Kreiranje želenega notranjega občutka v odnosih

8. 1. 2019
Deli
Kreiranje želenega notranjega občutka v odnosih (foto: Unsplash.com)
Unsplash.com

V odnosih, še posebej v partnerskih, pogosto pričakujemo, da se bodo ob druženju s to osebo v nas prebudila želena občutja. Toda ali ima ta oseba res to moč in v kolikšni meri?

V odnosih se velikokrat srečujemo s prepiri, konflikti. Tedaj se prebudijo močnejša čustva, želimo biti slišani, upoštevani za teme, ki so nam pomembne in ker se podobno dogaja tudi v osebi na drugi strani, se prepiri lahko razvijejo v smer, ko smo ranjeni, prizadeti, doživljamo zelo neprijetna občutja kot so sram, jeza, strah, žalost, razočaranje…. Vsa našteta občutja imajo svoj smisel, toda v nekaterih situacijah so tako močna in zasedejo tako velik del našega doživljanja, da izgubimo občutek zase, za to kaj čutimo, kaj razmišljamo, kaj si pravzaprav želimo in tudi odreagiramo tako, kot nam pozneje ni všeč. Ali imamo morda možnost vpliva, ali bolje, izbire vzdušja, lastnih občutkov s katerimi želimo biti tudi v takih situacijah?

Ker odgovor ni enoznačen, in se razlikuje od posameznika do posameznika, ga v nadaljevanju poiščimo skupaj. V mislih se bomo sprehodili skozi nek dogodek v vaši preteklosti, za katerega bi si želeli, da bi se odvil nekoliko drugače.

Dogodek

Spomnite se dogodka v odnosu z nekom, v katerem ste se počutili neprijetno ali vam je bil neobvladljiv ali ste izgubili občutek zase, je bila kršena vaša osebna meja, je nekdo ni upošteval ali pa ste bili vi tisti, ki ste bili zavrnjeni s strani druge osebe.

Čustva in telesne senzacije

Kaj ste čutili? Katera čustva? Katere telesne senzacije? Kje, kako intenzivno, kako dolgo? Jih lahko opišete?

Misli

Katere misli so bile prisotne? Kakšna je bila njihova intenzivnost? So se ponavljale ali so tekle….? In s katerimi čustvi jih lahko povezujete?

Reakcija

Kako ste odreagirali? Zakaj ravno tako? Kako ste se počutili po temu? Kakšen je bil občutek v telesu?

Sprememba

In če želimo, da bi v podobni situaciji v prihodnost odreagirali drugače, in ker za drugačno reakcijo potrebujemo drugačno notranje doživljanje, ki bo podpiral takšen odziv, se nam postavlja vprašanje Ali lahko upravljamo s svojim doživljanjem? Oziroma ali se lahko, ter v kolikšni meri odločim za meni želeno notranje stanje (deep sense)?

Navadno nam notranje stanje, vzdušje določajo odnosi in dogodki, ki so okoli nas, naše razmišljanje in vplivi okolice. Toda, ali bi se kaj spremenilo, če bi si vnaprej zamislili našo t.i. notranjo namero, čustveno stanje, in s tem načinom vstopili v odnose? Npr. da se odločimo da bomo radovedni, karkoli se že zgodi? Ali mirni, ali »živi«?

Eden izmed pogostih pomislekov je, da »Tak sem…..«. Toda, ali je to res? V kolikšni meri nas to definira ter v kolikšni meri smo se tega le priučili? Od kod izhajajo naša čustva? V kolikšni meri jih podpirajo in ohranjajo pozitivne/negativne izkušnje v preteklosti? Kajti če se naši strahovi, naša notranja čustvena stanja izoblikujejo na podlagi izkušenj iz preteklosti, potem niso nekaj, kar se ne da spremeniti ali preoblikovati, če vemo, da so naši možgani plastični, kar pomeni, da se lahko učimo skozi celo življenje.

Naši odzivi so najpogosteje v smeri: čustvo – misel – reakcija (reaktivnost), kar pa nam daje občutek boljšega obvladovanja čustev pa je: čustvo – misel – razmislek/prečutimo – reakcija (odziv, odreagiranje). S tem, ko si dodamo v ta proces razmislek in to, da prečutimo in da razumemo, kaj se v nas dogaja, in vnesemo nekaj svojega, si omogočimo, da je čustvena dinamika v odnosih bolj obvladljiva.

Če se vrnemo na dogodek, ki ste ga prej opisali.

Želeni občutek in misli

Kako bi se želeli počutiti v situaciji, ki ste jo prej izbrali?

Pojdite v sebi tja, v tisti dogodek in poiščite želeni občutek.

Kako naj bi po vašem razmišljali, da bi se tako počutili?

Poiščite stavek ali dva, ki podpira vaše želeno počutje.

Željena reakcija

Kako bi si želeli odreagirati? Bi ta reakcija podpirala smer v vaše želeno čustveno in telesno stanje?

Namesto neprijetnega dogodka lahko izberete tudi dogodek ali čas v odnosu, ko bi se želeli počutiti na nek nam prijeten način. Npr. si zamislimo, kako bi si želeli počutiti s sedanjim/bodočim partnerjem/-ko zvečer, ko se zaključi dan? Ali kako bi se želeli počutiti v nedeljo popoldan? Občutek čimbolj konkretizirajte, naj bo res prisoten. In pri temu si pustite, da pridejo v vaše misli željene podobe, slike, besede, dejanja…

Konkretna oseba pri temu ni toliko pomembna, kakor to, da si pustimo čutiti to, kar bi si želeli čutiti ob nekomu. Včasih smo lahko presenečeni, da tega občutka ne moremo priklicati in ga začutiti. Kadar se zgodi to, je smiselno pogledati, kaj preprečuje ta priklic. Včasih je le potrebno priklic večkrat ponoviti, si bolj in bolj dovoliti, da lahko gremo v ta občutja, občasno pa se prebudijo drugi, težji občutki (strah, negotovost, občutek nesmisla, obupa, nevrednosti, bolečina…), ki lahko zablokirajo prijetno doživljanje. V tem primeru lahko počasi raziskujemo težje občutke, zakaj se prebujajo, kateri dogodki iz naše preteklosti so povezani z njimi in zakaj se prebujajo ravno ob priklicu prijetnih čustev. Skušamo jih umestiti v našo preteklost, če je možno, jih deloma pomiriti in obvladovati. Pri temu procesu lahko uporabimo pisanje, pogovor z drugimi, meditacijo, poglobljeno dihanje…

Na opisani način lahko pričnemo s spremembami naših dosedanjih ustaljenih navad in vzorcev doživljanja v odnosih, kajti s tem, da smo vnesli v odnose to, kako se želimo počutiti in nismo le pasivni udeleženec temveč sokreator lastnega vzdušja, pridobimo moč in zmožnost večjega obvladovanja lastnega doživljanja.

Izziv za ta teden:

V enemu izmed vam pomembnih odnosov si zberite situacijo, v kateri bi si želeli počutiti drugače. Po prej opisanih točkah si odgovorite na vprašanja in si oblikujte želeno notranje stanje, katerega si, kadar bo primerna priložnost, v kateri izmed dejanskih situacij skušajte tudi priklicati.

dr. Boštjan Čampa, terapevtska-pomoc.si, skupinazamoske.si

Novo na Metroplay: "Nujno se je bilo potrebno raziti, da sva se potem znova srečali." | Miša Molk in Ula Furlan