Kako prepoznate dobrega zdravilca?

Ker vam ga je svetoval nekdo, ki mu zaupate? Ker je uspešno pozdravil nekoga, ki ga poznate? Ali pa, ker hodi k njemu veliko ljudi? Morda pretehta to, da vam je všeč? Ali pa vas pritegne njegova promocija?

4. 9. 2013

Morda pa kaj drugega pretehta – preprosto, nekaj pri njem oziroma njej nas prepriča.

Spraševala sem prijatelje, znance, sorodnike, sopotnike, po kakšnem ključu se oni odločajo, da obiščejo pomoč pri določenem zdravilcu. Nekatere pritegne po liniji srca, po tistem, kar začutijo v njegovi avri – vzdušje, občutek, tip energij, kakšno je žarenje njegove zdravilne energije. Drugi pa se odločajo po premisleku: izprašajo ljudi, ki so pri zdravilcu že bili, se pozanimajo po zdravilčevih referencah in strokovni usposobljenosti – koga pa je že zares pozdravil?

Obojim pa je pomebno – zaupanje.

Zaupanje ljudi, ki se nam zaupajo v času, ko so najbolj ranljivi, je ključnega pomena v procesu zdravljenja. Vzbudimo ga, kolikor smo razvili zaupanje vase; ter prav tako  tudi zaupanje v ljudi, ki so se prišli k nam zdravit – v njihove lastne samoozdravitvene moči, ki jih s svojimi zdravilskimi metodami in pristopi le spodbudimo, da se prebudjo, obnovijo ter opravijo svoje delo.

In nenazadnje je v tej izgradnji zaupanja zelo pomembno zaupanje v dobre, zdravilne energije in sile, ki jih nekateri imenujejo univerzalna enost ali univerzalna zavest, drugi v njih vidijo angele, boga, svete osebe ali višjo silo, ali pa jim pravijo preprosto duhovne energije.

Pristno zaupanje vase vedno temelji na spoznavanju in razumevanju sebe, na dobrem in stabilnem stiku s seboj. Kar je naravna posledica dela na sebi, na svojem osebnem in duhovnem zorenju; meditacija (ali molitev), za nas ustrezna ritmičnost življenja, umetnost sproščanja, pravilna disciplina ... vse to in še marsikaj pomaga.

Kajti kolikor poznamo in razumemo sebe, toliko lahko zares razumemo soljudi in jim lahko pomagamo. Prav tako je vitalnega pomena poglobljen študij, pridobivanje kakovostnega znanja. Ki ga, ko delamo z zdravljenci in zanje, nadgrajujemo, pogabljamo, širimo, ter si tako pridobivamo nove in nove izkušnje, izkušnje, izkušnje. Vse to je pot čudovita zorenja, izgradnje sebe kot dobrega zdravilca.

In kolikor ljubimo zdravilsko delo, kolikor nas radosti – in kolikor imamo radi ljudi, ki jim je naše delo namenjeno – toliko zdravilskega žara izžarevamo – in to ljudi pritegne, prepriča, prebuja zaupanje v njih.

Akademija za zdravilstvo - kvalitetno usposabljanje zdravilcev

Prav takemu usposabljanju za zdravilca – z namenom, učinkovito pomagati soljudem – je namenjena Akademija za zdravilstvo. V dveh letih trije moduli, v vsakem več predmetov.

Program celovit in integrativen, znanje izbrano, nepogrešljvo, zanimivo in praktično uporabno, za samostojno zdravilsko delo na več strokovnih smereh – nato še različne učinkovite zdravilske prakse – ter tudi še prav tako zelo pomembno delo zdravilca na sebi. Pri usposabljanju Akadmeija za zdravilstvo povezuje t. i. alternativno in šolsko zdravljenje, z namenom čim bolj kvalitetno in učinkovito pomagati zdravljencem.

Poleg strokovno-specialnih znanj in veščin, daje temeljna in splošna zdravilska znanja in prakse, ki jih vsak zdravilec potrebuje, da dvigne kvaliteto svojega dela. Tako usposobljen zdravilec bo tudi lažje legaliziral svoje zdravilsko delo.

Vpisani v Akademijo za zdravilstvo boste deležni tudi posebnega individualnega avričnega pregleda, ovrednotimo vaš bioenergijski vpliv na vodo, izmerimo vaše avrično stanje in delovanje čaker. Na osnovi tega vam svetujemo specifično delo na sebi, s katerim boste uravnovesili svoje močne in šibke plati v skladno celoto. Prav tako bo v času usposabljanja na Akademiji za zdravilstvo vsak deležen individualnih usmeritev in spodbud pri svojem delu na sebi ter z zdravljenci.

Na to plemenito skupno pot toplo vabljeni in dobrodošli vsi, ki vas zanima zdravilstvo!

Vesna Periček Krapež

Predstavitev in vpis: 5., 12., 19. september, ob 18:00 uri, Ljubljana, Stegne 21, prostori ZC Medin.

Informacije: www.zdravilska-akademija.si; info@zcmedin.si; tel: 01/513-11-46

Pričetek programa. I. modul – 27. september 2013