Nezadovoljstvo - čustvo, ki nas lahko pripelje do več zadovoljstva

Ko se znajdemo v občutkih nezadovoljstva, smo v točki, kjer lahko za svoje stanje krivimo druge, ali pa se zazremo vase in ugotovimo, kaj je tisto, kar nas dela nezadovoljne. Ko ugotovimo vzrok, je naslednji korak, da si zadamo cilj in izberemo pot, preko katere bomo zadano dosegli.

Nezadovoljstvo - čustvo, ki nas lahko pripelje do več zadovoljstva (foto: Shutterstock) Shutterstock
10. 8. 2015

Največ osebnega zadovoljstva občutimo takrat, kadar izberemo pot za dosego cilja, ki je skladna z nami samimi, in kadar s samim ciljam uresničujemo tudi svoje pomembne vrednote. Pri postavitvi cilja izhajamo iz moči, ki izvirajo iz dejanj nas samih. Cilj si zapišimo kot časovno opredeljeno pozitivno trditev v prvi osebi ednine, ki opiše stanje in čas, v katerem je cilj že dosežen.

Za lažjo predstavitev si cilj najprej vizualiziramo in se vživimo v situacijo, ko bo cilj dosežen. Na osnovi občutkov, ki jih pri tem doživljamo, se lahko prepričamo, ali smo s ciljem skladni. Če se pojavi kakšen odpor v obliki misli ali občutka, mu prisluhnimo in ga osvobodimo oz. spremenimo, kajti s tem odpravimo naše podzavestne odpore, ki bi nam predstavljali ovire pri dosegi cilja. Potem naredimo načrt - zapišimo naše odločitve o tem, kaj in kdaj naredimo kakšen korak in kako si koraki sledijo. S sabo lahko podpišemo tudi pogodbo, ki izraža našo odločitev, da bomo cilj dosegli.

Na poti do cilja bomo lažje vztrajali, če bomo za dosego cilja dovolj motivirani. Na poti do cilja se lahko pojavijo ovire. Raziščimo jih, da odkrijemo, kaj jih je ustvarilo in se potem odločimo, ali bomo pot nekoliko spremenili ali bomo oviro razrešili oz. jo premostili. Ovire so včasih preizkušnje naše vztrajnosti, lahko pa predstavljajo tudi pomembno polje osebnostne rasti. Vztrajajmo in si zaupajmo in že na poti do cilja bomo ugotovili, da je naše nezadovoljstvo že zdavnaj izpuhtelo.

Dr. Kristina Knific; Združenje za osebnostno rast in trajnostni razvoj