S to metodo lahko rešujete konflikte v partnerstvu

Krog rešitve je metoda, ki jo je razvil psihiater William Glasser. Je metoda, ki ohranja dostojanstvo obeh partnerjev in temelji na pravilih medsebojnega spoštovanja. Opisal jo je v svoji knjigi Teorija izbire - nova psihologija osebne svobode. 

S to metodo lahko rešujete konflikte v partnerstvu (foto: pixabay) pixabay
9. 11. 2021

Ustanovitelj realitetne terapije je svoje uspehe v zakonski terapiji in svojem zakonu opisal tudi v knjigi Eight lessons for a happier marriage (8 lekcij za srečnejši zakon), ki jo je napisal skupaj z ženo Carleen Glasser. 

Teorija izbire temelji na predpostavki osebne svobode in svobodne izbire posameznika. Predpostavlja, da posameznik sam izbira svoja občutja in vedenjske vzorce. Prav tako sam določa, kakšen bo njegov odziv v določeni situaciji. Z močjo svoje izbire se lahko vede rešitvi konflikta v prid, ali pa v povečevanje konflikta.

Nova psihologija izbire in stara psihologija zunanjega nadzora - ključ do razumevanja srečnega partnerstva

Glasser v sklopu svojega pristopa razloži staro in novo psihologijo. Stara psihologija temelji na nadzorovanju drugega in na upravljanju z njim s pomočjo sistema nagrade in kaznovanja. Te psihologije se naučimo že v izvorni družini, ko je nagrajeno vedenje, ki je staršem všeč in kaznovano vedenje, ki jim ni pogodu. Seveda se ta psihologija nadaljuje tudi v šolskem sistemu in nato delovnem okolju in splošnih družbenih odnosih. Nova psihologija temelji na osebni izbiri in je blizu načelom osebne rasti, ki poudarja pomen sočutja in etike. Nove psihologije se moramo na žalost v  naši družbi priučiti, ker vlada stara psihologija zunanjega nadzora. V naši moči pa je, da svoje otroke vzgajamo v načelih nove psihologije osebne izbire.

Načela stare psihologije zunanjega nadzora:

1. Kritiziranje

2. Obtoževanje

3. Pritoževanje

4. Godrnjanje

5. Grozenje

6. Kaznovanje

7. Podkupovanje, nagrajevanje z namenom nadziranja

Načela nove psihologije izbire:

1. Podpiranje

2. Spodbujanje

3. Poslušanje 

4. Sprejemanje 

5. Verovanje

6. Spoštovanje 

7. Pogajanje o razlikah

Krog rešitve v partnerstvu

Krog rešitve je metoda za reševanje konfliktov v partnerstvu. Ko nastopi konflikt, si partnerja predstavljata, da sta v krogu, krogu rešitve, v katerem veljajo posebna pravila. Lahko se dobesedno usedeta v krog, določen z vrvico, kamenčki ali drugimi predmeti, kar jima lahko pomaga pri globljem razumevanju pomena kroga. V krogu rešitve veljajo naslednja pravila:

1. Edina oseba, katere vedenje lahko nadzorujemo, smo mi sami.

2. Vse, kar lahko ljudem damo ali od njih dobimo, je informacija.

3. Vsi dolgotrajni psihološki problemi so problemi odnosov.

4. Problematični odnos je vedno del našega sedanjega življenja.

5. Kar se je zgodilo v preteklosti, ima močno zvezo s tem, kakšni smo danes, vendar lahko zadovoljujemo svoje osnovne potrebe le v sedanjosti in jih nadaljujemo nadaljevati v prihodnosti.

6. Svoje potrebe lahko zadovoljimo le z zadovoljitvijo podob iz našega sveta kakovosti.

7. Vse, kar počnemo je, da se vedemo.

8. Vsako vedenje je celovito vedenje in ga sestavljajo štiri komponente: dejavnost, mišljenje, čustvovanje in fiziologija.

9. Vsa celovita vedenja so izbrana, vendar imamo neposreden nadzor le nad komponentama dejavnosti in razmišljanja. Svoje čustvovanje in fiziologijo lahko nadziramo le posredno z izbiro dejavnosti in razmišljanja.

10. Vsako celovito vedenje opisujemo z glagoli in ga poimenujemo po najočitnejši sestavini.

Partnerja se v krogu zavežeta, da bosta poslušala drug drugega - si ne skakala v besedo in se prekinjala. Zavežeta se, da bosta sprejemala občutja drugega in jih poskušala razumeti. Prav tako se zavežeta posebnemu načinu komunikacije - ko izražata svoje občutke, se poskušata izogniti obtoževanju drugega, krivde za svoje občutke ne pripisujeta drug drugemu, prav tako drugemu ne vsiljujeta odgovornosti za svoje občutke. 

Na primer: ne rečeta: "Zaradi tebe se počutim /.../" ali "Ker si to naredil/a, se počutim /.../", temveč takšne stavke zamenjata s tem: "Počutim se /.../" ali "Trenutno doživljam /.../" 

Če na ta način izražata svoje občutke, ne prizadaneta drugega, drugi pa ima več psihološkega prostora, da se v občutke poskuša vživeti, jih razumeti in sprejeti. Tako se med partnerjema stke globlja vez, prav tako pa poglobljeno razumevanje situacije drugega in drugačnosti drugega.