Kreacija je kot nežna tkanina

Zavestno ustvarjanje življenja in realnosti je proces, ki se ga prebujajoče človeštvo vse bolj zaveda. Vse več ljudi posega po duhovni literaturi in iskanju tehnik ter načinov za boljše, lažje, srečnejše življenje. Vsi si želimo sprememb – na bolje, seveda. Z vsakim človekom, željnim spremembe in prebujanja, se dvigne kritična masa, ki je potrebna za večje spremembe v družbi, za spremembe, ki se dotikajo naše kolektivne zavesti v vseh njenih oblikah.

7. 9. 2011

Ko se v nas prebudi želja po spremembi, se premaknemo z mesta, našo energijo poženemo v gibanje. Če je naša želja jasna, kar pomeni, da se dobro zavedamo, kje v tem trenutku smo in kje želimo biti, se bo energija, ki je do zdaj mirovala, prebudila, se aktivirala in stekla v smeri uresničitve naše želje. Proces, ki nas pelje od točke, kjer smo zdaj, in točke, kjer želimo biti, je prav sprememba.

Če razumemo ta proces, vemo, da samo želja ne bo dovolj. Pomembno je, da smo energiji in procesu, ki se dogaja na poti, voljni slediti. Usmerjena energija, ki se porodi iz naše želje, bo na našo pot pripeljala ljudi, situacije, okoliščine, informacije, vso potrebno podporo in pomoč, ki jo za spremembo potrebujemo. Če smo voljni spreminjati se, opuščati rigidne, otrdele vzorce mišljenja, čustvovanja, govorjenja, delovanja, če smo sebe in svet pripravljeni pogledati in videti v boljši luči, uspeh ne bo izostal.

Pri procesu spremembe in realizacije naših želja v resničnem, zemeljskem življenju – manifestaciji, je ključno, da razumemo in sprejmemo, da svojo realnost ustvarjamo v največji meri sami. Ko se tega zavemo, prevzamemo odgovornost in vzamemo nazaj svojo moč!

Naša trenutna realnost je tkanina, ki smo jo do tega trenutka ustvarjali bolj ali manj zavestno. Stkana je iz niti naših preteklih in sedanjih misli, čustev, besed, prepričanj, energije, izkušenj. Naše življenje je pravzaprav ogledalo oziroma v materialno realnost preslikano stanje naše zavesti. Če smo v svojo tkanino, imenovano življenje, tkali veliko niti jeze, bo naš svet prav tak – svet večnega boja, nerganja, pritoževanja, jezen svet zamer. Zdelo se nam bo, da smo na eni strani bojnega polja mi, na drugi pa neprijazno življenje, ki nas potiska v okoliščine, ki jih ne maramo. Dokler se ne prebudimo in se popolnoma ne zavemo naše energetske realnosti, bomo ujeti v začarani krog. V našo tkanino bomo tkali še več niti jeze in tudi v realnem življenju bomo deležni veliko 'razlogov' zanjo. Življenje nam bo v obilju streglo s tistim, kar 'kličemo'. V našem nezavednem primeru po jezi …

Ko pride trenutek prebujanja, se pravi, ko polno ozavestimo, da smo na kraju, kjer ne želimo biti, in da želimo priti na kraj, kjer želimo biti, je torej v našem primeru potrebna sprememba vibracije jeze – iz katere v večji ali manjši meri v življenju mislimo, čustvujemo, delujemo, govorimo. Če želimo spremeniti okoliščine življenja je treba spremeniti sebe in vibracijo, ki jo trenutno oddajamo. Kar oddajamo, po zakonu privlačnosti tudi privlačimo. V vsakem trenutku imamo moč, da tisto, kar oddajamo in vibriramo, spremenimo. Če smo le pripravljeni biti odkriti s sabo, opustiti namišljene predstave o sebi in se videti v pravi luči – v pravem energetskem stanju, v kakršnem smo ta trenutek. Ko se v resnici pogledamo in se sprejmemo brez krivde, obsojanja ali namišljenega dvigovanja samopodobe, imamo možnost za spremembo.

Sprememba pravzaprav pomeni zavestno tkanje novih, drugačnih niti v preprogo našega življenja. Poslej bodo naše niti bolj pisane, ustvarjalne, pozitivne. Ustvarjale bodo raznolik, a harmoničen vzorec na naši tkanini življenja.

Dijana Tara Sever, www.re-lifeholisticretreat.com