Kako prepoznati dušo dvojčico?

V življenju obstaja le ena sorodna duša dvojčica - polovica, ki je energetsko enaka naši: iste energije nasprotne frekvence, ki pri združitvi dosežejo učinek energetskega jina in janga. Na poti do popolne združitve dveh različnih polovic razlikujemo sedem faz.

Kako prepoznati dušo dvojčico? (foto: pixabay) pixabay
26. 11. 2020

Združitev z dušo dvojčico vodi k bistvu bitja

Ali je srečanje z dušo dvojčico v trenutnem življenju privilegij, ljubezen, sreča, trpljenje, izziv ali nepovratna smer na poti duhovnega razvoja, lahko odkrijemo le, ko se nam to zgodi. Božanske duše dvojčice oziroma plamen dvojčkov (ang. twin flame) je potrebno ločevati od pojma sorodne duše, ki jih lahko srečamo večkrat v življenju in jih lahko imamo več. Sorodne duše pridejo in odidejo iz našega življenja, da bi se lahko skozi odnose z njimi nekaj naučili. Z njimi smo lahko v družinskih, prijateljskih ali ljubezenskih odnosih. Prav tako je potrebno razlikovati pojma karmična sorodna duša in par dvojčkov.

Sorodna duša dvojčica je samo ena, to je polovica, ki je energetsko enaka naši - gre za identične energije nasprotnih frekvenc, ki pri združitvi dosežejo učinek energetskega jina in janga. V trenutku, ko se prepoznajo, začnejo duše dvojčice proces vrnitve k svojemu bistvu skozi proces združevanja dvojčkov. Identične energije naše duše dvojčice nas usmerijo k našemu bistvu. Skozi ta proces postanemo več od tistega, kar smo. Ali je naša duša dvojčica resnično naša, bomo odkrili samo, če se z njo združimo fizično, čustveno ali duhovno.

Zelo intenzivno srečanje

Kadar se dve polovici nečesa, kar je energetsko eno, po mnogih letih ločenega življenja in nezavednega vzajemnega hrepenenja ponovno srečata, fizično srečanje in sama združitev predstavlja zelo intenziven in neopisljiv dogodek. To je tako globoko izkustvo, da polovici ne moreta biti več isti, kot sta bili pred srečanjem, saj se skozi intenzivno združitev pri obeh ustvari močen občutek Sebstva, kar pomeni, da sebe doživita na popolnoma drugačen način.

Občutek za to, kdo smo v resnici na ravni Sebstva, se po združitvi z dušo dvojčico globoko spremeni. Srečanje in združitev z drugo polovico vodi k prebujenju lastnega Sebstva, pri čemer se odpirajo globoki občutki in spoznanja na ravni duše.

Možne ovire

A lahko se druga v drugi izgubita. Ljubezen lahko postane zelo zavajajoča. Čeprav mislimo, da čutimo brezpogojno in nesebično ljubezen do svoje druge polovice, je razmerje z dušo dvojčico pravzaprav ves čas razmerje, ki ga imamo sami s sabo. Zato mora vsaka od polovic biti pozorna in previdna, da ne bi izgubila sebe v dvojčici, saj se v primeru, ko ena duša izgubi sebe, izgubita obe.

Čeprav si delijo isto energijo, so dvojčice posamezniki z lastno preteklostjo, pogosto z različnimi interesi in navadami. Na ta način se dvojčici kažeta kot dve nasprotji, dva pola, čigar različnost v medsebojnem izražanju mišljenj, prepričanj in občutkov lahko v prvih fazah procesa zelo zmede obe.

Takrat lahko pride do občasnih in začasnih razhajanj, da bi se vsaka polovica okrepila v svojem individualnem prostoru in ne bi bila preplavljena z energijo druge polovice. Celo kadar obe ozavestita svoje razlike ali nezmožnost uresničevanja razmerja, istočasno občutita magnetno privlačnost in potrebo po združitvi.

Kratko srečanje

V teh fazah lahko takšen odnos predstavlja frustracijo in trpljenje, vse dokler obe ne spoznata, da je sprejemanje in brezpogojna ljubezen tisto, česar se je potrebno naučiti, da bi lahko prišli do lastne izpolnitve skozi združitev z drugo polovico duše.

Mnogi pari duš dvojčic doživijo kratko srečanje v rani mladosti in se takrat razidejo, pozabijo drug na drugega, ne zato, ker bi to želeli, temveč zato, ker je to zanju edini način, da odraščata individualno. Združili se bosta, šele ko bosta prepričani in močni v svoji individualnosti. Da lahko ta proces izpolnil svoj namen, morata biti obe duhovno in čustveno zreli za ta odnos.

Razvojne faze

Odnos duš dvojčic lahko opazujemo skozi sedem možnih faz oziroma razvojnih stopenj.

1. Prepoznavanje in začasno duhovno prebujenje

Duši dvojčici se ob srečanju prepoznata intuitivno, kar se zgodi na ravni duše. Obe imata občutek, da se poznata že dalj časa in da sta se nekoč že srečali. Pred tem srečanjem je potekal usklajevalni proces. Močni občutki, ki se prebudijo ob njunem srečanju, lahko spominjajo na ljubezen ''na prvi pogled'', vendar so energetsko mnogo globlji od nje. Pri obeh polovicah se namreč odpreta srčni čakri, pri čemer se ustvari združitev v tretji, edinstveni energiji.

Obe duši bosta v nadaljevanju občutili, kako se njuno prepoznavanje na ravni duše še povečuje. Mnoge duše dvojčice se v tem trenutku ne zavedajo, kaj se je v resnici zgodilo. Ko prepoznate vašo dušo dvojčico, se zdi, kot da vidite sebe v očeh druge polovice. Smisel in namen te faze je prebujenje, obuditev spominov na življenjsko poslanstvo in dvig zavesti obeh duš dvojčic.

2. Preverjanje

Začetno trenutno prebujenje (''razsvetlitev'') začne bledeti. V tej fazi se začne prebujati ego (''mali Jaz''). Eden ali oba dvojčka skušata prilagoditi njun odnos nekaterim starim, konvencionalnim modelom ljubezenskega ali partnerskega odnosa, ker želita ugoditi željam svojega ega skozi naučene sisteme verovanj in prepričanj. Kar pa vodi v notranji konflikt. Oba dvojčka razmišljata o tem, kakšen bi moral biti njun odnos skozi prizmo svojih prepričanj, pri čemer na dan prihajajo dvomi, ocenjevanje in kritika.

Smisel in namen te faze procesa je, da pri obeh na površje privrejo obstoječi mentalni koncepti o ljubezenskem odnosu.

3. Kriza

Kriza dvojčkov se pojavi, ko je potrebno ovreči svoja dosedanja prepričanja o ljubezenskem razmerju ali zapustiti svojo drugo polovico. Glede na to, da mora vsak izmed dvojčkov opustiti svoj ego (''mali Jaz''), prepričanja in želje, ki so zakoreninjene v sami identiteti, da bi lahko sprejel višji koncept ljubezni, se lahko pojavita trmoglavost in strah.

Lahko se pojavi tudi strah, ki bo aktiviral in povečal običajne disfunkcionalne čustvene obrazce, ki jih je potrebno ozavestiti in opustiti. Kljub zavestnemu in podzavestnemu strahu oba dvojčka skupaj prehajata skozi faze povezovanja, odpiranja, odpuščanja in ljubljenja. Ti rituali povečujejo več ravni zavesti skozi energetsko polje obeh dvojčkov. Smisel in namen te faze je celjenje in dozorevanje mentalnega in čustvenega telesa obeh polovic.

4. Bežanje

Narava človeškega ega je strah pred uničenjem ob soočenju z božansko zavestjo, ki je kodirana znotraj združitve duš dvojčic. Na površje prihajajo mehanizmi preživetja ega ali negativnih čustveno-mentalnih vzorcev, kot so upor, odpor, manipulacija, jeza, kaznovanje, obsojanje... Eden ali oba dvojčka postajata mentalno ali čustveno preplavljena z bolečino, ki jo občutita kot zavračanje ali zapuščanje.

Neznosna bolečina na ravni duše vodi enega ali oba dvojčka do fizičnega umika ali prekinitve komunikacije zaradi strahu ali občutka nesmisla. Eden ali oba dvojčka lahko neuspešno ponovno poskušata uresničiti začetno edinstveno harmonijo in doživita občutek združevanja. Mnogim dvojčkom se je zelo težko upreti potrebi po borbi za ohranitev ega ali izkusiti umik, zaradi česar mnogi dvojčki nikdar ne dosežejo nadaljnje faze procesa dvojčkov in končne združitve.

Kako do končnega prebujenja dvojčkov

Oba morata vedeti, da ni prostora za obsojanje in krivdo. Vsaka duša se nauči veliko na lastni poti svojih odločitev. Smisel in namen te faze procesa je, da premakne obe polovici v smer celjenja in dozorevanja duhovnega telesa.

5. Predaja

Velja prepričanje, da je proces odnosa dvojčkov pod popolno božansko zaščito. Zaključna fizična združitev se uresniči takrat, ko je to vnaprej določeno. Da bi se lahko dvočka združila, morata doseči razsvetljenje. Oba imata prostor in svobodo pri izbiranju svojega tempa in načina razvoja. V tej fazi procesa se medosebna empatija vrača in ohranja spontano. Dvojčki lahko v fazi Predaje za svojo polovico najdejo posebno mesto v srcu, dokler v popolnosti raziskujejo sebe na poti k razsvetljenemu posamezniku. Ta faza je lahko idealen čas za kanaliziranje brezpogojne ljubezni skozi umetnost in razne kreativne dejavnosti.

Smisel in namen te faze procesa je, da pomaga vsaki izmed duš, da se osvobodi vpletanja ega, da razvije svojo popolno zaupanje in povezanost z božanskim, vedoč, da se bo v pravem trenutku zgodilo tisto, kar je zanjo najboljše.

6. Faza: samouresničitev, razsvetljenje, sijaj

Ego izgine in božanska energija dvojčici vodi, kot da sta eno. Pri združevanju duš dvojčic prihaja do popolnega duhovnega prebujenja skozi prebujanje božanskega. To je faza, ko odnos duš dvojčic seva izrazito božansko ljubezen, ne romantične.

V tej fazi čustvena, mentalna in duhovna sfera dvojčkov doseže popolno zrelost. Razvijajo se nove kreativne in zdravilne sposobnosti, ki se izražajo skozi empatijo in pomoč drugim. Smisel in namen te faze procesa je, da se vzpostavi pretok božanske ljubezni skozi telo in delo na ravni vibracij, ki dvigujejo človečnost.

7. Usklajevanje

V tej fazi sta oba dvojčka končno prebujena. Fizično povezana združujeta svoje nove razvite energije, skozi katere se preliva edinstven potencial. Oba dvojčka sta popolnoma integrirana v tretjo energijo brezpogojne ljubezni, ki nagovarja druge k odpiranju njihovega srca.

Smisel in namen te faze procesa je uresničitev načrtovane misije plamena dvojčkov.

Razmerje duš dvojčic ni samo ljubezensko razmerje, zaljubljenost s kratkim rokom trajanja, potreba, iskanje in igra ega. Srečanje in življenje z dušo dvojčico, z nekom, ki nas dopolnjuje, spreminja in navdihuje, je duhovne narave in nas vodi k višjim stopnjam zavesti.

Povzeto po Ivani Bakočević in Vladanu Adrić