, kakšni kakovosti energije smo v tem trenutku podvrženi. Pomembno je vedeti, da v sebi nosimo zelo različne energetske vtise, ene v večji, druge v manjši meri. Prav tako je pomembno, da lahko na enem področju življenja delujemo iz ene vibracije, na drugem, v drugačni situaciji, pa iz popolnoma drugačne. Za kakovost življenja sta pomembni tako kvaliteta kot kvantiteta določene energije znotraj nas.

K sebi po zakonu privlačnosti privabljamo energije in situacije, ki vibrirajo enako kot naše energetske vsebine. Če torej v sebi nosimo frekvenco žalosti, bomo k sebi privabljali situacije, zaradi katerih smo še bolj žalostni. Rekli smo, da je žalost povezana z izgubo, torej si bomo kreirali še več izgub. Da bi se osvobodili energij, ki nam več ne koristijo oz. nam povzročajo težave, je potrebno energetsko čiščenje oz. energetski detox.

Pri tem nam lahko pomaga tudi oseba, ki ima visoka razvito zunajčutno in energetsko zaznavo ter je sposobna nižje vibracije zaznati, jih odstraniti in nadomestiti z energijami višje vibracije. Taka oseba ima kakovostno polje visokih vibracij, 500 in več. Človek z dobro intuicijo ima sposobnost, da samo prek stika z nami dobi uvid v frekvenčno stanje našega energetskega polja.

Sami si lahko pomagamo na različne načine, z meditacijo, samoraziskovanjem, z iskanjem in prakticiranjem načinov za osvobajanje od zastalih frekvenc in dvig naše vibracije. Našo vibracijo bo na preprost način dvignilo vse, kar nas spravi v dobro voljo, nas navdihne, navda z občutkom lepote, povezanosti.

To so lahko popolnoma vsakdanje stvari, opazovanje sončnega zahoda, vonj vrtnice, občutek mehke trave ali mivke pod bosimi nogami, kreativno in umetniško izražanje – ples, slikanje, pisanje, fotografiranje, lončarjenje, petje, igranje na inštrumente …

Postopen energetski dvig

Če smo na zelo nizki energetski ravni, na primer, da smo v stanju sramu, ki vibrira s samo 20 enotami, pomeni, da imamo na voljo malo življenjske energije oz. je ta šibka. Tako energetsko stanje, kot rečeno, privlači in ustvarja neprijetne situacije in okoliščine. Če želimo te spremeniti in svoje življenje obrniti na bolje, se zavestno lotimo postopnega dviga vibracije. Nerealno je pričakovati, da se bomo iz nizkega energetskega stanja čez noč dvignili v visokega. Za lažje razumevanje procesa bom opisala primer.

Recimo, da smo kot otrok doživeli žalitve, izločanje in sramotenje vrstnikov. Vse te izkušnje so se zapisale v našem nezavednem, morda se jih zavestno niti ne spominjamo več. Kot otroci smo bili vsi zelo odprti za odzive naše okolice na nas in si tako ustvarili mnenje o sebi. Torej, izkušnja žaljenja, izločanja, zavrnitve in ponižanja je v nas povzročila občutke sramu in izločenosti. Sram ima tendenco skrivanja.

Del naše energije se je za vedno skril »na varno«, globoko v našo notranjost, se skril pred nadaljnjo bolečino. Če ga do današnjih dni nismo ozavestili in se ga osvobodili, bo ta energetski del znotraj nas zaživel svoje življenje – povsem mimo našega vsakdanjega zavedanja. In ne glede na to, kakšno samopodobo, ki jo kažemo zunanjemu svetu, smo si zgradili, ta vibracija bo v nas konstantno ustvarjala občutke manjvrednosti, dvom, potrebo po skriti in zaščititi se pred zunanjim svetom.

Taka notranja drža nas lahko oropa lepega in polnega življenja ter nas drži na energetskem minimumu. Ko je naša osebna energija na minimumu, je tako posledično tudi naše življenje. Ljudje, ki v sebi nosijo vibracijo sramu, se neradi izpostavljajo, ne razvijejo svojih talentov in v svojih domišljijskih svetovih živijo introvertirano življenje, ki je daleč od tega, kar nam to v resnici lahko ponudi.

Ko z delom zase oz. energetskim detoxom »podrezamo« v staro, varno oz. star energetski vibracijski zapredek, sprožimo verižno čustveno reakcijo. Zdaj različna nižja čustvena stanja, ki so bila dolgo potisnjena, prihajajo na površje. Tu so lahko krivda, samoobtoževanje, jeza, žalost … Teh se lahko osvobodimo skozi energetsko oz. emocionalno katarzo. Vzporedno se pojavi želja po spremembi –ta nas je motivirala, da smo se energetskega osvobajanja sploh lotili.

Ko se osvobodimo vseh zagozdenih vibracij, se običajno pojavi strah – pred novimi izzivi, pred spremembami. Ta strah ni racionalen, je le posledica našega premikanja iz znanega, s področja udobja k novim dogodivščinam. Po energetski lestvici se premikamo višje in višje, verjetno bomo naleteli tudi na ponos, tisti zdravi, ki ohranja naše človeško dostojanstvo, in tisti malo manj zdravi in resnični, ki je pravzaprav naša namišljena samopodoba, ki je nastala iz obrambe pred občutkom sramu in bolečine.

Nadeli smo si masko, saj se nikakor ne želimo razgaliti pred zunanjim svetom, ker obstaja nevarnost, da bi ta videl, zaznal naše resnično notranje stanje in nas še globlje ranil. V tej fazi imamo priložnost, da prepoznamo naše nesmiselno pretvarjanje in se ga osvobodimo enkrat za vedno! Življenje brez maske je mnogo lepše in bolj resnično!

Ko se osvobodimo ponosa kot ščita, imamo priložnost izraziti naš resnični pogum in začeti delovati iz svoje lastne, resnične moči in osebnega energetskega potenciala. To je velik dan za naš samorazvoj! Presegli smo kritično mejo in se dvignili nad najnižja stanja in vibracije. Življenje je na tej točki že lepše.

Pogumno se spopadamo z izzivi in situacije, ki bi nas še pred kratkim spravile v malodušje in depresijo, nas zdaj navdihujejo in motivirajo k še večjemu dvigu, napredku in rasti. Na poti počasi odpada tudi naša tekmovalna narava, za ohranjanje samopodobe se ne trudimo več za vsako ceno braniti svojih stališč. Počasi se odmikamo od splošne drame človeštva in postajamo korak za korakom bolj nevtralni. Cona nevtralnosti je področje naše notranje modrosti, ki nam je vedno bolj dosegljiva in nam ponuja nove rešitve za stare težave.

Zdaj se dvigamo k stanju pripravljenosti. Postajamo samoiniciativni, kreativni, postajamo navdih tudi drugim – na tej točki zaživimo svoj resnični potencial. Sprejemanje se zgodi naravno, opažamo, da postajamo vse strpnejši do sebe in sveta, ki nas obdaja. Strpni in sprejemajoči ljudje imajo veliko več možnosti za kreacijo igre življenja, saj izstopijo iz svojih ozkih okvirjev in z malega odra stopijo na veliki oder – v samo središče življenja. Na ravni sprejemanja imamo na voljo veliko več soigralcev, možnosti in priložnosti z igro življenja kot na našem malem odru.

Naš miselni in čustveni balast je nekje na poti odpadel in podarjen nam je jasen, fokusiran um, ki je zelo koristno orodje za dvig kakovosti našega življenja. Vendar nas naša duhovna narava kliče naprej, onstran logičnosti in razumevanja, kliče nas naprej, v srce, v stanje ljubezni. Tukaj, na tej ravni se nam zgodi drugi pomembnejši preskok oz. preboj, znašli smo se v najvišji tretjini lestvice človeške zavesti.

To je področje, kjer res visoko vibriramo in brez velikega truda privlačimo prijetne situacije, dobre odnose, obilje. Življenje steče v želeno smer. Zdi se, da nam gre vse kot po maslu, dogajajo se pomenljiva naključja, ki pa to niso. Kot že sama beseda pove, našli smo ključ v višje stanje zavesti, ki je po krščansko pravzaprav raj. Našli smo rajski ključ …

Radost je naslednja logična posledica in vzvišeno stanje. Na tej točki se pravzaprav radostimo brez nekega zunanjega razloga, že dejstvo, da smo živi, da obstajamo, delujemo, doživljamo, nas navdaja s tem prijetnim občutkom. Še višje od občutka radosti je stanje popolne notranje harmonije, ravnovesja in miru … do razsvetljenja in do dokončne osvoboditve nas loči le še korak.

Dvig vibracije pomeni postopno približevanje našemu resničnemu bitju, našemu neskončnemu viru, naši resnični naravi. Je zlitje s sabo in z vsem, kar je. Ko smo združeni s sabo, integrirani zaživimo v celosti, dvojnost in razcepljenost našega uma odpadeta. Našli smo sebe in svoje resnične koordinate v razsežnosti časa in prostora. Lahko bi dejali, da smo našli svoj dom in resničen prostor pod soncem!

Dijana Tara Sever