Leto 2017 je bilo intenzivno leto spreminjanja

Čeprav se leto 2017 počasi bliža koncu, je vendarle vredno, da ga podrobneje osvetlimo in naredimo inventuro. Še posebej, ker je to leto izjemno pomembno s kozmičnega vidika: prineslo nam je veliki prehod v novo, ki se zgodi le enkrat v stoletju, ali le nekajkrat v tisočletju.

Leto 2017 je bilo intenzivno leto spreminjanja (foto: profimedia) profimedia
22. 12. 2017

Pričujoči zapis je nastal kot povzetek aprilskega intenzivnega tečaja: Z zvočnimi kodami nove dobe v spremembe, ki ga je vodila dr. Mira Omerzel – Mirit v okviru svoje duhovne šole Veduna. Mirit, ki že več kot 40 let poleg svojega znanstve­nega etnomuzikološkega raziskovanja predano opravlja tudi delo duhovne učiteljice, zdravilke, zvočno-energijske kirurginje in pisateljice, je kozmična telepatka in medij za prevajanje Univerzalne kozmične ener­gije. V preteklosti se je posvečala tudi študiju astrologije, tako zahodne kot vedskega djotiša.

"Leto 2017 je viharno leto," pravi Mirit. "Učinkuje na vse ravni življenja in vsakega bitja. Je intenzivno leto spreminjanja, pa če to hočemo ali nočemo. Dobro je vedeti, kaj se steka na naš planet. Tako se lahko učinkovito zaščitimo ali odpremo vplivom, ki nas spreminjajo na bolje. Bolje je plavati s tokom kot proti njemu."
Že v decembru 2016 so se na Zemljo spustile povsem nove energije. Z njimi je Mirit dobila tudi novodobne kode za lahkotnejši prehod skozi obdobje velikih sprememb, skozi katere gremo, o katerih je podrobneje spregovorila na tečaju.

Zamotano kozmično leto 2017

"Rada bi vas opozorila na posebne kozmične vplive, ki prihajajo na naš planet, na neznana sevanja iz neznanega vira, ki so povsem zmedla tudi znanost in astronomska opazovanja. Ti vplivi se odražajo na vseh živih bitjih, kajti spreminjajo naše ravnanje, odzivanje, razumevanje in sprejemanje, zato je zelo pomembno, da vemo, kako ravnati v tem zamotanem letu.

In zakaj je leto 2017 tako posebno? Ker je v njem izjemno močna nota poučevanja in ker nam na naši poti do končnega cilja, do razsvetljenja torej, prinaša prav posebne priložnosti za dokončanje nedokončanega.

Že pred zadnjim božičem, 20. decembra 2016, sem začutila drugačne, prav posebne vibracije, ki so hkrati prinašale neko svojstveno radost, lahkotnost in veselje, istočasno pa odprtost duha in odpiranje duše v dimenzije neznanega. Tudi ameriški in ruski astronomi so poročali, da se je 19. decembra 2016 v vesolju začelo dogajati nekaj nenavadnega, saj so njihove merilne aparature začele zaznavati doslej neznana valovanja. Pozneje so ugotovili, da ta nova sevanja prihajajo iz središča galaksije, to je iz središča, o katerem sama tako veliko govorim na naših tečajih in delavnicah (intenzivih) ter na mesečnih kozmičnih in galaktičnih iniciacijah. Govorim o črvini naše Mlečne ceste, kjer je gravitacija najmočnejša – tam se dogajajo neznane, čudežne stvari in od tam prihajajo valovanja, ki spreminjajo svet. Ta nova valovanja, za katera so astronomi najprej mislili, da so zgolj trenutna oziroma da so celo zrcalo napak na merilnih napravah, so v resnici nova in stalna valovanja z izjemno močnim vplivom tudi na fizični svet. Ni se jim mogoče izogniti. Preprosto se nas dotaknejo in nas spreminjajo. Pravilna uporaba kozmičnih energij, univerzalnih vibracij, ki prihajajo na Zemljo, nam lahko neizmerno pomaga na poti v stanje enosti in vse­povezanosti, kar je pravzaprav edini smisel in namen našega življenjskega potovanja.

Prehod v novo in trenutne lekcije

Sevanje, ki trenutno prihaja do nas, je, kot sem že poudarila, izjemno močno in nas širi v druge dimenzije. Širi nas tako močno, kot nič do zdaj. Seveda so se tovrstni premiki dogajali že prej, kajti vsako posamično leto, vsak cikel, vsak eon prinaša novo in nas pripravlja na nove odgovornosti. Na nove spremembe in uvide. Leto 2017 pa pomeni poseben prehod v nova spoznanja in razmišljanja. Tovrstni vplivi in premiki se dogodijo morda enkrat v stoletju ali le nekaj­krat v tisočletju, le nekajkrat v eonu. To leto prehoda nam je še posebej izrazito naložilo naloge samorazvijanja: očiščevanja travm in čustev, širjenja zavesti in zavedanja, predvsem pa nam ponuja tudi priložnost, da z veliko žlico zajemamo nekaj povsem novega in drugačnega, česar se večina običajno sicer zelo boji. Tako je prav premagovanje strahu pred neznanim ena od naših najpomembnejših nalog v tem trenutku. Preseči velja vse svoje zataknjenosti v stare vzorce, na kar opozarjam vedno znova, vsakega posameznika, ki pride v našo šolo. Zataknjenosti v stare vzorce je treba odpraviti kar se da čuječno, elegantno in hitro. Kar pa seveda ne gre zlepa, ker smo globoko zasidrani še zlasti v družinskih vzorcih, ki se brez razmisleka vztrajno prenašajo iz generacije v generacijo. Živimo namreč v kulturah, ki jim že nekaj časa manjka pravo duhovno zorenje, izgubili smo znanje o duhovnih tehnikah za potovanje v svoj najboljši jaz, v prebujeno zavest, v odpiranje vseh dimenzij lastnega bitja.

In kako učinkujejo na ljudi planeti in zvezde?

Seveda imajo različne zvezdne konstelacije večji ali manjši vpliv na vse živo, vendar je treba tudi vedeti, da je njihov vpliv najmočnejši na tiste ljudi, ki so negotovi, zaprti, ki se še zmeraj borijo z duhovnimi nezrelostmi in so tako podobni nemočnim čolničkom na viharnem morju, ki jih močno premetava zdaj sem, zdaj tja. Če je človekova za­vest dovolj široka, njegova duša dovolj razprta, kar prinese veliko osebnostno moč in tudi intuitivno telepatsko zavedanje, je tak človek kos vsem viharjem in tudi vplivom, ki nam jih pošilja neznani Vir skozi kozmična očala, skozi vibracije zvezd. Takrat lahko sprejemamo najboljše in hkrati smo se sposobni zaščititi pred frekvenčnimi vibracijami, ki bi nas utegnile preme­tavati po valovih nebesnega Oceana zaradi naše zmedenosti in nejasnosti. Če torej želimo sprejeti čim več darov, ki nam jih pošilja Kozmos, in v sebi prebuditi speče sposobnosti, moramo najprej razgraditi lastne strahove in se odpreti srčni komunikaciji; aktivirati je treba tudi nadčutila, svojo nadza­vest, ki nas vodi v povsem nove načine razmišljanja. Zavedanje trenutnih lekcij je ena od zelo pomembnih premis našega duhovnega potovanja. Leto 2017 nasploh nam prinaša razne zavozlane kozmične situacije (retrogradno gibanje planetov). Tedaj se bolje zavedamo svojih lekcij, ki še niso dokončane, in lažje odpravljamo vse tisto, kar ni dobro, ter lažje nadaljujemo svoje potovanje v najboljše. Tako hkrati prebujamo tudi svoje nezavedne speče sposobnosti.

Revolucija je hkrati evolucija

Prehod, ki se je začel decembra 2016, ni le revolucija, velik prehod v novo, temveč pomeni hkrati tudi evolucijo vsega živega na našem planetu. Evolucija na Zemlji se odvija spiralno, vsak eon pomeni nov zavoj v spirali, pomeni, da smo za stopničko višje, da je naša vibracija višja. Vsako leto je vibracija na našem planetu višja, z njo pa se širi tudi naše razumevanje in dojemanje sveta. Z zaznavanjem trenutne visoke vibracije nuklearne fuzije, ki prihaja iz vesolja, se naglo širimo v druge, višje dimenzije. Želja človeštva po vse večji odprtosti in srčnosti je na srečo vse močnejša. Odpirajo se nam vse večje možnosti razgrajevanja tega, kar nas ovira in vleče navzdol. Odhaja staro, z njim pa tudi naše travmatične izkušnje in globoko v podzavest potisnjena boleča čustva. Prehod na višje ravni bivanja od nas brezpogojno zahteva, da se očistimo balasta, zato smo na trenutke zmedeni, popadljivi, celo zavistni in bi najraje pobegnili. Lahko pa se zgodi, da določene vibracije v nas sprožijo tudi nadvse globoke uvide v dogajanja.
Kadar na nas vplivajo še kakšni posebni astronomski dogodki, kot so recimo lunini in sončni mrki, takrat v telesu, čustvih in mislih povedano še intenzivneje zaznavamo. V času popol­nega sončnega in luninega mrka so na primer celo ptice nekako zmedene, zaradi česar se zaletavajo in kar ne znajo dobro leteti. Kaj pa mi? Tudi mi ne vemo, kam bi šli, kako bi ravnali, kako bi se odzivali.

Nove visoke vibracije, ki prihajajo do nas, od nas zahtevajo, da presežemo dojemanje časa po modelu preteklost-sedanjost-prihodnost in ga začnemo doživljati kot kontinuum, ki nima ne začetka in ne konca. S preseganjem linearnega uma in linearnega dojemanja časa in prostora se človek začne zavedati svoje brezmejnosti in dojemati stvari onkraj. Prav to sodi med tiste duhovne sposobnosti, ki nam bodo v večjem obilju dane v prihodnje. Kajti v nas se je začel prebujati t. i. galaktični človek – človek, ki ni ujet v togi kletki časa in že prebuja svoje speče sposobnosti (svoj možganski potencial, DNK, genske danosti) in živi polno, izpolnjeno, odprto, tako v umu kot v srcu. V vsaki naši celici prebiva spomin na vse, kar se je kadarkoli dogodilo, pa tudi na to, kar šele bo, kar se zdi paradoksalno; v sebi namreč posedujemo vse znanje, ki pa ga zaradi lastnih zamejitev žal (še) ne znamo uporabljati. Zdaj smo na poti do celovitejše zavesti galaktičnega človeka, ki zna presegati lastne zamejitve in ki je povezan z vso planetarno kozmično-zemeljsko družino: zaznava vibracije Zemlje, planetov in zvezd, zaveda se, da je zvezdni otrok in da je ustvarjen iz zvezdnega prahu, o čemer ne govorijo le stara izročila, temveč to potrjuje tudi sodobna znanost.

Kozmična dogajanja, ki so se sprožila konec leta 2016 (20. decembra), so tako močna, da nas spreminjajo tudi na fizični ravni. Spreminja se struktura naših teles, biokemija naših celic, zato tudi čutimo potrebo po drugačni, lažji hrani. Ta nova zvezdna slika na nebu, kot bi rekli poenostavljeno, ne vpliva le na našo zavest in zavedanje, temveč spreminja tudi naša eterična in posledično tudi fizična telesa, ki so vse bolj občutljiva, prefinjena, vse bolj kristalna. Postajamo kristalni ljudje. Ljudje z zavedanjem tudi svojih eteričnih teles, kozmične avre na Zemlji ter drugih nesnovnih dimenzij.


Ena od sposobnosti kristalov je tudi t. i. akustoluminiscenca, kar pomeni sposobnost prevajanja svetlobe v zvok in zvoka v svetlobo. Kristal je posrednik, ki omogoča ta prehod. Tudi naša telesa so kristalna, kajti v naših celicah in telesnih tekočinah so kristali, ki prevajajo nevidne, neotipljive, neslišne, a vendar zaznavne vibracije Univerzalnega Logosa. Vse, kar nam v tem trenutku podarja Kozmos, prevajamo skozi naša telesa, in to nas spreminja. Pa tudi Zemlja je prevodnik s svojim kristalnim jedrom.

Ena od velikih sprememb, ki se trenutno dogajajo na Zemlji, je tudi spreminjanje Zemljine gravitacije. Ta postaja vse šibkejša, kar pomeni, da nas sila težnosti ne vleče več tako silno v materialni svet, kar nam dopušča, da se lahko lahkotneje dvigujemo na ravni duha ter na višje ravni resničnosti.

Za gravitacijsko silo, ki je ena najpomembnejših astronomsko-planetarnih in kozmičnih sil, ki deluje tako v vesolju kot tudi na Zemlji ter vpliva na vse in na vsakogar, so fiziki trdili, da je ni mogoče premagati ali je izničiti. Toda tisto, kar nam daje upanje in posebno zaupanje je, da lahko tudi tako silno silo, kot je gravitacija, premagamo. Kako? Celo z zvočnimi kodami, ki jih sprožamo v svojem umu. Moje izkustvo jogijske levitacije in njeno dolgoletno prakticiranje mi je to potrdilo.

Burno je v novem tisočletju tudi dogajanje na Soncu, ki prav tako vpliva na naše življenje na Zemlji. Kot veste, se Sončeva os spreminja oz. nagne vsa­kih 11 let. Tovrstne spremembe pa zaznamujejo tudi izbruhi energije: sončne bakle in sončni viharji. Ker je elektromagnetni ovoj okrog našega planeta počen, zaščita pred sončnim sevanjem ni več takšna, kot je bila nekoč. Zato bodite še posebej pazljivi, da vas vse močnejše (UV) žarčenje ne bo poškodovalo in vrglo iz ravnovesja. Z dogajanjem v vesolju in na Soncu je povezana tudi velika vremenska nestabilnost na Zemlji – vse več je izjemno močnih in rušilnih viharjev, potresov, vulkanskih izbruhov, poplav ...

Nekaj pomembnih astroloških dogodkov v letu 2017 (po Mirinih napovedih)

  • V prvi polovici leta 2017 pa vse do 1. septembra smo bili priča zelo zamotanim kozmičnim konstelacijam, ki so nam preprečevale, da bi videli jasno. To je bilo obdobje precejšnje nestabilnosti, namenjeno tehtanju med egom in dušo in napornemu iskanju, zato smo se pogosto počutili nekako izgubljeni in razdražljivi; spremljali so nas številni padci in vzponi, ko se nam je le kdaj pa kdaj zazdelo, da svojo pot vidimo jasno.
  • V februarju smo bili priča posebnemu luninemu mrku, ki so ga Indijanci imenovali tudi lakotni mrk, ker so bile kozmične vibracije tako močne in nenavadne, da so povsem zmedle življenje na Zemlji, ulov pa je bil zelo slab. Zadnja podobna konstelacija je bila leta 1948.
  • Posebno močan vpliv v tem letu ima planet Saturn, ki prinaša poglobljenost, introspekcijo v najsubtilnejše ravni zavesti. Še zlasti pomembno in morda težavno je bilo obdobje retrogradnega gibanja Saturna med 6. aprilom in 25. avgustom, ko smo bili prisiljeni v soočanje z neizbežnimi spremembami in saturnovskimi globokimi uvidi.
  • Od 21. 6. do 26. 10. je bil Saturn v tranzitu skozi Škorpijona. V tem času je bilo treba biti pozoren na svoje strupene misli. Tudi Škorpijon prinaša globoke uvide vase, vendar si jih ne upa izraziti. Skratka, v tem obdobju se je veljalo potruditi z jasnejšim izražanjem.
  • 26. 10. pa vse do 24. 1. 2020 se bo Saturn znova gibal skozi ozvezdje Strelca, kar prinaša veliko milost, istočasno pa tudi (utrujajočo) počasnost.
  • 21. 8. smo bili priča popolnemu Sončevem mrku in izjemno zavozlani kozmični konstelaciji, ki je od nas zahtevala predvsem mirovanje. Največji modreci iz vedske, tibetanske, indijanske in drugih tradicij takrat ne počnejo nič. Še svetih spisov ne berejo! Pravijo, da je takrat najbolje početi nič, kajti vse, kar začneš v relativno zavozlanem času, se zavozlano odvija tudi naprej. In vsa­ka taka konstelacija močno vpliva na nas že 3 do 5 dni prej in še 3 do 5 dni zatem, pa tudi še mesece in celo leta.
  • 6. 9. se je na nebu zgodil veliki ognjeni trigon; dve kozmični vozlišči in polna Luna. Začelo se je čudovitejše obdobje tega leta, najboljše obdobje tega leta, ki ga bo zaznamovala nenadna izjemna radost, ki bo potegnila človeštvo v napredek in zadovoljstvo.
  • 5. 10. je nastopila polna luna in kozmično planetarno žarišče z zelo velikimi vplivi na ravnanje ljudi. Takrat nas je lahko popadla agresija ali pa ste jo bili lahko deležni od koga drugega. Do 19. 10. je bilo tudi obdobje velikih dosežkov.
  • 18. 11. je bila prazna luna v Škorpijonu, ko so nekateri doživljali zelo pozitivne vplive, spet drugi (manj zavzeti v duhovni rasti) pa so se lahko v tem obdobju precej izgubljali. 

Zvočne kode NOVE DOBE in za lažji prehod v novo

"Vsaka vibracija, vsaka frekvenca je zvok, tudi naše misli in čustva so zvok. Nikar ne pozabite tega! Kadar govorimo o različnih kozmičnih vibracijah, pravzaprav govorimo o zvočnih kodah, te pa so lahko slišne ali neslišne; lahko jih občutimo ali ne, pa vendar ves čas delujejo na nas. Tudi prava misel je zvočna koda, s katero si lahko učinkovito pomagamo pri razgrajevanju dvojnosti in razdvojenosti; z njo popravljamo nedokončano in iščemo celovitost. Z zvočnimi kodami lahko iz sebe potegnemo najboljše in zaživimo kar se da usklajeno, uglašeno s kozmičnimi ritmi in s trenutnostjo, ki jo živimo."

Da bi bil vaš prehod iz starega v novo čim lažji in kar se da uspešen, si lahko pomagate z dvanajstimi pomembnimi mislimi ali kodami, ki jih je Mirit sestavila in kanalizirala za ljudi zavesti nove dobe. Kode nove dobe vključite v vašo vsakodnevno meditacijo; lahko se jih naučite na pamet; svojemu umu jih darujte prav vsak dan.

1. Naprošam za most pomiritve, za pomoč pri odpiranju, odpuščanju in sprejemanju novega in trenutnosti.

2. Prosim (samega sebe) za komunikativnost in iskrenost.

3. Prosim za pogum, za novo, drugačno, za razgradnjo ega in slabega.

4. Odpiram se večrazsežnostnemu razmišljanju
(ali: odpiram se večdimenzijskemu/nezamejenemu/brezmejnemu razmišljanju).

5. Prosim za pomoč pri povezovanju tostranskega in onostranskega.

6. Ne dovolim si omejitev. Svojo dušo prosim za neskončno Milost.

7. Naj se kreirajo soobčutenje, brezpogojna ljubezen, strpnost in spoštovanje.

8. Prosim za globlje razumevanje celote.

9. Prosim za odpiranje zavesti, uma in srca.

10. Prosim za vračanje v dovršeno celoto.

11. Naj Univerzalni Logos ali Vir življenja jasno razmišlja skozme.

12. S spoštovanjem in predanostjo sprejemam, kar mi prinaša življenje, ter se v vsakem trenutku učim tudi iz težav, ki mi prinašajo uvide in nove možnosti.

Naj se dogodi prehod v novo in boljše. V nov čas!
Srečno,

Mirit

Katedra Veduna