Matrica odnosa: Model oče-punčka

Podobno predhodnemu scenariju bo ženska, ki je odrasla brez avtoritete očeta (ki sploh ni bil prisoten ali zaradi kakšnega drugega razloga ni odigral svoje naravne vloge) v čustvenem odnosu podzavestno iskala moškega, ki ji bo kompenziral moško avtoriteto – nekoga, ki je zaradi vrste razlogov od majhnih nog to vlogo igral v lastni družini.

24. 10. 2013

In moški, ki je odraščal brez moške avtoritete, bo podzavestno iskal žensko, ki ji v odnosu manjka oče, da bi sam lahko naprej igral vlogo, ki jo je navajen igrati. Obenem bo tak moški avtoriteto, ki je ni imel v lastnem domu, iskal drugje, pogosto v javnosti – korporacijah, politiki ipd.

V zasebnem okolju se bo do svoje 'punčke' obnašal pretirano zaščitniško. Vedno bo pazil na njeno obnašanje in popravljal njene 'napake' in bo pogosto namesto nje odgovarjal na vprašanja, ki jih bodo drugi namenili njej. Za njo bo opravljal večino stvari, predvsem zunaj doma, s čimer bo dodatno okrepil svojo avtoriteto nad njo in njeno odvisnost od njega.

Ona bo to najpogosteje sprejemala, ker jo bo to ščitilo pred pretiranim stresom sveta odraslih, in tudi če bo skušala nekaj narediti sama zase, se bo soočala s hudournikom 'očetovih' kritik in prepričanj, da so njeni poskusi nepotrebni, ker ima za to njega. To se bo z lahkoto vtisnilo v njeno podzavest in tako bo, ne da bi se zavedala absurdnosti takšnega obnašanja, od njega iskala odobritev za vsako svojo potezo ali odločitev ter tako povsem spodkopala svojo integriteto.

Čeprav je tak odnos zelo toksičen, predvsem za 'otroka', ki ima v njem omejene možnosti za rast in se v njem najpogosteje dogaja tudi telesno nadlegovanje, se bo nadaljeval, vse dokler bosta ta dva človeka dopolnjevala drug drugega v podzavestnih potrebah.

Egli Ilić, Petra Arula

Matrica odnosa: Model mati-sin

Matrica odnosa: Odnos je izmenjava energije