Nikola Tesla: človeško telo je stroj kozmičnih energij!

10. 12. 2021
Deli
Nikola Tesla: človeško telo je stroj kozmičnih energij! (foto: profimedia)
profimedia

Dandanes potrebujemo povsem novo razumevanje materije in energije: kot je govoril Tesla, bo to odprlo neskončne vire kozmičnih sil, brez tega, da bi človek pretvarjal materijo in energijo v oblike, ki jih potrebuje za kakovostno življenje.

Nikola Tesla je trdil, da človeško telo ni nič drugega kot stroj kozmičnih sil. Ta definicija človeškega organizma, po kateri smo skupek zgoščenih vibracij, pravzaprav izvira že iz davnih časov in je del ezoterične modrosti, ki govori o univerzalnem božanskem zakonu. Tako kot je zgoraj, tako je tudi spodaj oz. kakor je v kozmosu, tako je tudi v najfinejšem delu tukajšnje materije. Tudi naša čustva in misli so zgolj vibracije. In tako kot je človek skupek zgoščenih vibracij, so to tudi rastline, voda, veter, drevo ali kovina, zid ...  Naše misli so dejansko zvok, kompleksen sklop elektromagnetnih valov.

Moč zavesti in mentalno potovanje

je v tem, da nenehno izbira frekvence misli, s čimer ustvarja slike in interpretira elektromagnetne senzacije iz prostora. Znano je, da je imel Nikola Tesla posebno sposobnost razmišljanja, vizualiziranja in imaginacije, ki jo je sam imenoval 'mentalno potovanje'; na podlagi te sposobnosti za preizkus svojih izumov nikoli ni potreboval fizičnega eksperimenta. Teslova 'mentalna potovanja' so bila v resnici astralna projekcija. Danes vemo, da je astralna projekcija dislokacija elektromagnetne kopije psiho-engrama možganov. Preprosto rečeno: v astralni projekciji se človeška duša odtegne iz telesa pod nadzorom zavesti. Astralna projekcija se lahko zgodi spontano, a tudi s pomočjo tehnologije, ki jo je razvil Nikola Tesla. Značilnost te tehnologije je, da sprejema vse impulze iz kateregakoli oddaljenega položaja v prostoru veliko bolj jasno od naših čutil.

Svetloba je univerzalni kozmični medij in slišni ali neslišni zvok, ki povzroča elektromagnetno valovanje. V srednjem ušesu se ta pretvori v svetlobo, ker možgani ne morejo neposredno sprejeti mehanskega valovanja. Ljudje imamo tudi lastne energijske centre ali čakre, ki so neskončni centri središča Sveta v nas. Če jih prebudimo, kot je to znal Tesla, potem lahko vzpostavimo zavestno vez s kozmosom. Tehnologija po načrtih Nikole Tesle nam omogoča, da vse to prenesemo v vsakdanje življenje. Njegova vizija je, da se zna človek povezati s tem neskončnim oceanom energije, ki človeško telo ne samo zdravi, ampak tudi vibracijsko uskladi z višjimi stanji zavesti. Tesla se je bil sposoben priklopiti na ta ocean energije, ki ga ustvarjajo koncentrična rotirajoča magnetna polja, od atoma do galaktičnih jat, ki so vsa iz svetlobe. Planet Zemlja je ogromen magnet, ki se vrti in generira neskončne količine električne energije. To vidimo na vsakem koraku, veliko je elektrike v oblakih in na primer celo v ionosferi, ki nastane zaradi vrtenja Zemlje. Ljudje zbolijo tudi zaradi pomanjkanja te pretočne energije.

Vibracija in resonanca

Rekli smo, da je celotno stvarstvo vibracija, manifestacija različnih frekvenc oz. zvokov. Tudi zavest je vibracija. Najpomembnejše načelo zvoka je resonanca – sposobnost vibracije, da se prek nihajnih valov širi na druga telesa, v katerih sproži podobno vibracijo energije. Vsak objekt, tudi človek, ima svojo (individualno) resonančno frekvenco. Vsaka celica v našem telesu je zvočni resonator, saj se lahko odzove na katerikoli zvok zunaj telesa. Na zvočne vibracije energije se odzivajo tudi telesni sistemi ter čustvena, mentalna in duhovna stanja zavesti.

Poznamo dve vrsti resonance:

  • prosto: vibrira, ko neko telo ali objekt pride v stik s frekvenco, ki se natančno ujema z njegovo lastno frekvenco,
  • vsiljeno: ko prvi vir s svojo vibracijo izzove vibracijo v drugem objektu, četudi nimata skupne frekvence, in tako s svojo vibracijo spremeni njegovo vibracijo.

Ko torej različni zvoki in tudi neslišne vibracije dosežejo naše telo, ima lahko to na nas dober ali pa škodljiv učinek. Kadar je človek, ki je v negativnem psihofizičnem stanju, v družbi ljudi, ki so srečni, pozitivni, nasmejani in se zavedajo sebe in sveta, v katerem živijo, je prejemnik vsiljene resonance. Ta vsiljena resonanca zvišuje njegovo vibracijo energije oz. frekvenco. Lahko se vam tudi zgodi, da z nekom prosto resonirate, kar pomeni, da ste se z njim ujeli, ker delujeta na podobnih frekvencah. Zato takrat pogovorno tudi radi rečemo, da smo na isti valovni dolžini ali na isti frekvenci.

Višanje individualne frekvence pomeni, da človek širi svojo zavest. Višja je vaša frekvenca, lažje živite in lažje uresničujete svoje želje in sanje. Višja je vaša zavest, lažje vidite resnico sebe, drugih ljudi in sveta, v katerem živite. Visoka zavest nam odstira tančico matrice uma, da lažje vidimo objektivno resnico, kajti visoke frekvence nam omogočajo hiter in neoviran dostop do informacij iz etrskega polja (akaša) in tako lahko živimo svoje poslanstvo na tem planetu. Nizke frekvence učinkujejo ravno nasprotno.

Skalarno polje

To je kvantni vakuum; osnovno stanje ali prazen prostor, iz katerega se stalno porajajo virtualni fotoni z zelo kratko življenjsko dobo. Skoraj v istem trenutku, ko nastanejo, že izginejo. Skalarni val pa je energija praznega prostora. Skalarna polja materiji podeljujejo določene lastnosti glede na način njihovega komuniciranja.

Skalarna raven je nemanifestirana in je zametek vzročne narave, ki na globoki kavzalni ravni oblikuje astralno raven miselnega in čustvenega telesa pa tudi eterično in fizično telo. Teslove skalarne naprave pomagajo prodreti v vzročno jedro globine zavedanja ter integrirati neusklajene tokove zavesti, misli, občutkov in celične strukture vse do obnove na telesni ravni.

Vse, kar obstaja, je med seboj povezano, ne glede na to, na kateri ravni in v kateri kvantni resničnosti se manifestira. Vse je torej del iste zavesti – vse od nepredstavljive čiste zavesti, prek fotonov, delcev elektromagnetnega polja z maso nič, atomov, molekul in celic do trdne materije. V svetu, ki ga proučuje kvantna fizika, najmanjši delci tega sveta spremenijo svoje gibanje, če jih opazujemo, in se nasploh 'vedejo' tako nenavadno, da kvantni fiziki predpostavljajo, da tvori zavest, ki je osnova vsega obstoječega, nekakšno matrico, v kateri so vse možnosti že predvidene, manifestira pa se tista, v katero je usmerjene največ zavestne energije.

Tesla je menil, da lahko skalarne valove v večji ali manjši meri proizvaja tudi človek. In sicer najbolj intenzivno takrat, ko je v meditativnem stanju oz. v stanju notranje praznine. To je seveda logično, saj se v meditativnem stanju človekov um umakne iz 3D-sveta, stikalo, v katerem sprožimo skalarne valove, pa je na alfa ravni – to je, kadar v naših možganih prevladuje približno takšna frekvenca, kot je frekvenca Schumannovega valovanja.

Ker so skalarni valovi neposredna povezava med nemanifestiranim in manifestiranim, se odzivajo tudi na našo namero. Obstajajo nekatere kvantne tehnike, kot sta reconnection in equilibrium (ravnovesje), s katerimi je mogoč preskok iz ene kvantne realnosti v drugo, kar pomeni, da se z umom pomaknemo v praznino in paralelno ustvarimo skalarno polje, ki vodi v drugo polje realnosti, skladno z našo namero. Tako so možne 'čudežne' ozdravitve, nenadni življenjski uspehi itd. Na učinkovito delovanje tovrstnih metod vplivajo količina skalarnih valov, ki jih ustvarimo, zaupanje v metodo in sposobnost ustvarjanja pravilne namere, kajti zdravljenje s skalarnimi valovi se lahko zgodi le v stanju odprtosti in predanosti, ko dopustimo energiji, da preprosto steče.  

Prihodnjič: Teslovi vibracijski oddajniki za izboljšanje zdravja in meditacija

Tekst: Jaka Treven, celostni terapevt

Preberite še:

Vesolje je duhovno, mi smo takšni le napol 

Nikola Tesla in vremensko orožje